LOGO LANSMANI
3 cm
5 cm
10 cm
1) Kalkan Şekli: Güvenliği temsil eder. Futranç, bilinçli ve kareografik bir futbol stili oluşturacağından,
futbola oranla daha güvenlidir. Savunma en az ataklar kadar stratejik olduğu gibi, takım olarak hareket
etmek bireysel riskleri en aza indirgeyen fiziki ve psikolojik bir kalkandır.
2)
Vezir: Satrançta bütün taşlar aynı öneme sahip ise de vezir zaferin en önemli sembolüdür. Satranç
öngörüsü, sonuç odaklı bir stratejiyi sabırla ve adım adım tatbik etmeyi gerektirir. Satranç taşlarının kendi
görevlerini doğru zamanda doğru hamlelerle yapmaları gibi futbolun takım ruhu da forvette tezahür eder.
Her vezir aslında bir forvettir. Topun ağlarla buluşmasına yardım eden bütün oyuncular da şah çekmek için
keskin bir öngörüye sahip zihnin, dizilimi şah pozisyonuna dönüştürmesi kadar hayati ve kritiktir.
3) Beyin ve Futbol Topu: Futranç; analitik düşüncenin zihinsel kondisyona dönüşmesi, analiz ve sentez
basamaklarındaki linguistik süreçlerin uygulama basamağında temsil edilmesidir.
4) Sancak: Orijinali “siyah sancak” olarak tasarlanan sembol, logo tasarımındaki bütünlüğü korumak
açısından lacivert yapılmıştır. Siyah bir renk değildir. Bütün renklerin birleşimidir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin temsil ettiği Futranç da bütün renk, ırk, din ve milletleri kapsayan bir dünya projesidir.
5) F & S: Futbol ve Satrancın baş harfleri... Pixel yapısında düşünülen bu uygulama logonun boyutunun
büyümesi ve küçülmesi durumlarında F ve S harflerinin daha net okunmasını sağlayan bir detaydır. Zira
logo küçüldükçe pixeller sıklaştığından çözünürlüğün artması etkisi yaratacak ve harfler netleşecektir.
Logo büyüdüğünde ise renk farklılığı daha net görülecek ve harfler yine belirginleşecektir.
6) Lacivert Renk: Logo tasarımında lacivert renk kullanılmıştır. Lacivert renk; güçlü sezgiyi, karar vermede kolaylığı
ve feraseti ifade eder. Sonsuzluğun, otorite ve verimliliğin sembolüdür. Başarı ve güç imgesidir. Lacivert rengin
düşünce gücünü arttırarak karar vermeyi kolaylaştırdığı, düşünce gücünü arttırıcı etkilerinin yanında hafızayı
da güçlendirici olduğu bilinmektedir.
Download

Futranç Logo Tanıtımı