Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2015
Bilimsel Program / Scientific Program
6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu Özel Sayı / 6th Uro-oncology Winter Congress and Course Special Edition
VIDEO SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Ali Ayyıldız, Adem Fazlıoğlu
30 Ocak 2015 Cuma
17.00-18.30 / Ana Salon
No.
Başlık
V-001
Laparoskopik Transperitoneal Radikal Nefrektomi
Necip Pirinççi, Mehmet Kaba, İlhan Geçit, Hüseyin Özveren, Hüseyin Eren, Murat Demir
V-002
Üst üriner sistem tümörlerinin tedavisinde minimal invaziv yaklaşımlar: fleksibl üreteroskopiyi takiben uygulanan laparoskopik nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
Berkan Reşorlu, Tolga Karakan, Mücahit Kabar, Mehmet Ali Karagöz, Enes Altunay, Muhammet Fatih Kılınç, Ömer Gökhan Doluoğlu, Metin
Hasçiçek
V-004
3D Laparoskopik iskemisiz sağ parsiyel nefrektomi
Erkan Ölçücüoğlu, Eymen Gazel, Bayram Gülmemedov, Özdem Levent Özdal, Öner Odabaş
V-005
Klempsiz Robot Yardımlı Parsiyel Nefrektomi
Volkan Tuğcu, İsmail Evren, Selçuk Şahin, İsmail Yiğitbaşı, Abdullah Hızır Yavuzsan, Buğra Doğukan Törer, Ali İhsan Taşçı
V-006
16 Hatalık Gebe hastada Laparoskopik Retroperitoneal Radikal Nefrektomi; Olgu Sunumu
Yiğit Akin, Halil Çiftçi, Mahmut Alp Karahan, Adnan İncebıyık
V-007
Transperitoneal Laparoskopik Non- İskemik Parsiyel Nefrektomi
Necip Pirinççi, Mehmet Kaba, İlhan Geçit, Murat Demir, Hüseyin Eren, Hüseyin Özveren
V-008
Transperitoneal Laparoskopik Radikal Nefroüreterektomi
Necip Pirinççi, Mehmet Kaba, İlhan Geçit, Murat Demir, Hüseyin Eren, Hüseyin Özveren
V-009
Robotik Parsiyel Nefrektomide Segmenter Arterin Selektif Olarak Klempe Edilmesi
Selective Clamping of the Segmentary Artery in Robotic Partial Nephrectomy
Ömer Aytaç, Hasan Hüseyin Tavukçu, Fatih Atuğ
V-010
Laparoskopik transperitoneal sağ surranelektomi
Erkan Ölçücüoğlu, Mehmet Emin Şirin, Esin Ölçücüoğlu, Yusuf Kasap, Öner Odabaş, Sedat Taştemur
V-011
Kadın hastada laparoskopik radikal sistektomi
Laparoscopic Radical Cystectomy İn Female Patient
Özgür Efiloğlu, İsmail Ulus, Gökhan Atış, Asıf Yıldırım, Cenk Gürbüz, Turhan Çaşkurlu
V-012
Laparoskopik Radikal Sistektomi
Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Mehmet Kaba, Hüseyin Özveren, Hüseyin Eren, Murat Demir
V-013
İnvaziv mesane kanserinde prostatik üretra invazyonu: Robot Yardımlı Laparoskopik Sistoprostatektomi ve Üretrektomi
Volkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Doğukan Sökmen, Abdullah Hızır Yavuzsan, İsmail Yiğitbaşı, Kamil Gökhan Şeker, Ali İhsan Taşçı
V-014
Çocuk Hastada Lazer İle Mesane Tümörünün Transüretral Rezeksiyonu
Transurethral Laser Resection Of Bladder Tumour In A Pediatric Patient
Necmettin Penbegül, Mehmet Mazhar Utanğaç, Mansur Dağgulli, Onur Dede, Mehmet Nuri Bodakçi, Ahmet Ali Sancaktutar, Yaşar Bozkurt,
Süleyman Çakmakçi
V-015
TUR-P Uygulanmış Prostat Kanserli olguda Laparoskopik Ekstraperitoneal Radikal Prostatektomi
Necip Pirinççi, İlhan Geçit, Mehmet Kaba, Alper Aşık, Murat Demir, Hüseyin Eren
V-016
Büyük median loblu prostatlarda Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomi
A Technique for the Management of a Large Median Lobe in Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy
Volkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Yusuf İlker Çömez, Abdullah Hızır Yavuzsan, İsmail Yiğitbaşı, Taner Kargı, Ali İhsan Taşçı
V-017
Tek Port Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi
Volkan Tuğcu, Selçuk Şahin, Feyzi Arda Atar, Ramazan Kocakaya, Abdullah Hızır Yavuzsan, İsmail Yiğitbaşı, Ali İhsan Taşçı
V-018
Robotik Radikal Prostatektomide mesane boynunu 360 derece koruyan cerrahi teknik
360 degree Bladder Neck Sparing Surgery During Robot Assisted Radical Prostatectomy (RARP)
Fatih Atuğ, Hasan Hüseyin Tavukçu, Ömer Aytaç
V-019
Testis tümörü tanılı daha önce açık retroperitoneal kitle eksiyonu yapılan hastada laparoskopik retroperitoneal kitle eksizyonu
Volkan Tuğcu, Selçuk Şahin, İsmail Yiğitbaşı, Feyzi Arda Atar, Yusuf İlker Çömez, Abdullah Hızır Yavuzsan, Ali İhsan Taşçı
13
Download

Video Sunum Programını Görmek için tıklayınız.