Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar Hakkında Türk-Alman
Hukuku Karşılaştırmalı Pratik Çalışma
Prof. Dr. Osman İsfen
Bochum Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Not: Pratik Çalışma 04.01.2016 tarihinde SDÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda
saat 13.30’da yapılacaktır
Olay I
Nakliyecilik yapan sanık Hüseyin’in, arkadaşı ile birlikte kamyonetine yükledikleri molozları
boşalttıkları sırada kamyoneti çapraz park etmeleri nedeni ile maktül Ali’nin, arabası ile
yoldan geçemediği ve sanık ile buraya moloz dökemeyecekleri konusunda tartışmaya
başladığı, maktülün, sanıktan sürücü belgesi ve ruhsatı istediği, sanığın vermemesi üzerine
yakasından tutarak aşağıya indirdiği ve aralarındaki tartışma sırasında sanığın üzerine
yürüyüp yumrukla vurmak için hamle yaptığı ancak vuramadığı… … bunun üzerine sanığın,
belinden çıkardığı silâhın kabzasıyla, o sırada tanık Yücel ile tartışmakta olan maktülün
göğsüne, kaburgalarını kıracak şiddette vurduğu, o anda silâhın birden ateş alarak maktülün
çenesinin altından girip beyninde ölümcül hasara yol açtığı olayda... (ESAS: 2012/1363,
KARAR: 2014/650, 11.2.2014 Tarihli YARGITAY 1. Ceza Dairesi Kararı’ndan esinlenerek)
Olay II
Maktül ile sanıkların tarla komşusu oldukları, taşınmazlarının ortasından su arığı geçtiği, olay
günü sanıkların traktörle taşınmazların arasından geçen su arığının maktül tarafının tarlaya
giriş yolunun daraltacak şekilde genişletildiği… … maktülün sanıklara hitaben “Arığı ortak
olarak kürekle genişletelim” şeklinde beyanda bulunduğu, ancak sanıkların maktule sinkaflı
sözler sarf ederek onun yakasından tuttukları, maktulün boğazını sıktıkları, elleriyle onu
adiyen darp ettikleri, olay sonrasında sanıkların olay mahallinden ayrıldıkları, maktulün de
evine doğru yürümeye başladığı, ancak 5-6 metre kadar yürüdükten sonra yere yığıldığı, eşi
ve çocukları tarafından semt polikliniğine götürüldü ancak orada vefat ettiğinin öğrenildiği…
(8.3.2007 Tarihli YARGITAY 1. Ceza Dairesi Kararı, 8.3.2007, ESAS: 2005/2034, KARAR:
2007/1109)
Download

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar Hakkında