6. TÜRKİYE
TİROİD
HASTALIKLARI
KONGRESİ
VE EUGOGO KURSU
28 - 29 KASIM 2014
SWISSOTEL, ANKARA
SON DUYURU
w w w . t i r o i d k o n g r e s i 2 0 14 . o r g
KONGREYE DAVET
Değerli Meslektaşlarımız,
Derneğimizin düzenlediği ve geleneksel hale gelen tiroid kongrelerinin altıncısı
olan “6. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi ve EUGOGO Kursu”nu bu sene
28-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenliyoruz.
Her yıl düzenlenen EUGOGO Toplantısı ; bu sene European Group on Graves’
Orbitopathy (EUGOGO) ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Derneği(TEMD) tarafından ortaklaşa düzenlenecektir. Kongremizle eş zamanlı
olarak ilerleyecek olan bu toplantı, bir çok endokrinolog,göz doktoru ,epidemiyolog,radyolog,psikolog ve araştırmacı bilim adamının katılımı ile gerçekleşecektir.
Kongre bilimsel programının öncesinde de Uygulamalı Ultrason Kursu düzenlenecektir.
Ülkemizde en sık görülen Endokrin hastalıklarından olan Tiroid sorunlarının
bütün ayrıntıları ile güncellenmiş olarak ele alınacağı kongremiz ve endokrinolojik muayenenin ayrılmaz bir parçası haline gelen ultrason kursunun tüm
katılımcılarımıza büyük katkılar sağlayacağı kuşkusuzdur.
Sizleri gerek katılım ve gerekse katkılarınızla kongremizde görmekten büyük
mutluluk duyacağız.
Birlikteliğimiz kongremize zenginlik katacak, sosyal dayanışmamızı da güçlendirecektir.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Ahmet Sadi GÜNDOĞDU Türkiye Endokrinoloji ve
Metabolizma Derneği Başkanı
2
Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN
Kongre Bilimsel Sekreteri
BİLİMSEL KURUL
BİLİMSEL KURUL BAŞKANI
Prof. Dr. Ahmet Sadi GÜNDOĞDU
BİLİMSEL KURUL SEKRETERİ
Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN
BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ
Prof. Dr. Ersin AKARSU
Prof. Dr. Hasan ALTUNBAŞ
Prof. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ
Prof. Dr. Göksun AYVAZ
Prof. Dr. Füsun BALOŞ TÖRÜNER
Prof. Dr. Berrin ÇETİNARSLAN
Prof. Dr. Tuncay DELİBAŞI
Prof. Dr. Murat Faik ERDOĞAN
Prof. Dr. Cihangir EREM
Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ
Prof. Dr. Serdar GÜLER
Prof. Dr. Alper GÜRLEK
Prof. Dr. Yusuf ÖZKAN
Prof. Dr. Gökhan ÖZGEN
Prof. Dr. Refik TANAKOL
Prof. Dr. Betül UĞUR ALTUN
3
EUGOGO KURSU
28 Kasım 2014 Cuma
08.00-08.15
Welcome Session
08.15-08.45
State Of The Art : History And Philosophy Of Eugogo
Wilmar Wiersinga
Pathogenesis And Clinical Spectrum Of GO
Chair : Göksun Ayvaz, Petros Perros, Murat Faik Erdoğan
08.45-09.05
Pathogenesis - Michele Marino
09.05-09.25
Clinical Activity / Severity - Carol Lane
09.25-09.45
Evaluation Of Motility - Lucy Clarke
09.45-10.05
Differential Diagnosis And Imaging Procedures
Milos Zarkovic
10.05-10.40
Coffee Break
Management
Chair : Wilmar Wiersinga, Onur Konuk, Refik Tanakol
10.40-11.00
Thyroid Treatment In GO - Petros Perros
11.00-11.20
The Classical Treatment - Steroids And Radiotherapy
George J. Kahaly
11.20-11.40
Novel Therapies - Selenium And Rituximab - Mario Salvi
11.40-12.00
Decompression Surgery - Nicole Fichter
12.00-12.20
Lid And Squint Surgery - Kostas Boborides
12.20-12.30
General Discussion
12.30-13.00
Lunch
13.00-15.00
First Session Of The Grand Rounds (8 Groups)
Four Patients a 30 Minutes
15.00-15.30
Coffee Break
15.30-17.30
Second Session Of The Grand Rounds
17.30-18.30
Present Your Own Cases
18.30-19.00
Summary, Feedback From The Audience And Closure
4
TEMEL TİROİD ULTRASON KURSU
28 Kasım 2014 Cuma
13:00-13:15
Açılış ve Tanışma
(Eğiticiler-Kursiyerlerler)
13:15- 13:45
Boyun Anatomisi, Ultrasonongrafinin Temelleri Tiroid USG
Nasıl Uygulanır ? - Dr. Dilek Yavuz
13:45-14:15
Tiroid Nodüllerinde USG- Dr. Hasan Altunbaş
14:15-14:45
Tiroiditlerde ve Graves Hast. Gri Skala ve Doppler
Ultrasonografi Uygulamaları - Dr. Tuncay Delibaşı
14:45-15:15
Kahve Arası
15:15-15:45
Tiroid Lezyonlarının Fotoğraf ve Videolar Eşliğinde Gözden
Geçirilmesi - Dr. Ufuk Özoğuz
15:45-16:30
Gerçek Hastalarda Ultrasonografi Uygulamaları
Grup 1 - Dr. Mustafa Özbek
Grup 2 - Dr. Dilek Berker
Grup 3 - Dr. Erman Çakal
Grup 4 - Dr. Barış Akıncı
Grup 5 - Dr. Mustafa Kulaksızoğlu
16:30-17:00
Gerçek Hastalarda Tiroid İnce İğne Aspirasyonu, TG Yıkama
Teknikleri, Aspirasyonun Yapılması, Örneğin Yayılması,
Fiksasyon-Kurutma - Dr. Tevfik Demir
17:00-17:30
Fantom Modellerde Aspirasyon
Grup 1 - Dr. Mustafa Özbek
Grup 2 - Dr. Dilek Berker
Grup 3 - Dr. Erman Çakal
Grup 4 - Dr. Barış Akıncı
Grup 5 - Dr. Mustafa Kulaksızoğlu
17:30-18:00
Sitolojik Değerlendirme - Dr. Sevgen Önder
18:00-18:15
Kapanış
5
BİLİMSEL PROGRAM
29 Kasım 2014 Cumartesi
08.15-08.30
Açılış
Kongre Organizasyonu Adına : Dr. M.Sait Gönen
Dernek Adına: Dr. A. Sadi Gündoğdu
08.30-09.00
Konferans 1 : Genetics of Thyroid And Polyglandular
Autoimmunity
Oturum Başkanları:
Dr. A.Sadi Gündo­ğdu, Dr. Fahrettin Keleştimur
Konuşmacı: Dr. George J.Kahaly
Sempozyum 1 : Differansiye Tiroid Kanserlerinde
Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları: Dr. Gürbüz Erdoğan, Dr. Gökhan Özgen
09.00-09.20
Mikrokarsinomlara Yaklaşım Değişti mi?
Dr. Engin Güney
09.20-09.40
Profilaktik Lenf Nodu Diseksiyonu Yapalım mı?
Dr. Seher Demirer
09.40-10.00
Postoperatif RAI Ablasyonu : Kime, Ne Kadar, Ne Zaman?
Dr. Meltem Çağlar
10.00-10.20
rhTSH Kullanalım mı?
Dr. Fatih Kılıçlı
10.20-10.50
Thyroid Hormonu ve Termoregülasyon
Oturum Başkanları:
Dr. Şazi İmamoğlu, Dr. Yüksel Altuntaş
Konuşmacı: Dr. Refik Tanakol
10.50-11.15
Kahve Arası
11:15-12:45
Sözel Sunumlar
Oturum Başkanları : Dr. Hüsrev Hatemi, Dr. Bekir Çakır
12.45-13.30
Öğle Yemeği / Poster Tartışmaları
13:30-14:00
Konferans 2 : Gebelikte Tiroid Hastalıkları Cevaplanmamış Sorular
Oturum Başkanları: Dr. Aydan Usman, Dr. Ercan Tuncel
Konuşmacı: Dr. Demet Çorapçıoğlu
6
BİLİMSEL PROGRAM
Sempozyum 2 : Primer Hiperparatiroidi Tanı ve Tedavi
Yaklaşımı
Oturum Başkanları: Dr. Taylan Kabalak, Dr. Ertuğrul Taşan
14.00-14.20
Endokrinoloji Bakışı
Dr. Yusuf Aydın
14.20-14.40
Cerrahi Bakış
Dr. Mehmet Erikoğlu
14.40-15.00
Rekürren Vakalara Yaklaşım
Dr. Betül Uğur Altun
15.00-15.30
Konferans 3 : Tiroid Nodüllerinin Tanı ve Tedavisinde
Moleküler Belirteçler
Oturum Başkanları :
Dr. Olcay Gedik, Dr. Hatice Sebile Dökmetaş,
Konuşmacı: Dr. Murat Faik Erdoğan
15.30-16:00
Kahve Arası
16:00-16:30
Konferans 4 : Tiroid Hormon Replasman Tedavisinin Riskleri
Oturum Başkanları :
Dr.Sema Akalın, Dr. İlyas Çapoğlu
Konuşmacı: Dr. Alper Gürlek
Sempozyum 3 : Vakalarla Tiroid Hastalıkları
Oturum Başkanları : Dr. Berrin Çetinaslan, Dr. Cihangir Erem
16.30-16.50
Nüks Medüller Tiroid Karsinomu
Dr. Fulya Akın
16.50-17.10
RAI Dirençli Papiller Ca
Dr. Füsun Baloş Törüner
17.10-17.30
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde Önemi Belirsiz Atipi
Dr. Ersin Akarsu
17.30-17.50
Foliküler Neoplazi Her Zaman Cerrahi Gerektirir mi?
Dr. Dilek Yazıcı
17.50-18.00
Kapanış - Bildiri Ödül Töreni
7
KAYIT - KONAKLAMA
KAYIT ÜCRETLERİ
Uzman Hekim
500 TL
Asistan / Firma Temsilcisi /Refakatçi
450 TL
Ultrason Kursu
350 TL
EUGOGO Kursu
300 TL
•
Kayıt ücretlerine % 18 KDV dahil değildir.
•
Kayıt ücretine dahil olan hizmetler : Bilimsel oturumlara katılım, kahve
molaları, öğle yemekleri ve kongre dökümanlarıdır.
KONAKLAMA ÜCRETLERİ (2 GECELİK PAKET)
Swissotel
Ankara
Çift kişilik odada kişi başı
Tek kişilik oda
230 Euro
320 Euro
•
Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir.
•
Yukarıda yer alan fiyatlar; 28 Kasım 2014 giriş – 30 Kasım 2014 çıkış 2 gecelik oda kahvaltı konaklama fiyatlardır.
Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numaraları
DMR Turizm
Türkiye İş Bankası – Başkent Şubesi (4398)
TL Hesabı
: 0002572
IBAN
: TR 120006400000143980002572
EURO Hesabı
: 0002049
IBAN
: TR 300006400000243980002049
8
BİLDİRİ GÖNDERİMİ
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
1. Bildiriler 350 kelime ile sınırlandırılmıştır. 350 kelimeden fazla olan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Bildirinin Times New Roman fontunda, 12 punto ile, 2 satır aralıklı yazılması gerekmektedir.
3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında
büyük harf olması zorunlu haller dışında küçük harf kullanılmalıdır.
4. Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.
5. Bildiriler yazarların ad, soyad ve kurumlarını içermelidir.
6. Bildirinin kabul edilmesi halinde sunum yapacak yazarın isminin altı çizili
olmalı, kurum-adres-telefon-e mail bilgileri mutlaka yazılmalıdır.
7. Bir adet resim ve bir adet tablo eklenebilir.
8. İlaçların genel isimlerinin kullanılması gerekir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
9. Metnin içinde çalışmanın yapıldığı üniversitenin/eğitim hastanesinin/hastanenin adı yer almamalıdır.
10. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde
ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
Geri Bildirim : Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine
bildirilecektir
BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI
Bildiriler sistemden bağımsız olarak e-mail yoluyla bildirilecektir. Bildirilerinizi; [email protected] ve [email protected] adreslerine
birlikte göndermeniz gerekmektedir.
•
•
•
•
•
Bildiriler değerlendirilmek için sözel, poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir. Bildiri tercihi bildiriyi gönderdiğiniz emailde belirtilmelidir.
Bildirinin ne şekilde kabul edileceğine değerlendirme komitesi karar verecektir.
Son bildiri gönderme tarihi 10 Ekim 2014’tür. Bu tarihten sonra gönderilen
bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sözlü veya poster bildiri olarak kabul edilen tüm bildiriler kongre kitabında
yayınlanacaktır. Bildirisi kabul edilen meslektaşlarımızın kongreden en az
10 gün önce kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir
9
GENEL BİLGİLER
Kongre Merkezi ve Tarihi
Kongre, 28 – 29 Kasım 2014 tarihlerinde Swissotel, Ankara’ da düzenlenecektir.
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe’dir.
Kongre Kayıt
Kayıt masası, 28 – 29 Kasım 2014 tarihlerinde 08:00 - 18:00 saatleri arasında
açık olacaktır. Yaka kartı, kongre çantası, katılım belgesi ve toplantı dökümanlarını kayıt masasından alabilirsiniz.
Sekreterya Hizmetleri
Kongre Merkezindeki danışma masası aracılığı ile sekreterya hizmetleriyle ilgili müracaatlarınız cevaplandırılacaktır.
Web Sayfası
Kongrenin resmi internet sayfası olan http://www.tiroidkongresi2014.org/ dan
kongre programı, kayıt koşulları, bildiri gönderme koşulları ve tarihiyle ilgili
tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
Katılım Sertifikası
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son gününde kayıt masasından verilecektir.
Toplantı Programı
28 Kasım 2014 Kayıt İşlemleri / Tiroid ve Ultrason Kursu / EUGOGO Kursu
29 Kasım 2014 6.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi Bilimsel Programı
30 Kasım 2014 Otelden Ayrılış
10
İLETİŞİM
BİLİMSEL SEKRETERYA
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Meşrutiyet Cad. Ali Bey Apt. 29/12
Kızılay / ANKARA
T : 0.312 425 20 72
F : 0.312 425 20 98
[email protected]
www.temd.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
DMR Kongre Organizasyon
Barbaros Bul. Akdoğan Sok. No:23/2
Beşiktaş / İSTANBUL
T : 0.532 1119 367 (DMR)
F : 0.212 258 50 29
[email protected]
www.dmrturizm.com.tr
11
w w w . t i r o i d k o n g r e s i 2 0 14 . o r g
Download

6. türkiye tiroid hastalıkları kongresi 6. türkiye tiroid hastalıkları