6. TÜRKİYE
TİROİD
HASTALIKLARI
KONGRESİ
VE EUGOGO KURSU
28 - 29 KASIM 2014
SWISSOTEL, ANKARA
BİLİMSEL SEKRETERYA
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Meşrutiyet Cad. Ali Bey Apt. 29/12 Kızılay / ANKARA
T : 0.312 425 20 72 • F : 0.312 425 20 98 • [email protected] • www.temd.org.tr
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
DMR Kongre Organizasyon • Barbaros Bul. Akdoğan Sok. No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL
T : 0.532 1119 367 (DMR) • F : 0.212 258 50 29 • [email protected] • www.dmrturizm.com.tr
w w w . t i r o i d k o n g r e s i 2 0 14 . o r g
Download

28 - 29 kasım 2014 28 - 29 kasım 2014