ERMENİSTAN-TÜRKİYE NORMALLEŞME SÜRECİ
DESTEK PROGRAMI KONSORSİYUM
İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ
İş Tanımı
Hrant Dink Vakfı olarak 2014 yılında Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci
Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile oluşan Türkiye-Ermenistan
projelerimizin ikinci dönemi için ekip arkadaşları arıyoruz. Yeni ekip arkadaşları
Türkiye-Ermenistan projelerinin koordinasyon ve iletişiminden sorumlu olacaktır.
Projenin Tanımı
Hrant Dink Vakfı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve kapalı
sınırın açılmasına yönelik, iki komşu ülke halkı arasında doğrudan temasların
artırılması ve her alanda işbirliklerinin teşvik edilmesi amacıyla 2009 yılından beri
Türkiye-Ermenistan projeleri düzenlemektedir.
www.armenia-turkey.net
- Konsorsiyum iletişim stratejisinin hazırlanması/uygulanması
- Avrupa Birliği, Konsorsiyum üyeleri, program yararlanıcıları, basın ve karar
vericiler ile iletişim
- Basın bültenleri, program dosyaları ve tanıtım materyallerinin hazırlaması,
program internet sitesinin güncellenmesi
- Ermenistan ve Türkiye’de tanıtım toplantıları organizasyonu
- Hibe Programı’nın duyurulması, başvuru ve uygulama sürecinde yararlanıcılara
hibe yönetimi ve iletişim desteği
Aranan Özellikler
 Sivil toplum alanında çalışma deneyimi
 Uluslararası kuruluşlar, ağlar ve donörlerle çalışma deneyimi
 Ermenistan-Türkiye ilişkileri hakkında bilgi ve çalışma deneyimi
 İleri düzeyde İngilizce yazma ve konuşma becerisi
 Yurtiçi ve yurtdışı seyahati gerçekleştirmeye açık
Download

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek