İŞ İLANI
Bir yetişkin eğitimi derneği olan YUVA, Türkiye’de de yetişkin eğitimi konusunda
farklı projeler yürütmektedir. Kurumumuz Temmuz 2013’ten beri Toplum
Merkezleri’nde yetişkin eğitimleri ve psiko-sosyal hizmetler ile Suriyeli mültecilere
çeşitli konularda destek vermeye devam etmektedir.
Nizip Toplum Merkezi Yöneticisi’nden ise, Program Yöneticisi ile yakın
koordinasyon içerisinde Nizip Toplum Merkezi’ni yönetmesi beklenmektedir;
projedeki gelişmelerle ilgili ProgramYöneticisi’ne, donör kurumlara rapor verecek
ve Gaziantep’te yerleşik olarak çalışacaktır.
Pozisyon:
Çalışma Alanı:
Temel
Sorumluluklar:
Konum:
Süre:
Toplum Merkezi Yöneticisi
Suriyeli Mültecilere Destek Projesi
Nizip Toplum Merkezi’nin Koordinasyonu, Yönetimi ve
günlük etkinliklerin gerçekleştirilmesinin sağlanması.
Nizip, Gaziantep
Ocak 2015’te başlamak üzere 1 yıl; pozisyonun 2 yıl
uzatılma ihtimali bulunmaktadır.
Görev ve Sorumluluklar





Yönetim, finans, lojistik ve iletişim de dahil olmak üzere proje bileşenlerinin
planlanması ve uygulanmasının takibi.
Projelerde işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli görüldüğü ölçüde
ekip üyelerinin oryantasyonun sağlanması ve yönlendirilmesi.
Etkin bir gözlem ve değerlendirme sisteminin yürütülmesi.
Proje ve operasyon yönetiminin geliştirilmesi için ekibin yönetimi ve
desteklenmesi.
Mesleki eğitimlerin, psiko-sosyal destek ve bilinçlendirme etkinliklerinin
organize edilmesi, yönlendirme sisteminin etkin bir şekilde çalışması,




yoklamaların kayıt altına alınması ve lojistik faaliyetlerin düzenlenmesi de
dahil olmak üzere Toplum Merkezi etkinliklerinin koordinasyonu ve
Merkez’in idaresi.
Paydaşlarla yapılacak ilgili toplantılara katılım ve YUVA’yı yerel idareler,
belediyeler, STK’lar, BM kurumları ve donörler nezdinde temsil etmek.
Proje aktivitelerinin uygulanmasında oluşabilecek sorunların Program
Yöneticisine iletilmesi ve söz konusu sorunların çözümü için önerilerde
bulunmak.
YUVA’nın (Yönetim/Finans gibi) diğer departmanları ile yakın koordinasyon
içerisinde, proje bütçesinin limitlerini göz önünde bulundurarak, proje
uygulamalarının zamanında uygulanması; donörler için finansal raporların
hazırlanması ve sunulması.
Görsel materyallerin hazırlanması ve Nizip Toplum Merkezi web sitesinin
aktiviteler çerçevesinde güncellenmesinin sağlanması.
Deneyim




5 yıl profesyonel çalışma deneyimi
3 yıllık Proje Koordinatörlüğü deneyimi
Yetişkin eğitimi konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.
Tercihen Uluslararası donörlerle çalışmış olmak.
Yetkinlikler











Üniversite eğitimi ve/veya Proje Yönetimi eğitimi
Takım çalışmasına yatkın olmak ve takıma liderlik edebilmek.
Güçlü iletişim yetenekleri
Aynı anda birden fazla görevi yerine getirebilmek
Farklı kültürlerle çalışabilmek
Çok iyi derecede Türkçe
Orta derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisi
(Arapça bilgisi tercih sebebidir)
(Halihazırda Gaziantep’te veya yakın bölgede yerleşik olmak tercih
sebebidir)
Sıkça seyahat edebilmek
MS Office gibi bilgisayar programlarını kullanabiliyor olmak.
Başvuru Süreci:
İlgili kişilerin başvuruları aşağıdakilerden oluşmalıdır (tamamı İngilizce olarak);
- Yetkinliklerin ve söz konusu görevlerle ilgili deneyimlerin
ifade edildiği niyet mektubu.
- Güncel Özgeçmiş
Başvurular, başvuruyu destekleyen belgeler, ve ek bilgi talepleri 5 Ocak 2015
tarihine kadar ([email protected]) adresine gönderilmelidir.
Gönderdiğiniz e-postadaki konu bölümünü ve niyet mektubunuzdaki pozisyon
başlığı olarak lütfen "Nizip Toplum Merkezi Yöneticisi " kullanınız.
Kurumumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve
benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.
Download

Nizip Toplum Merkezi Yöneticisi İş İlanı