Num Num'ın yeni patronu Iş Girişim
iş
~-"r;r•..'"
ll"!~_""
Girişim, restoran
işletmeciliği sektöründe
faaliyet gösteren Num
Num Yiyecek v~ içecek'e
sermaye artırımı ve mevcut
ortaklardan payalmak yoluyla
yüzde 61.67 ortak olmak için
sözleşme imzaladı. Şirketten KAP'a
gönderilen açıklamada, Num Num'ın
gerçekleştireceği sermaye artırımına iş
Girişim'in 23 milyon lira iştirak edeceği ve
mevcut ortaklardan 4 milyon
lira karşılığı pay satın alınacağı
belirtildi. işlemin, Num Num'ın
gerçekleştireceği sermaye artırımı
neticesinde yatırım sonrası esas
sermayenin yüzde 52.53'üne
\.;..:;ii~~~&;;.;;r.;iıı~
karşılık gelen payların sermaye
taahhüdünün ödenmesi ile ve Mehmet
Gürs'ten yatırım sonrası esas sermayenin
yüzde 9.135'inin bedelsiz payaiımı
yoluyla gerçekleşeceği kaydedildi.
Download

Num Num`ın yeni patronu Iş Girişim