T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA
ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN
İSTİHDAM DUYURUSU
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İkraz No: 8531-TU
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020
Başvuru Numarası:
Sıra No Başvuru Numarası
İşin Adı
1
SHGM/2016/CS/A.1.3.3.1/IC/1 Yazılım Uzmanı (6 ay)
2
SHGM/2015/CS/A.1.1.4.3/IC/1 Veri Madenciliği Uzmanı
3
SHGM/2015/CS/A.1.1.4.1/IC/1 Yazılım Uzmanı
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 25.12.2015
Son Başvuru Tarih ve Saati: 08.01.2016 tarihinde saat 18.00
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP)
finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında
bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri,
bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek
üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışmanlar Proje süresince
tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın
performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak
yenilenebilecektir.
Sıra No
1
Başvuru Numarası
İşin Adı
SHGM/2016/CS/A.1.3.3.1/IC/1
Yazılım Uzmanı (6 ay /1 kişi)
Başvuru Kodu: YU6
Beklenen Hizmetler:
 Gerekli uygulamaların geliştirilmesi ve uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını
hazırlamak,
 Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak,
 Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin
artırılması,
 Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının
iyileştirilmesinin sağlanması,
 Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının
incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması,
Yazılım teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmesi ve gerekli yazılımların geliştirilerek
İdareye kazandırılması,
Danışman ayda bir, İş Tanımına göre yaptığı faaliyetleri rapor olarak idareye sunacaktır.
Gerektiğinde bu raporlar İşveren tarafından haftalık olarak da istenebilir.
İstihdam edilecek Yazılım Uzmanından; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve
Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İl Sağlık Müdürlüklerinin Denetim
Altyapısının Kurulması ve İşletilmesi (İSM Denetim) Projesi ile diğer projeler kapsamında kullanılan
tüm WEB tabanlı ve WEB service uygulamalarının geliştirilmesi ve performansın artırılması, gelişen
yazılım teknolojilerinin İdareye kazandırılması ve mevcut projelerin idamesi, yürütülmesi ve bu
uygulamaların bulunduğu sunucuların performanslarının düzenlenmesi, yedeklerinin alınması,
bakımlarının yapılması, yine mevcut uygulamaların veri tabanlarının bakımlarının sağlanması,
yedeklerinin alınması, mevcut uygulamalarda karşılaşılacak sorunların, hataların çözülmesi,
uygulamalarda İdare tarafından artan rapor ihtiyacının çözümlenmesi hususunda katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden
mezun olmak,
 Yazılım uygulama geliştirme alanında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
 Microsoft NET ve J2EE uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi
olmak,
 Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda en az 3 yıllık deneyim
sahibi olmak,
 SQL Server ve Oracle veritabanı alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
 T-SQL ve PL/SQL konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
 MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda çok iyi bilgi sahibi
olmak.
 ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 60 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış
olmak.

Sıra No
2
Başvuru Numarası
İşin Adı
SHGM/2015/CS/A.1.1.4.3/IC/1
Veri Madenciliği Uzmanı (1 kişi)
Başvuru Kodu : VMU
Beklenen Hizmetler:
 Veri ambarı sistemlerinin oluşturmak ve yönetmek,
 Karar destek sistemleri ve veritabanı birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
 Oluşacak yeni rapor taleplerinin analiz edilerek gerekli veri ambarı yapısını oluşturmak
 Meydana gelebilecek arızalara 7/24 müdahale ve garanti kapsamında olan sistemlerin
garanti sağlayan tedarikçiler tarafından onarılmasının yönetilmesi,
 Garanti sağlayan tedarikçilerin, sözleşmelerine göre bakım, yedekleme, destek ve arıza
giderme gibi işlemlerinin takip edilmesi,
 Yapılan çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyon hazırlamak,
 İdarenin verdiği diğer işleri yapmak.
Danışman her üç ayda bir, İş Tanımına göre yaptığı faaliyetleri rapor olarak idareye sunacaktır.
Gerektiğinde bu raporlar İşveren tarafından aylık olarak da istenebilir.
İstihdam edilecek Veri Madenciliği Uzmanından; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve
Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Risk Odaklı İzleme ve Değerlendirme (ROİD)
çalışmaları kapsamında risk kriterleri kullanılarak, riskli kurumların tespit edilmesi hususunda katkı
sağlanması amaçlanmaktadır.
Aranılan Nitelikler:
 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak (Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik
mezunu olmak tercih sebebidir.)
 Veritabanı sistemleri yönetimi konusunda en az 2(iki) yıl deneyimli olmak,
 Veri Madenciliği konusunda en az 2(iki) yıl deneyimli olmak,
 Veri Ambarı modelleme konusunda en az 2(iki) yıl deneyimli olmak,
 Tercihen Oracle, MSSQL veya Teradata veri ambarı yönetim sistemlerinde deneyim sahibi
olmak,
 ETL, ELT süreçleri konusunda en az 2(iki) yıl deneyim sahibi olmak,
 ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 60 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış
olmak.
Sıra No
3
Başvuru Numarası
İşin Adı
SHGM/2015/CS/A.1.1.4.1/IC/1
Yazılım Uzmanı (1 kişi)
Başvuru Kodu: YU
Beklenen Hizmetler:
 Gerekli uygulamaların geliştirilmesi ve uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını
hazırlamak,
 Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak,
 Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin
artırılması,
 Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının
iyileştirilmesinin sağlanması,
 Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının
incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması,
 Yazılım teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmesi ve gerekli yazılımların geliştirilerek
İdareye kazandırılması.
Danışman her üç ayda bir, İş Tanımına göre yaptığı faaliyetleri rapor olarak idareye sunacaktır.
Gerektiğinde bu raporlar İşveren tarafından aylık olarak da istenebilir.
İstihdam edilecek Yazılım Uzmanından; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve
Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Risk Odaklı İzleme ve Değerlendirme (ROİD)
çalışmaları ile diğer projeler kapsamında kullanılan tüm WEB tabanlı ve WEB service
uygulamalarının geliştirilmesi ve performansın artırılması, gelişen yazılım teknolojilerinin İdareye
kazandırılması ve mevcut projelerin idamesi, yürütülmesi ve bu uygulamaların bulunduğu
sunucuların performanslarının düzenlenmesi, yedeklerinin alınması, bakımlarının yapılması, yine
mevcut uygulamaların veri tabanlarının bakımlarının sağlanması, yedeklerinin alınması, mevcut
uygulamalarda karşılaşılacak sorunların, hataların çözülmesi, uygulamalarda İdare tarafından artan
rapor ihtiyacının çözümlenmesi hususunda katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Aranılan Nitelikler:








Uuml;niversitelerin Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden
mezun olmak,
Yazılım uygulama geliştirme alanında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
Microsoft NET ve J2EE uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi
olmak,
SQL Server ve Oracle veritabanı alanlarında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
T-SQL ve PL/SQL konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda çok iyi bilgi sahibi
olmak,
ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından
İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 60 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış
olmak.
T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda
belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi
bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda
taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun
olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve
başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını, Başvuru Kodunu ve işin adını içeren bir başvuru
mektubuyla birlikte en geç 08.01.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail
yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya
Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda
belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.
Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
Başvuru Adresi:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 3
B Blok Kat:6 No:611
Satınalma Birimi
06434 Sıhhiye, Ankara
Elektronik Posta: [email protected]
Download

tc sağlık bakanlığı sağlık hizmetleri genel müdürlüğü