ORTAK SINAVLAR UYGULAMA
TAKVİMİ

I. Dönem TEOG
26-27 Kasım 2014

Mazeret Sınavı
13-14 Aralık2014

Sonuçların açıklanması
Ocak 2015

II. Dönem TEOG
29-30 Nisan 2015

Mazeret Sınavı
16-17 Mayıs 2015

Sonuçların açıklanması
Haziran 2015
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU(26KASIM)
DERS ADI
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Türkçe
09.00
20
40 DAKİKA
Matematik
10.10
20
40 DAKİKA
Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi
11.20
20
40 DAKİKA
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU(27 KASIM)
DERS ADI
BAŞLAMA SAATİ
SORU SAYISI
SÜRESİ
Fen ve Teknoloji
09.00
20
40 DAKİKA
T.C. İnkılâp Tarihi
ve Atatürkçülük
10.10
20
40 DAKİKA
Yabancı Dil
11.20
20
40 DAKİKA
TEOG UYGULAMA
Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe
yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak
okullarda ders işlenmeyecek,
Dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı
olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan
derslerden ikincisi olmak üzere, her dönem ortak
sınavlar yapılacaktır.
Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak,
Yanlış doğruyu götürmeyecektir.
TEOG UYGULAMA
Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve
özel durumlar dışında kendi okullarında girecek,
Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava
giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir
hafta sonunda mazeret sınavı yapılacaktır.
Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde
yapılacaktır.
TEOG UYGULAMA
Sınava katılmak için başvuru yapılmayacak,
ücret yatırılmayacak.
 Ayrı bir PYBS sınavı olmayacak.
 Sınav yapılan okullarda sınav günleri ders
yapılmayacak.
 Standart
saat dışında sözlük, hesap
makinesi, cep telefonu... vb yanlarında
olmayacak.
 Sınıf
yoklama
listesi
sırasına
göre
oturulacak.

TEOG UYGULAMA

Yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş
bulunduracaklar.

Kurşun kalemle cevap kağıdında kodlama
yapacaklar. Sadece cevap kağıdındaki imza
bölümünü ve yoklama listesindeki imzalarını
tükenmez kalemle atacaklardır.

Öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı
olacak.
TEOG UYGULAMA

A ve B kitapçık türü olacak.

Cevap kağıdına kitapçık türünü kodlayacaklar.

Her ders için ayrı oturum, 20 soru 40 dk.

Geç gelen 15 dk’ya kadar sınava girecek.

20 dk dolmadan sınavdan çıkılmayacak.

Oturumlar arası 30 dk boşluk.

Son 5 dk kala salondan çıkılmayacak.

Sınav bitiminde cevap kağıtları teslim edilecek.

3 oturum bittikten sonra kitapçıkları okuldan
alınabilecek.
TEOG DEĞERLENDİRME
6,7,8. sınıf
başarı puanları
tam puan
Merkezi sistem
sınavları tam
puan
300
700
Yerleştirme
Tam Puanı
500





Yerleştirme puanı 500 tam puan üzerinden yapılacak.
Yılsonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır
6,7,8. sınıf başarı puanları tam puan 300
Merkezi sistem sınavları tam puan 700
İkisinin aritmetik ortalaması yerleştirme puanı.
TEOG DEĞERLENDİRME
Ders Nu
Ders Adı
Ağırlık
Katsayıları
1
Türkçe
4
2
Matematik
4
3
Fen ve Teknoloji
4
4
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2
5
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
6
Yabancı Dil
2

Tek puan türü hesaplanacak.

Her test kendi içinde eşit ağırlığa sahip olacak.

Ancak testler arasında katsayı farkı olacak.

Tüm hesaplamalar virgülden sonra 4 basamak olarak hesaplanacak.
TEOG DEĞERLENDİRME
Sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
 E-okul veli bilgilendirme sisteminden sonuçlar
görülebilecek.
 Sonuçlara itiraz 5 takvim günü içerisinde,
YEĞİTEK’ e yazılı olarak yapılacak.
 Her bir ders için 10 TL yatırılıp, banka dekontu
ile beraber itiraz dilekçesi.

TEOG TERCİH

Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren
A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B
grubu olmak üzere iki grupta alınacaktır.
A GRUBU
YERLEŞTİRME PUANIYLA EN
FAZLA 15 OKUL TERCİHİ
YAPILACAK
Okul tercih kodlarına göre yapılmış A grubu tercih
listesinde yer alan tercihlerine
yerleşemeyen öğrenciler;
ikamet adresi, Yerleştirme puanı, tercih önceliği, okul
kontenjanı ve okulun A grubu yerleştirme taban puanı
dikkate alınarak
B grubundan tercih edeceği okul türlerine göre
sistem tarafından otomatik olarak
yerleştirilecektir.
B GRUBU
B grubu tercihlerinde
en az 4 okul türü,
alternatif 3 ilçe
seçilecektir.
1-Anadolu Liseleri
2-Anadolu Mesleki ve
Teknik Liseleri
3-Çok programlı liseleri
4-Fen Liseleri
5-Sosyal Bilimler
Liseleri
6-İmam Hatip Liseleri
TEOG YERLEŞTİRME/KAYIT

Yerleşmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş
olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik
olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemi bir defa yapılacak olup yedek
yerleştirme yapılmayacaktır.
TEOG NAKİL

9’uncu
sınıfa
kesin
kaydı
yapılmış
olan
öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir
okula
yerleştirmeye
yönelik
nakil
talebinde
bulunmaları hâlinde yerleştirme sonrası okullarda
oluşan taban puana bakılmaksızın, başvuranlar
arasında puan üstünlüğü esas alınarak sistem
üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri
gerçekleştirilecektir.
Download

TEOG 2015 Tanıtım