Veriliş:23.12.2015 - Teslim:15.01.2016
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MKT103 – Görsel Programlama 2015/2016 Güz Dönemi
Ödev 3 – Kayan yazı simülatörü










Arayüz açıldığında 16 satır ve 16 sutundan oluşan bir label matrisi groupbox
kontrolüne eklenmiş olmalıdır. (Şekil 1) Kontrolleri design ekranında elle değil,
kod ekranında kod ile eklemeniz gerekmektedir. Gerekli örnek lab derslerinde
yapılmıştır.
Satır tara,sütün tara, köşegenlerden açılım ve simetrik açılım zorunlu olmak üzere 7 (3
tane istediğiniz animasyonu koyabilirsiniz) tane farklı olarak animasyon bulunacaktır.
Her bir animasyon için bir buton bulunacaktır. (Şekil 1)
Her bir animasyonun hızı minimum 100ms ile maksimum 1 sn arasında
seçilebilmelidir.
Satır tara animasyonunda sırasıyla bütün satırlar taranacaktır. (Şekil 2)
Sütün tara animasyonunda sırasıyla bütün sütunlar taranacaktır. (Şekil3)
Köşegen açılımında yanması gereken labellar sırayla şekilde verilmiştir. (Şekil4Şekil6). Açılım bu şekilde başlayacak ve sonrasında bütün labellar yanacaktır.
Simetrik açılımda orta noktadan itibaren bütün ledler kareler çizilerek açılacaktır.
(Şekil7- Şekil 9). Açılım bu şekilde başlayacak ve sonrasında bütün labellar
yanacaktır.
Yazı yaz butonuna basıldığında text_box’da bulunan metin matrix üzerinde yazmaya
başlayacaktır. 500 ms’lik periyotlarla yazı sonuna kadar 1er sütün kayacaktır. Sona
geldiğinde ise tekrar başa dönecektir. (Şekil 8)
Yazıyı sağdan sola ve soldan sağa yazma seçenekleri bulunacaktır.
Yazılan yazılar için en az iki farklı font seçenekleri bulunacaktır. (Kullanıcının seçtiği
fonta göre karakterler oluşturulacaktır.)
NOT: Şekillerde verilen arayüz örnek olması amacı ile hazırlanmıştır. Yukarıda belirtilen
işlemleri gerçekleştiren kişisel tasarımlar yapılabilir. Eklemek istenen ekstra özellikler varsa
kapsam dışına çıkmamak kaydı ile eklenebilir. Ödev bireyseldir ve her bir öğrenci kendi
yapabildiği kadarını ödevine yansıtmalıdır. Birbirinden alıntı ve web ortamından indirilen
ödevler dikkate alınmayacaktır.
BONUS 1: Fontlarda özel karakterlerin (@ ,# vb) ve türkçe karakterlerin (Ç, İ vb) eklenmesi.
BONUS 2: Fontlarda küçük harflerin de eklenmesi
İPUCU 1: Eklediğiniz labellarin satir ve sütun bilgilerini tutmanız gerekecektir. Bu işlemler
için labellerin name veya tag özelliklerini kullanabilirsiniz. (string birleştirme yaparak da i ve
j değerlerini tutabilirsiniz. Lbl.name=i & “- ” & j)
İPUCU 2: İnternette bulunan kayan yazı programlarından font dosyalarını çıkartabilirisiniz.
ÖNEMLİ NOT: 1. Öğretimler ve 2. Öğretimler ayrı olmak üzere, belirlediğiniz birer
sorumlu arkadaş raporları (zımbalanmış çıktı - poşet dosyaya koymayınız) ve kodları
(klasör
- .zip ya da .rar değil.) şeklinde toplamalıdır. Her bir öğrencinin hazırladığı
klasör içinde vBasic projesi ve raporun Word ya da .pdf formatındaki şekli olmalıdır. 1.
Öğretimlerin tüm ödevleri tek bir CD içerisinde, 2. Öğretimlerin tüm ödevleri yine tek bir
CD içerisinde teslim edilmelidir. Belirlediğiniz 2 öğrenci arkadaşınıza hazırladığınız
raporları çıktı olarak ve klasörün adına SADECE ÖĞRENCİ NUMARANIZI doğru bir
şekilde yazarak zamanında teslim etmeniz rica olunur. (örnek bir klasör ismi:
080224012). Ödev toplayan öğrenciler toplamaya başlamadan önce soruları olursa
Arş.Gör.Gürkan KÜÇÜKYILDIZ ile görüşebilir.
Veriliş:23.12.2015 - Teslim:15.01.2016
Şekil 1..Arayüz genel görünüm
Şekil 2. Örnek satır tarama
Veriliş:23.12.2015 - Teslim:15.01.2016
Şekil 3. Örnek sütun tarama
Şekil 4. Köşegen açılım ilk konum
Şekil 5. Köşegen açılım ikinci konum
Veriliş:23.12.2015 - Teslim:15.01.2016
Şekil 6. Köşegen açılım üçüncü konum
Şekil 7. Simetrik açılım birinci konum
Şekil 8. Simetrik açılım ikinci konum
Veriliş:23.12.2015 - Teslim:15.01.2016
Şekil 9. Simetrik açılım üçüncü konum
Şekil 10. Örnek Yazı
Download

indir - Mekatronik Mühendisliği