KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik ve Kocaeli Üniversitesi’nin ilgili yönerge
hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.
Adaylar http://perdb.kocaeli.edu.tr/is/Form_1b.doc adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formundan 2 adet doldurarak, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgelerinin fotokopisi,
nüfus cüzdan fotokopisi ve özgeçmişi ile birlikte,
a) Profesör kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 6 takım sunacaklar.
b) Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doçentlik belgesi, özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım sunacaklar.
c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar, bilimsel çalışma ve yayınlarını, doktora diploması , özgeçmiş ve bu bilgileri içeren CD ile birlikte 4 takım olarak sunacaklar.
d) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
e) İlan edilen kadro derecesinde olanlar müracaat edebilecekler ve hizmet süreleri ile bulundukları Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademelerini belirten belgelerini
vermeleri gerekmektedir.
Yurtdışından alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
İlgililere Duyurulur.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI DERECE ADEDİ
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji
Profesör
1
1
Proteomik ve biyoinformatik alanlarında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
KBB
Doçent
2
1
Mikrolaringeal laser cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Yeni Türk Dili
Profesör
1
1
Yeni Türk Dili alanında çalışmış olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Yeni Türk Dili
Doçent
3
1
İbrani harfli Türkçe metinler çalışıyor olmak.
Fen Edebiyat Fak.
Felsefe
Doçent
3
1
Devlet ve Hukuk Felsefesi alanında çalışmış olmak.
İkt. ve İdari Bil.Fak.
Avrupa Bir.Siy.Ulus.İlişk.
Doçent
2
1
Ortadoğu, Suriye üzerine uzmanlaşmış ve konu ile ilgili yayınlanmış eserleri olmak.
İkt. ve İdari Bil.Fak.
Yönetim ve Organizasyon
Yrd.Doç.
5
1
Kümelenme konusunda doktora yapmış olmak.
İletişim Fakültesi
Reklamcılık
Yrd.Doç.
5
1
İlahiyat Fakültesi
Tefsir
Doçent
3
1
İlahiyat Fakültesi
Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi
Yrd.Doç.
5
1
İletişim Bilimleri doktora yapmış olup, Siyasal iletişim ve medya alanında çalışma
yapmış olmak.
Klasik ve çağdaş bilginlerin Kur’an’a yaklaşımları ve şerh geleneği konularında
çalışmaları bulunmak.
Hanlıklar ve Siyer-i Nebi konusunda eser veren müellifler üzerine yayımı bulunmak.
Teknoloji Fakültesi
Elektrik En.Otomasyon
Yrd.Doç.
2
1
Elektrik Eğitimi doktoralı olmak.
Teknoloji Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği
Yrd.Doç.
4
1
Makine Eğitimi doktoralı olmak.
Kocaeli MYO
Kimya Teknolojisi Prog.
Yrd.Doç.
4
1
Organik Kimya doktoralı olup, steroid içeren polimerler alanında çalışma yapmış olmak.
Download

Kocaeli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı