TİSK VE TÜRK-İŞ TARAFINDAN YAPILAN
ORTAK AÇIKLAMA
24.12.2015
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından TBMM’ne sunulan 64.Hükümet
Programı’nda yer alan taahhüt doğrultusunda; 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
aylık asgari ücretin net 1.300 TL’ye yükseltilmesi Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’na önerilmiştir.
İşçi kesimi temsilcileri, Hükümet Programı’nda yer alan söz konusu tutarı
görüşmelerde başlangıç olması bakımından olumlu karşılamıştır. İşveren
kesimi temsilcileri ise söz konusu artışın işverene getireceği ilave maliyetin
yaratacağı etkiler konusundaki endişelerini dile getirerek, işçiye ödenecek net
tutarın değil, işveren üzerine gelecek ilave maliyet yükünün azaltılmasını talep
etmiştir.
Bu çerçevede, gerek işsizlik sigortası primlerinde, gerek SGK primlerinde
indirimler yapılması isabetli olacaktır. Tespit edilecek brüt asgari ücretin işçiye
ödenecek net tutarında yılın ilerleyen aylarında gelir vergisi kesintisi nedeniyle
azalma olmaması sağlanmalıdır. Bu kapsamda, asgari geçim indiriminin asgari
ücret seviyesine getirilmesi ve vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde ücretli
çalışanlar için iyileştirmeler yapılması olumlu olacaktır.
Yapılacak bu düzenlemeler; asgari ücret artışının ücret kademelerini
daraltması nedeniyle işyerlerinde ortaya çıkabilecek huzursuzluğu ve verim
düşüklüğünü de önleyecektir.
Asgari ücret artışıyla birlikte, mevcut mevzuata göre işçi ve işverenin devlete
yapacağı vergi ve prim ödemelerinde ortaya çıkacak ilave artışların çalışma
hayatına ve ekonomiye olumsuz yansımasının önüne geçilmelidir.
TİSK ve TÜRK-İŞ olarak, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin
sağlanması ortak amacımızdır. Ülkemizdeki istihdamın artırılması ve sosyal
politikalarla desteklenmesi, çalışma barışının sürdürülmesi için asgari ücret
artışından kaynaklanacak vergi ve prim yükü artışlarının önemli ölçüde
azaltılmasını Devletimizden bekliyoruz.
TİSK
Yönetim Kurulu
TÜRK-İŞ
Yönetim Kurulu
Download

Haber Bültenini Görüntülemek İçin Tıklayınız