2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ EK MADDE-1
(MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE)
YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2 Mayıs 2014 Tarihli Resmi
Gazetede Yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasından Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kredi Transferi Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin Ek 1. Maddesi (Merkezi Yerleştirme Puanı İle) yatay geçiş başvuruları
aşağıdaki şartlar dahilinde 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında şahsen veya posta yolu ile
yapılacaktır.
ESASLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Öğrencinin kayıt olduğu yılki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına yüksek olması şartı ile başvuru yapabilir.
2015-2016 Eğitim öğretim yılı Güz dönemi veya daha önceki yıllarda yükseköğretim
kurumuna kayıt olmuş Hazırlık, Ara sınıf yada son sınıf öğrencileri başvurabilir.)
Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı 2015 ÖSYS Kılavuzunda
belirtilen kontenjanın %20’u kadar kontenjan açılabilir.
Başvuru sayısı belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda başvuran en yüksek ÖSYS
puanlı adaydan başlayarak kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece yerleştikleri yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin
önlisans alanı ile tercih edebileceği programlar arasında DGS puanı göz önünde
bulundurularak başvurusu alınacaktır.
M.T.O.K. Programlarında okuyan öğrenciler Yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları
yılki ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri M.T.O.K.
programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavsız Geçişten yararlanarak bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler yerleşme
önceliklerinde oluşan taban puanlar ile OSYS puanlarının ÖSYM Başkanlığı tarafından
yayınlanan kılavuzlar dikkate alınarak başvurabileceklerdir.
Özel yetenek sınavı ile bir Yükseköğretim Kurumuna kayıt olan öğrenciler Merkezi
Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunabilir.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay
Geçiş başvurusunda bulunulamaz.
Öğrencinin başvuru yaptığı bölümün yerleştiği yıl ÖSYS Kılavuzunda program ile ilgili
özel koşul bulunması durumunda başvuran öğrenciler bu koşulları sağlamak
durumundadır.
Öğrencinin Yükseköğretim Kurumuna kayıt olduğu yıl, yatay geçiş için başvuracağı
bölüme öğrenci alınmamış ise başvuru alınamaz.
Öğretim Dili tamamen yada kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara müracaat eden
adayların yabancı dil şartını sağlamaları gereklidir.
Ek 1. Maddesi (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile yatay geçiş sadece bir defaya mahsus
yapılabilir. Bu madde ile yatay geçiş yapan öğrenci daha sonraki başvuru döneminde
geldiği yükseköğretim kurumuna dönüş yapabilir.(Başka bir Yükseköğretim kurumuna
geçemez.)
Bahar Yarıyılı için Yurt Dışı Üniversitelerinden başvuru alınmayacaktır.
15. Başvurular 21 Aralık 2015 günü başlayıp, 25 Aralık 2015 günü mesai saatinde
sona erecektir.
16. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. 25 Aralık 2015 tarihinden sonra
tarafımıza yapılan yada ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1.Başvuru Formu
2.Öğrencinin yerleştiği yılki LYS ve ÖSYS Sonuç belgeleri,
3.DGS ile yerleşen öğrencilerin DGS Sonuç belgesi ve DGS Yerleştirme belgesi
4.Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait öğrenci belgesi ( son 6 ay içerisinde alınmış olması ve
öğrenci belgesinde Kayıt Türü bilgisi yok ise eğitim görmekte oluğu üniversiteden
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Yapmadığına dair belge.)
5.Hazırlık okunmuş ise okunduğuna dair belge,
6.Ara sınıflar için Ders Planı, Ders İçerikleri ve onaylı Not Durum
Belgesi(Transkript)(Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç)
7.Kayıt Donduranlar için Kayıt Dondurma yazısı,
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA
GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
(Tıp Fakültesi Hariç)
BAŞVURU
21 Aralık- 25 Aralık 2015
Sonuçların İlan Edilmesi
20 Ocak 2016
Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları
25-26-27 Ocak 2016
Kesin Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Derse 15-19 Şubat 2016
Yazılmaları
BAŞVURU VE POSTA GÖNDERİ ADRESİ:
Sakarya Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA
Bilgi Edinme:
Tel:
0264 295 53 33
Elektronik Posta: [email protected]
Download

2015-2016 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu