BAKÜ
EYLÜL 2016
“Tarihten Geleceğe HAZAR ”
Hazar Havzası doğuda Çin’e kadar uzanan Amu Derya ile Sir Derya, batıda Kafkasya yoluyla Karadeniz
ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e uzanan iki havzanın ortasında yer almaktadır. Hazar Bölgesi bu
havzaları birleştiren ve tamamlayan bir alan olarak değerlendirilmektedir. Günümüz dinamiklerinde
Hazar’ın küresel ve bölgesel önemi her geçen gün artmaktadır.
Bu düşünceler ışığında, Hazar Strateji Enstitüsü/Türkiye (HASEN) ile Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi Tarih Enstitüsü’nün koordinasyon ve işbirliği ile Eylül/Ekim 2016’da Bakü/Azerbaycan’da
Uluslararası Hazar Denizi Kongresi düzenlenmesi planlanmaktadır.
Kongre Hazar’ın dünü, bugünü ve geleceğini ayrı ayrı irdeleyen iki bölüm halinde gerçekleştirilecektir.
Kongre ana teması ve konu başlıkları ekte sunulmuştur. Konu ile ilgilenen, dünyanın tüm ülkelerinden
akademisyen, bilim insanı ve araştırmacıların Kongre’ye katılımları önemle arzu edilmektedir.
Bakü/Azerbaycan’da yapılacak Kongre’de; Hazar Denizi ve Havzası’nın geçmişten günümüze gelen
tarihi katmanları belirlenerek içinde bulunduğumuz dönemdeki yeri ve gelecekteki önemi ortaya
konulmaya çalışılacak, Hazar Denizi’nin tarihi kodları, ekonomisi, sosyal genleri, coğrafi konumu,
toponomisi, doğal kaynakları ve ulaştırması incelenerek bilim dünyasının dikkatine sunulacaktır.
Kongre’nin amacı Hazar Denizi ve Hazar Havzası’nın gerçek anlamda kimliğinin geçmişte ve
günümüzdeki tanımlamasını yapmaktır. Kongre sonunda hazırlanacak Kongre kitabı (Proceedings),
bu konuda kaynak teşkil etmek üzere yayınlanacaktır.
1
Kongre lisanı İngilizcedir, ancak Kongre sırasında, Azerbaycan Türkçesi ve Rusça simultane
tercüme yapılacaktır. Kongre’ye sunum yaparak katılmak isteyen iştirakçilerin, azami 400
kelimelik özet bildirilerini (abstract), en geç 01 Şubat 2016 tarihine kadar Organizasyon/Bilim
Kurulu’na göndermeleri gerekmektedir. (Özetlerin dili Azerbaycan Türkçesi, Rusça ve İngilizce
olacaktır.) Bilim Kurulu’nca yapılacak incelemeyi müteakip katılımı kabul edilenler bildiri sahiplerine,
kongre başlangıcından yeterli süre önce bildirilecektir. Bilim Kurulu’nca yapılacak incelemede,
bildirilerin, üzerinde araştırma yapılarak, belgeler ışığında ortaya çıkarılmış veya daha önce
yayınlanmamış konulardan seçilmesine özen gösterilecektir. Kongre sırasında sunumlar 20
dakika ile sınırlandırılmıştır, ancak Kongre kitabına sunulacak metinler daha uzun olabilir. Kitaba
konulacak metinlerin seçiminden Bilim Kurulu yetkili olup bu konuda sunum yapanlar hak iddiasında
bulunamayacaktır. İlginize şimdiden teşekkür eder, Bakü/Azerbaycan’da buluşmak ümidi ile saygılar
sunarız.
HALDUN YAVAŞ
Hazar Strateji Enstitüsü
Genel Sekreteri
METIN ATAÇ
Oramiral (E), Türkiye
Cumhuriyeti’nin 22. Deniz
Kuvvetleri Komutanı (Başkan)
Organizasyon / Bilim Kurulu Bşk.
YAKUP MAHMUDOV
Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi Tarih Enstitüsü
Başkanı
BILIM KURULU
AZERBAYCAN CUMHURIYETI
TÜRKIYE CUMHURIYETI
Prof. Dr. Cebi Bahramov
Prof. Dr. Ramiz Mammadov
Prof. Dr. Sevinç Aliyeva
Prof. Dr. Elmar Maharramov
Prof. Dr. İrade Bağırova
Metin Ataç Oramiral (E), Türkiye
Cumhuriyeti’nin 22. Deniz Kuvvetleri
Komutanı (Başkan)
Halil Akıncı Büyükelçi (E)
Prof. Dr. Mitat Çelikpala
Doç. Dr. Bekir Günay
Doç. Dr. Fatih Özbay
Özet bildirilerin gönderileceği e-posta adresi:
[email protected]
İletişim:
+90 212 999 66 40
+90 530 173 02 73
EK: Kongre Ana Teması ve Konu Başlıkları
www.hazar.org
2
- EK-
Kongre Ana Teması;
“Geçmişten Geleceğe Hazar”
Konu Başlıkları
Hazar Havzası Tarihi
1. Hazar Denizi’nin Coğrafi Tarihi
a) Doğal Olaylar
b) Hazar Etrafındaki Medeniyetler
c) Devletler ve Kavimler
2. Tarihte Hazar Bölgesi’nin Avrasya Ticaretindeki Önemi
a) Hazar Havzası ve Büyük İpek Yolu
b) Volga-Hazar Ticaret Yolu ve Avrasya İktisadi İlişkileri
c) Tarihte Hazar Deniz Ticareti ve Taşımacılığı
d) Limanlar
e) Hazar Denizi Bölgesindeki Liman Şehirlerinin Toponomisi ve Etnografya
f) Hazar Denizi’nde Gemi İnşa Tarihi ve Teknolojisi
3. Hazar Denizi’nin Tarihsel Jeopolitik Önemi
4. Hazar Denizi’nde Sualtı Arkeolojisi ve Batıklar
5. Hazar Denizi Tarihi Haritaları
6. Hazar Havzası’nın Enerji Tarihi
a) Neft Tarihi
7. Hazar Bölgesi’nin Tarihi Süreç İçindeki Ekonomisi ve Ticaret Diplomasisi
Günümüzde ve Gelecekte Hazar
1. Stratejik Konumu
a) Jeostratejik Konumu
2. Kombine Taşımacılık
a) Taşımacılık
b) Deniz Taşımacılığı
3. Doğal Kaynaklar
a) Enerji
b) Balıkçılık
4. Ekonomik İşbirliği
5. Hazar Bölgesi’ndeki Ortak Çıkarlar ve İşbirliği
a) Bölge İçi Ticaret
b) Uluslararası Ticaret
6. Hazar Havzası’nın Enerji Kaynakları ve Modern Dünyada Enerji Güvenliği Problemleri
7. Uluslararası İlişkilerde Hazar Konusu
8. Hazar Havzası’nın Ekolojik Durumu
3
www.hazar.org
Download

“Tarihten Geleceğe HAZAR ” - Hazar Strateji Enstitüsü