Stand: April 2015
§ 55 Abs. 1 i.V.m. § 55 Abs. 2 Nr. 1 des AufenthG bestimmt, dass ein Ausländer/eine
Ausländerin aus Deutschland ausgewiesen werden kann, wenn er/sie im Visumverfahren (auch
gegenüber
den
Behörden
eines
anderen
Anwenderstaates
des
Schengener
Durchführungsübereinkommens) falsche oder unvollständige Angaben zum Zwecke der
Erlangung eines Aufenthaltstitels gemacht hat.
Der Antragsteller/die Antragstellerin ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen zu machen. Sofern Angaben bewusst falsch oder unvollständig gemacht werden,
kann dies zur Folge haben, dass der Antrag auf Erteilung eines Visums abgelehnt wird bzw. die
Antragstellerin/der Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum bereits
erteilt wurde.
Durch die Unterschrift bestätigt die Antragstellerin/der Antragsteller, dass sie/er über die
Rechtsfolgen falscher oder unrichtiger Angaben im Visumverfahren belehrt worden ist.
§ 55 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 č. 1 AufenthG (zákona o cizincích) udává, že
cizinec/cizinka může být vyhoštěn/a z Německa, pokud při žádosti o vízum udal/a nepravdivé
údaje (také vůči úřadům jiného státu provádějící Schengenskou dohodu) za účelem získání
povolení k pobytu.
Žadatel/žadatelka je povinnen/povinna uvést všechny údaje podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí. Vědomé nepravdivé údaje mohou mít za následek, že bude žádost o vízum
zamítnuta, popřípadě žadatel/ žadatelka bude z Německa vyhoštěn/a, pokud by vízum bylo již
uděleno.
Podpisem žadatel/žadatelka potvrzuje, že byl/a poučen/a o právních důsledcích v případě
uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajů v žádosti o vízum.
Prag, den
Ort und Datum / Místo a datum
Weitere Informationen:
www.prag.diplo.de
Adresse:
Vlašska 19
118 01 Praha 1
(Malá Strana)
__________________________
Unterschrift / Podpis (für Minderjährige
Unterschrift des Vormunds) /
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)
Postanschrift:
Box 88
118 01 Praha 1
Nächste Haltestellen:
U-Bahn-Linie A: Malostranská
Tram Linien 12, 20,22: Hellichova
Download

(zákon o povolení k pobytu)