Pokyny pro podání žádosti o zařazení do databáze Úřadu práce
(Agentur für Arbeit) Annaberg-Buchholz jako zájemce o zaměstnání
Vážená klientko, vážený kliente,
v příloze obdržíte pracovní soubor skládající se z dotazníků část 1, část 2 a část3.
Je naléhavě nutné, tyto dotazníky vyplnit kompletně a pravdivě za přesného uvedení dnů,
měsíců a letopočtů.
Nekompletně vyplněné dotazníky nemohou být zohledněny (příp. zpracovány).
Vyplněné dotazníky zašlete prosím na adresu:
Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz
Paulus-Jenisius-Straße 43
D-09456 Annaberg-Buchholz
[email protected]
V krátké době pak obdržíte termín schůzky se zprostředkovatelem na jednatelství Úřadu
práce v Annabergu-Buchholzi nebo Marienbergu. Prosíme o bezpodmínečné dodržení této
schůzky nebo o včasnou omluvu telefonem nebo e-mailem.
Na tuto konzultaci si s sebou prosím vezměte svůj životopis v německém jazyce jakož i závěrečná
vysvědčení a certifikáty/osvědčení (pokud možno přeložené).
Uvědomte si prosím také, že hledání práce v Německu je úspěšné, pokud máte dostatečné znalosti
německého jazyka odpovídající profesi, kterou chcete v Německu vykonávat.
Pokud nemáte náležité jazykové znalosti německého jazyka, vezměte si prosím na schůzku na úřadu
práce tlumočníka nebo někoho, kdo Vám bude tlumočit.
Konzultace bude vedena v němčině!
Hinweise für die Antragstellung zur Aufnahme als Arbeitssuchender
bei der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz
Sehr geehrte(r) Kunde(in),,
mit der Anlage erhalten Sie das Arbeitspaket bestehend aus den Fragebögen Teil 1, Teil 2 und Teil3.
Es ist zwingend erforderlich, diese Fragebögen vollständig und wahrheitsgetreu unter genauer
Angabe von Tages., Monats- und Jahreszahlen auszufüllen.
Unvollständig ausgefüllte Anträge können nicht berücksichtigt (ev. bearbeitet )werden.
Die ausgefüllten Fragebögen senden Sie bitte an die:
Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz
Paulus-Jenisius-Straße 43
D, 09456 Annaberg-Buchholz
[email protected]
Sie erhalten zeitnah einen Termin bei einem Vermittler in den Geschäftsstellen Annaberg-Buchholz
oder Marienberg. Bitte halten Sie diesen Termin unbedingt ein oder entschuldigen Sie sich
rechtzeitig per Telefon oder E-Mail.
Zu diesem Beratungsgespräch bringen Sie bitte Ihren Lebenslauf in deutscher Sprache sowie
Abschlusszeugnisse und Zertifikate (möglichst übersetzt) mit.
Bitte bedenken Sie auch, dass eine Arbeitsuche in Deutschland nur erfolgversprechend erscheint,
wenn Sie über deutsche Sprachkenntnisse verfügen.
Wenn Sie über keine ausreichenden deutscher Sprachkenntnisse verfügen bringen Sie bitte einen
Dolmetscher mit oder eine Person welche für Sie dolmetschen kann.
Das Beratungsgespräch wird in deutscher Sprache geführt!
Download

(Agentur für Arbeit) Annaberg