BACKGROUND CHECK
Hledáte nové zaměstnance?
Řešíte důvěryhodnost potenciálních či stávajících zaměstnanců?
Prověřujete profesní minulost, pověst, reference, vzdělání budoucích zaměstnanců?
Zaměstnanci jsou největším kapitálem, ale i rizikem pro firmu.
CÍLE
OBSAH
Background check je metoda,
která se používá při náborovém
PŘÍNOSY
Nastavení předem definovaných
procesu a spočívá v prověřování
Efektivita nákladů náborového
postupů k prověřování budoucích
informací o uchazeči o zaměstnání.
procesu.
Zkontrolujeme nastavení vašeho
Minimalizace ztrát z důvodu
recruitment procesu.
špatně či nevhodně vybraného
zaměstnanců v souladu s platnou
legislativou.
Vyloučení kandidátů o zaměst-
zaměstnance.
nání, kteří z jakéhokoliv důvodu
Prověříme důvěryhodnost
o sobě uvádějí neúplné, upravené
budoucích či stávajících
Časová úspora zaměstnanců
či dokonce nepravdivé informace.
zaměstnanců.
personálního oddělení.
Background check jako
Ověříme údaje udávané
Zachování dobrého jména vaší
standardní preventivní prvek
uchazečem o zaměstnání
společnosti.
náborového procesu.
z hlediska jejich pravdivosti.
www.cstconsulting.cz
CST Consulting s.r.o.
CONSULTING
Vaše bezpečí nás zajímá!
U továren 256/14, 102 00, Praha 10, Česká republika | IČ: 03460886 | DIČ: CZ03460886
Tel.: +420 602 250 984 +420 605 236 650 | E-mail: [email protected]
Download

BACKGROUND CHECK