S.G. CZ, spol. s r.o.
PROTOKOL MĚŘENÍ
Provedl
Bc. Adam Kostelník
Základní informace o měření
Zákazník
FVE Rokytov
Adresa
Rokytov
Datum testu
27.4.2012
Kontaktní osoba
-
Telefonní číslo
-
E-mail adresa
-
Termodiagnostik, kvalifikace
Bc. Adam Kostelník, měřící technik
Jméno doprovodného pracovníka
Tomáš Zub
Použité měřicí přístroje
FLIR E60, datum kalibrace 21/11/2011
HT SOLAR IV, datum kalibrace 02/11/2011
S.G. CZ, spol s r.o. Jižní náměstí 18/5, Brno, 619 00, tel.: +420 543 250 722, fax.: +420 543 250 769, mob.: +420 608 558 087
PROTOKOL MĚŘENÍ
S.G. CZ, spol. s r.o.
Datum testu
26.4.2012
Strana
2
Zákazník: FVE ROKYTOV
Základní obsah protokolu
Zařízení
FV panel
Místo
FVE Rokytov
Datum měření
26.4.2012
Čas měření
10:33:17
Číslo stránky
3-5
Popis
řada 6, stůl 30, panel 6
Poznámky, komentáře:
Provedené měření proběhlo za normálních provozních podmínek zařízení při konstantní teplotě a vlhkosti vzduchu za
jasného počasí. Průběh měření nebyl narušen žádnými negativními vlivy. Zápis o termografické kontrole splňuje všechny
potřebné požadavky podle normy ČSN ISO 18434 -1.
Poznámka:
V protokolu měření je uvedeno umístění FV panelů na FVE elektrárně, přičemž stůl č. 1 je vždy umístěn na spodu celé řady.
S.G. CZ, spol s r.o. Jižní náměstí 18/5, Brno, 619 00, tel.: +420 543 250 722, fax.: +420 543 250 769, mob.: +420 608 558 087
PROTOKOL MĚŘENÍ
S.G. CZ, spol. s r.o.
Datum testu
26.4.2012
Strana
3
Zákazník: FVE ROKYTOV
Termografická kontrola
Foto snímek
IR Snímek
Čas
Místo
9:33:17
FVE Rokytov, SK
Zařízení
FV panel, SR-M572195
Okolní
podmínky
Popis
Venkovní prostředí,
Jasno
řada 6, stůl 30, panel 6
IR snímek
58.2 °C
50
Ar1
Sp1
40
Dt1
30
Emisivita
0.97
Vzdálenost objektu
Odražená teplota
Relativní vlhkost
Atmosférická teplota
Dt1*
Ar1 Max. Teplota*
Sp1 Teplota*
3.0 m
-31.0 °C
85.0 %
20.0 °C
-30.2
30.9 °C
61.1 °C
*pozn.: Dt1 - Rozdíl teplot
Ar1 - Max. teplota ve vybrané ploše
Sp1 - Teplota vyznačeného bodu
23.0
S.G. CZ, spol s r.o. Jižní náměstí 18/5, Brno, 619 00, tel.: +420 543 250 722, fax.: +420 543 250 769, mob.: +420 608 558 087
Datum testu
26.4.2012
Strana
4
PROTOKOL MĚŘENÍ
S.G. CZ, spol. s r.o.
Zákazník: FVE ROKYTOV
Měření I-V charakteristik
Graf referenčních hodnot (P, I, U) FV panelu SR-M572195
6
200
180
5
160
140
4
100
Power [W]
Current [A]
120
3
80
2
60
40
1
20
0
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Voltage [V]
1I-V Nominal
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
1Pwr Nominal
Graf změřených a přepočtených hodnot (P, I, U) FV panelu SR-M572195
6
95
90
85
80
5
75
70
65
4
55
50
3
45
40
Power [W]
Current [A]
60
35
2
30
25
20
1
15
10
5
0
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
[email protected]
18
20
22
24
Voltage [V]
[email protected]
26
28
[email protected]
30
32
34
36
38
40
42
44
46
[email protected]
Tabulka hodnot
FV panel SRSR-M572195
OPC*
STC*
Nominal*
*pozn.:
Pmax Uoc Umpp
[W]
[V]
[V]
68,61 40,72 19,65
93,33 45,09 22,01
195,00 45,10 37,30
Impp Isc
[A]
[A]
3,49 4,93
4,24 5,52
5,23 5,61
Intenzita
[W/m2]
853,00
1000,00
1000,00
Teplota panelu
[°C]
55,60
25,00
25,00
FF
alpha beta tol+
[-]
[%/°C] [%/°C] [°C]
34,00 0,03
-0,32 2,00
37,00 0,03
-0,32 2,00
77,00 0,03
-0,32 2,00
OPC - hodnoty naměřené za reálných provozních podmínek
STC - hodnoty převedené ke standartním podmínkám (1000 W/m2, 25°C)
Nominal - referenční hodnoty FV panelu udávané výrobcem
S.G. CZ, spol s r.o. Jižní náměstí 18/5, Brno, 619 00, tel.: +420 543 250 722, fax.: +420 543 250 769, mob.: +420 608 558 087
toltol[°C]
0,00
0,00
0,00
PROTOKOL MĚŘENÍ
S.G. CZ, spol. s r.o.
Datum testu
26.4.2012
Strana
5
Zákazník: FVE ROKYTOV
Zjištěné závady a doporučení
Na panelu byla provedena termografická kontrola s následným testem jeho I-V charakteristik. Panel je velmi vážně
poškozen (proražený otvor + skleněná plocha kompletně popraskaná), což způsobuje jeho nadměrné zahřívání a ztrátu
výkonu. Z naměřených hodnot je patrné, že tento FV panel měl v době měření výkon pouhých 68,61 W. Po převedení
hodnot OPC ke standartním podmínkám STC by mohl mít panel teoreticky výkon až 93,33 W. Nominální hodnota výkonu
udávaná výrobcem je 195 W, takže změřené a přepočtené hodnoty výkonu nejsou v mezích udávané tolerance.
Doporučuji panel v co nejkratším časovém horizontu vyměnit za nový, aby nedocházelo k dalším ztrátám výkonu.
Kontrolu provedl: Bc. Adam Kostelník
Podpis:
Dne: 27.4.2012
S.G. CZ, spol s r.o. Jižní náměstí 18/5, Brno, 619 00, tel.: +420 543 250 722, fax.: +420 543 250 769, mob.: +420 608 558 087
Download

FVE Rokytov, prasklý panel