PODNIKOVÁ NORMA
TŽ 00 2007
Ocel B 6 UIC – G 2
1z1
Skupina ocelí
podle ČSN EN 10020
nelegované ušlechtilé
[%]
C
0,61
0,63
Mn
0,78
0,88
Si
0,30
0,38
P
max
0,020
S 4)
0,005
0,015
Dovolené odchylky
chemického složení
v hotovém výrobku [%]
+0,03
+0,04
+0,03
+0,005
+0,005
-
-
Chemické složení
(rozbor tavby)
Cr
0,15
0,20
Ni
max
0,15
Mo
max
0,05
V
max
0,03
Cu
max
0,15
Alkov
0,014
0,030
O2 1)
max
25 ppm
-
+0,05
+0,03
+0,02
+0,05
-
-
Ti 4)
max.
0,03
Nb 4)
max
0,05
Chemické složení
(rozbor tavby)
[%]
Dovolené odchylky
chemického složení
v hotovém výrobku [%]
Chemické složení
(rozbor tavby)
[%]
podle ČSN 42 0030
Třída odpadu
Druh oceli
podle způsobu výroby
Výrobek
H2 3)
N2 5)
max
max
2,0 ppm 70 ppm
kyslíková konvertorová
2)
předlitky kruhového průřezu pro obruče a železniční kola
Technické dodací
předpisy
Charakteristika oceli
a vhodnost použití
TP 202-104-11
uklidněná uhlíková ocel s velmi dobrou tvářitelností za tepla,
jednoúčelového použití pro válcování obručí železničních kol
určených k zušlechťování
1
) Maximální výjezdová aktivita a0 (je součástí uvolňovací analýzy).
2
) Vakuovaná ocel plynule litá na ZPO.
3
) Vodík 3x z mezipánve.
4
) Tavby s obsahem C 0,63 % mohou být na BTG převedeny na jakost "Class B" dle normy
AAR.
5
) Ve výjimečných případech výskytu N2 nad 70 ppm a po předchozí avizaci budou ze strany
BTG akceptovány i tavby s N2 do max. 90 ppm.
Odpovídající značka oceli:
- B 6 podle předpisu Mezinárodní železniční unie UIC 810-1 (4. vydání z 1. 7. 1981)
- B 6 podle předpisu Mezinárodní železniční unie UIC 810-1 (5. vydání z 1. 1. 2003)
- GOST 2 podle normy GOST 398-81
- GOST 2 podle normy GOST 10791-2004
- R 3 N dle normy UIC 812-3 (5. vydání)
- Class B dle normy AAR M 107 (poslední revize)
Nahrazuje TŽ 00 2007 z 1. 1. 2014
Účinnost od:
TTs - Servis
1. 12. 2014
PODNIKOVÁ NORMA
TTs - Servis
Download

Ocel B 6 UIC – G 2