11. endoskopický workshop 2015
13. února, 08.45 – 15.30 hod.
Informace, registrace
www.congressprague.cz/eworkshop2015
Přednášky: konferenční sál v přízemí, Palác Lighthouse
– budova B, Jankovcova 1569/2c, Praha 7, přízemí
Endoskopické výkony: Endoskopické sály ISCARE, 1 poschodí
Palác Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, Praha 7
Upozornění: rozdílně od předchozích ročníků bude 11. endoskopický workshop 2015 probíhat v nových prostorách Paláce Lighthouse
– v budově B – nacházející se přímo proti hlavní recepci v přízemí.
Pozvánka pořadatele
Srdečně Vás zveme na 11. ročník endoskopického workshopu. Obsahem programu jsou vyžádané přednášky, živé přenosy endoskopických
výkonů s výměnou praktických poznatků a zkušeností.
Těšíme se na Vaši účast.
Milan Lukáš, Martin Bortlík,
Gastroenterologické oddělení ISCARE I.V.F.
Registrační poplatek
Registrace na 11. endoskopický workshop 2015 je bezplatná.
Organizátor workshopu
Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Koordinátor pro organizaci a služby: Petra Revická, Michaela Trčková
Tel.: 241 445 815, fax: 241 445 806, e-mail: [email protected], www.congressprague.cz
Program workshopu
07.45
Registrace
08.40 – 14.30 Občerstvení ve foyer konferenčního sálu – self-service
Moderace: Prof. MUDr. M. Lukáš, CSc. (ISCARE), prim. MUDr. V. Nosek (Jablonec n. N.)
09.00 Zahájení a představení hostů (prof. MUDr. M. Lukáš, CSc.)
09.10Komplikace EMR a ESD (MUDr. J. Cyrany, PhD., Hradec Králové)
09.35
Přímé přenosy endoskopických výkonů
(endoskopisté: MUDr. Martin Bortlík, PhD., MUDr. Robert Procházka, MUDr. Jiří Cyrany, PhD.)
Komplikovaná polypektomie Chromo-endoskopie u UC EMR v tlustém střevě a endoskopická diagnostika neoplázií
u Crohnovy nemoci Jednobalonová enteroskopie a balonová dilatace Pouchoskopie
13.30 Zkušenosti českého gastroenterologa z Antarktidy (prim. MUDr. V. Nosek)
14.30
Pozdní oběd pro účastníky workshopu
Komplikovaný nález
Součástí programu workshopu je doprovodná prezentace partnerských firem.
Přihláška k účasti, pravidla pro registraci
Přihlásit se k účasti na workshopu se můžete výlučně on-line na elektronické adrese www.congressprague.cz/kongresy/ew2015 . Podmínkou registrace je zaslání
on-line přihlášky organizátorovi. Své dotazy a upřesnění můžete konzultovat na tel. č. 241 445 815 (Petra Revická / Michaela Trčková) nebo na elektronické adrese
[email protected]
Informace, registrace
www.congressprague.cz/eworkshop2015
Download

11. endoskopický workshop 2015 13. února