ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN OD LEDNA 2015 DO ČERVNA 2015
Pondělí
15,00 - 16.00 Atletika
16,30 – 18,00 Rodiče a děti
18,00 – 19,00 Muži a ženy
19,00 – 20,00 Pilates
20,00- 21,00 Aerobic atd.
Úterý
11.45 – 15.25 ZŠ (pronájem)
15,00 – 17,00 Gymnastika,
17,00 – 18,55 Taekwondo
19,00 – 20,20 Kondiční cvičení mužů
20,20 – 21,30 Sálová kopaná
Středa
11,00 – 15,00 ZŠ
15,00 – 17,00
17,30 – 19,00 Vodní slalom (1.9.-30.3.13.)
19,00 – 20,00 Rehabilitační cvičení ženy
20,00 – 21,30 Pronajatá hodina
Čtvrtek
11,00 – 15,00 ZŠ (pronájem)
14,00 – 16,00 Gymnastika
16,00 – 17,00 Mladší žactvo
17,00 – 19,00 Taekwondo
19,00 – 20,00 Zdravotní cvičení – ženy
20,00 – 21.00 Zdravotní cvičení - muži
Pátek
11,00 – 14,00 ZŠ (pronájem)
14,00 – 16,00
16,30 – 17,30 Florbal přípravka nejmladších
17,30 – 18,30 Florbal žáci
18.30 – 19.30 Florbal dorost
19,30 – 21,00 Sálová kopaná
Sobota
14,00-17,00
ses. Cyrany
ses.Borecká,Eichlerová
br.Salač,
ses.Hasoňová (Bohdanová)
ses. Soumarová
?
ses.Cyrany, ses.Tichá,
br.Zemanec,Holan, Ružička
br. Lhoťan,
br. Novotný
p.Abraham
ses.Rysková
ses. Cyrany, Heřmanová.
ses.Víznerová, ses.Vraná,
br.Zemanec,Holan, Ružička
ses. Vraná, (Havlíčková)
br.Salač
br.Svoboda, p.Nešpor
br.Martínek, br.Urban
br.Lhoťan st.
br.Novotný, br.Zvoníček
Gymnastika-nepravidelně. Sportovní tance. O.Vraník.
Neděle
dle možností výjezdy cykloturistického oddílu
br.Tichý
Cvičení AIKIJUJUTSU
br.Krabs
Úterý, čtvrtek
Pátek
Neděle
05,30 – 8,00 a 16,15 – 21,00
16,45 – 21,00
16,30 – 21,00
Download

Rozvrh cvičebních hod. 2015