Odborný program
Čtvrtek 11. listopadu 2010
9:00 – 11:00 I. přednáškový blok
Novinky v léčbě diabetu - prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. (3. interní klinika 1. LF UK)
Bezpečná péče v ONN a.s. - Mgr. Renata Dušková (ONN a.s.)
Statistika pádů v ONN a.s. - Lenka Rýdlová, DiS. (ONN a.s.)
Jazykové a komunikační karty - alternativní komunikace - Mgr. et Mgr. Iva Ročková
(SZŠ Pardubice)
Novinky kolem registrace - Marta Hebronová (vedoucí Registru zdravotnických
pracovníků NCO NZO Brno)
11:15 – 12:30 II. přednáškový blok
Vzdělávání a kompetence sester v oblasti léčby ran - Ing. Irena Kouřilová
(Hartmann – Rico a.s.)
Management léčby ran v ONN a.s. - Mgr. Romana Lebedinská (ONN a.s.)
T.I.M.E. systém - prim. MUDr. Ivo Bureš (Pardubická krajská nemocnice a.s.)
Hyperbarická oxygenoterapie - Iva Holeková, Pavla Umlaufová (Soukromé sanatorium
a hyperbarická oxygenoterapie PRAJZKO Hronov)
Akutní a chronická rána v LDN Jaroměř - Bc. Radka Drahošová (ONN a.s.)
13:30 – 15:15 III. přednáškový blok
Terapeutická hypotermie v intenzivní péči - MUDr. Petr Štěpánek (ONN a.s.)
Monitorace v resuscitační a intenzivní péči - Šárka Volšíková (ONN a.s.)
ARDS – nové trendy v léčbě - MUDr. Michal Koutek (ONN a.s.)
Kazuistika – Péče o pacienta s ARDS - Kateřina Mirošová, DiS. (ONN a.s.)
Sepse – balíček opatření v prvních hodinách - MUDr. Michal Umlauf (ONN a.s.)
Kazuistika – Pacient v septickém stavu - Lucie Křepelková, DiS. (ONN a.s.)
15:30 – 18:00 IV. přednáškový blok
Enzymoterapie v praxi - MUDr. David Stehlík (Laboratoř buněčné terapie 1. interní
kliniky 1. LF UK)
Představení endoskopického centra - zásady bezpečné endoskopie - Mgr. Renata
Hovadová, prim. MUDr. Zdeněk Papík (ONN a.s.)
Nové zobrazovací metody tenkého střeva – kapslová enteroskopie - MUDr. Jozef
Turčík, prim. MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D., Klára Nováková, Veronika Jančová
Mgr. Renata Hovadová (ONN a.s.)
Kapslové enteroskopie z pohledu endoskopické sestry - Veronika Jančová, Klára
Nováková, Mgr. Renata Hovadová, MUDr. Jozef Turčík, prim. MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D.
Funkční vyšetření v gastroenterologii - nové metody - MUDr. Josef Sedloň, prim. MUDr.
Zdeněk Papík, Ph.D., Andrea Čepková, Eva Karásková, Mgr. Renata Hovadová
Jícnová pH-metrie a manometrie z pohledu sestry - Eva Karásková, Andrea Čepková,
Mgr. Renata Hovadová, MUDr. Josef Sedloň, prim. MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D.
Krvácení do horní části GIT–strategie endoskopického přístupu - prim. MUDr. Zdeněk
Papík, Ph.D., MUDr. Jozef Turčík, MUDr. Josef Sedloň, MUDr. Vlastimil Louma, Mgr.
Renata Hovadová, Jana Khunová, Andrea Čepková, Pavlína Vítová, Klára Nováková
Nové léčebné postupy v NCMP - MUDr. Petr Štěpán (ONN a.s.)
Bolest (nádorová) - Ošetřovatelský proces u pacienta s bolestí - Kamila Šimerdová
(ONN a.s.)
Pátek 12. listopadu 2010
8:40 – 10:20 I. přednáškový blok
,,Ani tenkrát to nebylo zadarmo aneb jak jezdily sanitky před 100 lety“PhDr. Jiří Černý (Středisko zdraví s.r.o. Dobříš)
Pedofilie - Bc. Karel Žák (Masarykova univerzita Brno)
Bolest u pacientů s chronickou ránou - Mgr. Markéta Koutná (Všeobecná FN Praha)
Humor ve zdravotnictví - Gary Edwards (Zdravotní klaun, ředitel sdružení)
10:30 – 13:10 II. přednáškový blok
Péče o rodičku s život ohrožujícím peripartálním krvácením - Bc. Michaela Hátašová,
Bc. Lucie Mencelová (ONN a.s.)
Vliv škodlivých látek na vývoj plodu - Bc. Hana Šefcová, DiS. (ONN a.s.)
Ošetřovatelská péče o ženu s indukcí potratu plodu pro VVV po 20. týdnu gravidity Pavla Szabová (ONN a.s.)
Ošetřovatelská péče o pacienty z romského etnika ONN a.s. Mgr. Radomíra Karešová, DiS. (ONN a.s.)
Které faktory nejvíce ovlivňují kvalitu života a zdraví českých dětí? - Mgr. Eva
Hlaváčková, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií)
Péče o novorozence s matkou poskytovaná na novorozeneckém oddělení ONN a.s. Anna Brandová (ONN a.s.)
Zbytečné, ale někdy závažně probíhající hospitalizace dětí na dětském oddělení
ONN a.s. - Věra Martínková (ONN a.s.)
Pubertas praecox - MUDr. Adriana Bartošová (ONN a.s.)
Uštknutí zmijí - MUDr. Markéta Moravcová (ONN a.s.)
Kazuistika dívky, které „nedali najíst“ - MUDr. Barbora Švorčíková (ONN a.s.)
13:50 – 15:20 III. přednáškový blok
Komplikace TEP - kazuistika - MUDr. Zdeněk Novák (ONN a.s.)
Endoprotéza hlezenního kloubu - Hana Bauerová, Hana Burkertová (ONN a.s.)
Retransfuze - Hana Moravcová, Lenka Umlaufová (ONN a.s.)
Revizní TEP kolene - Renata Hrubá, Monika Kulhavá (ONN a.s.)
Začínám na operačních sálech - Helena Pulford (ONN a.s.)
Laparoskopická cholecystektomie-předoperační a pooperační péče –
Bc. Jitka Berkyová (ONN a.s.)
Laparoskopická cholecystektomie-perioperační příprava - Ganna Kolářová (ONN a.s.)
Laparoskopická cholecystektomie - MUDr. Jan Pavlovič (ONN a.s.)
15:30 – 17:15 IV. přednáškový blok
Totální laryngektomie z pohledu klienta a zdravotníka - Libuše Moravcová (Slezská
nemocnice Opava)
Hodnocení podtlaku Redonovy drenáže - Mgr. Andrea Sedláčková (Univerzita
Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství)
Transplantace ledviny v praxi - Bc. Petra Kholová (FN Hradec Králové)
Karcinom prostaty- epidemiologie, operační řešení - MUDr. Petr Prošvic (ONN a.s.)
Novinky v léčbě benigní hyperplazie prostaty - PaedDr.Venuše Mirovská
Jednodenní chirurgie - Bc. Martina Šimicová (Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie
Privamed Plzeň)
Sobota 13. listopadu 2010
8:40 – 10:45 I. přednáškový blok
Paliativní péče - MUDr. Jan Král (ONN a.s.)
Prevence tromboembolické nemoci - prim. MUDr. Jiří Veselý (ONN a.s.)
Aortální stenóza - MUDr. Tereza Švarcová (ONN a.s.)
Spektrum výkonů katetrizační laboratoře ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové Bc. Petr Slanina (FN Hradec Králové)
Prezentace a nutrice univerzitní nemocnice Maastricht - Nela Dvořáková (ONN a.s.)
Problematika výživy a podávání stravy seniorům - Bc. Jana Škodová (ONN a.s.)
Včasný záchyt a diagnostika nádorů varlat semionového typu u mužů
v produktivním věku - Martina Andršová (Urologická ambulance Opočno)
11:30 – 13:30 II. přednáškový blok
Syndrom rotátorové manžety z pohledu fyzioterapeuta - Andrea Poštolková,
Bc. Otokar Šrejber (ONN a.s.)
Možnosti kompenzačních cviků u léze nervus ulnaris v oblasti lokte - Mgr. Veronika
Máslová (ONN a.s.), doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. (Klinika pracovního
lékařství LF Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc)
Ergoterapie obecně a její aktuální podoba na oddělení akutní lůžkové rehabilitace
Mgr. Romana Mlezivová, Bc. Vladimíra Štěpánová (ONN a.s.)
Preanalytická fáze vyšetření močového sedimentu - prim. MUDr. Josef Hornych,
Mgr. Lenka Dítětová (ONN a.s.)
Automatizace vyšetření močového sedimentu - Šárka Chudiaková,
Hana Šimonová, DiS. (ONN a.s.)
Stripová analýza vyšetření moče - Veronika Srkalová, DiS., Bc. Kristina Dufková
(ONN a.s.)
Zdravotní laborant včera, dnes a zítra - Hana Slezáková, Ivana Čuříková,
Šárka Jurčiová (ONN a.s.)
Srovnání stanovení hemoglobinu v přednemocniční péči s hematologickou laboratoří
Klára Hynková, DiS., Monika Kubečková (ONN a.s.)
Změna programu vyhrazena.
Postery
Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Blanka Kadeřávková (VOŠZ a SZŠ Hradec Králové)
Mgr.Lenka Němečková (ONN a.s., patologie)
Hana Burkertová (ONN a.s., ortopedie)
Odborný garant
prim. MUDr. Jiří Veselý, Interní oddělení Broumov, Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Mgr. Renata Dušková, hlavní sestra, Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Organizační garant
Edumed s.r.o., Smetanova 91, Broumov
Kreditní body
v rámci celoživotního vzdělávání sester
10 bodů
přednesení vlastní přednášky, autor posteru
5 bodů
spoluautorství na přednášce, přednesení cizí přednášky
4 body
pasivní účast (za každý den), spoluautorství na posteru
v rámci celoživotního vzdělávání lékařů
7 bodů
přednesení vlastní přednášky
5 bodů
spoluautorství na přednášce, přednesení cizí přednášky
7 bodů
pasivní účast
Akce je určena pro:
Všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuty, radiologické asistenty, fyzioterapeuty,
zdravotní laboranty, zdravotnické záchranáře, zdravotně sociální pracovníky, nutriční
terapeuty, farmaceutické asistenty
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Přihlášky
Aktivní účast
Aktivní účastník (autor, přednášející, spoluautor) obdrží na den své přednášky potvrzení
o pasivní účasti.
Připomínáme: Účast zdarma má v den své přednášky pouze přednášející. Spoluautor
přednášky si musí v den uvedení jeho přednášky zaplatit účastnický poplatek.
Pasivní účast
Přihlášky k pasivní účasti zasílejte nejpozději do 31. 10. 2010 na níže uvedenou adresu.
Pozdější přihlášky budou akceptovány pouze po předchozí domluvě. Přihlášku je možné podat
i na jednotlivé dny. Počet dnů a typ účasti zaškrtněte na přiložené přihlášce.
Případné odhlášení vč. vrácení poplatků je možné pouze do 31. 10. 2010. Peníze budou
vráceny na základě předložení kopie potvrzení o zaplacení na udaný účet.
Přihlášky k aktivní i pasivní účasti posílejte
elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected]
poštou na adresu: Edumed s.r.o., Smetanova 91, 550 01 Broumov
Poplatek
Úhradu účastnického poplatku proveďte bankovním převodem na níže uvedený účet nebo
hotově u registrace. Jiná forma úhrady nebude akceptována. Neprovádějte ani platbu poštovní
poukázkou. Platbu bankovním převodem proveďte nejpozději 31. 10. 2010. Pozdější platby
budou akceptovány pouze po předložení dokladu o úhradě. Částka zahrnuje účast na
odborném a kulturním programu a občerstvení.
Pro přednášející a členy ČLK je akce zdarma.
Bankovní spojení
číslo účtu: 35-6118470267/0100
variabilní symbol: 1111
specifický symbol: datum narození ve tvaru DDMMRR (den, měsíc, rok – např. 120173)
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka nikoli plátce
pozn.: požadované údaje jsou povinné, bez jejich uvedení není možné platbu dohledat
Download

Odborný program