Traumacentrum České Budějovice
Setkání traumatologů
v Českých Budějovicích
Místo konání:
Kulturní a konferenční centrum ArtIGY
Obchodní centrum IGY
Pražská 1247/24
České Budějovice
370 07
8. října 2013
Kulturní a konferenční centrum ArtIGY
České Budějovice
Aktuální otázky traumatologie
Přednášky Setkání traumatologů
jihočeského regionu 2013
Pořádá Oddělení úrazové a plastické chirurgie
Nemocnice České Budějovice a.s.
úterý 8. října 2013
Akce je zařazena do kreditního systému vzdělávání.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
Předseda sympozia
Prim. MUDr. Pavel Kopačka
Vědecký sekretář
MUDr. Martin Kloub
Seznam přednášejících
Prof. MUDr. Jan Bartoníček DrSc. Klinika traumatologie pohybového aparátu
1. LF UK Praha a ÚVN
MUDr. Jiří Fiedler PhD.
Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice
MUDr. Libor Filip
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice
Prof. MUDr. Petr Havránek, DrSc. Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN
MUDr. Karel Holub
MUDr. Antonín Chochola
MUDr. Aleš Křiváček
MUDr. Martin Kloub
prim. MUDr. Pavel Kopačka
MUDr. Pavel Kurial
MUDr. Milan Kobza
MUDr. Svatopluk Ostrý PhD.
MUDr. Alexandr Rypl
MUDr. Petr Toufar
Klinika traumatologie pohybového aparátu
1. LF UK Praha a ÚVN
začátek 13.00 hodin
13.00 – 15.30
Kopačka P.
Traumacentrum v roce 2013 Filip L.
Řešení následků po zlomeninách hlezenného kloubu
Ostrý S.
Současný stav užití steroidů u akutního míšního poranění
Kobza M., Dohnal P.
Podíl chirurgie na provozu Traumacentra
Rypl A.
Záchrana končetiny nebo amputace u těžkých poranění
dolní končetiny
Křiváček A.
Předvrtané nebo nepředvrtané hřebování u zlomenin bérce
Bartoníček J.
Dlahová osteosyntéza – současný stav
5 min
10 min
7 min
10 min
10 min
10 min
15 min
15.30 – 16.15
Přestávka 16.15 – 18.00
Oddělení plastické chirurgie Nemocnice
České Budějovice
Chirurgické oddělení nemocnice České Budějovice
Neurochirurgické oddělení nemocnice České Budějovice
Kontakt
Tel. +420 387 874 701
e-mail: [email protected]
Registrační poplatek ve výši 200,- Kč/ na 1 os. včetně 21 % DPH
zahrnuje občerstvení a účast na odborném programu.
Registrační poplatek bude hrazen na místě.
8/ 9/
10/ 11/
12/ 13/ 14/
15/ Kurial P., Mařík V., Kasper J.
Léčba dekubitů v jihočeském regionu
Fiedler J., Pavlíčková N., Střihavka P.
Penetrující poranění očnice - kazuistika
Holub K., Křiváček A., Kopačka P.
Úloha CT v diagnostice zlomenin hlezna
Kloub M.
Operační léčba zlomenin proximálního humeru
– dlouhodobé výsledky
Havránek P.
Suprakondylické zlomeniny u dětí Bartoníček J.
Luxační zlomeniny lokte
Toufar P.
Radiokarpální luxační zlomeniny
Chochola A.
Extirpace proximální řady karpu v traumatické indikaci
18.00 –23.00
Raut
10 min
5 min
10 min
12 min
15 min
15 min
10 min
10 min
Download

Setkání traumatologů v Českých Budějovicích Aktuální otázky