pozvánka
konference
Neodkladné
stavy a kpr
17. 4. 2013, Velký sál Magistrátu hl. města Prahy
MÍSTO KONÁNÍ:
Magistrát hl. města Prahy
Mariánské náměstí 2,
Praha 1
Registrace účastníků:
14.00 hodin – 14.30 hodin
Odborný program:
14.30 hodin – 19.00 hodin
Největší vydavatelství zdravotnických titulů v ČR
pozvánka
konference
Neodkladné stavy a kpr
Odborný program:
Od KPR 2010 k resuscitační
medicíně budoucnosti ..................................................... 30 min
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF a FN Motol
Kardiopulmonální resuscitace
– Guidelines 2010 . ............................................................ 25 min
Mgr. Petra Rusková – Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny UK 2. LF a FN Motol
První pomoc při neodkladných stavech . ................... 25 min
Mgr. Jiří Čáp – Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny IKEM
Neodkladné stavy z pohledu záchranné služby ...... 25 min
Pavel Balcar, DiS. – Zdravotnická záchranná služba
Královehradeckého kraje
Přestávka ............................................................................. 15 min
Resuscitační péče na ARO ............................................. 25 min
PhDr. Jana Hocková, Ph.D. – Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF a FN Motol
Resuscitační péče v pediatrii ........................................ 25 min
Mgr. Miroslav Hmirák – Klinika anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny UK 2. LF a FN Motol
Perioperační péče a neodkladná péče u pacientů
v rozvojových zemích – Afganistán a Jižní Súdán ...... 40 min
MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. – Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF a FN Motol
MUDr. Marianna Durilová – Pediatrická klinika UK 2. LF
a FN Motol
Workshop: Praktický nácvik KPR na modelech ....... 45 min
POŘADATEL
INFORMACE
A PŘIHLÁŠKY
K ÚČASTI
Informace
a přihlášky on-line na
internetových stránkách
www.medical-services.cz
adresa:
Mladá fronta a. s.
divize Medical Services
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 - Modřany
telefon:
+420 225 276 443
Největší vydavatelství zdravotnických titulů v ČR
e-mail:
[email protected]
Download

Neodkladné stavy a kpr