KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI
Saygıdeğer Türk Dünyası
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Katılımcıları!
T
ürk Halklarının Ata yurdu – misafirperver Kırgız topraklarında sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarından Kaşgar’dan Endülüs’e kadar
Türk İslam şehirlerini tanıtan Kurultay’ın Bişkek’te
yapılacak olması bizim için çok büyük önem arz
etmektedir.
Türk Dünyası, tüm insanlığın kültür hazinesine
emsalsiz eserleri ve abideleri hediye etmiştir.
Asırlardır şehirlerimizde yaşayan minareler, mescitler ve türbeler bugün için de mimarlık ve mühendisliğin şaheserleri olarak kabul edilmektedir.
Sibirya’dan Tataristan’a, Merkezi Asya’dan Hindistan’a kadar insanların gözlerini kamaştıran geliş-
miş şehirler – Türk Dilli Milletlerin mimarlarının ve
mühendislerinin eserleridir. Bişkek’teki Kurultay,
hiç şüphe yok ki, Türk Dilli Milletlerin mimarlarının, mühendislerinin ve şehircilerinin işbirliğini
arttıracak ve yeni fikirlerin oluşturulmasına imkân sağlayacaktır.
Türk halklarının mimarlar ve mühendislerinin
kervanının Büyük İpek Yolu kervanları gibi uzak
diyarları birbirine yakınlaştıracağı, dünya halklarının ilişkilerini sağlamlaştıracağına, eğitim faaliyetlerinin yayılmasına ve kültür - sanatın gelişmesine büyük imkân sağlayacağına inanıyorum.
Hepinize sağlık, mutluluk ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Almazbek ATAMBAYEV
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
1
İçindekiler
Genel Bilgiler............................................................................... 4
TDMMB / Danışma Kurulu....................................................32
Kurultayın Amacı....................................................................... 5
Türk Dünyası Belediyeler Birliği..........................................34
TDMMB Temsilcilikleri Bulunan Ülkeler............................. 6
Kurultayımız…/ Dr. İlyas DEMİRCİ.....................................38
Astana ve Trabzon’un Ardından,
Kıta Aşan Projeler....................................................................54
2014 BİŞKEK Kurultay’ına........................................................ 7
TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı.................65
Türk Dünyası
Üstün Hizmet Madalyası Kimliği........................................10
Avrasya İnşaat, Mimarlık ve Tasarım Üniversiteleri
IV Proje Festivalleri..................................................................70
Önsöz / Prof. Dr. Emrullah İŞLER........................................12
Önsöz / İdris GÜLLÜCE..........................................................13
Türk Dili Konuşan Ülkeler
Daimi Dil ve Kültür Başkenti Karaman.............................72
Önsöz / Tairbek SARPAŞEV..................................................14
Kırgızistan Tarihi.......................................................................74
Önsöz / Kubanıçbek KULMATOV.......................................15
Tölömüş Okeyev......................................................................80
Önsöz / Mehmet Cahit TURHAN......................................16
2014 Toktogul Satılganov Yılı..............................................82
Önsöz / İbrahim KARAOSMANOĞLU..............................17
Türkiye - Kırgızistan İkili Ekonomik ve Ticari
Önsöz / Prof. Dr. Düsen KASEİNOV...................................18
İlişkilerin Bugünü ve Yarını...................................................86
Önsöz / Prof. Dr. Hikmet KOÇAK........................................19
Türk Dili Konuşan Ülkeler.....................................................90
Kurultay Yürütme Kurulu......................................................20
Aidiyetin Önemi.......................................................................96
Organizasyon Unsurları.........................................................21
Türkiye - Kırgızistan
Bilim Kurulu...............................................................................22
Parlamentolararası Dostluk Grubu....................................97
Türk Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu........................22
Yerel Yönetimler ve
İpek Yolu Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu...............23
Şehircilik Sergisi Katılım Formu....................................... 101
Kafkasya Üniv. Birliği Üye Üniversiteler...........................23
Türk Dünyası Kitabı Yazılıyor............................................. 102
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniv. Mütevelli Heyeti......25
Uluslararası Köroğlu Festivali........................................... 103
TÜRKSAV Yönetim Kurulu.....................................................25
Kurultay Programı................................................................ 105
Kırgızistan Ülke Temsilciliği..................................................26
Türk Dünyası Spor Oyunları Olimpiyatları................... 117
Kurultay Sekreterliği...............................................................26
TDMMB / Yönetim Kurulu Üyeleri.....................................29
2
Kurultay Etkinlikleri.............................................................. 118
TDMMB / Onur Kurulu...........................................................30
Bişkek Kent Vizyonu
Gelişme Planı Fikir Yarışması............................................. 120
TDMMB / Çalışma Komisyonları.........................................31
Bişkek Atatürk Parkı Peyzaj Projesi................................. 122
3
Genel Bilgiler
Kurultay Yeri ve Tarihi
Bişkek / Kırgızistan 02-04 Eylül 2014
Isıkgöl / Kırgızistan 05-07 Eylül 2014
Kurultayın Dili
Kurultayın Dili Türkiye Türkçesi ve Kırgızistan Türkçesidir. Kurultay süresince simultane tercümanlar görev alacaktır.
Konaklama
Kurultay organizasyon ofisi katılımcılara otel ve konaklama merkezlerinde konaklama imkanı sunacaktır.
Otel ve konaklama merkezleri hakkında detaylı bilgiler Kurultay organizasyon ofisinden edinilebilir.
İnternet
(Kurultay sırasında katılımcıların, elektronik iletişimlerini sağlamaları için bir internet merkezi kurulacaktır.)
Kurultay hakkında geniş bilgi için www.tdmmb.org.tr sitesine başvurun.
Katılım
İsteklilerin kurultaya katılımlarının sağlanması, finansal kaynak bulmaları ve gerekli izinleri almaları için katılım
formları doldurulduktan sonra resmi davet yazıları verilebilecektir. Bunun için gerekli bilgileri içeren bir yazıyla
Kurultay Ofisine başvurulması yeterli olacaktır. Davet mektupları Kurultay ofisinin herhangi bir maddi taahhütünü
içermez. Davet mektubu için başvurular kurultaydan en geç 30 gün önce yapılmalıdır.
Sergiler
Kurultayda Yerel Yönetimler, Şehircilik ve Kültür Sanat Sergilerinden herhangi birini açmak isteyen katılımcılar için
Kurultay organizasyon ofisine başvurmaları halinde gerekli bilgi verilecektir.
Kurultay Organizasyon Ofisi
Genel Merkez
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Birlik Mahallesi 415. Cadde 406. Sokak No:2/4 06610 Çankaya – ANKARA /TÜRKİYE
Telefon: +90 (312) 360 72 88 (pbx) • Faks: +90 (312) 360 90 88
Elektronik Posta: [email protected]
Kırgızistan Temsilciliği
TDMMB Kırgızistan Temsilciliği
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü
Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
CAL Kampüsü / BİŞKEK / KIRGIZİSTAN
Organizasyon Firması
ARK GRUP
Hoşdere Cad. No: 200/7 Çankaya / ANKARA •Tel : 0.312 439 55 95 • Fax : 312 440 04 84
[email protected] • www.arkgrup.com
4
@maç
Kurultayın Amacı
Türk Milleti olarak bizleri köklü geçmişimizden güçlü geleceğimize ebedi bağlarla bağlayacak köprüleri yeniden inşa
etmek, Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam şehirlerimizin sokaklarında, kaşanelerinde, harabelerinde ve saraylarında mührü
sökülmez bir hazine olarak yaşatacağımız Türk damgalarını
ebedileştirmek, mühendislik, mimarlık ve şehircilik alanında
Türk Dünyası Standartlarını oluşturarak kimlikli ve kişilikli mimarimiz ile yeni şehirler kurmak, Türk aleminin manevi zenginliğini, ortak değerlerini, dilini, edebiyatını, tarihi mirasını
ve kültürel varlıklarını yansıtan yeni eserler projelendirecek
yeni Mimar Sinanlarımızı yetiştirmek, yaşadığımız dünyada
meydana gelen değişimleri yakından izlemek değerlendirmek ve onlardan sonuç çıkararak insanlığın geleceğine yön
vermek, Türk Soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşarak zenginleşmeye çağıran “dilde, fikirde, işte birlik” anlayışını hakim kılmak ve Yüce Türk Milletini layık olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden çıkarmak
kurultayımızın en ileri amacıdır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Yönetim Kurulu
5
TDMMB Temsilcilikleri Bulunan Ülkeler :
ASTANA
ve
TRABZON’un
Ardından
Amerika Birleşik Devletleri
Acara Özerk Cumhuriyeti / Gürcistan
Afganistan İslam Cumhuriyeti
Altay Cumhuriyeti*
Azerbaycan Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Lübnan Cumhuriyeti
Makedonya Cumhuriyeti
Malezya
Başkurdistan Cumhuriyeti*
Mısır Arap Cumhuriyeti
Bosna-Hersek
Moğolistan Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti
Endonezya
Etiyopya
Filistin Cumhuriyeti
Gagavuzya Cumhuriyeti /Moldova
Gürcistan
Hakas Cumhuriyeti*
Hindistan Cumhuriyeti
Irak Cumhuriyeti
İran İslam Cumhuriyeti
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti
Pakistan Cumhuriyeti
Saha (Yakutya) Cumhuriyeti*
Suriye Arap Cumhuriyeti
Suudi Arabistan Krallığı
Tacikistan Cumhuriyeti
Tataristan Cumhuriyeti*
Tuva Cumhuriyeti*
Türkmenistan
Kazakistan Cumhuriyeti
Kırgızistan Cumhuriyeti
Kırım Özerk Cumhuriyeti
6
24-27 Mayıs 2010 tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlarımızın yüksek huzurlarında icra edilen Dördüncü
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Sonuç Bildirgesinde alınan
kararlar doğrultusunda, Türk Devlet ve Akraba Topluluklarının mimar ve
mühendislerinden oluşan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin
kurulmasına, kurulan bu birliğin organizasyonunda, 2012 kurultayının
Türkiye’de “Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı”
adı ile “Kimlikli ve Kişilikli Şehirler” temalı ve Büyük Usta Mimar Sinan’ın
ismine ithafen Uluslararası Proje Olimpiyatlarının yapılmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.
* Rusya Federasyonuna Bağlı Özerk Cumhuriyetler
2014
BİŞKEK
KURULTAYINA
Trabzon Kurultayı 15-18 Ekim 2012 tarihlerinde Mimar Sinan Uluslararası
Proje Olimpiyatları finalleri ile birlikte başarıyla icra edilmiştir. 2014 Kurultayı
Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek ATAMBAYEV'in
himayelerinde Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te yapılacağı kararı alınmıştır.
bu karar Türk Dünyasında büyük memnuniyet uyandırmıştır. Türk Dünyası
Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı 02 - 07 Eylül 2014 tarihlerinde
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliğinin 36 Ülke temsilciliklerinden gelecek mühendis, mimar, şehirci,
edebiyatçı ve kültür sanat insanlarının katılımlarıyla toplanacaktır.
7
2014 Türk Dünyası Kurultayı Kırgızistan’da !
Bişkek, Şehircilik Kurultayı’na Ev Sahipliği Yapıyor
09 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE;
TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDA,
TÜRKSOY, TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ VE TÜRKSAV YÖNETİCİLERİNDEN OLUŞAN HEYETİMİZ
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN ALMAZBEK ATAMBAYEV
TARAFINDAN YÜKSEK MAKAMLARINDA KABUL EDİLEREK
02-07 EYLÜL 2014 TARİHLERİNDE YAPILACAK TÜRK DÜNYASI ŞEHİRCİLİK KURULTAYINA
SAYIN CUMHURBAŞKANININ YÜKSEK HİMAYELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ
HABERİ, TÜRK DÜNYASINDA BÜYÜK MEMNUNİYET UYANDIRMIŞTIR.
Türk Dünyası Mühendİslİk Mİmarlık VE Şehİrcİlİk Kurultayı
02-07 EYLÜL 2014 tarİhlerİnde Kırgızİstan’ın Başkentİ Bİşkek’te
36 Ülke Temsİlcİklerİnden Gelecek Mühendİs, Mİmar, Şehİrcİ,
Edebİyatçı ve Kültür Sanat İnsanlarının Katılımlarıyla Toplanacaktır.
8
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerin,
Bak Seni Selamlıyor Bugün Şehrengizlerin.
Amerika Avrupa, Duysun Dünya Sesini,
Bütün Türkler Kardeştir. Tek Millet, Birçok Devlet!
Şimdi Daha Güçlüsün. YÜKSELEN CUMHURİYET
9
TÜRK DÜNYASI
ÜSTÜN HİZMET MADALYASI
KİMLİĞİ
1
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK MİMARLIK ve ŞEHİRCİLİK KURULTAYI
2014 BİŞKEK
2
TÜRK DÜNYASI ÜSTÜN HİZMET MADALYASI
5
YA S I
N
10
AL
ÜSTÜ
Hİ
ZME
1
Türk Milleti’nin Ortak Hedefi
Dilde Fikirde İşte Birlik
2
Hilal ve Yıldız
Türk Milleti’nin İnancı ve Manevi Değerleri
3
Bağımsız Türk Cumhuriyetleri
4
Türk Milleti Akraba Toplulukları
T M
Ana Kaidesi; 70 Gram 22 Ayar Kırmızı Altın, Merkezi Beyaz Renkte
Mine Kaplamalı Kurultay Logosu Türk Gülü’nün Odak Noktasına Yerleştirilmiş
Tek Taş Pırlanta ile; Türk Milleti’nin Ortak Hedefi Olan “Dilde Fikirde İşte Birlik”
Ortak Paydasında Türk Milleti’nin İnancını, Maneviyatını, Bağımsızlık Karakterini,
Kararlılık ve Cesaretini, Yurtta ve Cihanda Barışı ve Huzuru Simgeleyen
Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Coğrafyasında
Türk Dünyası’nın Ortak Madalyasıdır.
4
DÜNYA
RK
SI
TÜ
3
AD
6
Bu Nişan Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyası olarak
Asya’nın Ortasında Parlayan Yıldız Astana’da 2010 Yılında Gerçekleştirilen
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nın Yürütme Kurulu,
Bilim Kurulu ve Uluslararası Danışma Kurullarının Müşterek Kararları ile
Yüce Türk Milleti’ne Üstün Hizmetleri Bulunan Saygın ve Seçkin Devlet Adamlarına
Verilmek Üzere Özel Olarak Tasarlanmıştır. Bu Gelenek Doğrultusunda
2014 Bişkek Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
Açılış Merasiminde Yüce Türk Milletine Üstün Hizmetleri Bulunan
Abide Şahsiyetlere Takdim Edilmek Üzere Hazırlanmıştır.
7
8
Beyaz Renk
Türk Milleti’nin Bağımsızlık Karekteri
5
Kurultay Logosu Türk Lalesi
Yurtta Sulh Cihanda Sulh
6
Pırlanta
Türk Dünyası’nın Parlayan Yıldızı
7
Kırmızı Renk
Türk Milleti’nin Kararlılık ve Cesaret Sembolü
8
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Yürütme Kurulu Adına
M.Cahit TURHAN
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Başkanı
Düsen KASEİNOV
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
TÜRKSOY Genel Sekreteri
11
Prof. Dr. Emrullah İŞLER
İdris GÜLLÜCE
T.C. Başbakan Yardımcısı
Kurultay Onursal Başkanı
T
ürk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği önderliğinde gerçekleştirilecek bu
Kurultayın; Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları coğrafyasındaki kardeş halkların birlikte
daha güzel işler yapabilmelerinin, mevcut
olan ortak kültür ve sanatlarının ışığında, karşılıklı ticaretlerini, bilgi ve becerilerini ortak
bir paydada kullanmaları için mükemmel bir
zemin oluşturacaktır.
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları, Türk İslam kimliğine sahip
şehirlerimizin mimarlık, şehircilik ve kültürel
değerlerini dünya kamuoyuna ve gelecek
kuşaklara aktarması yönüyle de ayrı bir önem
taşımaktadır.
12
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Türk Dünyası Şehircilik Konseyi Başkanı
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nı da bünyesinde bulunduran hükümetimizin misyonuna uygun olan bu başarılı
çalışmalar; mensubu olduğum bakanlık ailesi
içinde büyük bir memnuniyet uyandırmaktadır.
T
ürkiye nüfusunun %75’nin şehirlerde yaşadığı gerçeğinin yanında, düzensiz göç ve ekonomik yetersizlikler plansız ve çarpık yapılaşmayı da beraberinde
getirmiştir. 2003 yılına kadar yapılan cılız tedbirlerle
çözülemeyen sorunlar; bu tarihten itibaren, çok kararlı ve planlı bir çalışmayla hazırlanan kentsel dönüşüm
projeleriyle hayatiyet bulmuş ve çarpık yapılaşma ile
beraber gecekondu devri de kapanmıştır.
Altıncısını hep birlikte gerçekleştireceğimiz
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayında, geleceğin kimlikli kentlerini inşa etmek için karşılıklı bilgi paylaşımlarımız da en büyük kazancımız olacaktır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin kuruluş esasında belirtildiği gibi, kentlerimizin modern
yapılara kavuşmalarının yanında, geçmişimizde sahip
olduğumuz geleneklerimizden geleceğe değer katarken imar edilecek şehirlerimizin de kimlikli ve kişilikli
olmasına özen gösterilecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, böylesi önemli
organizasyonda görev alan herkesi yürekten
kutluyor, Türk Dünyasının geleceği için bu
başarılarınızın devamını diliyorum.
Bizleri bir araya getiren ve Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarındaki kardeş ülkelerimiz de yapılan, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından hazırlanan Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları,
fevkâlade öneme haiz organizasyonlar niteliğindedir.
Tasarımdan uygulamaya kadar olan şehircilik dalındaki bilgi ve becerilerimizi; kardeş ülkelerimizle paylaşmak da bizlere ayrıca büyük mutluluk verecektir.
Altıncısını 03-07 Eylül 2014 tarihleri arasında Kırgızista’nın başkenti BİŞKEK’te gerçekleştireceğiniz Türk
Dünyası Kurultayındaki temel felsefede yer alan
“Dilde Fikirde İşte Birlik” andımızla aynı kökten gelen ve aynı dili konuşan milletlerin, Mimarlık ve Şehircilik standartlarının oluşturulması yönünde Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarının şehircilik otoriteleriyle
birlikte yapılacak KONSEY Toplantısını çok önemsiyor
ve düzenlenen bu Kurultaydan çok değerli fikirlerin,
projelerin ve kararların çıkacağına olan inancımı belirtmek istiyorum.
Altyapısı sorunsuz ve planlı bir şekilde kurulmuş olan
kardeş şehir Bişkek için; bağımsızlığının 50. yılında
modern bir Türk şehri olarak ihtiyaç duyacağı şehircilik
projesini kurultay vesilesiyle hazırlayacak olmamızdan
ve gelecekte bu tarihi şehrin, Türk İslam Dünyasının
parlayan bir yılıdızı olarak köklü geçmişimizdeki karakteristik çizgilerimizi taşıyacak olması, bizleri ziyadesiyle memnun edecektir.
Türklüğünün birlik ve beraberlik ruhunu ateşleyen,
kardeş Türk Cumhuriyetlerini bir araya getiren, Türk
Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
organizasyonu içinde emeği geçen herkesi kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum.
13
tırmaların sonuçlarında birleştirerek, kaybolma
korkuncu altındaki eski kültür örneklerini koruma konularını ele alacaktır.
Başarılı Kurultayların ilk kurultayı 2007 yılında
Bakü şehrinde düzenlenmiş olup, daha sonra
Kazakistan’da ve Türkiye’nin iki büyük şehrinde
gerçekleşmiştir. Uluslararası Türk Kültür geliştirme teşkilatına
üye Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Türkiye, Türkmenistan gibi ülkeler başta olmak üzere Bişkek Kurultayına 36 ülkeden delegelerin katılımı beklenmektedir. İki gün Bişkek
şehrinde ve iki gün Isıkgöl’inde gerçekleşecek
olan kurultay dört gün devam edecektir.
Kubanıçbek KULMATOV
Bişkek Belediye Başkanı
Kurultay Ev Sahibi
Tairbek SARPAŞEV
K.C. Başbakan 1. Yardımcısı
Çok değerli Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
delegeleri! Sayın misafirler!
Hepinizi Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti adına
can-ı gönülden selamlıyor, güneşli Kırgızistan’a hoş geldiniz diyorum.
Kurultay’ın asıl hedefi tüm Türk Dilli devletlerin mimarlık, inşaat, şehircilik, tasarım ve
proje alanlarında ulaştığı başarılarına dünya
toplumunun dikkatini çekmektir.
Şehircilik Kurultayları sadece mimarlık ve şehirciliğe tabii kalmadan, genel kültürün de
yüksek seviyeye ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Örneğin, her kurultay sonuç bildirgesinde Türk Dilli devletlerinin büyük şehirle-
14
rinden birisi “Türk Dünyası Kültür Başkenti”
statüsünü sahiplenerek, o yılın kültür ve sanat başkentine dönüşüyor. Dolayısıyla, Bişkek şehrinin 2015 yılının “Türk Dünyası Kültür
Başkenti” olarak ilan edilmesi için yapılmakta
olan çabalar son derece önem taşımaktadır.
Şüphesiz ki; Kurultay esnasında Türk Dünyası ortak mimarlık ve şehircilik standartlarının
oluşturulması adına yapılacak olan konsey
toplantısı da kardeş ülkeler arasındaki işbirliğimizi farklı seviyeye çıkaracaktır.
Kurultayın düzenlenmesinde organizasyon
sahibi olan Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ne teşekkür ediyorum.
Kurultaya başarılar diliyorum!
Kutsal Kırgız Topraklarında
Türk Dünyası Mühendisleri ve
Mimarlarının Kurultayı
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayının egemen Kırgız Cumhuriyeti
başkenti Bişkek şehrinde düzenlenmekte olması ülkemiz ve başkentimiz için büyük önem
arz etmektedir.
Halklarımızın eski mimari eserlerinin kaybolmasını engellemek önemli gündem başlıklarına döndüğünden hepimiz haberdarız. Kırgızistan’da gerçekleşmekte olan kurultayın ana hedefi Türk dilli halklarının eski mimari eserlerinin
korunmasına, onların bozulmalarını engelleme
gibi önemli konulara dünya toplumunun dikkatini çekmektir. Kurultay aynı anda şehircilikte
türk mimarlığının önde gelen örneklerini, kaliteli inşaat ilkelerinin uygulanmasını ve bu yönde başarılı ülkelerin tecrübesini gösterecek bir
meydandır. Kurultay, Türk Dilli ülke mimarlarının üstün kabiliyetlerini ilmi uygulamalı araş-
Kurultay bizim için çok önem taşımaktadır. Kurultay, şehir planlamasında ortak strateji oluşturulmasına ve bu alanda uzmanların tecrübe
paylaşımları için uygun şartları temin edecektir. Kurultayın çalışma esnasında enerji, ulaşım,
kara yol inşaatı ve mimari tasarım alanında tartışma yapılacaktır. Bunun yanısıra şehrimizin
ihtiyaç duyduğu projeler üzerinde çalışmalar
yapılır ve teklif edilir.
Günümüzün çok önemli faaliyetinin gerçekleşmesinde çok büyük katkılarda bulunan Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ne teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer kurultay delegeleri, tüm katılımcıları Kırgızistan’da görmekten mutluluk duyacağız!
Kurultayın çalışmalarına başarılar diliyorum!
15
şadıkları ülkelerin sorunlarını, fırsatlarını paylaşıyor, geleceğe yönelik fikirlerini, çalışmalarını,
projelerini tanıtıp “Dilde ,İşte, Fikirde birlik” idealini hayata geçiriyorlar.
Mehmet Cahit TURHAN
Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği Genel Başkanı
B
irliğimiz, en önemli gayesi olan “ Bir olalım,
iri olalım, diri olalım” düsturuyla onurlu ve
gururlu bir şekilde hareket eden Sivil Toplum
Teşkilatı olarak, bu alandaki çalışmalarını aksatmadan sürdürmeye azimli ve kararlıdır. Mensubu olduğum bu camianın, başta meslektaşlarımıza ve insanlığa çok hayırlı işler yapacağına
olan inancım tamdır. Böyle bir birliğin üzerimize yüklediği tarihi sorumluluğun bilincini
ve gururunu taşırken, Türk İslam Dünyasının
“ Dilde, Fikirde, İşte birlik” hedefleri bizler için
vazgeçilmez bir kılavuz olacaktır.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
olarak; mimar ve mühendislerimizin yaptığı çalışmaları tanıtmak, paylaşmak, yarıştırmak için
düzenlediğimiz programlar büyük ilgi görmekte olup meslektaşlarımıza moral ve motivasyon
sağlamaktadır. Bu programlarda meslektaşlarımız birbirleriyle tanışma imkanına erişiyor, ya-
16
Geleneksel olarak her iki yılda bir Türk Devletlerinde yapılmakta olan Mimarlık, Mühendislik
ve Şehircilik Kurultayı’nın bu yılda da kardeş
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ te yapılması; Ata
yurdumuzun çıkış yerinde ve Tanrı Dağları’nın
eteklerinde bu heyecanı ve güzel duyguları yaşamamıza sebep olacaktır. Birçok devlet adamı,
bilim adamı, sanatçı ve iş adamını buluşturacak olan bu kurultayın birliğimizin, dirliğimizin
güçlenmesine sevgi ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlayacağına inancım tamdır.
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Uluslararası Sempozyumları adı ile Şehir Şehrengizleri toplantıları da aksamadan devam edecektir.
Trabzon’da 2012 yılında beşinci kurultayı tamamladıktan sonra, altıncı kurultayımızı da
02-07 Eylül 2014’te Bişkek’te büyük bir katılımla başarılı bir şekilde sonuçlandıracağımıza
olan inancımla, kurultayımızı şereflendirecek
Cumhurbaşkanlarımıza himayelerinden dolayı
saygı ve minnetlerimizi sunarken, ülke temsilcilerimize ve diğer bütün katılımcılara bizimle
beraber olacakları için şimdiden teşekkürü bir
borç bilirim.
ğini esas alan dostluk, kardeşlik ve karşılıklı fayda ilkesini özümseyen bir anlayışla kurulmuş
olan Birliğimiz, koyduğu ilkeler ve çizdiği yol
haritası ile küresel düzlemde yerel yönetimler
alanındaki yerini belirle­miştir.
Birliğimiz, gelecek nesillere, daha güzel ve
daha yaşanabilir kentler bı­rakabilmek yönünde fiziksel, ekonomik, sosyal faaliyetlerinin yanı
sıra kültürel hizmetlerini sürdürmektedir. Bu
amaçla, tarihsel ve kültürel mirasımıza sahip
çık­
mak, geçmiş dönemin deneyimlerinden
istifade etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak
amacıyla yapılan girişimleri ve çalışmaları da
desteklemektedir.
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
T
ürk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin bu yıl altıncısını düzenleyeceği, “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” felsefesini esas alan
Bişkek Kurultayı, aynı kökten gelen ve aynı dili
konuşan ortak kültür ve medeniyet algısına sahip milletlerin, mimarlık ve şehircilik projelerini
bir araya getiriyor.
2003 yılında kurulan ve Asya’dan Avrupa’ya
kadar uzanan coğrafyada binin üzerinde belediyenin üye olduğu Türk Dünyası Belediyeler
Birliği, kardeşliğin gücü ile kültür ve medeniyet
coğrafyamızda geleceğin müreffeh şehirlerini
inşa etmek misyonu ile ortak tarihi ve kültürel
bağlarımızın bulunduğu bu geniş coğrafyada
karşılıklı işbirliğinin yerel düzeyde gerçekleştirilmesine öncülük etmektedir.
Bu anlamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği
olarak, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Almazbek ATAMBAYEV’in himayelerinde, “Kıta Aşan Projeler” temalı Türk Dünyası
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nı Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği ve Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı-TÜRKSOY ile birlikte gerçekleştirmekten onur duymaktayız.
Bu amaç­la düzenlenen ve kardeş Türk Cumhuriyetlerini bir araya getiren bu kurultayı gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duyduğumu
belirtirken, kurultayın oluşumunu sağlayan
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
bünyesi içinde emeği geçen herkesi kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum.
Türk dili ve lehçeleri­ni konuşan ülkeler ve bölgeler arasında, bilgi ve tecrübe paylaşımını
gerçekleştirmek; tarih, kimlik, kültür ve dil birli-
17
Kırgızistan, Türk soylu halkların ortak kültürel
mirası olan Nevruz’u TÜRKSOY’a üye ülkelerin
yanında Birleşmiş Milletler ve UNESCO’nun Genel Merkezlerinde de kutlama fırsatı bulmuş,
Kırgız kültür ve sanatı Avrupa ve ABD seyircileri
tarafından da izlenerek kıtalar arasında kimliğini vurgulamıştır.
Prof.Dr. Düsen KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri
K
ırgızistan, 1993 yılında kurucu ülke olarak
TÜRKSOY’a dâhil olduğu tarihten itibaren
teşkilatın en etkin üyelerinden biri olmuş, kültürel etkinliklerine katılmaya önem vermiştir.
Teşkilatın görev yaptığı 20 yıl zarfında Kırgız
kültür ve sanatını yansıtan pek çok sanatsal etkinlik gerçekleştirilmiştir. TÜRKSOY’un Türk Dili
Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi’nin toplantılarının üçü Kırgızistan’da gerçekleştirilmiş, Manas Destanının 1000. yılının kutlanması, Cengiz Aytmatov’un doğumunun yıl
dönümlerinde adına bilimsel sempozyumlar
ve forumlar gerçekleştirilmesi TÜRKSOY katkılarıyla sağlanmıştır.
TÜRKSOY’un faaliyetleriyle Kırgızistan’ın yüzlerce kültür ve sanat insanı, Türkiye ve sınırları
dışında düzenlenmiş onlarca farklı uluslararası
etkinliklere katılmıştır. Kırgız ressam, fotoğraçı,
müzisyen, şair ve yazarlar TÜRKSOY tarafından
düzenlenen seminer, konferans ve atölye çalışmalarına katılmış, Kırgızistan kültür ve sanatını
tüm dünyaya tanıtmanın yanı sıra meslektaşları ile yakınlaşarak deneyimlerini paylaşma imkânı bulmuştur.
18
Günümüze kadar TÜRKSOY ve Kırgızistan işbirliğine dair tüm ortak faaliyetleri sıralamak
mümkün değildir, TÜRKSOY’un gerçekleştirdiği
eşsiz projelerden biri olan “Köroğlu” operasının
Kırgız Devlet Akademik Opera ve Balet Tiyatrosu’nda sahnelenmesi büyük ses getirmiştir. Ayrıca, Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği ile yürüttüğümüz işbirliği kapsamında Türk
Dünyası Mühendislik ve Şehircilik Kurultayı’nın
altıncısının Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
düzenlenecek olması, 2014 yılının TÜRKSOY
tarafından “Toktogul Satılganov Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle bu çerçevede bir konser
düzenlenecek olması da büyük memnuniyet
kaynağıdır.
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı Kırgızistan’ın mimarı ve şehircilik
değerlerinin paylaşılmasında ve dünyaya tanıtılmasında çok ciddi bir katkısı olacaktır. Bu
önemli toplantının koordinatörlüğünü üstlenmek teşkilatımız adına memnuniyet vericidir.
Bu vesileyle TÜRKSOY’un girişimlerine her zaman destek olan ve kurultayımızı da himaye
eden Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e şükran duygularımızı ifade eder, saygılarımı sunarım.
boyutudur. İşte o anlam boyutudur ki bizi şehre
bağlayan; bir şehri şehir yapan ve bizim şehir zannettiğimiz yapıları, daha derin bir katmana ulaşmak isteyenlere birer işaret levhası hâline getiren
kavramlardır… Dolayısıyla edebiyat, sanat ve mimarinin İstanbul’la, Paris’le, Roma ve Viyana’yla özdeşleşmesinin bir tesadüf olmadığını kabul etmek
gerekir. Geniş caddelere sahip olmak, gökdelenleriyle bulutları selamlamak, kalabalıkları bünyesinde toplamak bir yeri “şehir” yapmaya yetmez. Ne
zaman ki şehir, mimarın parmaklarında şekillenir;
şairin hayal süzgecinden geçer; işte o zaman “şehir”
olmaya hak kazanır.
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
Kurultay Bilim Kurulu Başkanı
Malumunuz olduğu üzere Türk kültür coğrafyasındaki ortak kodlarımızdan biri de yüzyıllar boyunca
oluşturduğumuz mimari kültürümüz ve bunları
ilmek ilmek işlediğimiz, hepimizin kendinden bir
şeyler bulduğu tarihî şehirlerimizdir.
İnsanoğlunun her türlü yaşam tecrübesini yansıtarak vücuda getirdiği şehirler, üzerinde yaşayan topluluklara dair dil, din, yaşam biçimi, gelişmişlik seviyesi gibi pek çok kültürel ögeyi de içinde barındıran
âdeta birer açık hava müzeleridir.
Yakın tarihimizde Ahmet Hamdi Tanpınar “hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile
yeniye karşı beslenen özlem” sebebiyle kaleme aldığı
Beş Şehir adlı eserinde, hayatında iz bırakmış olan
beş şehir (Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul)
ile ilgili tespitlerini ortaya koyarak farklı mekânlarda yok olmamak için direnen ögeleri içeren gözlemlerini okuyucuyla paylaşır. “Mimarın her şehrin
merkezine yerleştirdiği “ulu cami”lerin bahçesinde
zamana direnen ulu çınarlar ruhlara serinlik veren
şadırvanlar; kendilerini mısralarında sonsuza taşıyacak, zamanın nabzını tutacak Tanpınar’ı; bununla birlikte de Süleymaniye’yi “bayram sabahı”yla
sonsuza ulaştıracak Yahya Kemal’i bulur.”. Gözleri
kapalı “İstanbul”u dinleyen Orhan Veli’yi; İstanbul’u
“can”ından bilen Necip Fazıl’ı da bu çerçevede anmadan geçmemek gerekir.
Geçmiş nesillerin izlerinin bütün şehri sardığını hissetmek için durup şehri biraz dinlemek, yollarında,
sokaklarında dolaşmak, son zamanlarda yapılan binaların arasında ayakta kalmaya çalışan eski dönem
mimari eserleri seyretmek ve bu seyir esnasında bir
zamanlar buralarda başkalarının yaşadığını düşünmek aslında yeterlidir.
Şehirleri “şehir” kılan kavramların farkında olan ve
bu konuda son derece duyarlı olan Türk Dünyası
Mühendisler Mimarlar Birliği de kurulduğu 2002
yılından bu yana düzenlediği “Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları” ve
“Şehrengiz Şölenleri”yle hem ilgili akademisyenler
arasındaki koordinasyonu sağlamış hem de Türk
kültür coğrafyasında tarihî süreçte mimarlık mühendislik ve şehircilik alanlarında gelişen bilgi birikiminin paylaşılmasına ciddi düzeyde katkı sağlamıştır.
Titus, Burchardt, Bachelart, Berque ve Calvano bize
özel bir anlatımla şunu söyler: Şehir bir değerler ve
inançlar mekânıdır, hafıza ve düşüncedir, sembolik
ve şiirseldir. Mumford ve Abrams, Blumenfeld, Lynch gibi diğer çağdaş şehircilerin çoğunun yazıları
da kendi üslup ve eğilimleriyle toplumun en temel
olgusuna, şehir ve uygarlığa dikkatleri çekmektedir.
Bilim Heyeti Başkanlığını yürütmekten onur duyduğum Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarından altıncısının Türklerin İslamiyet’le şereflendiği, İslami Döneme ait ilk mimari eserlerimizin yer
aldığı Kırgızistan coğrafyasında gerçekleştirilecek
olması bizler için programı daha da anlamlı kılmaktadır.
Aslında bir şehri şehir yapan sır, gözümüzün önündeki binaları, yolları, çeşmeleri, hâsılı eski zaman
kalıntıları değildir; onların da ardında yatan anlam
Satırlarıma son verirken kurultayın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder; kurultayın
Türk Dünyası için hayırlara vesile olmasını dilerim.
19
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Yürütme Kurulu
ONURSAL HEYET
ANA UNSURLAR
Türk Dünyası Mühendisleri ve Mimarlar Birliği
Bişkek Şehri Belediye Başkanlığı
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Isıkgöl Valiliği / Çolpon - Ata Belediye Başkanlığı
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı
TDMMB Kırgızistan Ülke Temsilciliği
Emrullah İŞLER
T.C. Başbakan Yardımcısı
Tairbak SARPAŞEV K.C. Başbakan 1.Yardımcısı
İdris GÜLLÜCE
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
T.C. Avrupa Birliği Bakanı
Kubanıçbek KULMATOV
Bişkek Şehri Belediye Başkanı
Kanat SADIKOV K.C. Milli Eğitim Bakanı
Metin KILIÇ
T.C. Bişkek Büyükelçisi
Halil AKINCI Türk Keneşi Genel Sekreteri
Sapar İSAKOV
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Bölüm Başkanı
Düsen KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri
Jandos ASANOV
TÜRKPA Genel Sekreteri
Turdubek MAMBETOV
K.C. Başbakanlık Mimarlık, İnşaat ve Şehircilik Devlet Ajans Başkanı
Emilbek KAPTAGAYEV Isıkgöl Valisi
İbrahim KARAOSMANOĞLU TDBB Genel Başkanı
Mehmet CEYLAN
T.C. Kalkınma Bakan Yardımcısı
BİLİM HEYETİ
YÜRÜTME KURULU
20
Organizasyon Unsurları
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Başkan
Mehmet Cahit TURHAN
TDMMB Genel Başkanı
Genel Koordinatör
İlyas DEMİRCİ
TDMMB Genel Sekreteri
Kırgızistan Koordinatörü Fikret YAZICI
TDMMB Kırgızistan Ülke Temsilcisi
Yürütme Kurulu Üyesi
Osman İYİMAYA
TDMMB Genel Muhasip
Yürütme Kurulu Üyesi
Fırat PURTAŞ
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Yürütme Kurulu Üyesi
Fahri SOLAK
TDBB Genel Sekreteri
Yürütme Kurulu Üyesi
Yahya AKENGİN
TÜRKSAV Başkanı
Yürütme Kurulu Üyesi
Hakan ERGÜN
T.C. TİKA Kırgızistan Koordinatörü
Yürütme Kurulu Üyesi
Kürşat Merih SARIARSLAN TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı
Yürütme Kurulu Üyesi
Maksat ÇAKİYEV
Kırgızistan Kültür Bakanı Yardımcısı
Yürütme Kurulu Üyesi
Baktıbek ABDİYEV
Bişkek Şehri Başmimarı
Yürütme Kurulu Üyesi
Asılbek KULMURZAYEV
Manas Üniversitesi Rektör Vekili
Yürütme Kurulu Üyesi
Bakıtbek DÜŞEMBİYEV
Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı
Yürütme Kurulu Üyesi Çağatay ÖZDEN T.C. Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri
Türk Üniversiteler Birliği
Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği
Türk Dünyası Akademisi Başkanlığı
Kafkasya Üniversiteler Birliği
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi
KazGASA - Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi
DESTEKLEYENLER
T.C. Başbakanlık
K.C. Başbakanlık
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
K.C. Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
K.C. İnşaat ve Şehircilik Bakanlığı
T.C. Bişkek Büyükelçiliği
TÜRKPA Türk Parlamenter Asamblesi
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Türk Dili Konuşan Ülkeler Daimi İşbirliği Konseyi (TÜRK KENEŞİ)
T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
Yunus Emre Enstitüsü
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Müteahhitler Birliği
İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşverenler Sendikası
TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Tarihi Kentler Birliği
K.C. İnşaat ve Mimarlık Ulaştırma Üniversitesi
Azerbaycan İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi
KazGASA - Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi
Balkan Aydınlar ve Yazarlar Birliği
Türk İlahiyatçılar Birliği Vakfı
Birlik Vakfı Genel Merkezi
YTMK Yollar Türk Milli Komitesi
21
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK (Bilim Kurulu Başkanı)
Türk Üniversiteler Birliği Başkanı - İpekyolu Üniversiteler Birliği Başkanı
Prof. Dr. Sebahattin BALCI (Bilim Kurulu Eş Başkanı)
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Bilim Kurulu Eş Başkanı)
Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı
Türk Üniversiteler Birliği / Türk Keneşi
Yönetim Kurulu
Prof. Dr. G. H. Mammadova
Prof.Dr. Ehliman Emiraslanov
Prof. Dr. Abel Muharremov
Prof. Dr. Valihan Abdibekov
Prof. Dr. Seyit Aydın
Prof. Bakhytzhan Zh. Abdraimov
Prof. Dr. Şigeo Katsu
Prof. Dr. Abdılda Musayev
Prof. Dr. Sebahattin Balcı
Prof. Dr. Asılbek Aydaraliev
Professor Iskender Isamidinov
Prof. Dr. Hikmet Koçak
Prof.Dr. Candeğer Yılmaz
Prof. Dr. Hasan Gönen
Prof. Dr. Yunus Söylet
22
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi / AZERBAYCAN
Azerbaycan Tıp Üniversitesi / AZERBAYCAN
Bakü Devlet Üniversitesi/ AZERBAYCAN
Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak Türk Üniversitesi / KAZAKİSTAN
Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi / KAZAKİSTAN
L.N. Gumilyev Avrasya Milli Üniversitesi / KAZAKİSTAN
Nazarbayev Üniversitesi / KAZAKİSTAN
Hüseyin Karasayev Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi / KIRGIZİSTAN
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi / KIRGIZİSTAN
Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi / KIRGIZİSTAN
Yusuf Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi / KIRGIZİSTAN
Atatürk Üniversitesi / TÜRKİYE
Ege Üniversitesi / TÜRKİYE
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE
İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE
İpekyolu Üniversiteler Birliği
Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya / Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı / Onursal Başkan
Prof.Dr. Hikmet KOÇAK / Atatürk Üniversitesi Rektörü / Başkan
Prof. Dr. Mümtaz AHMAD / Uluslararası İslam Üniversitesi, Pakistan
Prof. Dr. Alessandro MARTIN / Padua Üniversitesi, İtalya
Prof. Dr. Timur - Ochir SANJBERG Moğolistan Halk Üniversitesi
Prof. Dr. Asilbek AYDARALIEV; Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi, Kırgızistan
Prof. Dr. Cafer CAFEROV Azerbaycan Turizm Enstitüsü, Azerbaycan
Prof. Dr. Mohd . Saleh JAAFAR Putra Üniversitesi, Malezya
Prof. Dr. Zurab VADACHKORIA Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi, Gürcistan
Prof. Dr. Satyendra PATNAIK Kalinga Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü, Hindistan
Prof. Dr. Sebahattin TÜZEMEN Atatürk Üniversitesi, Türkiye / Konsorsiyum Genel Sekreteri
Kafkasya Üniversiteler Birliği
Üye Üniversiteler
ÜLKE
ABD
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
KURUM
Incarnate Word Üniversitesi
Asya Üniversitesi
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Azerbaycan Devlet Neft Akademisi
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitisü
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi
Azerbaycan Müellimler Enstitüsü
Azerbaycan Texniki Üniversitesi
Azerbaycan Tıp Üniversitesi
Azerbaycan Turizm Enstitüsü
Bakü Avrasya Üniversitesi
Bakü Devlet Üniversitesi
Bakü Slavyan Üniversitesi
Gence Devlet Üniversitesi
Hazar (Khazar) Üniversitesi
Lenkaran Devlet Üniversitesi
Nahçıvan Devlet Üniversitesi
Nahçıvan Özel Üniversitesi
Qafqaz Üniversitesi
REKTÖR - BAŞKAN
Dr. Louis Agnese
Prof. Dr. Celil Nagiyev
Prof. Şemseddin Hacıyev
Prof. Dr. Siyavuş Qarayev
Prof. Dr. Mahmud Kerimoglu Kerimov
Dr. Muxtar Kazımoğlu İmanov
Prof. Gülçohra Memmedova
Prof. Aqiye Naxçıvanlı
Prof. Havar Memmedov
Prof. Dr. Ehliman Emiraslanov
Prof. Cafer Caferov
Prof. Nazim Hüseynli
Prof. Dr. Abel Maharramov
Prof. Dr. Kamal Mehdi oğluAbdullayev Yadigar Aliyev
Prof. Dr. Hamlet İsaxanlı
Prof. Asef İskenderov
Prof. Dr. İsa Habibbeyli
Prof. Dr. İsmail İsrafil oğlu Aliyev
Prof. Dr. Ahmet Saniç
23
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Azerbaycan
Çeçenistan
Dağıstan
Gürcistan
Gürcistan
Gürcistan
Gürcistan
Gürcistan
Gürcistan
Gürcistan
İran
İran
İran
Kazakistan
Kırgızistan
Kırım
KKTC
KKTC
Moldovya
Rusya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Ukrayna
24
Sumgayıt Devlet Üniversitesi
Çeçenistan Devlet Üniversitesi
Dağıstan Devlet Üniversitesi
Akaki Tsereteli Kutaisi Devlet Üniversitesi
Samskhe-Javakheti Devlet Teknik Üniversitesi
Batum Şota Rustaveli Devlet Üniversitesi
İlia Devlet Üniversitesi
Sokhumi Devlet Üniversitesi
Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi
Ivane JavakhsviliTiflis Devlet Üniversitesi
Marand Azad Üniversitesi
Moheg Türkçe Öğretim, Araştırma ve Uygulama Enstitüsü
Tebriz Üniversitesi
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Girne Amerikan Üniversitesi
Komrat Devlet Üniversitesi
Rusya Bilimler Akademisi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Erzurum Atatürk Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kilis Yedi Aralık Üniversitesi
Muş Alpaslan Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Rize Üniversitesi
Uluslararası Karadeniz Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Melitopol Devlet Pedagoji Üniversitesi
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Prof. Dr. Nadir Qahramanov
Prof. Dr. Zavurbek Aslanbekovich Saidov
Prof. Dr. Murtazali H. Rabadanov
Prof. Dr. Giorgi Ğavtedze
Prof. Dr. Merab Beridze
Prof. Dr. Alioşa Bakuridze
Prof. Dr. Giorgi Tavzadze
Prof. Dr. Joni Apakidze
Prof. Dr. Zurab Vadaçkoria
Alexander Kvitaşvili
Dr. Ali Salmanpour
Prof. Dr. Kadir Golkarin
Prof. Dr. S. Muhammed Alavi
Prof. Dr. Musa Yıldız
Prof. Dr. Sebahattin Balcı
Prof. Dr. Fevzi Yakubov Yakubovich.
Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak
Prof. Dr. Yıldırım Öner
Prof. Dr. Zinaida Arıkova
Prof. Dr. Vitaly Naumkin V.
Prof. Dr. İrfan Aslan
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe
Prof. Dr. Davut Aydın
Prof. Dr. Ramazan Korkmaz
Prof. Dr. Mehmet Duman
Prof. Dr. Selçuk Coşkun
Prof. Dr. Mahmut DOĞRU
Prof. Dr. Hikmet Koçak
Prof. Dr. Muammer Yaylalı
Prof. Dr. Hasan Gönen
Prof. Dr. Aygün Attar
Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz
Prof. Dr. S. Semahat Demir
Prof. Dr. Galip Akhan
Prof. Dr. Sami Özcan
Prof. Dr. Burhanettin Uysal
Prof. Dr. İbrahim Özen
Prof. Dr. Seyit Aydın
Prof. Dr. İsmail Güvenç
Prof. Dr. Nihat İnanç
Prof. Dr. Filiz Kılıç
Prof. Dr. Adnan Görür
Prof. Dr. Tarık Yarılgaç
Prof. Dr. Arif Yılmaz
Prof. Dr. Ş. Ercan Tunç
Prof. Dr. İsmail Yüksek
Prof. Dr. V.V. Molodıchenko
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi
Mütevelli Heyeti
Kemal MADENOĞLU – Başkan / T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
Coomart OTORBAYEV – Üye / Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı
Hakan ERGÜN / T.C. TİKA Kırgızistan Koordinatörü
Prof.Dr. Yavuz ATAR – Üye / YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Elvira SARİYEVA – Üye / Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı
Prof.Dr. Ramazan KORKMAZ – Üye / Ardahan Üniversitesi Rektörü
Kanat SADIKOV – Üye / Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı
Prof.Dr. Mehmet ŞİŞMAN – Üye / YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Kubanıçbek KULMATOV – Üye / Bişkek Şehri Belediye Başkanı
Rektörlük
Prof. Dr. Sebahattin BALCI / Rektör
Prof. Dr. Asılbek KULMURZAYEV / Rektör V.
Prof. Dr. Mahmut İZCİLER / Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV / Rektör Yardımcısı
TÜRKSAV
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı
Yönetim Kurulu
Yahya AKENGİN Dr. Mehmet Akif ERBAŞ Yavuz Gürler Doç. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Doç. Dr. Birsen ÇEKEN
Doç. Dr. Osman ALINTAŞ
Dr. Çağatay AKENGİN
Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Üye
Üye
Üye
Üye
25
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Kırgızistan Ülke Temsilciliği
Prof. Dr. Sebahattin BALCI / Onursal Başkan / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
Fikret YAZICI / Başkan / GENSA Yönetim Kurulu Başkanı
Askar AYTMATOV / Cengiz Aytmatov Uluslararası Isıkgöl Forumu Yönetim Kurulu Başkanı
Akınbek ABDIKALIKOV / Kırgızistan Yüksek Öğrenim Kurumu Başkanı / KGUSTA Rektörü
Mahmut İZCİLER / Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yrd.
Çağatay ÖZDEN / Bişkek Ticaret Müşaviri
Kadıralı KONKOBAYEV / TÜRKSOY Kırgızistan Fondu Başkanı
Saliha İBRAHİMOVA / Kırgız Mütercim Tercüman
Kurultay Sekreterliği
Ali BOZ / TDMMB İstanbul Şube Sekreteri
Kemal Oğuz ÜMÜTLÜ / TDMMB İdari İşler Müdürü
İrme TİMURLENK / TDMMB Genel Merkezi / Tasarımcı
Dastan URMAMBETOV / TÜRKPA Komisyon Sekreteri
Musa ÖZALP / T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Şehir Plancısı
Ekin UZUNEL / T.C. Bişkek Büyükelçiliği / Uzman
Erkinbek DJOROEV / Kırgızistan Egemenlik Derneği Başkanı
Ercan KAYA / Türk Uygarlığı Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü
Volkan YEŞİLAY / TÜRKSOY Genel Sekreterliği
Koray ŞAHİN / ARK Grup / Organizasyon Firması Yöneticisi
Gülçin YORBIK / ARK Grup / Organizasyon Firması Yönetici Yardımcısı
Erdinç YALÇINKAYA / ARK Grup / Grafik - Tasarımcı
Organizasyon Ofisleri
GENEL MERKEZ
BİLİM KURULU OFİSİ
ORGANİZASYON OFİSİ
26
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Birlik Mahallesi 415. Cadde 406. Sokak No:2/4 06610 Çankaya – ANKARA /TÜRKİYE
Telefon: +90 (312) 360 72 88 (pbx) • Faks: +90 (312) 360 90 88
Elektronik Posta: [email protected]
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü
Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
CAL Kampüsü / BİŞKEK / KIRGIZİSTAN
ARK GRUP
Hoşdere Cad. No: 200/6 06540 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
T +90 312 439 45 56 F +90 312 440 04 84 • www.arkfuarcilik.com
27
2013 - 2014
Yönetim Kurulu Üyeleri
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
M. Cahit TURHAN / Karayolları Genel Müdürü
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı
Gönül TALU / DOĞUŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı
Nihat ÖZDEMİR / LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı
Ekrem CENGİZ / CENGİZ Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı
İlyas DEMİRCİ / DSİ Çoruh Projeleri Eski Şb. Müdürü
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri
Osman İYİMAYA / Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Muhasip
Mehmet CEYLAN / T.C. Kalkınma Bakanlığı / Bakan Yardımcısı
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Metin KİLCİ / T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
Kuruluştan Kurultaylara 12. Yıl
Akif ÖZKALDI / Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal ÇELİK / ÇELİKLER Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüseyin ÖZTÜRK / HASELSAN İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Sefer AKKAYA / Yapı İşleri Eski Genel Müdürü
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Abuzer Ali YILDIRIM / İLLER Bankası Gaziantep Eski Bölge Müdürü
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Ali AYRAK / T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Yüksek Fen Kurulu Üyesi
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Alaattin NALCIOĞLU / TBMM / Destek Hizmetleri Müd. / İnşaat Mühendisi
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman FETVACI / FETVACI Kardeşler Ltd. Şti. Genel Müdürü
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ÖZTÜRK / BİRLİK VAKFI Ankara Şubesi Genel Sekreteri
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Denetim Kurulu Başkanı
28
29
2014
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Onur Kurulu
Binali YILDIRIM
Abdullah SATOĞLU
Abdulkadir AKCAN
Ahmet ARSLAN
Ahmet RUMELİ
Ali Talip ÖZDEMİR
Atalay COŞKUNOĞLU
Atilla KANBUR
Cafer TATLIBAL
Celal KOLOĞLU
Düsen KASEİNOV
Ekrem YÜCE
Emin SAZAK
Erdoğan BAYRAKTAR
Erol ÇITAK
Faruk ÇELİK
Faruk Nafiz ÖZAK
Hicabi ECE
Hüsnü DOĞAN
İdris GÜLLÜCE
İdris YAMANTÜRK
İsmail KAHRAMAN
İsmet YILMAZ
Kadir TOPBAŞ
Mehmet ÖZYOL
Muhammet BALTA
Mustafa İSEN
Mustafa AK
Namık Kemal ZEYBEK
Onur Kurulu Başkanı
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı
TÜRSAV Genel Yayın Yönetmeni
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı
TBMM Kars Milletvekili
ODTÜ Öğretim Üyesi
Devlet Eski Bakanı
Karayolları Eski Genel Müdürü
MADO Yönetim Kurulu Üyesi
TBMM 23.Dönem K. Maraş Milletvekili
İNTES Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRKSOY Genel Sekreteri
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Başkanı
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı
Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı
UBAK/ Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
TBMM Trabzon Milletvekili / Devlet Eski Bakanı
Danıştay Üyesi
T.C. Devlet Eski Bakanı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
GÜRİŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı
BİRLİK Vakfı Onursal Başkanı
Milli Savunma Bakanı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
TBMM 22.Dönem Adıyaman Milletvekili
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Keçiören Belediye Başkanı
Kültür ve Turizm Eski Bakanı
Nevzat YALÇINTAŞ
Nevzat PAKDİL
Nihat ZEYBEKCİ
Orhan GÜMRÜKÇÜOĞLU
Orhan YÜCE
Osman GÜNDÜZ
Özkan DALBAY
Özgür ÖZARSLAN
Sebahattin TÜZEMEN
Serdar ÇAM
Şükrü KOÇOĞLU
Süleyman KARAMAN
Veysel TİRYAKİ
Yahya AKENGİN
Yahya BAŞ
Yaşar KARAYEL
Zeki ERGEZEN
Zeki PİLGE
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
Onur Kurulu Üyesi
TBMM 21 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili
TBMM Kahramanmaraş Milletvekili
Ekonomi Bakanı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı
GÜNER İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRKSAT Genel Müdürü
Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşarı
İpekyolu Üniversiteler Birliği Genel Koordinatörü
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı
KOÇOĞLU A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Devlet Demiryolları Genel Müdürü
Ankara / Altındağ Belediye Başkanı
TÜRKSAV Genel Başkanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı
TBMM Kayseri Milletvekili
Bayındırlık ve İskân Eski Bakanı
TURKUAZ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Nedim YAMALI
30
Onur Kurulu Üyesi
AK Parti Ankara İl Başkanı
Çalışma Komisyonları
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
N. Ahmet KUŞHANOĞLU
Danışma Kurulu Başkanı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Gen.Müdür Yard.
Bahattin KAPTAN
Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Haydar ÇİFTÇİ
Mühendislik Komisyonu Başkanı TBMM Genel Sekreter Yardımcısı
Necdet CİVAN
Mimarlık Komisyonu Başkanı İLÇAĞ Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Kasım KAYIHAN
Şehircilik Komisyonu Başkanı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü
Tarkan CİNEVİZ
Çevre Komisyonu Başkanı Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü
Hikmet KOÇAK
Eğitim Komisyonu Başkanı İpekyolu Üniversiteler Birliği Başkanı
Ali BOZ
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Bşk. TDMMB İstanbul Şube Sekreteri
Fırat PURTAŞ
Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Ramazan KORKMAZ
Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Ardahan Üniversitesi Rektörü
Yılmaz BATIBAY
AR-GE Komisyonu Başkanı Nükleer Enerji Uzmanı / Araştırmacı Mühendis
Ümit Arslan YILMAZ
Tarihi Eserler Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi/ Restoratör/ Seğmenbaşı
31
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
N. Ahmet KUŞHANOĞLU
Bahattin KAPTAN
Haydar ÇİFTÇİ
Necdet CİVAN
Kasım KAYIHAN
Tarkan CİNEVİZ
Hikmet KOÇAK
Ali AĞBAL
Fırat PURTAŞ
Ramazan KORKMAZ
Yılmaz BATIBAY
Ümit Arslan YILMAZ
Abdul Baki AYDIN
Abdurrahman KARAMAN
Abdurrahman ŞENTÜRK
Ahmet ALYAZ
Alemdar BAYRAKTAR
Ali BOZ
Ali ÇİFTÇİ
Ali Rıza KOÇ
Ali Rıza YARAR
Ali VURAL
Bilal BAHAR
Enver İSKURT
Erol ALTUN
Erol SARIKAYA
Ertan YETİM
Fatih Çağrı DOĞAN
Galip YENİDÜNYA
Güven KARAÇUHA
Hamdi AYDIN
Hamza GÜNEŞ
Hasan ÇAVUŞ
Hasan YALÇINTAŞ
Hüseyin DİLAVER
Hüseyin KARACA
İhsan AKBIYIK
İsa APAYDIN
İsmail ÖZDEMİR
Kadir ERKEN
Kamil UĞURLU
Kamuran YAZICI 32
Danışma Kurulu Başkanı
Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı
Mühendislik Komisyonu Başkanı
Mimarlık Komisyonu Başkanı
Şehircilik Komisyonu Başkanı
Çevre Komisyonu Başkanı
Eğitim Komisyonu Başkanı
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Bşk.
Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı
Kültür Sanat Komisyonu Başkanı
AR-GE Komisyonu Başkanı
Tarihi Eserler Komisyonu Başkanı
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi 2014
Danışma Kurulu
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Gen.Müdür Yard.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı
İLÇAĞ Mimarlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü
İpekyolu Üniversiteler Birliği Başkanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı / Eski Genel Müdür Yardımcısı
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı
Nükleer Enerji Uzmanı / Araştırmacı Mühendis
ÜMAY İnşaat Dan. Yönetim Kurulu Başkanı
ABA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
BELSO Genel Müdürü
BAYBURT Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Kazak - Türk İş Adamları Birliği Genel Sekereteri
KTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı
TDMMB İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi
KARDEŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
ARK Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Şube Müdürü
Teknik Elemanlar Derneği Eski Genel Başkanı
MİNTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Karayolları İşletmeler Daire Başkanı
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı
Karayolları 4. Bölge Müd.Sanat Yapıları Proje Kontrol Mühendisi
Başbakanlık Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı
ÜÇER Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi
TESKOMB Koordinatörü
Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı
EMAY Uluslararası Müh. Ve Müş. A.Ş. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Daire Başkanı
Artvin / Murgul Belediye Başkanı
YALÇINTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Mesleki Hizmetler Eski Genel Müdür Yardımcısı
Başbakanlık TOKİ Emlak Planlama İnşaat Proje Yön. Genel Müdürü
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı
TCDD Genel Müdür Yardımcısı
BİR İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
TDMMB Denizli Şube Temsilcisi
Karaman Belediye Eski Başkanı
Karayolları Genel Müdürlüğü Program İzleme Daire Başkanı
2014
Danışma Kurulu
Kemal YALÇIN
M. Mehdi GÖNÜLALÇAK
Mahmut BEŞİRLİ
Mehmet ÇETİN
Mehmet Akif ERBAŞ
Mehmet İhsan AYDEĞER
Mehmet YALÇIN
Merdan HÜRMEYDAN
Merih KARAYOL
Metin TÜRKER
Münire ÇATAKÇI
Muammer MERT
Murat YALÇINTAŞ
Mustafa BABAL
Mustafa BAŞ
Mustafa KIRAÇ
Muzaffer ÖZDEMİR
Necmi YILDIRIM
Nesim SÖNMEZ
Okay AKSOY
Orhan KAVUNCU
Osman Nuri FİLİZ
Osman ÖZTÜRK
Ömer ÖZDEMİR
Özden İPEKÇİ
Raif YETİM
Recep HAZIR
Remzi KOZAL
Sait RÜSTEM
Sabahattin BALCI
Sabri BALABAN
Şadi ÖZTÜRK
Savaş YARKIN
Sebahattin YILDIZ
Selahattin BAYRAMÇAVUŞ
Selahattin DÜZBASAN
Talat AYDIN
Uğur Kenan ADİLOĞLU
Ünal DEMİRCİ
Vacip MERT
Zeynel Abidin YEŞİL
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
Danışma Kurulu Üyesi
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
EMEK İnşaat Eski Genel Müdürü
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü
UMUD Yönetim Kurulu Başkanı
Karayolları Samsun Bölge Müdürü
TÜRKSAV Başkan Yardımcısı
Hatay Birlik Vakfı Başkanı
AÇILIM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
SİSTEM HOLDİNG Yönetim Kurulu Başkanı
Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü
Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı
Köy Hizmetleri Ankara Eski Bölge Müdürü
TDMMB Ankara Şube Başkanı
İstanbul Ticaret Odası Eski Başkanı
UBM Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. / Ulaşım Koordinatörü
Türkiye İlahiyatçılar Birliği Başkanı
TEKDER Genel Başkanı
ERG İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi
TDMMB Bursa Şube Başkanı
EMAY Uluslararası Müh. ve Müş. Şti. Koordinatörü
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi
Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı
TBMM 22. Dönem Denizli Milletvekili
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı
DSİ Genel Müdür Yardımcısı
ETİ MADEN İşletmeleri Gen.Müd./ Tesis Müh. Hizmetleri Daire Başkanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Bakan Müşaviri
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı
Türk Telekom İnşaat Emlak Grup Başkanı
Akademisyen-Mimar-Heykeltraş
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı / Şube Müdürü
DOĞUŞ İnşaat Ankara Koordinatörü
Elif Grup Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
TBMM 21. Dönem Muş Milletvekili
Karayolları Trabzon Bölge Müdürü
ILGAZ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yrd.
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı
Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Müfettişi
Karayolları Başmüfettişi
Karayolları Ankara Eski Bölge Müdürü
33
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
T
ürk Dili ve Lehçelerini konuşan ülkelerin Devlet
Başkanları, 2000 yılında Azerbaycan zirvesinde,
ülkelerarası işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili alınan
kararların 6. Maddesinde; “Yerel Yönetimler Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi” kararını almıştır. Türk
Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Türk Dili ve Lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla
coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak
34
BİRLİK ÜYELERİMİZİN BULUNDUĞU ÜLKELER
amacıyla 12 Kasım 2003 yılında 6464 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. TDBB 3335 sayılı
Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması hakkındaki yasa hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürmektedir. Birliğin merkezi İstanbul’da bulunmaktadır.
www.tdbb.org.tr
MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
Kardeşliğin gücü ile kültür ve medeniyet
coğrafyamızda geleceğin müreffeh şehirlerini inşa etmek.
Üye şehirlerde üretilen değerleri insanlığın
hizmetine sunmak.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin 2014 Haziran ayı itibariyle
26 ayrı ülkeden, 1086 üyesi bulunmaktadır:
Arnavutluk Cumhuriyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti
Bosna Hersek Cumhuriyeti
Bulgaristan Cumhuriyeti
Filistin Ulusal Yönetimi
Irak Cumhuriyeti
Kazakistan Cumhuriyeti
Kenya Cumhuriyeti
Kırgız Cumhuriyeti
Kırım Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kosova Cumhuriyeti
Lübnan
Makedonya Cumhuriyeti
Macaristan Cumhuriyeti
Mısır
Moğolistan
Moldova Cumhuriyeti
Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri
Pakistan İslam Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti
Sırbistan Cumhuriyeti
Somali Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti
35
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Yönetim Kurulu Üyeleri
NO
36
UNVANI
ADI SOYADI
1
2
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı / Birlik Başkanı
Bağcılar (İstanbul) Belediye Başkanı
Bahçelievler (İstanbul) Belediye Başkanı
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Lokman ÇAĞIRICI
Osman DEVELİOĞLU
3
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Edip UĞUR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Bayrampaşa (İstanbul) Belediye Başkanı
Beykoz (İstanbul) Belediye Başkanı
Beyoğlu (İstanbul) Belediye Başkanı
Bilecik Belediye Başkanı
Bolu Belediye Başkanı
Çekmeköy (İstanbul) Belediye Başkanı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Düzce Belediye Başkanı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Gebze (Kocaeli) Belediye Başkanı
Hendek (Sakarya) Belediye Başkanı
Karaman Belediye Başkanı
Kartal (İstanbul) Belediye Başkanı
Kartepe (Kocaeli) Belediye Başkanı
Kastamonu Belediye Başkanı
Keçiören (Ankara) Belediye Başkanı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Pendik (İstanbul) Belediye Başkanı
Sancaktepe (İstanbul) Belediye Başkanı
Selçuklu (Konya) Belediye Başkanı
Şahinbey (Gaziantep) Belediye Başkanı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Ümraniye (İstanbul) Belediye Başkanı
Yozgat Belediye Başkanı
Zeytinburnu (İstanbul) Belediye Başkanı
Atila AYDINER
Yücel ÇELİKBİLEK
Ahmet Misbah DEMİRCAN
Selim YAĞCI
Alaaddin YILMAZ
Ahmet POYRAZ
Osman ZOLAN
Mehmet KELEŞ
Mehmet SEKMEN
Adnan KÖŞKER
Ali İNCİ
Ertuğrul ÇALIŞKAN
Op. Dr. Altınok ÖZ
Hüseyin ÜZÜLMEZ
Tahsin BABAŞ
Mustafa AK
Ahmet ÇAKIR
Burhanettin KOCAMAZ
Enver YILMAZ
S. Kenan ŞAHİN
İsmail ERDEM
Uğur İbrahim ALTAY
Mehmet TAHMAZOĞLU
Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Hasan CAN
Kazım ARSLAN
Murat AYDIN
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Yürütme Kurulu Üyeleri
No
UNVANI
ADI SOYADI
1
TDBB Başkanı / Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim KARAOSMANOĞLU
2
TDBB Başkan Yardımcısı / Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Burhanettin KOCAMAZ
3
TDBB Başkan Vekili / Zeytinburnu (İstanbul) Belediye Başkanı
Murat AYDIN
4
TDBB Başkan Yardımcısı / Beykoz (İstanbul) Belediye Başkanı
Yücel ÇELİKBİLEK
5
TDBB Başkan Yardımcısı / Bağcılar (İstanbul) Belediye Başkanı
Lokman ÇAĞIRICI
6
TDBB Başkan Yardımcısı / Keçiören (Ankara) Belediye Başkanı
Mustafa AK
7
TDBB Başkan Yardımcısı / Selçuklu (Konya) Belediye Başkanı
Uğur İbrahim ALTAY
8
TDBB Başkan Yardımcısı / Şahinbey (Gaziantep) Belediye Başkanı
Mehmet TAHMAZOĞLU
37
defa da Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarını üstlenen uluslararası sivil toplum teşkilatı
olmayı başarmıştır.
24 – 28 Mayıs 2010 tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti’nin başkenti Astana’da Cumhurbaşkanımız
Sayın Abdullah Gül ve Kazakistan Cumhurbaşkanı
Sayın Nursultan Nazarbayev’in yüksek huzurlarında ve o güne kadar alanının en büyük toplantısı
olarak gerçekleştirilen IV. Kurultayımızda bizatihi aldığımız yüksek talimatlarla Birliğimize Türk
Dünyasını temsil etme yetkisi verilmiştir. Bu büyük
onurla Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nin kuruluşunu tamamlayarak bu gün gelinen noktayla otuz altı ülkede temsilciliklerimizi üstlenecek mesleğinde temayüz etmiş değerli
meslektaşlarımızla birlikte hızla oluşumlarımızı
tekâmül ettirmeye devam etmekteyiz. Ülke temsilcilikleri diyaloglarını geliştirmek üzere yirminin
üzerinde ülke ziyaret edilmiş olup teşkilatlandırma
çabalarımız devam etmektedir.
Kurultaylarımız…
Dr. İlyas DEMİRCİ
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Sekreteri
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Birliği’nin En İleri Hedefi;
Yüce Milletimizi Layık Olduğu
Muasır Medeniyetler Seviyesinin
Üzerine Yeniden Çıkarılması Yolunda
Azim ve Kararlılıkla
Üstün Gayret Göstermektir.
38
Birliğimiz Kafkasya Üniversiteler Birliği müşterekliğinde 11-18 Nisan 2012 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Kafkasya Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği
Kurultayı düzenlenmiş ve Gazi Kars Şehrengizimizin ana teması olan Bakü-Tiflis Kars Demir ipek yolunun önemine vurgu yapılmıştır.
Astana Kurultayı Sonuç Bildirgelerinde alınan karar
doğrultusunda her iki yılda bir ayrı Türk Cumhuriyetinin önemli şehirlerinde icra edilecek kurultayların beşincisi için Trabzon şehri seçilmiş ve 15
– 18 Ekim 2012 tarihinde yine alanının en yoğun
katılımlı kurultayını gerçekleştirme başarısını elde
etmiş bulunmaktayız.
Yürütme kurulu başkanlığını birliğimizin yaptığı
Trabzon Kurultayı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜRKSOY
Genel Sekreterliği, İpekyolu Üniversiteler Birliği,
Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
başkanlığının müşterek organizasyonları ile yapılmıştır.
B
irliğimiz Tüm Mühendisler Birliği adı ile 15
Ekim 2002 tarihinde Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. Kısa zamanda milliyetçi muhafazakâr mefkure ile mühendislik mesleğine
sağladığı hizmetler dikkate alınarak Bakanlar
Kurulu Kararı ile Türkiye kelimesini kullanmaya hak kazanarak Türkiye Mühendisler Birliği
haline dönüşmüştür.
Meslekte birlik olma temel anlayışını gittikçe
genişletmiş ve bünyesine mimarlar birliğini
de dahil ederek bu defa müteakip Olağan Genel Kuruldan aldığı yetki ile Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Birliği unvanını almıştır.
Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da icra
ettiği mesleki hizmetlerle özellikle Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Coğrafyasındaki
meslek camiasınca topladığı takdirlerle bu
39
lebilir, planlı ve çağdaş kentlere ulaşmak kurultayın en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Türk kültürüne saygılı, kimlikli ve kişilikli
şehirlerle çevreye ve mekâna ilişkin politikalar
oluşturma, yeni mevzuat düzenlemeleri yapma
ve uygulamaların yürütülmesini temin etmek
üzere düzenleyici, denetleyici, yönlendirici ve
teşvik edici çalışmalar başlatılmalıdır. Bu hedefi
yerine getirmek ve kentlerimizi çevre dostu, yaşanabilir “Kimlikli ve Kişilikli Şehirler”e dönüştürmek üzere Türk Dünyası şehircilik karakterlerine
ve mimarlık çizgilerine uygun kentsel dönüşüm
uygulamaları başlatılmalıdır.
Mühendislik, mimarlık ve şehirciliğin birlikte değerlendirildiği bütün alanlarda kültürün sanatın
sporun ve müziğin edebiyatın da beraber düşünülmesi gerektiğine inanan birliğimiz yine tarihte
bir ilke daha imza atmış ve Türk Kurultaylarında
bir önceki ve bir sonraki ev sahibi ülkelerin futbol
takımlarıyla özel müsabakalar gerçekleştirmiştir.
Trabzon Kurultayı’nda sadece mühendislik camiası değil bütün Trabzon halkımızın katılımı ile Türk
Dünyasından gelen ülkelerinin milli sanatçılarıyla
müzik şöleninde konserler vermiş, geleneksel Türk
Töresi olan Ergenekon’dan çıkışımızı timsalleştiren
Demir Dövme törenini gerçekleştirmiştir. Her, yönüyle büyük beğeni kazanan Trabzon Kurultayının
Sonuç Bildirgesi 30 Kasım 2012 tarihinde Uluslar
arası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Merkezinde düzenlenen törenle basın toplantısı eşliğinde dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu, Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık
ve Şehircilik Kurultayı Yürütme ve Bilim Kurullarının
müşterek kararları ile toplantı sonrasında yapılan
değerlendirmeler ışığında hazırlanan Kurultay
Sonuç Bildirgesi şöyledir:
1- 2010 Kurultayı Astana Sonuç Bildirgesi hükmünce, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Birliği’nden Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları
40
arasında müşterek mühendislik, mimarlık ve şehircilik değerlerlerinin bir standart haline getirilmesi istenmiştir. Bu standartların oluşturulması
istikametinde Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları’ndan şehircilik otoriteleri ve mühendislik ve
mimarlık mesleğinde temayüz etmiş bilim insanları ile müşterek çalışmaların başlatılarak
müteakip kurultaya kadar sonuçlandırılması
çalışmaları devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın
Erdoğan Bayraktar başkanlığında ve kurultaya
katılan katılımcı ülkelerin şehircilik bakanları ve
şehircilik otoriteleri ile gerçekleştirilen Konsey
toplantısında Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları arasında “Kimlikli ve Kişilikli Şehircilik” standartlarının oluşturularak 2014 Kurultayına hazır
hale getirilmesi ve 2012 Kurultayında olduğu
gibi her kurultaylarla birlikte iki yılda bir Türk
Dünyası ve Akraba Toplulukları Çevre ve Şehircilik Bakanları Konsey toplantıları yapılması tavsiye kararı alınmıştır.
2- 21. yüzyıla girerken özellikle Türk Dünyası şehirciliği alanında yapılan planlama çalışmalarında
köklü değişikliklerin zorunlu hale geldiği günümüzde kentsel dönüşüm çalışmaları, yaşam ve
mekân kalitesi yüksek, afetlere dirençli, iklime ve
çevreye duyarlı, iyi hizmet sunan, toplumun tüm
kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürü-
3- Kurultay Yürütme Kurulu’nun almış olduğu
prensip kararı gereği kurultayın yapıldığı bir önceki ülke ve kurultayın yapıldığı ülkeler arasında
var olan dostluk, kardeşlik ve işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile spor müsabakaları ve kardeş
şehir anlaşmalarının gelenek haline getirilmesi
tavsiye kararı alınmıştır. Bu hüküm gereğince
Türkiye’den Trabzonspor ile Kazakistan’ın Okatar futbol kulüpleri arasında oynanan dostluk
ve kardeşlik özel maçı yapılmıştır. Yine ilgili
madde gereğince Türkiye Cumhuriyeti Trabzon
ili Vakfıkebir ilçesi ile Kazakistan Cumhuriyeti
Karaganda ili Osakarof ilçesi arasında kardeş
şehir anlaşmaları ilan edilmiştir. Ayrıca Kurultay
Yürütme Kurulu olarak Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun Alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış Orhun Yazıtlarından Bilge Kağan
Yazıtı birebir örneği yaptırılarak Trabzon şehrine
hediye edilmiştir.
4- Kurultayın icra edildiği şehir olan Trabzon’un Fatih’in fethettiği, Yavuz’un yönettiği, Kanuni’nin
doğduğu şehzadeler şehri olmasının yanında,
Yavuz Sultan Selim’in annesi Dulkadiroğlu kızı
olan Gülbahar Hatun’un Osmanlı Vakıflarının
en büyükleri arasında büyük Vakıf olarak bilinen
Vakfıkebir ilçesinin bu yönü ile gelecek nesillere
tanıtılması amacı ile şehrin girişine Vakfıkebir
vakıf senedi ile birlikte bir anıt ve anıt parkın yapılması istikametinde tavsiye kararı verilmiştir.
5-
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
teşkilatının Türk Dünyası ve Akraba Topluluk-
larında Genel Sekreterlik statüsünde resmi teşkilat haline dönüştürülmesi ve bu teşkilatlandırma çalışmalarına hız verilerek Türk Dünyası
Şehircilik standartlarının oluşturulması istikametinde ortak çalışmalarının yapılmasına ve
ilgili ülkelerden resmi temasların başlatılması
kararlaştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmaların bilimsel ortamda desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan
ortak alfabenin oluşturulmasına, Türk Dünyası
ve Akraba Toplulukları arasında mühendislik,
mimarlık ve şehircilik alanında Türkiye Türkçesi
ile eğitim veren Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi’nin kurulmasına
karar verilmiştir.
6- Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında var olan
ve özellikle işgal altında bulunan Türk toprakları başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Mimarlık
ve Şehircilik değerlerimizin damga niteliğindeki
kültür varlıklarımızın bilimsel bir proje ile bölgedeki tarihi eserlerin envanterlerinin çıkartılıp restorasyonlarının ve konservasyonlarının
yapılması; kaybolma riski taşıyan arkeolojik ve
etnografik malzemelerin toplanarak kapsamlı
bölge müzelerinin oluşturulması kararı alınmıştır. Binlerce eser UNESCO Dünya İnsanlık Mirası
listesinde yer alması gerekirken ilgisizlik nedeni
ile Dünya İnsanlık Mirası Listesine girememiştir.
Bu eserlerin hak ettiği değeri alması ve insanlığa
tanıtılması için gerekli girişimlerin başlatılması
kararı alınmıştır.
7- Daha önceki kurultaylarda alınan kararlarla
Türk Dünyası’nın Ortak Atası Oğuz Kağan’ın bilinirliğinin artırılması için Oğuz Kağan Anıt ve
Kültür Merkezi Projesi yapılmıştır. Bu istikamette
hazırlanan proje bünyesinde; Anıt Heykel, Tarih
ve Kültür Müzesi, Sergi Salonları, Sivil Toplum
Kuruluşları’nın Ülke Temsilcilikleri, Misafirhaneler, Konferans Salonları ve bunlar gibi mekânlarla kendi kimliğimizi ve damgalarımızı taşıyan bu
projenin, Türk Cumhuriyetleri’nin başkentlerinde yapılması önerilmiştir. Ayrıca yapılacak olan
41
bu Kültür Merkezi bünyesinde Türk Dünyası ve
Akraba Toplulukları’nda Dilde Fikirde İşte Birlik
ortak paydasında faaliyet gösteren Sivil Toplum
Kuruluşları ile müştereken kullanılması tavsiye
kararı alınmıştır.
8- Her kurultayda Türk-İslam Dünyası’nın manevi
mimarlarının oturum isimlerinde atıfta bulunulduğu gibi kurultayın yapıldığı şehrin veya
bölgenin manevi mimarlarının yeniden hatırlanmalarına ve gelecek nesillere tanıtılmalarına vesile olması için isimlerinin şehrin önemli
cadde, sokak, park ve kültür yapılarına verilmesi
tavsiye edilmiştir. Trabzon’un manevi fatihi Ahi
Evran Dede lakabı ile bilinen Ebul Hasan Hakayiki Hz. başta olmak üzere Saçaklızade Kardeşler,
Yahya Efendi gibi manevi şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılması da bu kapsamda ele alınmalıdır.
Ayrıca köklü geçmişimizden güçlü geleceğimize
ışık tutacak bu nevi Ata miraslarımızın müteakip
kurultaylarda yayın, anıt ve kitabe olarak simgeleştirilmesi kararı alınmıştır.
9- Kurultaylarla birlikte bir ilk olarak gerçekleştirilen Mimar Sinan Uluslararası Proje
42
Olimpiyatlarının daha kapsamlı bir şekilde
genişletilerek 4 yılda bir yapılmasına ve bu
yönde gerekli duyuruların şimdiden yapılarak olimpiyat projeleri çeyrek final değerlendirilmelerinin 2015 yılı ilk yarısında, yarı
final değerlendirmelerinin 2015 yılı ikinci
yarısında ve final değerlendirmelerinin ise
2016 yılında kurultay ile birlikte sonuçlandırılmasına karar verilmiştir. 2014 Kurultayın
Kırgızistan Cumhuriyeti’nin başkenti Bişkek
şehrinde yapılmasına karar verilmiştir.
Faaliyetlerimizin bütününde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği uluslararası koordinasyon sağlayarak başarılarımızda
büyük pay sahibi olmuşlardır. TÜRKSOY Genel Sekreterliği bu doğrultudaki çalışmalarımızın mesafe
kazanabilmesi için büyük ali cenaplık göstererek
dönemin Birlik yönetim kurulu başkanına koordinatör unvanı vermişlerdir.
Birliğimiz 2009 yılında TÜRKSOY ve Kazakistan ülke
temsilciliğimizi yapan Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi müşterekliğinde Avrasya İnşaat
ve Mimarlık üniversitelerinin proje festivalleri, Astana Kurultayında Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün talimatlarıyla Mimar Sinan Uluslar
arası Proje Olimpiyatlarına dönüşmüştür.
2200 proje ile başlayan Proje Olimpiyatlarını sırasıyla çeyrek finalini İstanbul’da, yarıfinalini Almatı’da, finallerini de Trabzon Kurultayı ile birlikte
Trabzon’da sonuçlandırılması başarısını da elde
etmiştir. Avrasya Proje Festivallerinin üçüncüsü ise
29-30 Kasım 2013 tarihleri arasında bu kez birliğimizin ev sahipliğinde İstanbul’da tamamlanmış
2014 festivali için Kırgızistan’ın Çolpon - Ata şehrinde 05-07 Eylül tarihlerinde Kurultayla birlikte yapılması karara bağlanmıştır.
Her vakti dolu dolu geçen bunca faaliyetlerimiz
arasında yine her altı ayda bir Kaşgar’dan Endülüs’e
Türk İslam Şehirleri Şehir Şehrengizleri toplantılarını başlatmış ve ilkini Bursa’da ikincisini Kars ilimizde Gazi Kars Şehrengizi, üçüncüsü ise Cumhuriyetimizin doksanıncı kuruluş yılı münasebetiyle
“Yükselen Cumhuriyet” özel temasıyla 25-27 Ekim
tarihlerinde Eskişehir ilimizde, 28-29 Ekim tarihleri
arasınsa İstanbul ilimizde Sakarya Şehrengizi adı
ile iki büyük organizasyon daha gerçekleştirmiş
bulunmaktayız.
Trabzon Kurultayı Sonuç Bildirgesinde yer aldığı
üzere 2014 Yılı Kurultayı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek ATAMBAYEV’in yüksek huzurlarında 02-07 Eylül 2014 tarihleri arasında Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek Şehri Belediyesinin ev
sahipliğinde yapılacaktır. Başarı çıtasını her kurultayda bir kademe daha yükselten organizasyonumuz bu defa daha büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdürmektedir. Kurultayın başarısına yönelik
talimatlarını almak üzere yürütme kurulundan müteşekkil bir heyet ile Sayın Cumhurbaşkanı Atambayev’i makamlarında ziyaret edilmiş ve akabinde
kurultay hazırlık toplantılarına ve çalışmalarına
başlanılmıştır. Her kurultayda olduğu gibi Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve özellikle T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteklerini bir kuvvet
olarak arkasına alan birliğimiz kayıtsız şartsız başarıya odaklanmıştır.
Her adımını milli hedefler istikametinde atan ve
birlik bütünlük dahilinde Türk Dünyasının istikbalini düşünen kurultayın amaçları 14 Şubat 2014 tarihinde Bişkek şehrinde düzenlenen ve tam metni
aşağıda verilen basın toplantısı ile dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
43
“Kıta Aşan Projeler” ana teması ile icra edilecek kurultayın en önemli yanı Türk Dünyasında Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik alanında müşterekliğin
sağlanması amacıyla standartların oluşturulması
yönünde Türk Dünyasındaki Şehircilik Bakanları
veya otoriteleri ile KONSEY toplantısını düzenleyecek olmasıdır. Diğer yanda; Türk Dünyasında
kardeş şehirler oluşturmayı ve her yıl ayrı bir şehre
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi için teklifler
götüren Kurultay, 2015 yılındaki Türk Dünyası Kültür Başkenti için Bişkek Şehrini aday gösterecektir.
Kurultay Yürütme Kurulumuz organizasyonumuza
ev sahipliği yapacak Bişkek şehrinin Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 50. yılına yakışacak başkentini planlamak üzere 2040 yılı projeksiyonu için
uluslararası bir yarışma ile gelişme planı fikir projelerini hediye edecektir. Bu fikir projelerinden uygun görülenlerin belediye tarafından uygulanması
sonucunda Bişkek kimlikli ve kişilikli marka değeri
ile Türk Dünyasının parlayan bir yıldızı olacaktır.
Değerli Basınımıza;
BİŞKEK’TE TÜRK BAYRAMI
Türk Dünyasının Ünlü Mühendisleri, Mimarları ve Şehircileri Bişkek’te buluşacak.
02-07 Eylül 2014 tarihler arasında Bişkek
Şehrimiz Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayına ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşanımız Atambayev’in yüksek
himayelerinde gerçekleştirilecek olan kurultayın ana hedefi “dilde, fikirde, işte birlik” anlayışı olacaktır.
Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin ana
organizasyonunda her iki yılda bir Türk Dünyası
44
başkentlerinde veya önemli kentlerinde düzenli
olarak yapılmakta olan Türk Dünyası Mühendislik
Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları’nın altıncısı bu
yıl 02-07 Eylül tarihlerinde Kırgız Cumhuriyeti’nin
Başkenti Bişkek’te yapılacaktır. Başta Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek ATAMBAYEV’in himayeleri olmak üzere Türk Cumhuriyetleri
Cumhurbaşkanlarının katılımlarının da beklendiği
kurultay, Bişkek Belediyesi Başkanlığının ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliğinin desteklerinde ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının ana organizasyonlarında gerçekleştirilecektir. Türk Üniversiteler Birliği Bilim Kurulu Başkanlığı’nda, Avrasya İpekyolu
Üniversiteler Birliği ve Kafkasya Üniversiteler Birliği’nden çok sayıda akademisyenlerin, Türk Dünyası
ve Akraba Topluluklarından mesleğinde temayüz
etmiş usta mühendis ve mimarların yanında, yine
çok sayıda kültür sanat insanlarını buluşturacak kurultay alanının en büyük organizasyonu durumundadır.
Kurultay faaliyetleri arasında:
• Ata-Beyit ziyareti
• Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri
Proje Festivalleri
• Ala-Too Meydanında
Mehteran Konseri Eşliğinde
Geleneksel Demir Dövme Töreni
Oğuz Seğmenleri Gösterisi
• Mevlana Semah Gösterisi
• Atatürk Parkı Açılış Merasimi
• Türk Dünyası Yerel Yönetimler ve
Şehircilik Sergisi
• Türk Dünyası Kültür - Sanat Sergileri
• TÜRKSOY 2014 Toktogul Satılganov Yılı
Özel Konseri
• Isıkgöl Tekne Turları
• Türk Dünyası Şairleri ve Ozanları ile Şehircilik
Şiirleri Gibi Sosyal Faaliyetler İcra Edilecektir.
• Kurultay müteakiben Türk Dili Konuşan Ülkeler
İşbirliği Konseyi Türk Dünyası Göçebe Oyunları
ve Spor Olimpiyatlarını bir ilk olarak gerçekleştirecektir.
Kurultayın en ileri hedefi: Türk Milleti olarak bizleri köklü geçmişimizden güçlü geleceğimize ebedi
bağlarla bağlayacak köprüleri yeniden inşa etmek,
Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerimizin
sokaklarında, kaşanelerinde, saraylarında mührü sökülmez bir hazine olarak yaşatacağımız Türk
Damgalarını ebedileştirmek; mühendislik mimarlık
ve şehircilik alanında Türk Dünyası standartlarını
oluşturarak Kimlikli ve Kişilikli Mimarimiz ile yeni
şehirler kurmak; Türk âleminin manevi zenginliği,
ortak değerlerini, dilini, edebiyatını, tarihi mirasını
ve kültürel varlıklarını yansıtan yeni eserler projelendirecek yeni Mimar Sinan’larımızı yetiştirmek;
yaşadığımız dünyada meydana gelen değişimleri
yakından izlemek değerlendirmek ve onlardan sonuç çıkararak insanlığın geleceğine yön vermek;
Türk soylu halkları birbirine sahip çıkmaya, paylaşarak zenginleşmeye çağıran “Dilde Fikirde İşte
Birlik” anlayışını hâkim kılmak ve hülasası Yüce
Türk Milletini layık olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yeniden çıkarmaktır.
Kurultayımızı yüksek himayelerine alan Kırgız
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Almazbek
ATAMBAYEV başta olmak üzere, Kurultayın organizasyonuna ve icrasına katkı sağlayan her kurum
ve kuruluşa şükranlarımızı arz eder bu vesile ile siz
değerli basınımız aracılığı ile Türk Dünyasına olan
sevdamızı haykırmak isteriz.
Astana Kurultayı’nın ardından yayın
hayatına giren ve yüksek beğeni ile takip edilen İpek Yolu Medeniyetleri adlı
bültenimizin dokuzuncu sayısında da
görüleceği üzere birbirine inanmış değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte
ekip olarak daha sıralamakta yer veremediğimiz diğer faaliyetlerimizle birlikte kısa zamanın büyük bereketi olarak
değerlendirdiğimiz bu gayret ve çalışmaların bir özetini sevenlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
45
20
05
20
06
46
20
07
“Dilde Fikirde İşte Birlik”
20
07
“Dilde Fikirde İşte Birlik”
47
20
08
20
09
48
20
10
“İpek Yolu Medeniyetleri”
20
11
49
20
20
20
20
11
11
50
12
12
51
20
Eskişehir Şehrengizi
20
Proje Festivalleri 3
13
52
13
Yükselen Cumhuriyet
Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri
Proje Festivalleri
20
İstanbul Şehrengizi
20
İstanbul Şehrengizi
13
13
Kıta Bağlantıları
Kıta Bağlantıları
53
Tema
KITA AŞAN
PROJELER
KITA
AŞAN PROJELER
Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık Şehircilik Kurultayı
SU MED EN İYETTİR
Türkiye’den Kıbrıs’a Su Temin Projesi
Anadolu’dan Kıbrıs adasına borularla can suyu taşıyacak
olan BARIŞ SUYU PROJESİ, Kıbrıs adasında yepyeni bir
dönemin başlangıcını simgeliyor.
Uluslararası Kıta Aşan Büyük Projeler kapsamındaki
Türkiye’den Kıbrıs’a Taşınan Barış Suyu Projesi ile
Kıbrıs’taki su sıkıntısı tarihe gömülüyor.
54
Herkese Vakıf Olan,
Yol, Su, Medeniyettir.
Dedenden Aldığın El,
İnsanlığa Hizmettir.
Asıl Marifet Olan,
Ustasını Geçmektir.
Hedef Daha İleri,
YÜKSELEN CUMHURİYET !
55
KITA
AŞAN PROJELER
Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık Şehircilik Kurultayı
Boğaz’ın Yeni İncisi :
Yavuz Sultan Selim Köprüsü;
Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ardından
3. Köprü Olarak, Asya’dan Avrupa’ya Demiryolu ve Karayolu Ulaşımını Sağlayacak
56
MAMARAY PROJESİ GÜZERGAH PLANI
57
KITA
AŞAN PROJELER
Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık Şehircilik Kurultayı
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU
İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ ASMA KÖPRÜSÜ
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi
kapsamında yapılacak olan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü,
1550m orta açıklık uzunluğu ve 2682m köprü asma gövde uzunluğu ile
Dünya’nın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında yer almaktadır.
58
59
KITA
AŞAN PROJELER
Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık Şehircilik Kurultayı
İSTANBUL’DA 3. HAVALİMANI
DÜNYA’NIN EN BÜYÜK HAVALİMANLARINDAN BİRİ ÜLKEMİZDE İNŞAA EDİLİYOR
60
61
KITA
AŞAN PROJELER
Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık Şehircilik Kurultayı
KITA
AŞAN PROJELER
Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık Şehircilik Kurultayı
GÖKTÜRKII UZAYDA
İstikbal Göklerdedir!
Mustafa Kemal ATATÜRK
MARMARAY
Aralık 2012’de Uzaya Fırlatılan
Türk Dünyasının Medarı İftiharı
GÖKTÜRK II Uydusunun Ardından TÜRKSAT 4A
İletişim Uydusu 14 Şubat 2014 Tarihinde
Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssünden
Başarı İle Gökyüzüne Fırlatıldı
Akılları Durduran, Kanal İstanbul’unla,
Nehirlerde Gerdanlık Yüksek Barajlarınla,
İpekyoluna Geçit, Denizaltı Raylarla,
Gökte Göktürk Uydunla, Yükselen CUMHURİYET
62
Hizmete Açıldı
Dünyadaki en önemli
projelerden biri olan
Marmaray Projesi,
Demir İpek Yolu’nun
Çin’den Londra’ya
kadar Kesintisiz olarak
Bağlayacak Olan,
Türk Mühendisliğinin
Medar-ı İftiarı
Boğaz ve Denizaltı
Geçiş Projesidir.
Asrın Projesi MARMARAY; Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirleri Şehrengiz Toplantıları vesilesiyle “Kıta bağlantıları” ana temalı, 28-29 Ekim 2013 tarihinde Cumhuriyetimizin 90. yılı Kutlamalarıyla birlikte gerçekleştirilen
İstanbul Şehrengizinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden Devlet Başkanları seviyesinde üst düzey katılımla ve görkemli
bir törenle hizmete açılmıştır.
63
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
KURULUŞ
Günümüz Türk Dünyasının ortak kültür ve sanat
kurumu olan TÜRKSOY, kurumsallaşma yolunda
önemli mesafeler kat etmiş, Türk Dünyası kültür
ve sanatının ortak adresi haline gelmiştir.
Stratejik öneme sahip olan TÜRKSOY’un kurulması fikri Ekim 1992’de yapılan 1. Türk Dünyası
Yazarlar Kurultayı’nda doğmuştur. Yahya Akengin’in İLESAM başkanlığı döneminde gerçekleştirilen 1. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayının
açılışını dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL yapmış, yeni Türk
cumhuriyetlerinin, özerk cumhuriyet ve topluluklarının yazar temsilcilerinin buluşturulması
ile Ankara’da gerçekleştirilen bu kurultay, ülkemizde “Türk Dünyası” ünvanıyla yapılan ilk
kurultay olmuştur. Cengiz AYTMATOV ve Bah-
64
tiyar VAHAPZADE gibi seçkin yazar şair ve fikir
adamlarının yer aldığı söz konusu kurultaydaki
görüş ve öneriler müzakere edildikten sonra
yayınlanan sonuç bildirisinde, “Türk Dünyasının UNESCO’su niteliğinde ortak bir kültür sanat yapılanmasının oluşturulması” çerçeveli bir
madde yer almış, bu temenni kararı kurultayda
bulunan Kültür Bakanlığı yetkililerince bakanlık
gündemine taşınmış, 1993 yılında TÜRKSOY’un
kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı’nın müzakere tutanakları ve
kararları bir kitap halinde yayınlanmıştır. Türk
Dünyası kültür ve sanat varlığının ortak imzası
haline gelen TÜRKSOY’un, temelinde zengin bir
kültür birikimi olan Türk Dünyası kavramına hizmetleri ve katkıları artarak devam etmektedir.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
ÜYE ÜLKELER
(Eski Adı: Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi) ya da TÜRKSOY 1993 yılında, Almatı’da kuruldu.
Türk Dili Konuşan Ülkeler, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan Kültür Bakanları 1992 yılında İstanbul ve
Bakü’de toplanarak, kültürel iş birliği yapmayı
kararlaştırmış ve 12 Temmuz 1993 tarihinde Almatı’da yaptıkları toplantıda: “TÜRKSOY Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşma’yı im-
zalamak suretiyle Türk Kültür ve Sanatları Ortak
Yönetimi’ni (TÜRKSOY) kurmuşlardır. Kuruluşa,
Rusya Federasyonu’ndan Başkurdistan, Hakasya, Tataristan, Tuva, Saha, Altay, Moldova’dan
Gagauz Yeri Cumhuriyetleri ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak katılmışlardır. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 16-17
Ekim 2009 tarihlerinde düzenlenen 26. Dönem
Toplantısında TÜRKSOY’un açılımı “Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı” olarak değiştirilmiştir.
65
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
AMAÇ
66
TÜRKSOY, Türk Dili konuşan ülkelerin kültür ve
sanat alanlarında işbirliğini sağlayan, üye ülkelerin yönetim, iç ve dış politikalarına karışmayan uluslararası bir kuruluştur. Üye ülkeler
TÜRKSOY’daki çalışmalarda eşit haklara sahiptir.
TÜRKSOY, amaçları, görevleri, çalışma alanları
ve prensipleri bakımından UNESCO’ya benzer.
geliştirmek, bu arada dünya ve bölge barışına
katkıda bulunmaktır.
Türk dünyasının TÜRKSOY çatısı altında yakınlaşmasının arkasında hiçbir siyasi amaç, ülkelerin iç işlerine karışmak gibi bir düşünce yoktur.
Türksoy’un temel amacı ve işlevi, Türk dili konuşan halkların sosyokültürel benzerliklerini ortaya çıkarmak, halklar arasında kültürel işbirliğini
TÜRKSOY’un çalışmalarıyla Türk dili konuşan
topluluklarda ortak edebiyat alanlarının, ortak
tarihi olayların tüm kuşaklar tarafından öğrenilmesinin sağlanmasını amaçlanmaktadır. Zira,
Türk dünyasının ortak birçok değeri bulunmaktadır.
Öte yandan, TÜRKSOY’un esas görevi Türk dili
konuşan ülkeler arasında kültür açısından dayanışmayı geliştirmek ve bu kültür zenginliklerimizi dünyaya duyurmaktır.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
Türk Dili Konuşan Ülkeler
Kültür Bakanları Daimi Konseyi
TÜRKSOY’un resmi dili Türkçe, yönetim merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’dır.
TÜRKSOY’un genel sekreterliğine Kazakistan
eski Kültür Bakanı Dusen Kaseinov seçilmiştir.
Dusen Kaseinov, bir devlet adamı ve akedemisyen olmasının yanısıra çok değerli bir sanatçıdır.
TÜRKSOY teşkilatının yerleşimi, Milli Temsilcilerinin ve Milletlerarası Personelinin Statüleri
Hakkında Protokol” Türkiye Cumhuriyeti Dışiş-
leri Bakanlığı ile TÜRKSOY Genel Sekreterliği
arasında 04 Eylül 1994 tarihinde Ankara’da imzalandı.
Teşkilatın sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik kanalıyla yürütülmektedir. Bu organın yönetimi Türk dili konuşan ülkeler kültür bakanları
daimi konseyinin seçimle iş başına getirdiği Genel Sekreter tarafından yürütülür. Üye ve gözlemci üyeler hak ve görevlerde eşittir.
67
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ
KARDEŞ ŞEHİRLER PROJESİ
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan NAZARBAYEV ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL’ün yüksek himayelerinde, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel
Sekreterliği’nin koordinasyonunda, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin ana organizasyonunda başta Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarından
olmak üzere elliyi aşkın ülkeden gelen mühendis,
mimar, şehirci, akademisyen, kültür ve sanat insanlarının buluşmasıyla gerçekleştirilen Türk Dünyası
Mimarcılık ve Şehircilik Kurultay’ında Türk Dünyası
Kültür Başkentleri ve Kardeş Şehirler Uygulamalarının
başlatılması tavsiye kararı alınmıştır. Bu kararın ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY 2010
yılında İstanbul’da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirvesi’nde Türk Dünyası
Kültür Başkenti uygulamasını önermiş ve bu öneri ile
Kazakistan’ın Başkenti Astana 2012 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmiştir.
68
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 29. Dönem Toplantısı Sonuç Bildirgesinin 10.
Maddesinde “Türkiye’nin Eskişehir kentinin 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi için
Türk Konseyine teklifte bulunulması kararlaştırılmıştır. Bu yönüyle 2013 yılında Türkiye’nin tarihi öneme
sahip büyük şehirlerinden biri olan ve aynı zamanda
UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras başkenti seçilmiş olan Eskişehir, Türk Dünyasına Kültür Başkentliği yapmaktadır. Müteakiben 2014 yılında ise
yine Türk Dünyası’nın önemli tarih ve kültür başkentlerinden biri olan Tataristan’ın Başkenti Kazan şehri
Türk Dünyası Kültür Başkentleri olarak belirlenmiştir.
2015-2016 yıllarında Türk Dünyası Kültür Başkentliği
yapacak aday şehirler iki yılda bir yapılmakta olan
ve altıncısı 2014 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti’nin
Başkenti Bişkek’te yapılacak olan Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultaylarının sonuç
bildirgelerinde yer alacaktır.
69
Avrasya İnşaat, Mimarlık
ve Tasarım Üniversiteleri
05-07 Eylül 2014
TÜRKİYE
İTALYA
BULGARİSTAN
LİTVANYA
RUSYA
MOLDOVA
AZERBAYCAN
UKRANYA
KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN
TACİKİSTAN
ÖZBEKİSTAN
70
Proje Festivalleri
Bişkek
Isıkgöl
IV
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK KURULTAYLARI
AVRASYA İNŞAAT, MİMARLIK VE TASARIM ÜNİVERSİTELERİ
PROJE FESTİVALLERİ
“Nasiriddin ISANOV Kırgızistan İnşaat Ulaştırma ve Mimarlık Üniversitesi
60. Kuruluş Yılına İthafen”
Geleceğin şehirlerini inşa edecek ve üniversitelerimizde yüksek öğretim gören yeni nesillerin piyasa koşullarında rekabet
edebilmeleri, ileri dönemlerde mühendislik mimari tasarım
alanlarında uzman mezunlar yetiştirmek amacıyla Avrasya
Uluslararası Mimarlık Mühendislik ve Tasarım Üniversiteleri
Proje Festivalleri düzenlenmektedir.
Proje Festivalleri
IV
kekşiB Eylül 2014
05-07
Isıkgöl
I. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
02-07 Kasım 2009 / Maltepe Üniversitesi / İstanbul / Türkiye
II. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
04-06 Kasım 2011 / KazGASA Üniversitesi / Almatı / Kazakistan
III. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
29-30 Kasım 2013 / Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul / Türkiye
IV. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
05-07 Eylül 2014 / KGUSTA Üniversitesi / Bişkek / Kırgızistan
Ev Sahipliği
24-27 Mayıs 2010 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’ da, Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının himayelerinde gerçekleştirilen
Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayları kapsamında Uluslararası Proje Olimpiyatları’nın yapılması kararı alınmıştır.
Prof. Dr. Akınbek ABDIKALIKOV
Kırgız Devlet İnşaat Mimarlık ve
Ulaştırma Üniversitesi Rektör
Prof. Dr. Sebahattin BALCI
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Rektör
Koordinasyon
İlki 15-18 Ekim 2012 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları, Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Diploma Projeleri Festivallerinin neticeleri ile birlikte değerlendirilmiştir. 2016 yılında ikincisi düzenlenecek
olan Uluslararası Proje Olimpiyatları’na katılımcı ve yarışmacı projeleri seçmek amacıyla
IV. Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Diploma Proje Festivali 5-7 Eylül 2014
tarihleri arasında Isıkgöl’de gerçekleştirilecektir.
Festival; başta Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi olmak üzere Türk Dünyası
Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY ve Türk Üniversiteler Birliğinin müşterek organizasyonunda, Kırgız Devlet İnşaat Mimarlık ve Ulaştırma Üniversitesi (KGUSTA) ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kırgızistan
Ülke Temsilciliğinin müştereken ev sahipliğinde; Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve
Şehircilik Kurultay Yürütme Kurulunun koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
Avrasya İnşaat, Mimarlık
ve Tasarım Üniversiteleri
Fikret YAZICI
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Kırgızistan Ülke Temsilcisi
Dr. İlyas DEMİRCİ
Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı
Genel Koordinatörü
TDMMB
Organizasyon
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Prof. Dr. Düsen KASEİNOV
Mehmet Cahit TURHAN
Prof. Dr. Amirlan KUSAİNOV
Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği Başkanı
Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
TDMMB
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Başkan
TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
Genel Sekreter
Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi
Rektör
71
Karaman, dünyada ilk defa olduğuna inandığımız
“Uluslararası Türkçe Müzesi ve Kütüphanesi”ne
ev sahipliği yapacak olup, yeryüzünde Türkçe ile ilgili asıl ve aslına uygun bütün eserlerin bulunacağı
bu danışma-haberleşme merkezi önemli bir görevi
yerine getirecektir.
sevk ettiği millet, yine Karaman Beyliği’nin sabırlı ve
kararlı insanlarıdır. Bu dağılma, gerek Türklük bilinci, kültürü, mimarlığı ve gerekse İslâmiyet’in dünya
coğrafyalarına yayılmasına ve parlak sonuçlar almasına sebep olmuştur.
Türk Dili Konuşan Ülkeler
Daimi Dil ve Kültür Başkenti Karaman
Dr. Kâmil UĞURLU
A
sya’nın en batısında, Türkiye’nin ortasında
yer alan ve nüfusu 250 bin olmasına rağmen, nüfusundan çok daha fazla değerler taşıyan bir il vardır. Bu ilin adı Karaman’dır. 4500
yıllık bir geçmişe sahip olmuş. Türk tarihinin her
döneminde izi olan “ Karaman, Dünya tarihinin gidişatını da etkilemiştir “ demek, abartılı
bir değerlendirme olmasa gerek…
Bu şehrin kader çizgisi; Karaman’ı daima uçlarda yaşamaya alıp götürmüştür. Bundan 737 yıl
önce Karamanoğlu Mehmet Bey önemli bir fer-
manla Türkçeyi, Türk Devleti’nin resmi dili olarak
ilan eylemiştir. Bu ferman Türk topluluklarının
tarih içindeki seyrinin değiştirmiş, bu değişiklik
de Türklerin etki alanlarını ve dünya tarihinini
geniş ölçüde etkilemiştir.
Bugün yeryüzünde yaşayan 300 milyonu aşkın
insanın birbirlerini anlayıp gönüllerinde güzellikler açması bu fermanla ve Mehmet Bey’le
mümkün olmuştur. Osmanlı Devlet’i Âlisi’nin cihanşümul dış siyasetleri gereği, dünyanın dört
bir yanına uç beyi ve medeniyet elçisi olarak
Karaman, geçtiğimiz yıl TÜRKSOY (Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı) ve Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Birliği tarafından “Türk Dünyası Daimi
Dil ve Kültür Başkenti “ olarak ilân edilmiştir. TÜRKSOY’un Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Düsen Kaseniov ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, baştan itibaren
samimi olarak inandıkları bu konuyu dünyanın
gündemine getirmiş ve bu başarıyı göstermişlerdir.
Onların sây ve gayretleriyle kent, bu kutsal unvanı
taşıyabildiği sürece böyle anılacaktır. Karaman bu
sorumluluğu taşıyabilecek güçtedir ve bunun gereği olarak kendini tanzim etmiştir. Dil ve Kültür
Başkentimiz Karaman Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin divanındadır.
Türk Dünyasının daimi dil ve kültür başkenti olmak ciddi sorumluluklar gerektiren bir konudur. Şu anda Karaman’da,
bunun bilincinde olan bir yönetim vardır.
Karaman’ı gelecek yıllara taşırken, sahibi olduğu mimarlık değerlerini, değerli bir yüzüğün taşlarını korur gibi koruyacaktır.
“Bugünden Sonra Divanda,
Dergâhta, Bargâhta, Mecliste ve
Meydanda Türkçeden Başka Dil
Kullanılmayacaktır.”
Karamanoğlu Mehmet Bey
13 Mayıs 1277
72
73
Kırgızistan
Tarihi
74
ırgız halkı Orta Asya’nın en eski milletlerindendir. 20. Yüzyıla kadar göçebe hayat süren Kırgızların devlet olmaları
2200 yıldan daha fazla bir geçmişe dayanmaktadır. Dünyanın
en büyük ve en eski destanları arasında yer Manas Destanı bu
millet tarafından oluşturulmuştur.
K
Kırgızlar, Orta Asya’daki en eski milletlerden biridir. Yazılı bir dile sahip olmadıklarından dolayı köklerine ilişkin çalışmalar, bölgedeki diğer gruplar tarafından Kırgızlara yapılan atıflara dayanmaktadır. Kırgızlar ile ilgili ilk yazılı belgelere, MÖ 3.
yüzyıla ait Çin kaynaklarında rastlanmaktadır. Bu dönemde Hun yöneticisi Modeu
tarafından Kırgız toprakları zapt edilmiş ve Kırgızlar uzun asırlar boyunca birçok
göçebe imparatorlukta aktif bir şekilde savaşmışlardır.
Köktürk yazılı metinlerinde “Kırkız”, Tibetçe kaynaklarda “Girkis” şeklinde geçen Kırgız adının, bazı araştırıcılara göre, “kır”
ile “gez” kelimelerinin birleşmesinden oluştuğu ve “kır gezen”
anlamına geldiği; bazılarına göre ise “kırk” ve “yüz” sayılarının
birleşmiş şekli olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Kırgız adının,
“kır Oğuz” yani kır Oğuzları kelimesinden çıktığı da belirtilir.
Ayrıca “kırk- uz (soy)” kelimesinden çıkmış olabileceği de Rus
ve Kırgız tarih profesörleri tarafından söylenmektedir. Kırgızlar,
efsanelere göre “kırk kız”dan meydana gelmişlerdir.
MÖ 2. ve 1. yüzyıllarda Tanrı Dağları’nın doğusuyla Tannu-ola arasındaki bölgede
Kien-Kun adında müstakil bir devlet kurmuşlardır. Daha sonra Aral Gölü ve Hazar
Denizi’nin kuzeyindeki bozkırlar ile Tanrı Dağları’na kadar yayılmışlar. MS 560 da
Köktürklere tâbi olmuşlardır. 711 yılına kadar 2. Göktürk devletine karşı düşman
olmuşlardır. 703 yılında 2. Göktürk kağanı Kapkan Kağan asker toplayıp Kırgızlarla
savaşmış ancak başarılı olamamıştır. Bunun üzerine, Bilge Kağan için yazılan taş
sütun üzerine, Kırgızların kağanı Barsbekin adını yazıp; “ Biz o zaman Barsbekin
kağan olduğunu kabul edip, kız kardeşimi Barsbek’le evlendirdik” diye yazmaktadır. Ancak Barsbek hala 2. Göktürk devletine düşmandı. Bu yüzden, Türgişlere
75
1862’de Bişkek’te kurulan Rus Garnizonu 14 yılda tüm Kırgızistan’ı işgal altına almıştır. 1916 yılında zorunlu askerlik uygulaması Kırgızların
Ruslara karşı şiddet olaylarının patlamasına yol
açmış ancak Ruslar bu ayaklanmayı şiddet yoluyla bastırmışlardır. Devrimden ve kanlı bir iç
savaştan sonra 1919 – 1920 yıllarında Kırgızistan’da Sovyet gücü kurulmuştur. Ruslar tarafından işgal edilen yerler, “Türkistan Bölgesi” adı
altında Orenburg’a bağlı bir askerî valilik haline
getirilmiştir. Orenburg’dan sonra 1867’de Taşkent merkez olmak üzere Türkistan genel valiliği oluşturulmuştur.
ve Çinlilere Elçi gönderip birlik kurmayı teklif
etti. (Bu teklif kabul edilse de savaş zamanında
yardım gelmedi). Bu durum üzerine 2. Göktürk
devleti saldırıp 711 yılında Barsbekide bu savaşta öldürerek Kırgızları egemenliği altına aldı.
Fakat 744. yılı Uygurlar 2. Göktürk devletini yıkınca, tekrar Bağımsız olan Kırgızlar, Uygurların
egemenliğine girmemek için, Karluk ve Çiklerle
birlik kurdu. Ancak bunu öğrenen Uygurlar Çikleri 751 yılında, Kırgızları ise 758 yılında yenerek
egemenliği altına aldı. 758’de Uygurların hâkimiyetine girmişlerdir. 795 yılı Uygur hâkimiyetine karşı ayaklanan Kırgızlar 20 yıl ayaklanmayı
sürdürdüler. İç savaş nedeniyle gücünü kaybeden Uygurlar 840 yılında Uygurları yıkmışlardır. 840’ta Uygurları mağlup eden Kırgızlar,
Ötüken’e yerleşerek bir devlet kurmuşlardır.
Moğol imparatorluğu döneminde Çağatay
ulusuna dâhil olan Kırgızlar, Asya’da Moğol üstünlüğü sona erdikten sonra, 1700 senesinde
kurulan Hokand Devleti’nin hâkimiyetine girmişlerdir. 1867 yılında Kırgızistan’ın bir kısmı
Türkistan Vilayetine bağlanmıştır. 1876 yılında
Hokand tamamen Rusya’nın hâkimiyetine girmiştir. 20. yüzyılın başında Buhara, Rusların hâkimiyetine girince Kırgızlar da Çarlık Rusya’sının
etkisi altına girmişlerdir.
76
Kırgızlar, 1873 – 1875 yıllarında Rus idaresine
karşı ayaklanmışlar; 1885 Oş İsyanı’ndan sonra
vuku bulan 1898 Andican isyanı yenilgiyle sonuçlanmıştır. Kırgızların en kanlı isyanı 1916’da
cereyan etmiş, bu isyandan sonra binlerce aile
Çin’e göçmüş ve yüzlerce insan kurşuna dizilmiştir.
1 Mayıs 1918’de bütün Türkistan, Türkistan
Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında birleştirilmiş; 1926 yılında Kırgızistan, Kırgız
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adını almıştır. Daha sonra 1936’da Kırgız Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti adını almıştır.
Sovyet döneminden sonra Gorbaçov’in 1986’da
başa geçmesiyle başlayan açıklık (glasnost)
ve yeniden yapılanma (perestroyka) hareketi
sonucunda Kırgızistan Cumhuriyeti 31 Ağustos 1991 günü bağımsızlığını ilân etmiştir.
COĞRAFYASI
Kırgızistan Asya Kıtasının Doğu Yarım küresinde
Avrasya coğrafyasında yer alır. Bölge olarak orta
Asya ülkesidir.
Çin, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan bu
dağlık ülkenin sınır komşularıdır.
Yüzölçümü 198,5 bin km2 dir. Doğudan batıya
925 km, kuzeyden güneye 459 km uzunluğundadır. Sınırlarının uzunluğu 4508 km dir.
Kırgızistan %93ü dağlık alandan oluşan bir ülkedir.
Buzullar ülkenin toplam alanının %4’ü olan
8047,8 km2 sini kapsamaktadır.
Kırgızistan’ın ana nehirlerini besleyen 2047
adet arter su yolları vardır. Kırgızistan’ın en büyük nehri Naryn dir.
Ülkenin Gölleri toplam 6836 km kare alanı kaplamaktadır. Ülkede 750 tane bilinen göl vardır.
Bu da toplam alanın %3.4 denk gelmektedir. Ülkenin en büyük Gölü Isıkgöl’dür.
77
EKONOMİ
Kırgızistan zirai-endüstriyel bir ülkedir. Kırsal
alan hayvancılıkla (koyun, büyük baş hayvan,
at, kürklü hayvanlar ve arı yetiştiriciliği) bitki
tarımı (tahıl, patates, kavun, pamuk ve meyve
yetiştiriciliği) tanınır. Endüstriyel sektör maden
alanlarıyla bilinir. (altın, granit, mermer, kömür)
üretim sektöründe ise tekstil, ayakkabı ve yün
başlıca ürünleridir.
DEVLET YAPISI
Kırgız Cumhuriyeti, Parlamenter cumhuriyettir. Demokrasi ile yönetilir. Ülkenin başında her beş
yılda bir seçimle gelen devlet başkanı vardır. Yasama organı parlamentodur. Yürütme organı başbakan yönetimindeki bakanlar kurulu kabinesidir. Ülke her biri vali ile yönetilen 7 ayrı yönetim
bölgesine ayrılmıştır. Ülke nüfusu 5 milyonun üzerindedir. Ülkede 100’e yakın etnik grup vardır.
Bunların en büyükleri Kırgızlar, Özbekler, Ruslar, Ukraynalılar, Dunganlar, Uygurlar ve Kazaklardır.
TURİZM
Kırgızistan Cumhuriyeti tarihi İpek Yolu’nun üzerinde yer alır.
Turizmin gelişiminde Ülkeyi çevreleyen doğal yapılar önemli rol oynar.
Doğal tabiat ve mimari anıtlar turizme yönelik en
büyük avantajları arasında yer almaktadır.
Doğal ve tarihi parkları, kültürel ve tarihi anıtları
kurtarmak amacıyla ulusal yönetimler uluslararası
örgütlerle ile işbirliği içinde olmalıdır.
Bundan sonra oluşturulacak turizm merkezlerinin
milli değerlere ve geleneklere uygunluğu ülke için
en önemli konular arasında yer almaktadır.
78
DOĞASI
Ormanlar ülkenin toplam alanının yalnızca
%4’ünü kapsar ve dengesiz yayılmıştır. Temel
olarak iğne yapraklı, kavak, ceviz, huş ağaçlarından oluşan ormanlar vardır. Karabuğday, kuş
üzümü, diken üzümü yaban gülü sıkça rastlanan çalı tipi bitkilerdir. Yüksek kesimler zengin
çeşitli çiçek türleriyle bilinir.
Hayvan türleri kutup hayvanlarına benzer türdendir. Bazı türler yok olmaya yüz tutmuştur.
Bunlar uluslararası Kırmızı Kitapa kaydedilmiştir. Bu hayvanlar arsında kırmızı kurt, dağ leoparı, ayı ve vaşak vardır.
ÖZEL GÜNLERİ
Yeni yıl 31 Aralık
Christmas (İsa’nın doğumu) 7 Ocak
Ordu Günü 3 Şubat
Kadınlar Günü 8 Mart
İlkbahar Gündönümü Nevruz 21 Mart
İşçi Günü 1 Mayıs
Zafer Günü 9 Mayıs
Kırgızistan Bağımsızlık Günü- 31 Ağustos
Ay takvimi- Orozo ait
Ay Takvimi- Kurman Ait
79
TÖLÖMÜŞ OKEYEV
Beyaz Kar Leoparının Soyu
Sinema Filmi Gösterimi
Çolpon - Ata Şehri / 05 Eylül 2014
TÜRKVİZYON’un Tanıtımı Şehrengiz Kültürel Etkinlikleri Kapsamında Yapılacaktır.
80
T
ölömüş Okeyev, sadece Kırgızistan’ın değil dünyanın en önemli film yönetmenlerinden biridir.
Kırgızistan’ın Türkiye’deki ilk Büyükelçisi. Tölömüş
Okeyev, 1935 yılında Issık-Köl bölgesinde Bokonbayevo köyünde doğdu. 1958’de LIKI’yi (Leningrad
Sinema Okulunu) bitirdi. Önce ses teknisyeni olarak
okudu ve birkaç filmde çalıştı. 1966 yılında Moskova’ya senaryo eğitimi almaya girmesiyle film yönetmenliğine ilk adımı atmış oldu. Mezuniyet işiyle de
çok dikkat çekti. Bu iş bir belgeseldi ve atları konu
ediyordu.
Bundan sonra başka filmler geldi. Böylelikle “Ateşe Tapınmak”, “Ulan”, “Çocukluğumuzun Gökyüzü”,
“Kurt Sultanı”, ‘Sevgi Serapları’, ‘Kızıl Elma’, ‘Kar Leoparının Soyu’, ‘Altın Sonbahar’ gibi anıtsal işlere yönetmen olarak imza attı. Birçok belgesel ve senaryo
üzerinde de emek verdi. Filmlerinde vatanın doğal
güzelliklerinden salt tasvir amacıyla yararlanmadı.
Doğa ve insan hem birlikteliğin hem çatışmanın
figürleri olarak yer aldılar onun anlatımında. “Kurt
Sultanı-Bozkurt” 1973 yılında dünya sinema örnekleri arasında en iyi on film arasında yer aldı ve Oscar’a aday gösterildi.
Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı ödülüyle taçlandırılan, görkemli bir görselliğe sahip 1984 yapımı
“Kar Leoparının Soyu/Ak İlbirstin Tukumu”, Kırgızların ünlü bir destanı olan Kococaş’tan esinlenir ve
tutku, vefa, töreye hürmet, özveri, kozmik ahenk
gibi eskimez temaları tarihin derinliklerinden günümüze estetik bir damıtılmışlıkla sunar. “Kar Leoparının Soyu” filmi, soy ayrımcılığı zamanında insanın
dünyadaki varlığı, doğa ile sıkı ilişki içinde olması
hakkındadır. Filmin esas konusu insan ile doğa ilişkileri ve çevreyi korumadır. Çevreyi bozmak insanın
kendi kendini yok etmesiyle eştir. Bu mesele günümüzde de çok günceldir. Filmin konusu Kırgız milli
‘Kococaş’ ve ‘Karagul botom’ küçük destanlarından
oluşturulmuştur. Filmde başkahraman Kococaş avcıdır. O avcılık mesleğiyle kendi halkının varlığını
sürdürür ve doğa ile uyum içinde yaşamıştır. Ancak
bu uyumluluk Kococaş’ın tüfeğe sahip çıkmasıyla
yok olur. Önceden gerekli olduğu kadar hayvanlar
atılırken şimdi bir eşya (tüfek) için sayısızca öldürülmeye başlamıştır. Aslında insanın güçlü silahlara sahip çıkması insanın kendisi için tehlike yaratır.
Örneğin günümüzdeki nükleer silahlar. Filmdeki
bu problemlerin kesinliği Kococaş’ın kendi oğlunu
kendi tüfeğiyle vurmasıyla daha net anlaşılır. Bu ölümün anlamı Kococaş’ın nesli bununla durmaktadır,
yarınının olmadığıdır. Bununla birlikte insanlığın da
geleceği tehlike altında olduğu anlamı da vardır.
81
Şair, besteci Toktogul Satılganov 25 Ekim 1864 yılında
Oş bolgesinin Ketmen - Töbö ilçesindeki Kuşçu-Suu
köyünde fakir bir ailenin evinde dünyaya geldi. Şairin
babası Satılgan komedyen, irticalen söyleyen biriydi.
Annesi Burma da oldukça iyi bir ağıtcı olarak bilinirdi.
Geleceğin şairi gençliğinde çobanlık yaptı. Hayatın
ağır şartlarını gördü. Şair on uç yaşından başlayarak
şiir üretmeye ve söylemeye başladı. Yeteneğinin gelişmesinde ailesinin ve o zamanın ünlü şairleri Naken,
Esenaman, Condu’nun şiirleri büyük rol oynamıştır.
Toktogul yirmi yaşlarındayken Arzımat adlı ozanla atışmış ve onu yenmiştir ve bundan itibaren halk arasında
tanınmaya başlamıştır. Toktogul genelde nasihat türünde doğaçlama söyleyen ozan ve büyük bestecidir.
Onun “Alımkan”, “Süyümkan”, “Nasılkan”, “Gulle”, “Ne
ilginç”, “Nasihat”, “Derme”, “Sanat”, “Örnek şiirler”, “Dünya”, “Ömur” gibi derin felsefi şiirleri, bir çok kopuz besteleri bunu kanıtlamaktadır.
Toktogul Satılganov
(1864 - 1933)
U
luslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk
kültürüne hizmet etmiş önemli şahsiyetlerin yıl
dönümleri kutlamak suretiyle, onların adlarını ve bıraktıkları kültürel mirası yaşatmaya çalışmaktadır.
1-2 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 31. Dönem Toplantısında, Kırgız Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sultan Rayev’in teklifiyle, ünlü Kırgız Şairi Toktogul SATILGANOV’un doğumunun 150.
yılı münasebetiyle, 2014 yılının TÜRKSOY tarafından
“Toktogul Satılganov Yılı” olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 2014 yılı boyunca gerek TÜRKSOY üyesi ülkelerde, gerekse dünyanın önemli kültür
merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle Kırgız şiirinin
kurucularından ve Kırgız bestesinin önemli temsilcilerinden biri olan Toktogul SATILGANOV’un tanıtılması,
bırakmış olduğu kültürel mirasın ve eserlerinin yaşatılması amaçlanmaktadır.
82
k t o g u l YILI
2014 To
Satılganov
Nasihat
Sağlam iken erinmeden,
Boş gezmeden,
Erkin ile çalış,
“Eringen, tembel” dedirmeden.
Erin gücü demir gibidir,
Eritmeye er gerek.
Hiçbir işin olmasa,
Ekin ekmeye yer gerek.
Er yiğidin belirtisi,
Şair 1898 yilinda Çarlık Rusya’sı tarafından Anciyan
isyanina katıldığı gerekçesiyle once idama mahkum
edilmiş, daha sonra Sibirya’ya surgune gonderilmiştir.
Şair sürgünden 1902 yılında kaçmış ve 1904 yılında
kendi yurduna geri dönmüştür. Toktogul halkın isteklerini dile getiren eserler vermiş, düşünür bir şairdir. Öğretmen olarak da Kırgız halk şairlerinin hemen
hemen hepsinin eserlerine etki etmiş birisidir. Halk
arasında çok iyi bilinen şairler, Korgool, Alımkul, Barpı,
Kalık, Osmonkul v.b. kendilerini Toktogul’un öğrencileri saymışlardır.
Uz olur, çabalar,
Öz elinde olmazsa,
“Öldüm” dersen, kim verir?
Gücün varken çalışmaya alış,
Gülerek, neşeyle, er yiğit,
Günlük geçimi düşünmeden,
Kulak bağlayıp yer yumuşat.
İyi azamet gibi,
Alevlenen ateş gibi,
Kendi kendini yetiştirir,
Hırsızlığa batmadan,
Namusunu düşünür her vakit,
Dedikodu sözlere kanmadan.
Toktogul’un Kırgız kültürüne, edebiyatına verdiği
emekler paha biçilemez değerdedir. Onun birçok eseri
zamanında yazıya çevrilememiş, halk ağzında yaşamıştır. Şair Sovyet idaresini, insanlar arasındaki eşitliği,
kardeşliği dostluğu öven eserler vermiştir. Şairin bir
çok eseri Sovyetler döneminde halktan toplanmış ve
kitap olarak yayınlanmıştır. Kırgız kültürüne ve edebi
hayatına verdiği emekler için, Toktogul’un adı Kırgız
Devlet Filarmonisine, ülkenin birçok yerine, köy kuruluşlarına, okullara v.b. yerlere verilmiştir. Sanat ve
edebiyat alanında da onun adıyla Kırgız Devlet ödülü
düzenlenmiştir. Kırgız halkının ulu şairi T. Satılganov
17 Şubat 1933 yılında vefat etmiştir.
Kolları sıvayarak çalış, er yiğit,
Dişin varken taş çiğne.
Safini düzelterek,
Çalışmazsan aş nerde?
Ekin ek, otunu biç,
Emeğinden fayda bul.
Azamet isen, temiz çalış,
Az veya çok malına bak!
Er yiğidin belirtisi,
Gayretli olur yanarak,
Öz elinde olmazsa,
Kolay mı bir şeyi bulmak?
Ölene kadar hor olmaz,
Tökezlese de iyi niyetli.
Kötülüğe takılmaz,
Kendi başına kendi hakim olursa.
Ölmeyip diri kalmazsın,
Can emanet, düşünerek bak.
Hırlaşma sağlığında,
Riskin onu birliktedir...
Sinirli olup da er yiğit,
Haksızlığa ayak basma,
Dünya malına yenilip,
Gördüğüne övünme,
Alıp kal Tokon’unun,
Nasihatle sözünü duyduğunda.
Borçlu olursa er yiğit,
Borçluya dönüp,
Şerefini beş paralık edip,
Alacaklı gelir kovalayıp.
Onun yerine ekin ek,
Halin varken didinerek.
Nereye kaçar risk?
Kendisi gelir kurularak.
Yorulursan keçi besle,
Keçi doğurur üç oğlak.
Yoğurdunu bol eder,
Sağım verir üç vakit.
Hiç olmazsa ikişer
İkiz doğurur oğlağın,
Kapından pelin yer,
Hatırlamaz dağın otunu.
Et pişirip, ateş yakanın.
Avcılığın belirtisi,
Buğu, maral, teke vurmaktır.
Boşuna evde yatmaktansa,
Kopek salip, kapan kur.
Boş komedyen, boş söz,
Kursağını okşayıp rahat yatan,
Yemek hazır olunca,
O kahrolası gelir bir taraftan.
Fakirlik, zenginlik kimde yok?
“Fakirsin “ diye hor görme,
Kötüleyip er yiğit,
Birinizi diğeriniz eksiltmeyin!
Az ömrün içinde
Selamlaş her gün,
Ölmeyene bulunur
Azdır, çoktur dünya.
Dürüst olmayan ahmaklar,
Söyledikleri sözde durmazlar.
Köyünde de geçinemeyip,
Sonunda kendisi döner.
İşte böyle adamın,
Âdeti kalmaz yaşlanıncaya kadar,
Geçmiş kusuru bilinmez,
Ölecek güne varıncaya kadar.
Risk onu birliktir,
Ölmedikçe tokalaşın!
Bilimi olan azamet,
Birbirinizle yardımlaşın.
Bilinmeden bir gün,
Devrilir altın baş...
Hünerin varsa ilerle,
Hor etmeden, asil cana bak.
Erin “görkemi halkladır,
Emeğin ile halkın gözüne gir!
Ünlü Kırgız Şair ve Ozanı Doğmunun 150. Yılı Anısına
83
KONSER
TOKTOGUL SATILGANOV
TÜRK DÜNYASI ŞAHESER BESTELERİ
84
21 Mayıs 2014
BİŞKEK
85
KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi II. Oturumunun sonuçlarına ilişkin
Ortak Bildiri ile tarafların 2014 yılının Kırgızistan’da “Türkiye Turizm Yılı”, 2015
Yılınında Türkiye’de Kırgızistan Turizm Yılı İlan Edilmesine İlişkin İlgili Kararlar
TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN
EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN BUGÜNÜ VE YARINI
“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 -11 Nisan
2013 tarihleri arasında Kırgızistan’ı ziyareti sırasında gerçekleştirilen Yüksek
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi II. Oturumunun sonuçlarına ilişkin Ortak
Bildiri ile tarafların 2014 yılının Kırgızistan’da “Türkiye Turizm Yılı”, 2015
yılının ise Türkiye’de “Kırgızistan Turizm Yılı” olarak ilan edilmesi ve gerekli
etkinliklerin düzenlenmesi konusundaki niyetlerini belirttikleri bildirilmiştir.
Ortak Bildiri ile tarafların turizm alanındaki işbirliğinin önemini vurgulanarak,
bu alandaki yatırımları teşvik etmek dâhil, mevcut işbirliğini daha da
geliştirmek için gayret sarf edeceklerini bildirdikleri, bu bağlamda, 2013 yılında
Türkiye Cumhuriyeti’nde Kırgız Cumhuriyeti Kültür Günleri, 2014 yılında ise
Kırgız Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Günleri düzenleme
konusunda mutabakata vardığı bildirilmiştir.
86
87
KIRGIZİSTAN’A AİT YATIRIMLAR İÇİN BİLGİ NOTU
T
ürkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 16
Aralık 1991 tarihinde, Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Bu tarihten itibaren,
ekonomik ve ticari işbirliğimiz karşılıklı dostluk ve kardeşlik anlayışı içerisinde 23 yıldır kesintisiz sürmektedir.
Bu çerçevede, 2002 yılında yaklaşık 41,6 milyon dolar
seviyesinde olan iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi,
ilk defa 2005 yılında, 100 milyon dolar seviyesini aşmış,
2013 yılında ise bir önceki yıla göre % 40,7 oranında
artarak 426 milyon dolara ulaşmıştır. İhracatımızda son
üç yılda gerçekleşen ortalama % 44,5 oranındaki artış,
Kırgızistan’ı Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında ihracatımızın en hızlı arttığı ülke konumuna getirmiştir.
Ancak halen, Kırgızistan’ın toplam dış ticaretinden Türkiye’nin aldığı pay % 3,14; Türkiye’nin dış ticaretinden
Kırgızistan aldığı pay ise % 0,07 gibi düşük oranlardadır.
Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin, ülke
ekonomisinin büyüyeceği beklentilerine dayanarak yakın bir dönemde 1 milyar dolar seviyesine çıkartılması
hedeflenmektedir.
Öte yandan, Türkiye’nin Kırgızistan’daki toplam yatırımlarını büyüklüğü resmi kayıtlara göre yaklaşık 285 milyon dolar olarak ifade edilmektedir. Ancak, Kırgızistan’da
yatırım yapan işadamlarımızın kazançlarını ülkede tekrar
kullandıkları ve üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren Türk
işadamlarının da ülkede yatırımları olduğu hususları göz
önüne alındığında, Türk işadamlarının Kırgızistan’daki yatırımlarının toplam büyüklüğünün, günümüzde 1
milyar dolara ulaştığı hesaplanmaktadır. Kırgızistan’daki
Türk sermayeli yatırımlar; içecek, pet perform, gıda imalatı (bisküvi, şekerleme, çikolata vb.), mobilya, temizlik
maddeleri, çay, un, tuz, şeker, boya, pvc ve plastik boru,
yapı malzemeleri üretimi ile alışveriş merkezi işletmeciliği, marketçilik, bankacılık, tekstil üretimi, matbaa, turizm acenteliği, eğitim işletmeciliği, inşaat gibi çok çeşitli
alanlarda faaliyet göstermektedirler.
Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi dünyanın en
hızlı büyüyen iki ekonomisi ile komşudur.
Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan
ve Çin gibi yakın ve komşu ülkelere önemli ulaşım ve lojistik imkanları barındırmaktadır.
Uluslararası tahkim kararlarının tanınmasına yönelik
önemli tüm anlaşmaları imzalamıştır.
Birçok mal ve hizmet sektörü için, iç pazarda rekabetin
az ve kar oranlarının yüksek olduğu bir pazardır.
Ulusal parası “Kırgız Somu”nın konvertibl olduğu ve para
transferleri önünde engellemenin bulunmadığı bir ülkedir.
Yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar (BM Kuruluşları, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası,
Dünya Bankası vb.) tarafından desteklenen projelerde
önemli iş fırsatlarının olduğu bir ülkedir.
Ortalama işçi ve enerji maliyetlerinin düşüklüğü açısından önemli rekabet avantajları sağlamaktadır.
57 üniversitenin faaliyet göstermesi açısından eğitim seviyesi yüksektir.
Dünyanın en büyük açık halk pazarları arasında gösterilen Dordoy Pazarı’nın küçük ve orta büyüklükteki iş
adamlarına önemli girişim imkanları sağladığı bir ülkedir.
Ülkenin Türk İş adamları için genel avantajları olarak
ise;
Neden Kırgızistan?
Kırgızistan-Türkiye arasında yatırımların karşılıklı korunması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının bulunması,
Kırgızistan;
Kırgızistan-Türkiye arasındaki vizesiz rejim,
DTÖ üyesi olan tek Orta Asya Ülkesidir
Ülkede yaklaşık 50.000 kişinin Türkiye Türkçesi konuşuyor olması,
Bölgenin, en düşük gümrük tarifeleri ve vergi oranlarına
sahip ülkelerinden birisidir.
Yabancı yatırımların desteklenmesine yönelik politikalar
izlemektedir.
88
Dünya Bankası İş Yapma Endeksi Raporu (Doing Business
Report)’nda 2013 yılında iki basamak birden yükselerek
68. sıraya yükselmiştir.
Türk mal ve hizmetlerine yönelik halkın yüksek kalite algısı ve pazarda rekabetin azlığı,
hususları sıralanabilir.
Türk İşadamları İçin Kırgızistan’da Ticaret ve Yatırım
Fırsatları
konumu ile Rusya ve Kazakistan gibi büyük pazarlara yakınlığının da dikkate alınmasında fayda görülmektedir.
Kırgızistan’ı Türk işadamları için çekici kılan belki de en
önemli unsur, iş ve yatırım olanaklarının çeşitliliğidir. Ülkenin ulaştırma altyapısı, telekomünikasyon, hidroelektrik enerjisi, petrol ve gaz, mineraller, metaller ve kıymetli
taş madenciliği, mikro elektronik, yün işleme ve tekstil,
gıda işleme, hafif demir-çelik tesisleri, tarım (buğday, tütün, bakliyat v.s) ve ambalaj sektörlerinde önemli yatırım
olanakları bulunmaktadır.
Kırgızistan pazarına giriş stratejisi olarak en etkin yöntem, genelde Orta Asya coğrafyasının, özelde de Kırgızistan’ın ticari ve sosyal sistemini tanıyan bir yerel ortakla çalışılmasıdır.
Kırgızistan, büyük ölçüde imalat sanayi ürünleri ithalatçısı bir ülkedir. Bu çerçevede, Türkiye’den Kırgızistan’a;
tekstil ve konfeksiyon ürünleri, inşaat makineleri, gıda
sanayi ürünleri, tıbbi araç ve gereçler, hafif sanayi ürünleri, kimyasallar, demir dışı metaller gibi ürünlerde önemli
ihracat olanaklarının bulunduğu değerlendirilmektedir.
Öte yandan, Kırgızistan, Orta Asya Bölgesi’nde önemli
bir turizm merkezidir. Yaklaşık 5,9 milyon büyüklüğünde
bir nüfusa sahip Ülkeye, 2013 yılında yaklaşık 3,9 milyon
kişi gelmiştir. Bu çerçevede, Orta Asya Bölgesi’nde turizm ihtiyacının giderilmesi bakımından Bişkek şehri ve
Kırgızistan’daki Issık Gölü Bölgesi’nin büyük potansiyel
arz etmekte olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, 10
nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan
Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi’nin II. Oturum sonuçlarına ilişkin ortak bildirisinde; 2014 yılını Kırgızistan’da
Türkiye’nin Turizm Yılı ve 2015 yılında ise, Türkiye’de Kırgızistan’ın Turizm yılı olarak ilan edilmesi yoluyla, turizm
alanında karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi hususunda
niyetlerini bildirmiş olmalarının, önem arz ettiği düşünülmektedir.
Türk İş Adamları İçin Tavsiyeler
Kırgızistan’da iş yapmak isteyen iş adamlarımızın ülkedeki imkanları yerinde görerek karar vermeleri tavsiye
edilmektedir.
Pazar analizi yapılırken, sadece ülkenin iç pazar olanakları değil, Çin ile Avrupa arasında önemli geçiş koridoru
Türkiye ve Kırgızistan arasında yıl boyunca düzenlenen
sektörel veya genel ticaret heyetleri, alım heyetleri, iş
forumları, iş adamı heyetleri ve fuarlara aktif katılımda
büyük fayda görülmektedir.
Kırgızistan ile iş yapmak isteyen firmalarımızın, tüm işlemlerinde kayıtlı ve resmi bir şekilde faaliyet göstermeleri, sonradan yaşanabilecek örneklerin yaşanmaması
açısından önemlidir.
Türk ürünleri, iyi kalite/uygun fiyat özelliği ile Kırgız halkı
tarafından öncelikli tercih edilmektedir. Bu açıdan, firmalarımızın, pazarlama faaliyetlerinde “Kaliteli Türkiye
ürünü” imajını sorumlulukla ve öncelikle kullanmaları
başarı şanslarını artıracaktır.
İkili ticaretimizin gelişmesinin önündeki en büyük engel
ulaştırma maliyetlerinin yüksekliğidir. Bu bakımdan, iş
adamlarımızın, Kırgızistan ile iş yapma modellerini tasarlarken, ticari ilişkilerde mesafeden kaynaklanan dezavantajı yok edecek veya en azından azaltacak yolları
dikkate almaları gerekmektedir. Bu noktada, taşımacılıkta demiryolu kullanımı ve/veya ürünlerin demonte getirilmesi gibi alternatifler yolların da incelenmesi tavsiye
edilmektedir.
Kırgızistan’da iş yapmak isteyen firmalarımızın, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından, ihracata yönelik sağlanan
destek programlarından etkin bir şekilde faydalanmalarında büyük önem olduğu düşünülmektedir.
Son olarak, Kırgızistan ile iş yapmak isteyen firmalarımıza, T.C. Ekonomi Bakanlığı Bişkek Ticaret Müşavirliği’nin
Kırgızistan pazarı ve iş yapma pratikleri konusunda bilgi ve tecrübelerinden azami ölçülerde faydalanmaya
önem vermeleri tavsiye edilmektedir.
Sigortalı Risk, Sorunsuz Hayat!
İşletmelerin olası risklerini sigorta ettirmesi, gelecekteki faaliyetlerini sürdürmesi açısından oldukça önemlidir. Oluşan bir
hasar sonrasında firmalar zararlarını sigorta şirketlerinden karşılayarak kendi öz sermayelerini tüketmezler.
Kırgızistan’daki her türlü yatırım risklerinizi uluslararası reasürör işbirliği ile teminat kapsamına alan % 100 türk sermayeli
ATN POLICY Sigorta Şirketi yatırımlarınızın teşvik edici ve koruyucu şemsiyesi olacaktır.
Kırgızistan/Bişkek, Toktogul cad. No 230. Tel : 0 996 312 937 937, [email protected]
89
Daha önceki Türk Konseyi Zirvelerinde belirlenen hedeflere bağlılıklarını yeniden teyit ederek ve
bu hedefleri gerçekleştirme yönünde kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti ifade ederek;
Egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı, içişlerine müdahale etmeme ilkelerine
uygun şekilde Üye Ülkelerin siyasi ve ekonomik güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayarak;
Türk Konseyi’nin çok taraflı çerçevesi altında ilişkilerini daha da derinleştirme kararlılıklarını vurgulayarak:
Ekonomi Alanında İşbirliği:
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER
1.
11 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyetimin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen Türk Konseyi Turizm Bakanları Birinci Toplantısı raporunu memnuniyetle karşıladıklarını;
2.
Turizm sektöründe artan işbirliğinin sadece Üye Ülkelerin değil aynı zamanda üçüncü tarafların da bölgeye ilgisinin canlandırılmasına hizmet edeceğini vurguladıklarını;
3.
Üye Ülkelerin turizm sektöründeki karşılaştırmalı üstünlüklerini kullanmalarının öneminin
ve turizm alanında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ihtiyacının altını çizdiklerini,
4.
Bir yandan, tarihi ve kültürel miraslarından istifade ederken, diğer yandan da Üye Ülkelerin
doğal ve coğrafi avantajlarının ekonomik yararları bakımından önemini vurguladıklarını;
5.
Üye Ülkelerin özel sektörleri arasında turizm alanında çok taraflı işbirliğini sağlamak ve sonuca yönelik düzenli toplantılar yaparak Üye Ülkeler arasındaki işbirliği ve çalışmaların devamının ve geliştirilmesinin önemini vurgulamak amacıyla. “Turizm Alanında Ortak İşbirliği
Protokolünün Üye Ülkelerin Turizmden sorumlu Bakanları tarafından imzalanmasını ve Türk
Konseyi himayesinde bir Ortak Turizm İş Birliği kurulması kararını memnuniyetle karşıladıklarını:
6.
Bir turist rehber kitabıyla da desteklenen “Türk Konseyi Modem İpek Yolu” adında ortak bir
tur programı düzenlenmesi kararından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiklerini; söz konusu
tur programının güzergâhlarını belirlemek amacıyla 2015 yılı boyunca Üye Ülkelere ziyaretler düzenlemek için Kazakistan’m koordinatörlüğünde bir Görev Gücü kurulmasından memnuniyet duyduklarını ve Üye Ülke kamu ve özel kurumlannı ortak gezi programının gerçekleştirilmesi ve tanıtımı için gerekli tedbirleri almaya çağırdıklarını:
7.
Türkiye tarafından diğer üye ülkeler için turizm eğitim programları düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Üye Ülkelerin ilgili makamlarını bu mesleki eğitim programlarını
desteklemeye çağırdıklarını:
8.
Üye Ülke turizm sektör temsilcileri ile basın mensuplarının katılımıyla düzenli bilgilendirme
turları düzenlenmesi kararını onayladıklarını, bu kapsamda söz konusu turların ilkinin Azerbaycan taralından gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını:
İŞBİRLİĞİ KONSEYİ IV. ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (bundan sonra “Türk Konseyi” olarak anılacaktır) Devlet
Başkanları, “Turizm Alanında İşbirliği” temalı Dördüncü Türk Konseyi /.inesi vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün nazik davetleri üzerine 5 Haziran 2014 tarihinde
Bodrum’da toplanmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ün başkanlık
ettiği toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın
Nursultan Nazarbayev ve Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev katılmışlardır.
Devlet Başkanları,
Türk Konseyimin Kurulmasına Dair Nahçıvan. Anlaşması’nda yer alan amaç ve ilkelere bağlılıklarını
teyit ederek;
Türk dili konuşan halkların ortak tarih, dil, kültür ve gelenekler temelindeki dayanışmalarını daha
da güçlendirme ve pekiştirme yönündeki güçlü iradelerini yineleyerek:
90
91
9.
Türk Konseyi’nin ilgili Çalışma Gruplarına özel sektörün aktif katılımını desteklediklerini;
10.
19 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da Türk İş Konseyi ve İş Forumu’nun ikinci toplantılarının
gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Türk İş Konseyimin toplantılarının düzenli olarak yapılması çağrısında bulunduklarını:
11.
Kazakistan’ın Astana F.XPO 2017’de “Geleceğin Enerjisi” temalı bir Uluslararası İhtisas Sergisi
düzenleme yönündeki çabalarına verdikleri desteğin altını çizdiklerini ve katılımlarını teyit
ettiklerini;
12.
Ulaştırma alanında Üye Ülkeler arasında işbirliğini daha da güçlendirmenin ve ticaret akışını
kolaylaştırmayı amaçlayan altyapı ağlarının etkinliğinin artırılmasının önemini vurguladıklarını;
21. Türk Konseyi ile bölgesel ve uluslararası örgütler arasında daha fazla etkileşimi teşvik ettiklerini ve;
a)
BM Genel Kurulunda gözlemci statüsü alınabilmesi için birlikte hareket etmenin ve işbirliğinin önemini vurguladıklarını.
b)
Sekreterya’nın İslam İşbirliği Teşkilatına (ÎÎT) gözlemci statüsü için resmi başvurusunu desteklediklerini:
c)
Sekreterya’yı, ülkelerinde düzenlenecek ilgili bölgesel ve uluslararası toplantılara davet etmeye hazır olduklarını ifade ettiklerini;
d)
Genel Sekreterin. AGİT 20. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılımı konusunda AGİT ne/dindeki Üye Ülke Daimi Temsilcilerinin ortak tutumunu takdirle karşıladıklarını; AGİT’in ve ilgili diğer uluslararası kuruluşların önümüzdeki dönemdeki toplantılarına katılım konusunda daha
fazla dayanışmanın sürdürülmesi konusunda çağrıda bulunduklarını:
22.
Üye Ülkeler arası siyasi diyalogun güçlendirilmesinde parlamentolararası boyutun önemine
işaret ettiklerini;
23.
Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ ihtilafının Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliği,
toprak bütünlüğü ve uluslararası tanınmış sınırlarının dokunulmazlığı temelinde çözüme kavuşturulmasının önemini yinelediklerini;
24.
Kıbrıs’ta kapsamlı müzakere sürecinin 11 Şubat 2014 tarihinde yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve Birleşmiş Milletlerin himayesinde Adadaki iki halkın siyasi eşitliğine
dayanarak müzakere edilmiş ve karşılıklı mutabık kalınmış bir çözüme desteklerini teyit ettiklerini ve Kıbrıs’ta eşit ve kumcu ortak olan, huzurlu, güvenli ve müreffeh bir geleceğe sahip
olmayı arzulayan Kıbrıs Türk halkı ile dayanışmalarını dile getirdiklerini;
25.
Bütün taraflara, diyalog ve uzlaşıyı teşvik etmek suretiyle Ukrayna’daki gerilimin düşürülmesine ve sorunun barışçıl yollardan çözümüne katkı sağlamaları çağrısında bulunmuşlardır.
Türk tarafı, tarihsel olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak bilinen Kırım Tatar Türklerinin durumuna ilişkin son dönemdeki çabaları ve gerçekleştirdiği temaslar hakkında Türk
Konseyi’ni bilgilendirmiştir.
13. 22 Mayıs 2014 tarihinde Astana’da düzenlenen Ulaştırma Bakanları İkinci Toplantısı kararlarım memnuniyetle karşıladıklarım:
14. Asya ve Avrupa arasında etkin ve güvenli bir ulaşım aracı olarak demiryolu bağlantılarının
geliştirilmesinin önemini vurguladıklarım ve bunun Üye Ülkeler arasında ticaret hacminin
artırılmasındaki rolünün öneminin altını çizdiklerim:
15. Ulaştırma işletmecilerinin sahada karşılaştıkları pratik meselelere çözüm bulmak için “Ulaştırma Alanında Koordinasyon Konseyi’nin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını;
16. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ekim 2014’te Bakü’de “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı/İpek
Yolu Koridorunun Gelişimine Yönelik Yeni Olanaklar” uluslararası konferansını gerçekleştirme girişimini takdirle karşıladıklarım:
17.
İthalat-ihracat prosedürlerini basitleştirmek ve transit potansiyelini artırmak için mekanizmaların kullanımını teşvik ederek, yük ve yolcu taşımacılığının kolaylaştırılmasına yönelik
çabaların yoğunlaştırılması amacıyla Gümrük İdareleri Başkanları Toplantılarının öneminin
altını çizdiklerini:
Dış Politika ve Güvenlik Konularında İşbirliği:
18.
92
Dönem Başkanı’nın himayesinde Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenli istişareler yoluyla ortak çıkarlan ilgilendiren uluslararası konularda yakın koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaya duyulan ihtiyacı vurguladıklarını:
19.
Üye Ülkelerin başta BM olmak üzere, uluslararası örgütlerdeki adaylıklarına destek çağrısında bulunduklarını;
20.
Üye Ülkeler arasında uygun düzeylerde Güvenlik İstişarelerinin devam ettirilmesini teşvik
ettiklerini;
26. Türk Konseyi Genç Diplomatlar 1. Ortak Eğitim Programının 13-25 Nisan 2014 tarihleri arasında Türkiye’de düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını ve Azerbaycan Cumhuriyetimin 2. Ortak Eğitim Programına ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını;
Toplumsal ve İnsani İlişkiler Alanında İşbirliği:
27.
8-14 Eylül 2014 tarihlerinde Issık Göl şehrinde Türk Konseyi Sekreteryası ile Kırgızistan Hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Birinci Göçebe Oyunlarına”/ “Türk Halkları
Milli Oyunlarına” olan desteklerini yinelediklerini ve bu gibi faaliyetlerle Üye Ülkelerin tarihi
ve kültürel özelliklerinin yeniden canlandırılmasının öneminin altını çizdiklerini;
93
28. Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliğinin TÜJRKSOY tarafından 18 Şubat 2014 tarihinde
Eskişehir’de kurulmasını takdirle karşıladıklarım;
29.
18 Mayıs Türk Yazı Günü kutlamaları kapsamında Türk Akademisi tarafından 19-20 Mayıs
2014 tarihlerinde Astana’da Türk Yazı Günü Forumunun düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını;
30. Türk destanlarının ortak unsurları ve zengin tarihinin yanı sıra Türk halklarının zengin mutfak
kültürünü korumak amacıyla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesine çok
uluslu ortak adaylık başvuruları yoluyla ortak çaba gösterme konusunda anlaştıklarını;
31. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Eskişehir’de 2013 yılı boyunca düzenlenen faaliyetleri takdirle karşıladıklarını;
32. Türkiye’nin, Birinci Türk Dünyası Üniversite Oyunlarına ev sahipliği yapma girişimini memnuniyetle karşıladıklarını ve Oyunların 2015 yılında düzenlenmesi için Üye Ülke ilgili makamlarını azami seviyede işbirliği yapmaya teşvik ettiklerini;
33. Türk tarihi ve edebiyatı üzerine ortak ders kitapları hazırlanması dâhil olmak üzere, eğitim
alanında geliştirilmiş işbirliği gündemini ilerletmek için gerekli adımların atılmasının önemini dile getirdiklerini ve eğitim kurumlarında birbirlerinin dillerini seçmeli ders olarak öğretmeyi teşvik ettiklerini;
40.
Genel Sekreterin yıllık raporunda sunulan ilerlemeleri memnuiyetle karşıladıklarını;
41. Türk Konseyi’nin 2013-2014 Dönem Başkanı Azerbaycan’ın raporunu alarak, Azerbaycan’ı
başarılı dönem başkanlığı nedeniyle tebrik ettiklerini;
42. Türk Konseyinin kurumsallaşması ve gelişimi için tükenmez çabalarından ötürü ilk Genel
Sekreter Büyükelçi Halil Akıncı’ya teşekkür ettiklerini ve bir sonraki Genel Sekreter Ramil Ilasanov’a başarı dileklerini dile getirdiklerini;
43.
Görevden ayrılan Genel Sekreter Yardımcıları Gismat Gozalov ve Darkhan Kydyrali’nin katkılarını takdir ettiklerini;
44. Türk Konseyi Beşinci Zirvesinin .... 2015 tarihinde Kazakistan’da düzenlenmesini kararlaştırdıklarını;
Devlet Başkanları; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e Türk Konseyi Dördüncü Zirvesi görüşmelerinin başarılı bir sonuç vermesini teminen yetkin bir şekilde yönettiği için en
derin teşekkürlerini sunmuşlar ve Türkiye halkı ve Türkiye Hükümeti ne göstermiş oldukları sıcak
konukseverlikten duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Son olarak. Türkiye Cumhuriyeti’nin
2014-2015 Türk Konseyi Dönem Başkanlığını memnuniyetle karşılamışlardır.
34. “Türk Üniversiteler Birliği Kurulması ve Yüksek Eğitim Alanının Kurulmasına Dair Yönergenin”,
İkinci Eğitim Bakanları Toplantısı sırasında onaylanmasından memnuniyet duyduklarını ve
Birliğin tam olarak faaliyete geçebilmesi için teknik toplantıların devam ettirilmesi için teşvik
ettiklerini ve ilgili Bakanlıkları ve kurumlan bu yönde gerekli tedbirleri almaları için talimatlandırdıklarını;
35. Türk Üniversiteler Birliği İlk Genel Kurulunun Dönem Başkanı olan Atatürk Üniversitesi tarafından Ekim 2014 tarihinde düzenlenmesini desteklediklerini;
36. “Ortak Eğitim Televizyonu” kurulması amacıyla yürütülen çalışmalarını devam ettirmesi talimatını verdiklerini;
37. “Bölgesel Diaspora Merkezlerinin” kurulmasını teşvik ettiklerini ve diaspora konularında işbirliğini bu Merkezlerin ortak eylem planlanın uygulamak üzere harekete geçirmek suretiyle
güçlendirmeyi desteklediklerini:
38.
Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk dili konuşan diğer ülke ve topluluklarla kültürel,
dilsel, sosyal ve insani temas ve bağların geliştirilmesine verdikleri önemi vurguladıklarını;
Diğer Konular:
39. Türk dünyası ülkeleri arasındaki işbirliği ve bağların geliştirilmesi ve daha ileriye taşınması
için çeşitli alanlardaki kuruluşların faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlayan ve tekrarını önleyen
çatı organizasyon olarak Türk Konseyi’nin öneminin altını çizdiklerini:
94
95
TÜRKİYE - KIRGIZİSTAN
PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK GRUBU
AİDİYETİN ÖNEMİ
Kuruluş Tarihi
:
Kurucular Kurulu Başkanı :
Yönetim Kurulu Başkanı :
YENİDEN ANLAŞILIYOR
TBMM Başkanlık Konutu, Kimlikli
ve Kişilikli Türk Mimarisi Vurgusuyla
Bir Örnek Eser Olarak İnşaa Ediliyor.
TDMMB Mühendislik Komisyonu
Başkanımız ve TBMM Genel Sekreter
Yardımcısı Sayın, Haydar ÇİFTÇİ
Bey’in Özel İlgi Gösterdiği Bu Anlamlı
Proje, Başkentin Merkezinde Meclis
Bahçesinde Ahşabı Taşla Birleştirerek
Ölümsüzleştiren İftihar Vesilesi Bir
Eserimiz Olarak Geleneksel Türk
Damgalarına Tarihle Birlikte Tanıklık
Edecektir.
05/01/2012
Mehmet Naci BOSTANCI
Mehmet Naci BOSTANCI
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
TBMM nin duvarında
“Hakimiyet Milletindir” anlamında
“Egemenlik Ulusundur” Yazar. Millet
yahut ulus da Türk milletidir. Bu nedenle, TBMM Başkanlık Konutu projesinin
teması
“Türk Mimaris i ”dir.
Cephelerde ve ana mahallerde kullanılan tezyinatlar, geniş saçaklar, cumbalar bu temayı oluşturan ana unsurlardır.
Geçmişten geleceğe haber veren çağın
tanığı bir bina hedeflenmiştir.
TBMM Başkanlık Konutu
Başkan
Başkan Vekli
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Mehmet Naci BOSTANCI
İhsan ŞENER
Avni ERDEMİR
Yusuf HALAÇOĞLU
Sevim SAVAŞER
Ali DEMİRÇALI
Tevfik Ziyaeddin AKBULUT
Cengiz YAVİLİOĞLU
Levent GÖK
Amasya
Ordu
Amasya
Kayseri
İstanbul
Adana
Tekirdağ
Erzurum
Ankara
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Gaziantep
Sakarya
Malatya
Kilis
Ankara
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Sinop
Düzce
Bursa
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekili
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Mehmet SARI
Ali İhsan YAVUZ
Mustafa ŞAHİN
Ahmet Salih DAL
İzzet ÇETİN
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri
Üye
Üye
Üye
Mehmet ERSOY
Osman ÇAKIR
İsmet BÜYÜKATAMAN
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Üye
Üye
Üye
96
Suat ÖNAL
İdris BAL
Yıldıray SAPAN
Osmaniye Milletvekili
Kütahya Milletvekili
Antalya
Milletvekili
97
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
TÜRK DÜNYASI
Yerel Yönetimler ve
Şehircilik Sergisi
Kimlikli ve Kişilikli Şehirler
02-07 Eyül 2014
Kurultay Ana Salonu
BİŞKEK Milli Filarmonisi
98
99
“Kimlikli ve Kişilikli Şehirler Belediyecilik Sergisi”
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Amaç:
“Kimlikli ve Kişilikli Şehirler Sergisi”
TDMMB tarafından 2005 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen Şehircilik Kurultayı’nın altıncısı
bu yıl Bişkek Belediyesi ev sahipliğinde 02-07 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Kurultayda çeşitli etkinliklerin yanısıra, Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından “Kimlikli ve Kişilikli
Şehirler Belediyecilik Sergisi” başlığı altında yurt içi ve yurt dışında TDBB’ye üye olan belediyelerin
KATILIM FORMU
02-07 Eylül 2014 | BİŞKEK / KIRGIZİSTAN
Belediye Adı / İli
PROJE BİLGİLERİ
belediyecilik alanında öne çıkan örnek uygulamaları kurultaya katılan yerel yöneticilere ve şehir
(En Fazla İki Proje)
halkına tanıtılması amaçlanmaktadır.
PROJENİN ADI*
PROJE ALANI*
o Altyapı ve Çevre
o Sosyal ve Kültürel
o Ekonomik Kalkınma
Kapsam:
Bişkek Kurultayı “Kimlikli ve Kişilikli Şehirler Belediyecilik Sergisi” temalı fotoğraf sergisine TDBB üye
belediyelerin örnek belediyecilik projeleri kapsamında;
-
Sosyal ve Kültürel,
-
Altyapı ve Çevre,
-
Ekonomik Kalkınma,
*Her proje için açıklama yazısı en fazla 100 kelime olacaktır.
*Her katagori için ayrı form doldurulacaktır.
12Programa Katılacak Personelin Bilgileri
Adı / Soyadı
hizmetleri ile ilgili hayata geçirilmiş master projeleri yer alacaktır.
Ünvanı
Belediyesi /İli
GSM
Sergiye İlişkin Detaylar
e-posta adresi
•
Belediyeler her bir proje için 5 adet proje görselini (300DPI / kısa kenarı 100cm) CD/USB olarak
Tel / Dâhili
TDBB’nin merkez ofisi adresine elden teslim edecek veya kargo ile göndereceklerdir.
Faks No
•
•
•
•
•
•
Projeler üç farklı kategoride olup, her bir proje 2 adet görsel ile sergilenecektir.
Her belediyenin en fazla iki projesi sergilenecektir.
Tüm basılı ve görsel dokümanlarda il, ilçe ve proje adı bilgileri yer alacaktır.
Sergi dili Türkçe ve Rusça olacaktır.
Proje bilgilerinin Rusça’ya tercümesi TDBB tarafından yapılacaktır.
Sergilenecek görsellerin baskısı, kurultay alanına ulaştırılması ve sergilenmesi gibi teknik sergileme çözümleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.
100
Gidiş Uçuş Bilgileri
Şehir:
Havayolu:
Uçuş Saati:
Dönüş Uçuş Bilgileri
Şehir:
Havayolu:
Uçuş Saati:
Formu doldurduktan sonra 0212 547 12 04’e fakslamanız gerekmektedir.
Adres: Merkez Efendi Mah. Merkez Efendi Konağı No: 43 Zeytinburnu / İstanbul
Tel: 0212 547 12 00 Faks: 0212 547 12 04 www.tdbb.org.tr [email protected]
Bilgi İçin irtibat : Talha ARVAS 0212 547 12 00 / 110
101
TÜRK DÜNYASI
KİTABI YAZILIYOR
Eğitimci-Yazar Dr. Özgen KESKİN, 23. Kitabını yazıyor. Daha önceki eserlerinden ALPERENLER OCAĞI,
YESEVİ’DEN YUNUS’A, KUTLU YÜREKLER, TÜRK SAZ
ŞAİRLİĞİ, MÜHÜR, GÖÇMEN GÖZLER, KİMLİĞİMİ
ARIYORUM gibi pek çoğu Türk Dünyasını işleyen
tarihi romancı KESKİN bu kez TÜRK DÜNYASI adlı
önemli bir başvuru kaynağı kitaba imza attı.
Geçtiğimiz mayıs ayı ortasında Bişkek’te Kırgızca
yayınlanan ALPERENLER adlı eserinin tanıtım ve
imza gününe katılan yazara, geçmiş dönem bakanlardan N. Kemal ZEYBEK, H. Celal GÜZEL, TÜRKSAV Başkanı Yahya AKENGİN, Türk Dünyası Mimar
Mühendisler Birliği Genel Sekreteri Dr. İlyas DEMİRCİ, rektörler, belediye başkanları ve çok sayıda
Türk Dünyası devlet Temsilcileri katıldı.
102
Dr. Özgen KESKİN: Azerbaycan Parlamentosunda bir davette “Türk Dünyası birbirini tanımıyor”
diyerek konuya dikkat çekmiş “Tarihte kaç imparatorluk kurduk, şimdi kaç bağımsız, kaç muhtar
cumhuriyet var, bağımlı kaç topluluğumuz özgürlük mücadelesi veriyor; nüfusları ne kadardır?
Başkentleri, dilleri, şiveleri, dinleri, önemli şehirleri,
yüzölçümleri, nerelerde nasıl yaşadıkları, turizmi,
folkloru, yemekleri vb. … Geniş kapsamlı tanıtıma
büyük ihtiyaç duyulduğunu” ifade edince birçok
ülke TV kanalı KESKİN’i canlı yayınlarına almış idi.
ULUSLARARASI
KÖROĞLU FESTİVALİ
25-27 Eylül 2014 • BOLU
2014 Yılı Marka Şehir Bolu ve 2.Uluslararası Köroğlu Festivali çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu yıl,
25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirmeyi planladığımız festival ile ulusal ve uluslararası bazda
daha geniş ve etkili bir katılımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz.
Türk Dünyası Belediyeler Birliğince de kabul gören
bu fikir, şimdilerde yazarın büyük emeği ile yayına
hazır duruma gelmek üzere. 400 sayfalık bir başvuru tanıtım kaynağı olacak eser sahibi KESKİN’i kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.
103
DÜNYASIN
K
R
IN
TÜ
BULU
K
Ü
Y
BÜ
ŞMA
SI
BİŞKEK
TÜRK DÜNYASI
MÜHENDİSLİK
MİMARLIK VE
ŞEHİRCİLİK
K U R U LTAY I
Türk Dünyası
Mimarlık, Mühendislik ve Şehircilik “Usta”ları
Kırgızistan’ın Başkenti BİŞKEK’te Buluşuyor…
104
02-07 Eylül 2014
Program
105
Ala-Too Meydanı / KIRGIZİSTAN
106
Şehircilik Konseyi
Bişkek
12.00
Otellere Yerleşim ve Öğle Yemeği
16.00
Ata Beyit Ziyareti ve Şehir Turu
Program
02 Eylül Salı
TÜRK DÜNYASI KURULTAYI
TANITIM TOPLANTISI YAPILDI
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin katkılarıyla, T.C. Başkanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda, TÜRKSAV
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfınca düzenlenen “18. Uluslararası Türk Dünyası Hizmet Ödülleri” 21 Mayıs 2014 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti
Bişkek’teki Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesinde gerçekleştirilen organizasyonla sahiplerini buldu.
18.00 KONSEY TOPLANTISI
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Standartları
Başkan: İrfan UZUN
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Eş Başkan : Turdubek MAMBETOV
K.C. Mimarlık ve İnşaat Ajansı Başkanı
Heyet
: Türk Dünyası Şehircilik Bakanları, Şehircilik otoriteleri,
Mühendislik ve Mimarlık camiası temsilcileri ve
Türk Üniversiteler Birliği Üniversiteleri Akademisyenleri
Yer:Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Senato Salonu
20.00 Akşam yemeği
T.C. Bişkek Büyükelçiliği Resepsiyonu
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Jal Kampüsü
Aynı gün Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Dünyası
Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı, Bişkek ve Çalponata Belediye Başkanlığı Yöneticileri, Kurultay Bilim Kurulu
Başkanları, Manas Üniversitesinin Akademisyenleri ve
medya temcilerinin katılımlarıyla; Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılacak olan Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı’nın tanıtım toplantısı yoğun katılım ilgi ve başarıyla tamamlanarak
başta TRT Avaz olmak üzere birçok medya kuruluşları
tarafından bütün dünyaya duyurusu sağlandı.
108
109
Kurultay
Program
03 Eylül Çarşamba
Bişkek
1.
gün
TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU
110
08.00
Kahvaltı
09.00
Flarmoni Salonuna Hareket ve Kayıt
10.00
10.15
Kurultay Resmi Açılış Töreni
10.45
Açılış ve Protokol Konuşmaları
Kubanıçbek KULMATOV
Bişkek Belediye Başkanı
Mehmet Cahit TURHAN
Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı
Metin KILIÇ
Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi
11.30
Mühendislik, Mimarlık, Şehircilik ve Kültür-Sanat
Sergilerinin Açılışı
12.00
Öğle yemeği
Toktogul Satılganov Kırgız Milli Filarmonisi / Pekin Restoran
Katılımcı Ülkeler Adına
Saygı Duruşu
Ev Sahibi Ülke ve Türkiye Milli Marşları
Video Gösterimleri
Kurultay Tanıtım Filmi
Kırgızistan Tanıtım Filmi
Bişkek Şehrinin Gelişme Planı Fikir Projeleri
Uluslararası Yarışmasının Sonuçlandırılması ve Ödül Töreni
Kurultay
1.
gün
Program
Bişkek
03 Eylül Çarşamba
TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU
14.00 KIRGIZİSTAN ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanı / BİŞKEK Şehri Belediye Başkanı
Kubaniçbek KULMATOV
Trabzon - Bişkek Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni
Konu : Kırgızistan’da Yatırımlar
Temir SARİYEV
K.C. Ekonomi ve Rekabet Politikaları Bakanı
Konu : Bişkek Şehri Gelişme Planı Fikir Yarışması
Kasım KAYIHAN
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü
Konu : Turizm Cenneti Isıkgöl
Kamila TALİYEVA
K.C. Kültür, Enformansyon ve Turizm Bakanı
Konu : 2014 Kırgızistan Turizm Yılı
Başaran ULUSOY
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı
15.00 Çay - Kahve arası
16.00
TÜRK DÜNYASINDA KITA AŞAN PROJELER I. OTURUMU
Oturum Başkanı / TDMMB Genel Başkanı
Mehmet Cahit TURHAN
Konu : Kırgızistan’da Mimarlık ve Şehircilik
Turdubek MAMBETOV
Kırgız İnşaat ve Şehircilik Ajans Başkanı
Konu : Marmaray Denizaltı Geçiş Projeleri
Nurettin DEMİR
GAMA - NUROL Ortaklığı Marmaray Proje Müdürü
Konu : 3. Boğaz ve Körfez Geçiş Projeleri
Enver İSKURT
T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü / Daire Başkanı
Konu : Karayolları Ağında Akıllı Ulaşım Sistemleri
Erol ALTUN
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı
17.30 TÜRKSOY 2014 Toktogul SATILGANOV Anma Yılı Özel Konseri
Takdim : Prof.Dr. Fırat PURTAŞ / TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
19.00
Akşam yemeği
Bişkek Belediye Başkanı Resepsiyonu
111
Kurultay
Program
04 Eylül Perşembe
Bişkek
2.
gün
TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU
09.00 TÜRK DÜNYASINDA KITA AŞAN PROJELER II. OTURUMU
Oturum Başkanı / Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
Prof. Dr. Hikmet KOÇAK
Konu : Bişkek’te Şehircilik Çalışmaları
Baktıbek ABDİYEV
Bişkek Şehri Baş Mimarı
Konu : Türkiye’den KKTC’ye Deniz Aşan Su Temini Projesi
Ömer ÖZDEMİR
T.C. Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı
Konu : Türk Dünyasında Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı
Serdar ÇAM
T.C. Başbakanlık TİKA Başkanı
Konu : Türk Dünyasında Kimlikli ve Kişilikli Şehircilik
Haydar ÇİFTÇİ
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı
10.30
Çay-Kahve arası
11.00 TÜRK DÜNYASINDA YEREL YÖNETİMLER
Oturum Başkanı / TDBB Genel Sekreteri
Fahri SOLAK
Konu : Kırgızistan’da Yerel Yönetimler
Naken KASİYEV
Kırgız Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Ajans Başkanı
Konu : İpekyolu’nda Tarihi Şehirler ve Ticaret Merkezleri
Yusuf Ziya YILMAZ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Konu : Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve Kardeş Şehirler
Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Konu : Türk Dünyasında Yerel Yönetimler
Salih Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı
13.00
112
Öğle yemeği
Toktogul Satılganov Kırgız Milli Filarmonisi / Pekin Restoran
Kurultay
2.
gün
Program
Bişkek
04 Eylül Perşembe
TOKTOGUL SATILGANOV KIRGIZ MİLLİ FİLARMONİ SALONU
14.30 ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI TÜRKSOY OTURUMU
Oturum Başkanı / TÜRKSOY Genel Sekreteri
Prof. Dr. Düsen KASEİNOV
Konu : 2014 Toktogul SATILGANOV Yılı
Sebahattin BALCI
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
Konu : Türk Dünyası Daimi Dil ve Kültür Başkenti Karaman
Ertuğrul ÇALIŞKAN
Karaman Belediye Başkanı
Konu : Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
Amirlan KUSAİNOV
KAZGASA Kazakistan İnşaat ve Mimarlık Baş Akademisi Rektörü
Konu : 2017 Expo Başkenti Astana
Jandos ASANOV
TürkPA Genel Sekreteri
16.00
TÜRK DÜNYASI VE YÜKSELEN CUMHURİYETLER OTURUMU
Oturum Başkanı / Türk Dünyası Akademisi Başkanı
Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ
Konu : Türk Dünyası’nın Manevi Mimarları
Mustafa BAŞ
Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Başkanı
Konu : Şehir ve Edebiyat Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması
Ramazan KORKMAZ
Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı / Ardahan Üni. Rektörü
Konu : Kırgız Cumhuriyetinde Mimarinin Gelişimi
Esencan BEKTAŞEV
Kırgız Cumhuriyeti Mimarlar Birliği Başkanı
Konu : Türk Dünyasında Şehircilik Felsefesi
Numan ARUÇ
Makedonya Milli Bilimler Akademisi Başkanlığı
18.30
Akşam yemeği
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniveritesi
Kasım TINISTANOV Konferans Salonu Türk Dünyası Orkestrası Gösterisi
20.00
Şehir ve Edebiyat
Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması Ödül Töreni
Yönetici : Yahya Akengin / TÜRKSAV Başkanı
113
Kurultay
Program
05 Eylül Cuma
ISIKGÖL
Bişkek
3.
4.
gün
08.00Kahvaltı
09.00 Ülkelere Dönüş için Manas Havalimanına Hareket
Çolpon-Ata / Isıkgöl
• Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri Katılımcıları
• İpekyolunda Deprem Gerçeği ve Bilimsel İşbirliği Forumu Katılımcıları
114
Kurultay
gün
Çolpon-Ata / Isıkgöl
Program
ISIKGÖL
06 Eylül Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı Sarayı
09.00Kahvaltı
10.00
Isıkgöl Tekne Turu
13.00
Öğle Yemeği
18.00
PROJE FESTİVALLERİ ÖDÜL TÖRENİ
Yönetici : Prof.Dr. Amirlan Kusainov / KazGASA Rektörü
(KGUSTA / NASIRDIN İSANOV Üniversitesi 60. Yılına İthafen)
Kırgızistan - Çolpon - Ata / Ruh Ordo Kültür Kompleksi
09.00
Isıkgöl’e hareket
10.30
Burana Mimanerisi Ziyareti
“İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar Dönemi
Tarihin İlk Minaresi”
Konuşmacılar :
13.30
Çolpon-Ata şehrine ulaşım ve yerleşme
Karven Four Season Tatil Köyü
14.00
Öğle yemeği
Halil AKINCI Büyükelçi / Türk Keneşi Genel Sekreteri
Hikmet KOÇAK / Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
Amirlan KUSAINOV / KazGASA Üniversitesi Rektörü
İlyas DEMİRCİ / Kurultay Genel Koordinatörü
15.00
PROJE FESTİVALLERİ SERGİSİ
Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Proje Festivalleri
Sergisinin Açılışı
Karven Four Season
Akşam Yemeği
Kurultay Yürütme Kurulu Resepsiyonu
15.00
FORUM
İPEK YOLUN’DA DEPREM GERÇEĞİ VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ
Yönetici : Prof.Dr. Hikmet Koçak / Türk Üniversiteler Birliği Başkanı
Kırgızistan - Çolpon - Ata / Karven Four Season
19.00
Akşam Yemeği
20.00
Türk Sinemacılığı Haftasının Ardından
Tölömüş Okeyev Tanıtım Filmi ve Sinema
Kurultay Değerlendirmesi
115
Kurultay
Program
07 Eylül Pazar
Bişkek
5.
gün
Isıkgöl - Bişkek
Ülkelere Dönüş
KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ
15 Ekim 2014 / Erzurum
Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı
2014 BİŞKEK - ISIKGÖL / KIRGIZİSTAN Sonuç Bildirgesi
1. Dünya Savaşının 100. yılı farkındalığı çerçevesinde ve
“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” hedefinin öncüsü
İsmailbey GASPIRALI’nın ölümünün 100. yıl dönümü
anma merasimi eşliğinde düzenlenecek bir programla
15 Ekim 2014 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde
dünya kamuoyuna duyurulacaktır.
116
Spor Oyunları
ISIKGÖL
08-14 Eylül 2014
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
Türk Dünyası Göçebe Oyunları ve Spor Olimpiyatları
TÜRK SPORU
Kök Börü
117
KURULTAYDAKİ ETKİNLİKLER
Türk Dünyası Şehirciliği Konsey Toplantısı
TÜRKSOY / Türk Dünyası Şaheser Besteleri Konseri
TÜRKSOY / 2014 Toktogul Satılganov Yılı Konseri
TOBB / 2014 Kırgızistan’da Türkiye Turizm Yılı ve Yatırımlar Forumu
TÜRSAB / Turizm Seyahat Acentaları Gözüyle Isıkgöl’de Turizmi Forumu
Oğuz Seymenleri Gösterisi
KURULTAY ÖZEL YAYINLARI
(TÜRKİYE ve KIRGIZİSTAN TÜRKÇELERİYLE)
Kurultay Tanıtım Broşürü
Karahanlılar Dönemi Türkistan Şehirciliği
Saray Sanatı ve Çini
Türk Dünyası
Tarihi Türk Köprüleri
Kurultay Bildiriler Kitabı
Türk Dünyası Ozanlarından Şehir ve İnsan Konulu Şiirler
Isıkgöl Tekne Turu
Tarihi ve Kültürel Mekanlara Ziyaret
Türk Dünyası Göçebe Oyunları (Kurultay Sonrası)
KURULTAY ÖDÜLLERİ
Türk Dünyası Üstün Hizmet Madalyaları
Bişkek Şehri Gelişme Planı Uluslararası Ödüllü Fikir Yarışması
Şehir ve Medeniyet Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması
118
KURULTAYDA AÇILACAK SERGİLER
TDBB / Türk Dünyası Yerel Yönetimler ve Şehircilik Sergisi
Türk Dünyası Kıta Aşan Projeler Sergisi
TÜRKSOY Kültür Sanat Sergisi
Avrasya İnşaat ve Mimarlık Üniversiteleri Projeleri Sergisi
Klasik Türk El Sanatları Sergisi
Seramik Sergisi
Bişkek Şehri Rehabilitasyon Projesi Tanıtım Standı
Karahanlılar Dönemi Türkistan Şehirciliği Standı
119
B
işkek şehri, Kırgız Cumhuriyeti’nin başkenti olmasıyla hızla gelişmiş ve birkaç
kilometrekare büyüklükten bugün 180 kilometrekare büyüklüğe ulaşmış ve nüfusu da
bir milyonu aşmıştır. Her yıl nüfusun %2-3 gelişmesi göz önünde bulundurulacak olursa,
25 yıl sonra şehrin nüfus iki milyonu aşacaktır.
Bu denli hızlı bir nüfus artışının ve büyümenin sonucunda kentin planlı ve sağlıklı gelişmesini sağlamak, aynı zamanda da konut ve
barınma sorununu çözmek kentin ve yöneticilerin en önemli gündemi haline gelecektir.
Son yıllarda yaşanan kontrolsüz büyümeye
bağlı olarak şehrin yeşil alanı 4 kat azalmış,
kişi başına yeşil alan miktarı 25-30 metrekare seviyelerinden 7 metrekareye kadar düşmüştür. Kent giderek betonlaşmaktadır ve alt
yapısı olmayan gecekondu tarzı yerleşmeler
oluşmaya başlamıştır.
BİŞKEK KENT VİZYONU
GELİŞME PLANI FİKİR YARIŞMASI
Kasım KAYIHAN
30
Ü
L
L
DÜ
m
opla
T
Ö
120
L.
0.T
0
0
.
0
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Şehircilik Komisyonu Başkanı
Türk Dünyası’nın Parlayan Yıldızı
Tarihi BİŞKEK Şehri’nin
Ülkenin Bağımsızlığının 50. Yılı Olan
2040 Yılına Yakışacak KENT VİZYONU
ve Gelişme Planı
Ödüllü Fikir Yarışması ile Belirleniyor.
Mevcut kentsel gelişme desenine bakıldığında; 1930’lu yıllarda inşa edilmiş tren yoluyla
merkez tarihi doğu ve batı sanayi bölgelerine
bağlanmış ve kent bu aks üzerinde kafes sistemle gelişmiştir.
Türk Dünyası Mimarlık, Mühendislik ve Şehircilik Kurultayı’na ev sahipliği yapacak olan
Bişkek şehrine, Kurultay tamamlandıktan
sonra kalıcı bir eser bırakmak amacıyla Kurultay Yürütme Kurulu tarafından Kırgızistan’ın
bağımsızlığını kazanmasının 50. Yılı olan 2040
yılında Bişkek kentinin yukarıda açıklanan sorunlarının çözümü ve planlı şehirleşmesini
sağlamak hedefiyle bir fikir yarışmasının düzenlenmesine karar verilmiştir.
Yarışmacılardan, Türk Dünyası’nın tarihi ve
kültürel mirasının izlerini taşıyan ve diğer
tüm Türk şehirlerine ve hatta dünyaya örnek
olacak bir Türk kentinin meydana getirilmesi
için özgün ve serbest düşünce ve önerilerinin
ortaya konulması beklenmektedir.
Yarışma sonucunda Bişkek Belediye Başkanlığı, ilgili yarışmacılarla birlikte bu fikirlerin kısmen veya tamamen hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürecekler, mekansal
planları ve kentsel tasarım projelerini hazırlayacaklardır. Böylece 2040 yılına gelindiğinde
örnek Türk şehri olacak Bişkek’in temellerini
hep birlikte atacaklardır.
www.tdmmb.org.tr
121
1. Etap Atatürk Parkı 254350 m2’dir. Proje alanında mevcut donatılar ve yoğun olarak ağaçlar bulunmaktadır. 1. Etap revizyon projesi olarak değerlendirilmiş ve bununla birlikte ek olarak çeşitli aktivite alanları, çocuk oyun alanları, fitness alanları, piknik
alanları gibi fonksyonel alanlar oluşturulmuştur. Bişkek Atatürk Parkı Peyzaj Projesi
1. Etabın düzenlenmesi ve inşasının, Kurultay açılış gününe kadar tamamlanması
hedeflenmektedir.
ATATÜRK MEYDANI Parkın girişini çevreleyen ferforje değiştirilerek yerine yöreye
özgü desenler baz alınarak tasarlanan ferforjeli çevre duvarı yapılması öngörülmüştür.
Meydandaki sert zeminde kalan ağaçların altına ağaç altı ızgara önerilmiştir. Meydandaki kent mobilyaları ve Atatürk heykelinin değiştirilmesi öngörülmüştür. Meydandaki
sert zemin değiştirilerek kırgız motifleri göz önünde bulundurularak oluşturulan podimalı döşemeler yerinde dökme beton ile birlikte önerilmiştir.
SATRANÇ MEYDANI İnsanların kişiliklerinin gelişimlerinde satrancın pozitif etkilerinden yararlanmak amacı güdülerek 719 m2 lik alanda satranç meydanı tasarlanmıştır.
MİNİ GOLF, ASMA GERME SERGİ ALANI, KAYKAY PİSTİ Parkın 856 m2lik alanında
tasarlanan mini golf alanı insanların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini sağlamak amacıyla
tasarlanacaktır. 873 m2’lik alanda tasarlanan Asma Germe Sergi Alanı üniversitenin mimarlık bölümü öğrencilerine hizmet etme amacıyla oluşturulmuştur. 155 m2’lik alanda
oluşturulan mini kaykay pisti öğrencilere yönelik tasarlanmıştır.
ÇOCUK OYUN ALANLARI Proje kapsamında 2197 m2’lik alanda çocuk oyun alanları
ve aletli jimnastik alanı önerilmiştir. Alana ikili zıpzıp ahşap figürlü, Ahşap Çocuk Oyun
Grubu, Ahşap Salıncak, Ahşap Tahteravalli, Ahşap Çocuk Oyun Grubu, Masa Tenisi donatıları önerilmiştir.
HAVUZLU MEYDAN halihazırda bulunan havuzların bakımı yapılarak mermer kaplama yapılacaktır.
KAFE MEYDANI 2589 m2 lik alanda tasarlanan kafe meydanda zeminde bazalt parke
taş ve yerinde dökme beton kullanılmıştır. Kafe önünde olan doğal taş duvarın bakımı
yapılarak duvarın önüne İstanbul ve Bişkek tasarımlı plastik objeler yerleştirilmesi öngörülmüştür. Kafe önünde yer alan Atatürk Anıtı ve anıt arkasındaki duvarların bakımı
yapılarak duvarlara Atatürk’ün özdeyişlerinden yazılması planlanmıştır.
ŞEHİTLİK MEYDANI 9023 m2lik alana konumlandıran Şehitlik Meydanında zeminde
yerinde dökme beton, podima döşeme, renkli beton harmanlanılarak kullanılmıştır.
Zeminde bloklar halinde yeşil alanlar oluşturulmuştur. Mevcut Şehitlik Anıtının bakımının yapılması ve çevresine podimalı kuru havuz yapılması öngörülmüştür.
Bişkek’te bulunan
Atatürk Parkı
Peyzaj Projesi, TDBB
Koordinasyonunda
İstanbul Büyükşehir
BİŞKEK ATATÜRK PARKI
122
PEYZAJ PROJESİ
Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğünce
Projelendirilmiştir.
ÇEŞMELİ MEYDAN Tali yolların kesiştiği noktalarda 613 m2 lik alanda 2 adet çeşmeli
küçük meydanların oluşturulması planlanmıştır.
OTOPARK 2513 m2 lik alanda 114 aracın kullanabileceği otopark önerilmiştir.
PİKNİK ALANLARI Asırlık ağaçlar altında serbest piknik alanları planlanmıştır.
LUNAPARK ALANLARI Mevcut lunapark alanlarının zemini yerinde dökme beton ile
yenilenmesi, mevcut oyun gruplarının bakımı yapılması ve yeni oyun gruplarının alana
getirilmesi planlanmıştır.
DÖŞEMELER Alan genelindeki sert zemin değiştirilerek meydanlarda podima ve yerinde dökme beton, yollarda tamburlanmış granit parke taş ve bazalt parke taş, ağaçların
arasından uzanan yollarda çim derzli kayrak taş kullanılacaktır.
GENEL DONATILAR Mevcutta bulunan kent mobilyalarının(bank, çöp kovası..vb) bakımı yapılacak, kötü durumda olanlar alandan uzaklaştırılarak yerine yeni kent mobilyaları getirilecektir. Alandaki aydınlatma elemanları yenilenecektir.
123
TÜRK DÜNYASI KURULTAYI
MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİRCİLİK
“Kıta Aşan Projeler”
02-07 EYLÜL 2014
ORGANİZASYON OFİSLERİ
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
GENEL MERKEZ
BİLİM KURULU OFİSİ
ORGANİZASYON OFİSİ
124
Birlik Mahallesi 415. Cadde 406. Sokak No:2/4 06610 Çankaya – ANKARA /TÜRKİYE
Telefon: +90 (312) 360 72 88 (pbx) • Faks: +90 (312) 360 90 88
Elektronik Posta: [email protected]
Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü
Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
CAL Kampüsü / BİŞKEK / KIRGIZİSTAN
ARK GRUP
Hoşdere Cad. No: 200/6 06540 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
T +90 312 439 45 56 F +90 312 440 04 84 • www.arkfuarcilik.com
Download

biskek kurltay brs turkce