ŞEHİR VE EDEBİYAT YARIŞMASI SONUÇ TUTANAĞI
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Avrasya
İpekyolu Üniversiteler Biriliği (ESRUC), Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) ve Kafkasya
Üniversiteler Birliği tarafından, Türk Dünyasının Kültür Mimarlarından Abay KUMANBAYOĞLU, Ahmet
YESEVİ , Ali Şir NEVAİ, Bahtiyar VAHAPZADE, Cengiz AYTMATOV, Dede KORKUT, Evliya ÇELEBİ, Halil Rıfat
PAŞA, Harezmî, Kasım TINISTANOV, Kaşgarlı MAHMUT, Mehmet Akif ERSOY, Mahtumkulu FİRAKI, Mimar
SİNAN, Şerafettin DOĞAN, Toktogul SATILGANOV, Yahya Kemal BEYATLI ve Yusuf Has HACİP hatırasına,
ortaklaşa düzenlenen “Şehir ve Edebiyat” konulu Şiir ve Nesir yarışmalarına gönderilen eserler seçici kurul
tarafından değerlendirilerek aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.
ŞİİR
Birincilik Ödülü
:
İkincilik Ödülü
:
Üçüncülük Ödülü :
Tacettin ŞİMŞEK
Seyfi ŞİRİN
Celalettin KURT
Teşvik Ödülü
Teşvik Ödülü
Teşvik Ödülü
:
:
:
Jüri Özel Ödülü
:
NESİR
Birincilik Ödülü
:
İkincilik Ödülü
:
Üçüncülük Ödülü :
Yaşar BAYAR
Sümeyye POLAT
Sebahattin GÜNDAY
Satuk Buğra BIÇAK
İbrahim ŞAŞMA
Yasin SEMİZ
Teşvik Ödülü
Teşvik Ödülü
Teşvik Ödülü
:
:
:
Ümit ÇALIŞICI
Canan Olpak KOÇ
Fatma Betül DEMİR
Ümit Arslan YILMAZ
Jüri Özel Ödülü
:
Özgen KESKİN
Ayrıca, yarışmaya gönderilen dosyalardan şiir dalında Zihni GENÇ, Mehmet Yaşar GENÇ ve Muhammed
HÜKÜM’ün, Nesir dalında ise Emine BAKSI, Kübra YILDIRIM ve Sezin ESENLİ’nin dosyalarından şiirlerin yayınlanmaya değer bulunduğu görüşüne varılarak, yarışma sekreteryasına tavsiye edilmesi kararlaştırılmıştır.
04 Ağustos 2014
Yahya AKENGİN
Seçici Kurul Başkanı
Prof.Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof.Dr. Yakup ÇELİK
Doç.Dr. İbrahim TÜZER
Abdullah SATOĞLU
Seçici Kurul Üyesi
Seçici Kurul Üyesi
Seçici Kurul Üyesi
Seçici Kurul Üyesi
Ödüller, 06 Eylül 2014 Tarihinde
Issık Göl - Kırgızistan’da Yapılacak
Törende Sahiplerine Sunulacaktır.
Download

tutanak - tdmmb