Schema neprůstřelné miskové propusti s oknem :
Balistická odolnost propusti TBO3 dle ČSN 395360 ( Magnum .357)
Balistická odolnost skla BR3 NS dle ČSN EN 1522 ( Magnum .357 )
neprůstřelné sklo BR3 NS tl. 36
neprůstřelný rám tl. 80 mm
Strana obsluhy :
ovládání přesuvné misky
ovládání komunikátoru
640





rám okna
balistické sklo
přesuvná miska
ovládání propusti
ovládání přesuvné
misky
vnější šířka propusti 8 00
ZA
OD
OT
VBL
V
BL
EV
OK
NOKN
ŘE
ĚOV
IT
OV
NO
J ÁN
ÁNŘ
ŠÍO
O N
Í
4
595
výška podezdění propusti 860
395
vnější hloubka propusti 770
200


Strana klientská :
130
430
vnější výška propusti s oknem 1060
volitelná výška okna 860
neprůstřelné sklo BR4 NS tl. 45
Schema neprůstřelné miskové propusti s oknem :







vnější hloubka miskové propusti 770
tloušťka zdiva – hloubka stavebního otvoru 150
Balistická odolnost propusti TBO3 dle ČSN 395360 ( Magnum .357)
Balistická odolnost skla BR3 NS dle ČSN EN 1522 ( Magnum .357 )
vnitřní pracovní deska – standardně nerez popř.dodávka dodavatele interiéru
vnější pracovní deska - standardně nerez popř dle požadavků např.melamin
přesuvná miska
deska přesuvné misky překrývající vstup do misky na vnitřní straně a v další
fázi na vnější straně
madlo přesuvné misky
rám okna - vnější lišta přivařená , vnitřní šroubovaná
neprůstřelné sklo BR3 NS tl. 36 mm / BR4 NS tl. 45 mm
Download

ZA OD OT V V Balistická odolnost propusti TBO3 dle