Technický list
TD 00047E/32/CS/01.14
ProductsSolutions Services
Vibrační limitní spínač pro zrnité sypké látky
Soliphant T FTM20 / FTM21
Obsah
2
Použití / Funkce >>>
3
Technické údaje >>>
4
Rozměry >>>
5
Elektrické připojení >>>
6
Cenová tabulka >>>
7
Kontakty >>>
Jít na internetový prodej >>>
Přehled specifikace:
•Médium:
Nefluidizované sypké látky
•Délka sondy:
Kompaktní provedení:
225 mm;
S prodlužovací trubkou:
500, 1000 nebo 1500 mm
•Hustota média:
≥200 g/l
•Provozní tlak:
–1…+25 bar
•Provozní teplota:
–40…+150 °C
Kč 7024,–
11–35 ks
FTM20
FTM21
Kompletní informace o výrobku:
www.e-direct.endress.com/ftm2x
• Bez kalibrace: snadné zprovoznění
• Necitlivý na nánosy
• Senzor z oceli 17349
Soliphant T FTM20 / FTM21
Použití Soliphant T je robustní limitní
spínač hladiny pro jemnozrnné nebo
hrubozrnné, nefludizované sypké
látky. Spínač pracuje nezávisle na
dielektrické konstantě a vodivosti
měřené látky. Různá provedení
umožňují použít spínač v mnoha
aplikacích. Soliphant T se dodává
ve 4 délkách. Nastavení délky podle
požadovaného bodu sepnutí je možné
pomocí přesuvné průchodky (viz
příslušenství).
Funkce Piezoelektrický element
rozechvívá vibrační tyč spínače
Soliphant T FTM20, FTM21 na její
rezonanční frekvenci. Pokud médium
zakryje vibrující tyč, změní se
amplituda vibrací (zatlumí se).
Elektronika Soliphantu porovnává
aktuální amplitudu s cílovou hodnotou
a rozpozná, zda je vibrující tyč volná
nebo zasypaná médiem. Procesní
připojení je odděleno od vibrující části
tyče a spínač je proto necitlivý na
vibrace z technologie. Je možné přímé
připojení na řídicí systémy, spínací
jednotky, signalizační systémy (např.
světelné, akustické, PCS, PLC atd.).
Na elektronickém modulu je možné
nastavit i bezpečnostní režim
pro minimum a maximum.
Příklad instalace
Ex
Ex
+
–
U
Zone 22
Zone 20
U
Kompletní měřicí systém sestává
pouze ze:
• Soliphantu T FTM20 nebo
FTM21 s elektronickým
modulem FEM22 nebo FEM24
• Napájecího zdroje
• Připojeného řídicího systému,
spínací jednotky, signalizačního
zařízení (např. optického,
akustického, PCS, PLC atd.)
2
Soliphant T FTM20 / FTM21
Technické údaje
Výstupní parametry
Materiály v kontaktu s médiem
Bezpečnostní režim
Minimum/maximum
Senzor
316L
Signalizace poruchy
Výstup uzavřen
Procesní připojení
R 1; 1½ (316L)
Zpoždění sepnutí
0,5 s při zakrytí, 1 s při uvolnění
Hlavice
F16 (plast)
F18 (hliník)
Referenční provozní
podmínky
Teplota 23 °C; médium granulát ABS;
zrnitost 2…3,5 mm; atmosférický tlak;
montáž senzoru: svisle shora dolů;
vodorovně ze strany
Elektrické připojení
Měřicí frekvence
700…800 Hz
Chyba měření
Max. ≤5 mm
Opakovatelnost
<1mm
Doba náběhu
při startu
2s
Přesnost
Okolní podmínky
Teplota okolí
-40…+70 °C
Skladovací teplota
-40…+85 °C
Klimatická třída
Vhodné pro tropy dle ČSN IEC 68-2-38
Krytí
IP 66/67
Elektrická bezpečnost
V souladu s ČSN IEC 61010
Odolnost vůči
vibracím
V souladu s ČSN EN 60068-2-27/
IEC 68-2-27; ráz 30g; vibrace 0,01 g2/Hz
EMC
Rušivé vyzařování dle ČSN EN 61326,
elektrické zařízení tř. B; odolnost vůči
rušení dle ČSN EN 61326, příloha A
(průmyslová)
Provozní podmínky
Hustota
≥200 g/l, bez provzdušňování
Provozní tlak
-1…+25 bar
Provozní teplota
-40…+150 °C
Specifikace kabelu
Běžné provedení dvou nebo vícevodičového
kabelu (25 Ω)
Kabelové vstupy
M20 × 1,5
Certifikáty
Certifikace Ex
ATEX II 1/3 D
3
Soliphant T FTM20 / FTM21
Rozměry (v mm)
FTM20 kompaktní provedení (plastová hlavice)
ø 85
FTM21 s prodlužovací trubkou (hliníková hlavice)
max. 65
max. 76
Ø 80
SW 41
SW 1¾"
372
R1
NPT 1¼
SW 41
SW 1¾"
R 1½
NPT 1½
ø 29
225
21,5
SW 50
R1
NPT 1¼
159,5 + L
21,5
105
100
max. 60
R 1½
NPT 1½
Ø 29
L
ø 16
151
SW 50
151
Ø 16
Montáž proved’te dle návodu na obsluhu.
L = 500/1000/1500
Montáž proved’te dle návodu na obsluhu.
4
Soliphant T FTM20 / FTM21
Příslušenství
Max. 18 mA
Výstup
Kladný signál na elektronickém spínacím
výstupu (PNP); max. 350 mA, ochrana
proti zkratu, zbytkové napětí <3 V
Spotřeba
Asi 1,3 VA
Výstup
Zátěž je spínána dvěma
bezpotenciálovými přepínacími kontakty.
I~ max. 6 A, U~ max. 253 V;
P~ max. 1 500 VA, cos =1
P~ max. 750 VA, cos >0,7
I– max. 6 A až 30 V
I– max. 0,2 A až 125 V
Přednostně pro programovatelné řídicí jednotky (PLC),
vstupní moduly dle ČSN EN 61131-2.
FEM22
Přesuvná průchodka:
R 1½" (tlaková)
⌀ 70
Pozor na různé hodnoty napětí pro stejnosměrné a střídavé
napájení.
(+)
FEM24
F
0,5 A
R
např.
relé, SPS
1 2 3 4 5 6 7 8
F
0,5 A
*
L+ L–
U 10…45 V DC
NO C
a u
NC NO C
r
a u
NC
r
PE
L1 N
L+ L– (zemnění)
U
19...253 V AC
U  19...55 V DC
* Pokud je propojeno, pracují reléové výstupy s NPN logikou.
M6 × 25 /
SW 5
SW 60
SW 50
R1½
Oba reléové kontakty spínají souběžně.
12 3
Přesuvná průchodka:
R 1½" (beztlaká)
10
Spotřeba
19…253 V AC 50/60 Hz
19…55 V DC
57,5
Napájení
24,5
10…45 V DC
25
Elektronický modul FEM24 (AC/DC s reléovým výstupem)
Napájení
22
Elektronický modul FEM22 (DC PNP)
~ 70
Elektrické připojení
R1½
Vhodná pro vícenásobné přestavení
spínacího bodu.
Vhodná pouze pro jedno trvalé
nastavení spínacího bodu.
5
Soliphant T FTM20 / FTM21
Cenová tabulka
Procesní připojení
Kód
A
G
Závitové připojení
R 1”
R 1½”
*
Soliphant T FTM20
225 mm
Objednací kód
Elektronika
Hlavice
1 až 3
4 až 10
11 až 35
Ne Ex
10…45 V DC
polyesterová
FTM20-A
22A
7982,–
7423,–
7024,–
hliníková
FTM20-A
25A
8622,–
8018,–
7587,–
polyesterová
FTM20-A
42A
8526,–
7929,–
7503,–
hliníková
FTM20-A
45A
9166,–
8524,–
8066,–
10…45 V DC
hliníková
FTM20-4
25A
10 908,–
10 145,–
9599,–
AC/DC/relé
hliníková
FTM20-4
45A
11 453,–
10 651,–
10 078,–
Provedení
Elektronika
Hlavice
4 až 10
11 až 35
Ne Ex 10…45 V DC
AC/DC/relé
*
Ex
Soliphant T FTM21
500 mm
Objednací kód
Cena/kus v Kč
polyesterová
FTM21-A
222A
10 056,–
9352,–
8849,–
hliníková
FTM21-A
225A
10 695,–
9946,–
9412,–
polyesterová
FTM21-A
242A
10 600,–
9858,–
9328,–
hliníková
FTM21-A
245A
11 239,–
10 452,–
9891,–
10…45 V DC
hliníková
FTM21-4
225A
12 982,–
12 073,–
11 424,–
AC/DC/relé
hliníková
FTM21-4
245A
13 526,–
12 579,–
11 903,–
10…45 V DC
polyesterová
FTM21-A
322A
12 380,–
11 513,–
10 894,–
hliníková
FTM21-A
325A
13 019,–
12 108,–
11 457,–
polyesterová
FTM21-A
342A
12 924,–
12 019,–
11 373,–
hliníková
FTM21-A
345A
13 563,–
12 614,–
11 935,–
10…45 V DC
hliníková
FTM21-4
325A
15 306,–
14 234,–
13 469,–
AC/DC/relé
hliníková
FTM21-4
345A
15 850,–
14 740,–
13 948,–
10…45 V DC
polyesterová
FTM21-A
422A
14 728,–
13 697,–
12 961,–
hliníková
FTM21-A
425A
15 367,–
14 292,–
13 523,–
polyesterová
FTM21-A
442A
15 272,–
14 203,–
13 439,–
hliníková
FTM21-A
445A
15 911,–
14 798,–
14 002,–
10…45 V DC
hliníková
FTM21-4
425A
17 654,–
16 418,–
15 536,–
AC/DC/relé
hliníková
FTM21-4
445A
18 198,–
16 924,–
16 014,–
AC/DC/relé
Ex
1 000 mm
Ne Ex
AC/DC/relé
Ex
1 500 mm
Cena/kus v Kč
Provedení
Ne Ex
AC/DC/relé
Ex
1 až 3
* Prosím zadejte objednací kód procesního připojení
Kompletní informace o výrobku:
www.e-direct.endress.com/ftm2x
Další výrobky pro kompletaci
vašeho měřicího okruhu...
Příslušenství
Objednací kód
Přesuvná průchodka: R 1½” (tlaková)
52023312
Cena/kus v Kč
6031,42
Přesuvná průchodka: R 1½” (beztlaká)
52023313
3590,43
Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. K cenám bude připočteno přepravné a balné. Dodávky jsou možné pouze na území ČR.
Veškeré obchodní a dodací podmínky naleznete na www.e-direct.endress.com. Dodací lhůta: 48 hodin nebo 5 pracovních dní, není-li uvedeno jinak.
Limitní hladinový spínač
Liquiphant T FTL20
Snímač tlaku
Cerabar T PMC131
Spínač průtoku
Flowphant T DTT31
6
Adresa
Přímé objednání:
Záruka
E-direct team
Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Česká republika
internet
telefon
fax
e-mailem
V případě poruchy v době
záruky obdržíte nový
přístroj.
www.e-direct.endress.com
241 080 470
241 080 460
[email protected]
Endress+Hauser si
vyhrazuje právo změnit
nebo upravit vzhled
našich produktů,
specifikace a ceny kdykoli
a bez předchozího
upozornění.
Download

Soliphant T FTM20 / FTM21 - E