Diagnostika a terapie
funkčních poruch plodnosti
u skotu
Čech Svatopluk
Zajíc Josef
Klinika chorob přežvýkavců
Fakulta veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno
Poruchy plodnosti u skotu
Celkem
20 – 30 %
Vývojové anomálie
1–2 %
Funkční poruchy
30 – 35 %
Zánětlivé stavy
20 – 25 %
Umělá neplodnost
30 – 40 %
Neplodnost z neznámých příčin
5 – 10 %
Funkční poruchy plodnosti
Frekvence
• stoupající tendence ve vztahu k užitkovosti
a podmínkám chovu
• mezi chovy značné rozdíly
Vznik
• různé fáze reprodukčního cyklu
• důsledek narušené homeostázy a neuroendokrinních
vztahů působením zevního i vnitřního prostředí
Rozdělení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ovariální dystrofie
Atrezie a perzistence folikulů
Tichá říje
Opožděná ovulace
Syndrom ovariálních cyst
Perzistentní žluté tělísko
Vnější projevy
•
•
•
•
•
anestrus (1, 2, 3, 5, 6)
nevýrazné říjové příznaky (2, 3, 5)
nepravidelné meziříjové intervaly (2, 5)
delší říje (4,5)
pravidelné přebíhání (4)
Ovlivněno úrovní
detekce říje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ovariální dystrofie
Atrezie a perzistence folikulů
Tichá říje
Opožděná ovulace
Syndrom ovariálních cyst
Perzistentní žluté tělísko
Diagnostika
• anamnéza
• zevní klinické příznaky
Diagnostika
• anamnéza
• zevní klinické příznaky
• klinické gynekologické vyšetření (vaginální,
rektální vyšetření)
posouzení dynamiky změn na vaječnících
Diagnostika
• anamnéza
• zevní klinické příznaky
• klinické gynekologické vyšetření (vaginální,
rektální vyšetření)
• sonografie
Diagnostika
• anamnéza
• zevní klinické příznaky
• klinické gynekologické vyšetření (vaginální,
rektální vyšetření)
• sonografie
• náročnější diagnostické postupy
(laparoskopie, endokrinologie, histologie)
Terapie
Chovatelská opatření
• odstranění vyvolávajících příčin a obecné
zlepšení životních podmínek zvířat
• kvalitní detekce říje
• u problémových krav reinseminace
• stimulace plemeníkem
• odstav telat
Terapie
Léčba
• fyzioterapie
– masáže dělohy a vaječníků
– irrigace pochvy teplou vodou nebo
desinfekčními roztoky
– potírání poševních stěn dráždivými roztoky
(Lugol)
– nespecifické medikamenty k překrvení genitálií
(vagomimetika)
• substituční hormonální terapie
Substituce na různých úrovních HHO
Hypotalamus:
Hypofýza:
Ovaria:
Uterus:
GnRH (gonadorelin) a jeho
syntetická analoga (lecirelin,
buserelin)
FSH, eCG (PMSG), hCG
progesteron a gestageny
(MPA, MGA, norgestomet),
estradiol
prostaglandin F2 a jeho
analoga (cloprostenol,
dinoprost, tiaprost)
Ovariální dystrofie
GnRH:
opakované aplikace, podkožní
implantáty
eCG:
1000 – 2000 m.j. i.m.
gestageny: progesteron 12 dní (PRID,
CIDR)
kombinace: progesteron,
po vysazení eCG 500 – 1000 m.j.
Atrezie a perzistence folikulů
jednorázová aplikace (lecirelin
100 g i.m., Supergestran)
hCG:
3000 m.j. i.v. (Pregnyl,
Werfachor)
gestageny: progesteron (PRID)
norgestomet (Crestar)
kombinace: GnRH, následně prostaglandin
Ov-Synch
GnRH:
Ov-Synch:
D0
D7
D9
GnRH
prostaglandin
GnRH
Inseminace 16 h po 2. aplikaci GnRH
Tichá říje
prostaglandiny:
gestageny:
kombinace:
říje 2 – 5 dnů po aplikaci
progesteron, norgestomet
prostaglandiny, následně
indukce ovulace (GnRH)
Ov-Synch
gestageny, před ukončením
prostaglandiny
Opožděná ovulace
GnRH, hCG jednorázově v přirozené říji
prostaglandiny v luteální fázi s následnou
indukcí ovulace
Ov-Synch
Syndrom ovariálních cyst
lecirelin 100 g i.m.
6000 m.j. i.v.
PRID 12 dní
GnRH a následně prostaglandiny
GnRH, následně prostaglandiny
a indukce ovulace
Ov-Synch
prostaglandiny
GnRH:
hCG:
progesteron:
kombinace:
Perzistentní žluté tělísko
prostaglandiny
ošetření dělohy
Download

Přednáška-Funkční poruchy plodnosti (PDF)