BEZPEČNOST SENIORŮ
V DOMÁCNOSTI
Tento program je obsahově zaměřen na preventivní ochranu seniorů
před pachateli, kteří se dopouštějí vloupání, krádeží násilí a další trestné
činnosti, a také před nevítanými prodejci zboží a služeb v domácnostech.







Můj bezpečný dům, bezpečný byt.
Bezpečnostní prvky v okolí domu a bytu.
Co s nečekanými návštěvami?
Jak odolat ohlašovaným návštěvám?
Obtěžující telefonické dotazování.
Nácvik praktických dovedností.
Kde hledat pomoc?
Garance programu: Petr Kmínek, kontakt: kminek.petr@seznam.cz, tel.
732 270 590.
Přednášející: Petr Kmínek, Soňa Šídová, Dagmar Ouhrabková.
Download

BEZPEČNOST SENIORŮ V DOMÁCNOSTI