Farmakologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pořádá
dne 21. 3. 2013 workshop
Budoucnost hodnocení zdravotnických technologií v ČR
místo konání: Masarykova univerzita Brno, Komenského náměstí 2, zasedací sál 2. patro
legislativní a politické kroky
vedoucí k zavádění hodnocení
zdravotnických technologií do
reálné praxe
praktické nástroje podporující
implementaci hodnocení
zdravotnických technologií
9:30 / registrace
10:00 / zahájení / MUDr. Regina Demlová, PhD.
• 10:15 / Hodnocení zdravotnických technologií ve světě – přehled / Mgr. Michal Burger (IBA MU);
MUDr. Regina Demlová, PhD. (Farmakologický ústav LF MU)
• 10:35 / Legislativní předpoklady a projektový plán pro aplikaci HTA do reálné praxe v kontextu
se strategií rozvoje HTA v ČR / MUDr. Pavel Vepřek (MZ ČR)
• 10:55 / Hranice ochoty platit ve světě a u nás / MUDr. Tomáš Doležal, PhD. (iHETA)
• 11:15 / Access versus Excess / MUDr. Aleš Kmínek, MBA (ČFES)
• 11:35 / panelová diskuze / Mgr. Filip Vrubel (SÚKL); MUDr. Pavel Vepřek; MUDr. Tomáš Doležal,
PhD.; MUDr. Aleš Kmínek, MBA; MUDr. Regina Demlová, PhD.
12:00 / přestávka / občerstvení
• 12:30 / Metodika pro hodnocení dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění a
hodnocení nákladové efektivity podle SÚKL / Mgr. Jan Hambálek (SÚKL)
• 12:50 / Risk sharing - praktický přístup VZP / MUDr. et JUDr. Petr Honěk (VZP)
• 13:10 / Jsme připraveni na používání parametru ICER/QALY v rámci hodnocení zdravotnických
technologií v ČR? / Mgr. Michal Burger (IBA MU)
• 13:30 / Zdroje dat, jejich sběr a využitelnost pro hodnocení zdravotnických technologií / doc.
RNDr. Ladislav Dušek, PhD. (IBA MU)
• 13:50 / Systém vzdělávání a odborné přípravy farmakoekonomů – současný stav a budoucnost /
MUDr. Regina Demlová, PhD. (FÚ LF MU)
• 14:10 / panelová diskuze/ MUDr. et JUDr. Petr Honěk; Mgr. Jan Hambálek; Mgr. Michal Burger;
MUDr. Regina Demlová, PhD.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD.
14:30 / ukončení workshopu
• na workshop se můžete přihlásit cestou www.pharmaround.cz nebo pošlete přihlášku se jménem, příjmením, adresou pracoviště a telefonním
kontaktem do 15.3. 2013 na [email protected]
• účast na workshopu je díky podpoře z EU fondů pro
projekt PharmAround (OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0034)
pro odborníky a studenty bezplatná
Download

HTA workshop - PharmAround