1
VOZOVNA A DÍLNY
MEDLÁNKY
Řečkovice
Filkukova
12
Komín,
smyčka
Vozovna
Medlánky
1
Hudcova
Tylova
(12)
Technické
muzeum
Mozolky
Burianovo
náměstí
Červinkova
Králova
Skácelova
Dobrovského
Tererova
Tábor
Klusáčkova
Stránského
Rybkova
Nerudova
Bráfova
Konečného náměstí
Grohova
Moravské
náměstí
Náměstí Míru
He
in
Vš ric
et hov
ičk a
ov
O Úv a
bi o
ln z
ít
rh
Ko
m
en
ná ské
m h
ěs o
tí
Česká
Janáčkovo
divadlo
Nemocnice
U Svaté Anny
Výstaviště,
hlavní vstup
Mendlovo
náměstí
(5)
Nové sady,
smyčka
Hybešova
Nové
sady
Malinovského
náměstí
Soukenická
Křížení a propojení
s neelektrifikovanou
železniční vlečkou
schéma tramvajové sítě
Václavská
Úzká
Poříčí
Vlhká
Masná
Mostecká
Trávníčkova
Stará
Osada
23
Körnerova
8
Jírova
Geislerova
Švermova
Židovský hřbitov
Kovářská
Svatopetrská
Konopná
Hluboká
(6)
Mifkova
Juliánov
9
Životského
(12)
Vojtova
Vsetínská
Bě
Kr loru
em sk
at á
or
iu
m
D
un
O ajs
so k
vá á
68
Dělnický
dům
Buzkova
Zvonařka
Celní
Starý Lískovec
Maloměřický
most
Vozovna
Husovice
Zdráhalova
Křídlovická
Nemocnice Milosrdných Bratří
(4)
Cacovická
Tomkovo náměstí
Náměstí Republiky
Venhudova
Hlavní nádraží
10
Brno
Štefánikova
čtvrť
Jugoslávská
Tkalcovská
Zelný
trh
Šilingrovo
náměstí
Obřany,
Babická
Proškovo
náměstí
5
Tomanova
Čtvery hony
Obřanská,
U Školy
á
Výstaviště,
vstup G2
Lipová
V předstihu položené koleje pro
uvažované prodloužení do Lesné
nad Husovickým tunelem VMO
Zemědělská
Náměstí
Svobody
VOZOVNA
PISÁRKY
4
Halasovo náměstí
Fügnerova
Bieblova
Lesnická
Husitská
Jungmannova
Kartouzská
Šumavská
Hrnčířská
Pionýrská
Antonínská
1
4
9 11
Semilasso
Ečerova
Pisárky
Čertova
rokle
Ústřední
hřbitov
Otakara
Ševčíka
Krásného
Kotlanova
Bě
lo
h
B í o rs
ká
lá
H
L í o ra
še
ňs
ká
Rosického
náměstí
6
Královo Pole,
nádraží
ne
m
oc
Ku nic
ld e
ov
a
Vozovna
Komín
O
m břa
os n
t ský
Technologický
park
Rakovecká
Kubíčkova
Ondrouškova
Kolejové propojení se sítí SŽDC
(nádraží Brno - Královo Pole)
Vo
je
ns
k
(3)
3
11
Kořískova
N
Dě ám
ts ěs
ká tí
ne 28.
m říjn
oc a
ni
ce
Přístaviště
15
Kř
íže
že ní n
le ee
zn le
ič kt
ní rif
vl iko
eč v
ky an
é
Zoologická zahrada
Kamenolom
Podlesí
Branka
Svratecká
Podstránská
Stránská
skála
10 Stránská
skála, smyčka
LEGENDA
Rozchod 1435 mm, elektrifikace 600 V = (tramvajová trať)
Ústřední hřbitov,
smyčka
TMB LÍŠEŇ
Novolíšeňská
Komárov
12
Masarova
(8)
Bývalá trať Brněnsko-líšeňské
dráhy ve špatném technickém stavu
Rozchod 1435 mm, bez elektrifikace (tramvajové koleje)
Rozchod 1435 mm, bez ekeltrifikace (železniční vlečka)
(2) 5
Bohunická
Ořechovská
Moravské lány
Moravanská
Modřická cihelna
Rozchod 1000 mm, bez ekeltrifikace (TMB Líšeň)
Rozchod 760 mm, bez ekeltrifikace (TMB Líšeň)
Splítka 1435/1000 mm, bez ekeltrifikace (TMB Líšeň)
Splítka 1000/760 mm, bez ekeltrifikace (TMB Líšeň)
Splítka 2 × 1435 mm (tramvajová trať)
Modřice, Tyršova
Trať mimo provoz, částečně rozebraná
Zastávka neobsluhovaná pravidelnými linkami
doprava.unas.cz
2
Modřice,
smyčka
Stav: 1/2013
Download

schéma tramvajové sítě doprava.unas.cz