TÜV NORD Czech, s .r.o. ·
Pod Há jk e m 406/1 · ČR · 180 00 PRAHA 8
TÜV NORD Czech, s.r.o.
Pod Hájkem 406/1
180 00 Praha 8
Tel: (00420) 296 587 201-5
Fax: (00420) 296 587 240
[email protected]
www.tuev-nord.cz
TÜV®
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
KVALITA BIOPALIV A ZPŮSOBY JEJÍHO HODNOCENÍ
Vážená paní / Vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro pracovníky maloobchodů a velkoobchodů, pro
odběratele biopaliv, prodejce kotlů a další uživatele biopaliv.
Cílem semináře je představit požadavky nejnovějších evropských norem na kvalitu biopaliv, tedy
dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky, dřevěného uhlí, briket z dřevěného uhlí a palivového
dřeva, a to v porovnání s reálnou situací na českém trhu s biopalivy a s riziky, které s sebou jejich
nenaplnění přináší.
Účastníci semináře budou seznámeni s různými druhy paliv a jejich užitnými vlastnostmi; bude jim
objasněno, které parametry kvality sledovat při nákupu zboží, na co si dávat pozor a jakým
způsobem kvalitu vizuálně vyhodnotit.
Datum konání: 23.10.2014 (čtvrtek)
Místo konání: TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny (areál Alstomu),
Olomoucká 7/9, 656 66 Brno
Doprava: MHD: tramvaj č. 8, 9 a 10, zastávka Životského
autem: GPS: 49°11´26.601“N, 16°37´55.27“E
Cena: 3 600 Kč vč. DPH / osoba (2 975 Kč bez DPH)
Pro členy Klastru Česká peleta 3 300 Kč vč. DPH / osoba (2 727 Kč bez DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Na setkání s Vámi se těší
RNDr. Alice Kotlánová
Vedoucí Laboratoří a zkušeben
TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny Brno
Pro bližší informace a přihlášky: Svatava Gašperčíková , Email: [email protected]
Tel. +420 545 110 120-2; Fax: +420 545 211 709
PROGRAM SEMINÁŘE
Čas
8:30
Téma
Registrace účastníků
9:00
Zahájení semináře
Kvalita dřevních pelet a briket podle
9:15 – 10:30 ČSN EN ISO 17225-2 a ČSN EN ISO
17225-3
10:30 – 10:45 Přestávka, občerstvení a káva
Kvalita palivového dřeva a dřevní štěpky
10:45 – 12:00 podle ČSN EN ISO 17225-4 a ČSN EN
ISO 17225-5
12:00 – 12:30 Přestávka, občerstvení a káva
Kvalita nedřevních pelet a briket podle
12:30 – 13:45 ČSN EN ISO 17225-6 a ČSN EN ISO
17225-7
Certifikace ENplus, popis domácích
13:45 – 14:30
a zahraničních trhů s peletami
Kvalita dřevěného uhlí podle ČSN EN ISO
14:30 – 15:00
17225-1
Předpokládaný čas ukončení semináře
15:00
Přednášející
RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech
RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech
RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech
RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech
Ing. Vladimír Stupavský
RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech
Organizační pokyny:
Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze. Přihlášky zasílejte
nejpozději do 21.10.2014.
Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou (na přihlášce je uvedeno naše
bankovní spojení a VS). Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře,
doložte ji, prosím, dokladem o platbě.
Fakturu – daňový doklad Vám zašleme poštou na základě přijaté platby.
V případě neúčasti se vložné nevrací a daňový doklad bude zaslán poštou
Těšíme se na setkání s Vámi!
Download

Pozvánka a program