Chceme zde nejen
bydlet, ale i dobře žít.
Andrej
Babiš
Pavel
Stonawský
Volte
č.2
Šter
nber
k
a
. říjn
1
1
–
.
10
2014
Komunální
volby
www.anoolomouc.cz/sternberk | www.facebook.com/anobudelip
Představujeme Vám kandidáty SPŠ a ANO
1. Ing. Pavel Stonawský
2. Ing. Iveta Káňová
3. Pavel Pospíšil
•51 let, nezávislý
•velitel městské policie
a starosta TJ Sokol
•45 let, nezávislý
•lékař chirurgického oddělení
nemocnice ve Šternberku
4. MUDr. Leo Puszkailer
5. Jan Mazal
6. Mgr. Michal Hlaváček
7. Ing. Boleslav Krejčíř
8. Jiří Kraus
9. Mgr. Pavel Vrba
10. Ing. Olga
Lorencová
•51 let, člen hnutí ANO
•ředitel VEPASPOL Olomouc, a.s.,
•2. místostarosta města Šternberka
•40 let, nezávislý
•zástupce ředitelky Olomouckého
inspektorátu České školní inspekce
11. Petr Zajíc
•47 let, nezávislý
•technik, REMIT s.r.o., Marius
Pedersen Group
•40 let, členka hnutí ANO
•poradce v oblasti
personální práce
•37 let, nezávislý
•finanční a ekonomický ředitel
společnosti MJM Litovel a.s.
12. Stanislav Mišo
•52 let, nezávislý
•revizní technik elektro
•37 let, člen hnutí ANO
•OSVČ ve stavebnictví
13. Ing. Klára Gubi
•35 let, nezávislá
•ředitelka cestovní kanceláře,
učitelka odborných předmětů
na SOŠ a VOŠ
•36 let, nezávislý
•zkušební technik ve stavebnictví,
vedoucí pracoviště Brno
14. Mgr. Alena
Vojkůvková
•58 let, nezávislá
•učitelka ZŠ Svatoplukova
•48 let, nezávislý
•ředitel Komerční
banky Prostějov
•49 let, nezávislá
•OSVČ, energetický
auditor
15. PaedDr. Eva
Kráčmarová
•50 let, nezávislá
•poradce pro sociální
věci, předsedkyně
občanského sdružení
ECCE HOMO
•47 let, nezávislý
•člen Moravské filharmonie,
hudební skupina GAMA
17. Petr Müller
•49 let, nezávislý
•technik, hospodář
rybářského svazu
18. Mgr. Jiří
Hackenwald
•65 let, nezávislý
•emeritní ředitel
gymnázia Šternberk
19. Miloslava Trundová
20. Josef Londa
Šternberk,
Společně pro Šternberk je sdružením nezávislých
kandidátů s volební stranou ANO 2011.
•60 let, nezávislá
•zdravotní sestra–záchranářka
město, ve kterém
chceme nejen bydlet,
ale i dobře žít.
•63 let, nezávislý
•MAS Šternbersko o.p.s.,
manažer
21. Zbyněk Kryl
•48 let, nezávislý
•brusič kovů, předseda
oddílu sportovní
gymnastiky TJ Sokol
Šternberk
Na naší kandidátce je 21 občanů, kteří ve svých
činnostech a oborech dosáhli úspěchů a nyní chtějí
věnovat svůj čas a energii i svému městu.
Volební kampaň si financujeme ze svých finančních
prostředků.
Vycházíme z tradičních názorů, které respektují úctu ke svobodě
jednotlivce a obhajují zásady svobodného tržního podnikání při
současném vědomí zodpovědnosti obecní samosprávy.
Předkládáme vám volební program, jehož základní principy vám
nejsou neznámé, neboť jste jim již v minulých volbách dali svůj hlas.
Tento volební program je otevřený vašim podnětům a všichni naši
kandidáti jsou připraveni k diskuzi s vámi nejen nyní, ale v rámci
celého následujícího volebního období.
Společně pro Šternberk a ANO 2011 vás bude průběžně informovat
na svých webových stránkách o činnosti svých kandidátů v orgánech města, o jejich úspěších a o realizaci tohoto programu.
Více o našem programu na
www.anoolomouc.cz/sternberk
16. Jiří Sova, Dipl.um.
Download

č.2 volte