Lyžařský kurz – závazná přihláška
Lyžařský výcvik 7. tříd proběhne od 10. – 15. února 2013 na chatě Barborka - Praděd.
Pobyt je hrazen z dotace opavského magistrátu ve výši 2 000,- Kč.
Bude vybírán doplatek na dopravu a vleky ve výši 1700,- Kč
Prosíme zaplatit celou částku 1700,- Kč do 15.11.2012 na č. u. 1025014833/5500, variabilní symbol: 201211,
specifický symbol: 6 číslic rodného čísla + jméno žáka
Opava, 12.9. 2012
Jméno a příjmení žáka ______________________________________________________________ Třída: VII. ___
Zatrhněte variantu:
Podpis rodiče:
sjezdové lyžování
-
snowboard ( max. 15 žáků )
Download

Závazná přihláška na lyžařský kurz pro sedmý ročník (2013)