Jméno a příjmení:
B
Třída / skupina:
TEST
Základy informačních technologií
B04TST_01
ž 30 min
04 - Stromová struktura - teorie
1. Jak se říká uspořádání souborů, adresářů a podadresářů na disku počítače? ....................................
2. Může podadresář obsahovat další vnořené adresáře?.........................................................................
3. Kolik znaků má obvykle přípona souboru? ...........................................................................................
4. Mohou v jednom adresáři existovat dva soubory s naprosto shodným názvem?
F Ano
F Ne
5. Doplňte typické přípony pro následující typy souborů:
Textový dokument .................................................................................................................................
Spustitelný soubor.................................................................................................................................
Obrázek (napište tři)..............................................................................................................................
Videosekvence - soubor s videem .......................................................................................................
Soubor s hudbou ..................................................................................................................................
6. Jaké písmeno má obvykle přiřazeno k disketové jednotce?
7. Jaký znak obvykle odděluje jméno souboru od přípony?
8. Je dán soubor „Informace z vedení porady.txt“. Zatrhněte, které údaje o něm jsou správné.
F Jedná se o textový dokument, což lze poznat podle textu, který obsahuje slovo „informace“.
F Jedná se o textový dokument, což lze poznat podle přípony txt.
F Takový soubor by nemohl existovat, protože není možné soubor pojmenovat s mezerami.
F Jedná se o databázový dokument, protože jeho koncovka má typické tři znaky.
8. Je dána stromová struktura viz schéma. Stromová struktura je úplná, tj. pokud to není zobrazeno,
nenachází se na disku již další objekty. Odpovězte na následující otázky:
Je adresář Úkoly prázdný?
F Ano F Ne
Obsahuje adresář Škola
nějaké soubory?
F Ano F Ne
Nachází se soubor info.txt
v hlavním adresáři?
F Ano F Ne
Nachází se adresář Úkoly
v hlavním adresáři?
F Ano F Ne
Kolik souborů obsahuje
adresář Texty?
......................
Disk C
Důležité
Úloha.doc
Škola
Projekt1
Úkoly
Texty
Kolik podadresářů obsahuje
adresář Texty?
Moje
......................
Napište úplnou cestu k souboru Výpisek.doc:
Info.txt
Výpisek.doc
Projekt2
..............................................................................................................................................................
Napište úplnou cestu k souboru Úloha.doc:
..............................................................................................................................................................
Napište úplnou cestu k podadresáři Projekt2:
..............................................................................................................................................................
1
Download

Základy informačních technologií