GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC
2015
GLASS
G LASS MOSA I C
2015
GLASS
Skleněná mozaika je mo­derní obkladový materiál vyráběný v široké škále ba­­­­rev, obvykle ve formátu 20×20×4 mm. Základem je homogen­
ní (celoprobarvená) nebo čirá mozaika. Další typy vznikají přidáním měděnky, per­­­leti či mícháním více barev. Je velmi vhodná jako obklad
stěn, stropů či podlah v interiérech i exteriérech. Díky svým užitným vlastnostem získala velkou oblibu ve využití do ba­zénů, aquaparků
či wellness prostor. Skleněná mozaika je typická svojí křehkostí a je nutné s ní zacházet opa­­­trně již při manipulaci, má vysokou životnost
a je barevně stálá. Široká paleta barev nabízí nekonečné mož­nosti kombinací, mixů či dekorů, které vytváříme na zakázku dle přání zá­
kazníka. / Glass mosaic is a modern ma­­terial produced in a wide variety of colors, usually in the format of 20×20×4 mm. The basic type
is a homogeneous colored or clear mosaic. Other types are created by adding verdigris, nacre or by mixing more colors. It is very suitable
for wall, ceiling and floors tiling both in interiors and exteriors. Owing to its useful properties it has gained a great popularity in the
application in pools, water parks and wellness areas. Glass mosaic is characterized by its fragility; it is essential to handle it with care while
carrying, it is highly durable and color-stable. A wide palette of colors offers endless combinations, mixes or decorations, which we create
based on the customer wishes.
4
MENHET 20
« 20×20
N20 A 10
A
N20 A 11
A
N20 A 12
A
N20 A 18
A
N20 A 19
A
N20 A 49
A
N20 A 48
A
N20 B 47
B
N20 C 46
C
N20 C 45
C
N20 C 35
C
N20 C 33
C
N20 B 32
B
N20 A 34
A
N20 A 31
A
N20 C 78
C
N20 B 71
B
N20 B 72
B
N20 A 73
A
N20 A 74
A
N20 A 75
A
N20 C 55
C
N20 B 52
B
N20 A 51
A
N20 B 28
B
N20 C 69
C
N20 B 62
B
N20 A 63
A
N20 A 64
A
N20 B 01
B
N20 B 02
B
N20 A 06
A
N20 A 05
A
N20 A 03
A
N20 A 04
A
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
GLASS MOSAIC
GLASS
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
5
MENHET 20
N20 C 65
C
N20 C 68
C
N20 B 67
B
N20 B 66
B
N20 B 44
B
20×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
N20 A 43
A
N20 A 42
A
N20 A 41
A
N20 A 40
A
N20 A 14
A
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
N20 C 57
C
N20 B 58
B
N20 B 59
B
N20 B 56
B
N20 D 81
D
GOLD
20×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
N20 D 92
D
N20 D 99
D
N20 DA 199
DA
N20 DA 192
DA
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
N20 MG 638
MG
N20 DG 782
DG
N20 MG 738
MG
N20 MG 738-R MG
N20 DG 628
DG
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
6
ATON 20
« 20×20
N20 GD 229
GD
N20 GD 209
GD
N20 GD 237
GD
N20 GD 233
GD
N20 GD 236
GD
N20 GD 256
GD
N20 GD 265
GD
N20 GA 48
GA
N20 GA 47
GA
N20 GB 46
GB
N20 GD 267
GD
N20 GD 255
GD
N20 GD 268
GD
N20 GD 239
GD
N20 GD 238
GD
N20 GA 74
GA
N20 GA 73
GA
N20 GB 72
GA
N20 GB 78
GB
N20 GB 29
GB
N20 GD 257
GD
N20 GD 242
GD
N20 GD 287
GD
N20 GD 224
GD
N20 GD 223
GD
N20 GD 250
GD
N20 GA 03
GA
N20 GA 02
GA
N20 GB 01
GB
N20 GB 28
GB
N20 GB 54
GB
N20 GB 68
GB
N20 GD 221
GD
N20 GD 202
GD
N20 GD 264
GD
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
GLASS MOSAIC
GLASS
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
7
ATON 20
N20 GD 249
GD
N20 GD 203
GD
N20 GD 259
GD
N20 GA 66
GA
N20 GB 67
GB
20×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
N20 GC 61
GC
N20 GB 62
GB
N20 GA 63
GA
N20 GA 64
GA
N20 GA 10
GA
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
N20 GA 11
GA
N20 GA 12
GA
N20 GA 37
GA
N20 GA 30
GA
N20 GA 31
GA
N20 GB 32
GB
N20 GB 33
GB
N20 GD 251
GD
N20 GD 225
GD
N20 GD 226
GD
N20 GD 220
GD
N20 GE 280
GE
N20 GB 36
GB
N20 GB 35
GB
N20 GC 91
GC
N20 GC 90
GC
N20 GC 92
GC
N20 GB 43
GB
N20 GC 44
GC
N20 GC 45
GC
N20 GE 274
GE
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
8
MENHET 10
« 10×10
N10 AS 10
AS
N10 AS 11
AS
N10 AS 12
AS
N10 AS 18
AS
N10 AS 19
AS
N10 AS 48
AS
N10 AS 49
AS
N10 BS 47
BS
N10 CS 46
CS
N10 CS 45
CS
N10 CS 35
CS
N10 CS 33
CS
N10 BS 32
BS
N10 AS 34
AS
N10 BS 59
BS
N10 BS 58
BS
N10 CS 57
CS
N10 CS 78
CS
N10 BS 71
BS
N10 BS 72
BS
N10 AS 73
AS
N10 AS 74
AS
N10 CS 15
CS
N10 CS 16
CS
N10 BS 20
BS
N10 AS 75
AS
N10 CS 61
CS
N10 AS 63
AS
N10 AS 64
AS
N10 BS 01
BS
N10 BS 02
BS
N10 AS 06
AS
N10 AS 05
AS
N10 AS 03
AS
N10 AS 04
AS
velikost mozaiky / mosaic size
10×10×4 mm
v balení / in box
2,02 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,00 kg
GLASS MOSAIC
GLASS
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
9
MENHET 10
N10 CS 68
CS
N10 BS 67
BS
N10 BS 66
BS
N10 AS 51
AS
N10 BS 44
BS
10×10 »
velikost mozaiky / mosaic size
10×10×4 mm
v balení / in box
2,02 m2 / mq
N10 AS 43
AS
N10 AS 42
AS
N10 AS 41
AS
N10 AS 40
AS
N10 AS 14
AS
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,00 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
N10 DS 81
DS
N10 DS 92
DS
N10 DS 99
ATON 10
DS
10×10 »
velikost mozaiky / mosaic size
10×10×4 mm
v balení / in box
2,02 m2 / mq
N10 GS 10
GS
N10 GS 90
GS
N10 GS 43
GS
N10 GS 33
GS
N10 GS 44
GS
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,00 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
N10 GS 45
GS
N10 GS 47
GS
N10 GS 02
GS
N10 GS 61
GS
N10 GS 74
GS
N10 GS 78
GS
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
10
MENHET PURE
« 20×20
H20 N 20
N
H20 N 21
N
H20 N 06
N
H20 200
N
H20 200/N20 F 10
N
H20 N 05
N
H20 O 04
O
H20 O 57
O
H20 N 25
N
H20 N 22
N
H20 P 39
P
H20 P 73
P
H20 P 51
P
H20 O 91
O
H20 P 84
P
H20 P 15
P
H20 O 31
O
H20 O 26
O
H20 O 28
O
H20 O 23
O
H20 P 02
P
H20 P 03
P
H20 O 11
O
H20 P 10
P
H20 O 54
O
H20 P 81
P
H20 P 63
P
H20 P 64
P
H20 O 37
O
H20 N 35
N
H20 O 01
O
H20 N 53
N
H20 N 08
N
H20 N 07
N
H20 O 30
O
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
GLASS MOSAIC
GLASS
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
11
MENHET PURE
H20 500/R20 C45
N
H20 O 33
O
H20 O 32
O
H20 N 13
N
H20 P 32
P
20×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
H20 O 69
O
H20 P 70
P
H20 N 14
N
H20 R 62
R
H20 R 94
R
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
N20 TA 43
TA
N20 TC 44
TC
N20 TB 33
TB
N20 TA 32
TA
N20 TA 31
TA
NEFERTUM
20×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
N20 TA 12
TA
N20 TA 74
TA
N20 TA 73
TA
N20 TB 72
TB
N20 TB 28
TB
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
N20 TB 54
TB
N20 TC 61
TC
N20 TB 01
TB
N20 TA 03
TA
N20 TA 02
TA
N20 TA 29
TA
N20 TA 52
TA
N20 TA 40
TA
N20 TC 81
TC
N20 TC 83
TC
N20 TC 92
TC
N20 TC 99
TC
N20 TC 99 M
TC
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
12
SHAJ
« 20×20
N20 PD 109
PD
N20 PD 129
PD
N20 PD 137
PD
N20 PD 133
PD
N20 PD 136
PD
N20 PD 156
PD
N20 PD 165
PD
N20 PA 12
PA
N20 PB 47
PB
N20 PB 46
PB
N20 PD 167
PD
N20 PD 155
PD
N20 PD 168
PD
N20 PD 139
PD
N20 PD 138
PD
N20 PA 73
PA
N20 PB 72
PB
N20 PD 157
PD
N20 PD 142
PD
N20 PD 187
PD
N20 PD 123
PD
N20 PD 150
PD
N20 PA 03
PA
N20 PA 02
PA
N20 PB 01
PB
N20 PD 121
PD
N20 PD 164
PD
N20 PD 149
PD
N20 PD 159
PD
N20 PB 67
PB
N20 PB 68
PB
N20 PB 32
PB
N20 PB 33
PB
N20 PD 125
PD
N20 PD 126
PD
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
GLASS MOSAIC
GLASS
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
13
SHAJ
N20 PD 120
PD
N20 PA 37
PA
N20 PB 43
PB
N20 PC 95
PC
N20 PC 94
PC
20×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
N20 PC 92
PC
N20 PC 93
PC
N20 PD 174
PD
N20 PE 181
PE
N20 PE 199
PE
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
N20 PE 179
PE
N20 PD 173
PD
N20 PD 181
FÉNIX
PD
20×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
H20 FA 261
FA
H20 FA 322
FA
H20 FA 362
FA
H20 FA 451
FA
H20 FA 561
FA
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
H20 FA 651
FA
H20 FA 661
FA
H20 FA 751
FA
H20 FA 763
FA
H20 FA 851
FA
H20 FA 361
FA
H20 FA 761
FA
H20 FA 762
FA
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
14
MENHET MIX
« 20×20
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
2,14 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
20 ks / pcs
N20 M 1
M
N20 M 2
M
N20 M 3
M
N20 M 4
M
N20 M 5
M
N20 M 6
M
N20 M 7
M
N20 M 8
M
N20 M 9
M
N20 M 10
M
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
GLASS MOSAIC
GLASS
balení na pal. / boxes in pal.
90 ks / pcs
15
ANUKET
20×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
20×20×4 mm
v balení / in box
1,95 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
18 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
6,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
72 ks / pcs
Ukázku realizace a programu na tvorbu
pos­­­tupného mixu naleznete na další straně. /
Im­­plementation examples and demon­
stration of the IT application for creating
gradual mix can be found on the next page.
N20 CV 401
CV
Barevné variace / Color variations
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
VIZUALIZACE NÁHODNÉHO MIXU NA ZAKÁZKU / CUSTOM-MADE VISUALIZATION OF A RANDOM MIX
16
MIX
« programy / software
Programy slouží jako podpůrné a velmi efektivní prostředky pro snadnou vizualizaci náhodných mixů na zakázku. Vytvoříte si vlastní a originální podobu
plat pro realizaci interiérů či exteriérů. Stačí si rozmyslet barevné kombinace,
vybrat z nabízené mozaiky zástupce a v procentech určit jeho zastoupení na
jednom platě. K doladění výsledného dojmu vybraného mixu slouží základní
řada spárovacích hmot Mapei, která může významně měnit,
dotvářet a podkreslovat vytvořený mix. Práce s programy je
velice jednoduchá. Určitě si je vyzkoušejte i vy! / IT applications serve as a very effective means for easy custom-made
visualization of a random mix. You can create your own original type of plate for interior or exterior implementation. Just
think about color combinations, choose a type from offered mosaics and
determine the percentage of their representation on the plate. To fine-tune
the resulting impression of the selected mix, choose the Mapei basic line of
grouts, which can change, finish and underline the created mix. The application is very simple. Be sure to check it out!
GLASS MOSAIC
GLASS
Vytvořte si vlastní mix na www.butterfly.cz / Make your
own mix on www.butterfly.cz
17
DEKORY NA ZAKÁZKU / CUSTOM-MADE
DECORATIONS
18
DECOR
« programy / software
Na základě Vašeho osobního přání jsme schopni připravit
jakoukoli předlohu, motiv či obrázek do mozaikové podoby.
Tyto dekory a ornamenty jsou zárukou originality a mohou
pozvednout tradiční i moderní interiér na umělecké dílo.
Mozaiku lze kombinovat v jednom formátu ve všech barvách
příslušné série. / Based on your personal wishes, we are able
to turn any template, theme or image into a mosaic form.
These decorations and ornaments guarantee originality and
can enhance both traditional and modern interiors to a piece
of art. The mosaic can be combined in one format in all the
colors of the series.
GLASS MOSAIC
GLASS
Vytvoříme dekor dle vašeho zadání. / We will
prepare decor according your proposal.
19
20
kód
code
Technické údaje / Technical data
Souhrnné informace o rozměrech a baleních
jednotlivých mozaik uvedených v katalogu. /
Summary information on the size and pack­
aging of particular mosaics adduced in the
catalog.
Cenové kódy / Price codes
Rozbor a popis kódu označení mozaiky. / Analysis
and description of the mosaic code label.
velikost mozaiky (mm)
mosaic size (mm)
v balení (m2)
in box (mq)
MENHET 20 20×20×4
MENHET 10 10×10×4
MENHET PURE20×20×4
MENHET MIX20×20×4
ATON 20
20×20×4
ATON 10
10×10×4
ATON MIX 20×20×4
NEFERTUM20×20×4
SHAJ
20×20×4
FÉNIX
20×20×4
ANUKET
20×20×4
GOLD
20×20×4
Informace / Information
plat v balení (ks)
sheets in box (pcs)
2,14
2,02
2,14
2,14
2,14
2,02
2,14
2,14
2,14
2,14
1,95
2,14
váha 1 m2 (kg)
weight 1 mq (kg)
balení na pal. (ks)
boxes in pal. (pcs)
206,5
206,0
20 6,5
206,5
206,5
206,0
206,5
206,5
206,5
206,5
186,5
206,5
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
72
90
H20 N 20
Všeobecné informace o sortimentu a doplňující
informace ke katalogu. / General information about
the assortment and additional information to the
catalog.
Formát / Format
Barva / Color
Cenový kód / Price code
i
Pro běžnou údržbu skleněné mozaiky doporučujeme použít běžný čistící prostředek bez chemikálií, určený pro čištění skleněných povrchů. Nedoporučujeme používat vosk, olej, kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu fosforečnou či fosforečnatou. / For routine maintenance of a glass mosaic we recommend
using regular detergent without chemicals designed to clean glass surfaces. We do not recommend using wax, oil, hydrofluoric acid, phosphoric or phosphorous acid.
Některé typy skleněné mozaiky vykazují na svém povrchu poréznost, která je u tohoto materiálu standardní. / Some types of glass mosaic show signs of porous
surface, which is standard for this material.
Drobné odštěpky hran nebo rohů mozaiky jsou charakteristické pro tento materiál a dochází k nim již při samotné výrobě. / Chipped-off mosaic edges or
corners are characteristic of this material and they occur during the production process.
GLASS MOSAIC
GLASS
Fota produktů mají pouze informativní charakter, skutečné barvy produktů mohou být mírně odlišné. / Photos of the products are for informational purposes only; real product colors may be slightly different.
Dodací termíny u položek, které nejsou skladem, konzultujte s dodavatelem! / Delivery times for items that are not in stock consult with the supplier!
Položky držené skladem. / Items standardy available on stock.
Butterfly Trading, s. r. o., Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Tel.: +420 484 847 930–931, Fax: +420 484 847 933
www.butterfly.cz | www.butterflytrading.cz [email protected] | [email protected]
GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC • GLASS MOSAIC
W W W . B U T T E R F L Y . C Z
Download

Skleněná mozaika - Butterfly Trading sro