C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic
gm
cm
ceramic mosaic
b u t t e r f l y
2011
Velmi oblíbenou mozaikou
je, díky bohaté nabídce tva­
­­­­rů, povrchů a barev, mozai­
­ka keramická. Předsta­
vuje sortiment od klasic­ ce r am i c
kých čtvercových formátů,
přes obdélníkové „Bricky“ a ko­­lečka,
až po nepravidelné tvary oblázků.
Rozmanitá je také povrchová úprava
keramické mozaiky. Dodáváme mo­
zaiky s povrchem hladkým, struktu­
rovaným či prostikluzným. Mozaika
s atestovaným protiskluzným povr­
chem je určena do areálu bazénů, well­
­nessů, parních místností, sprch a dal­
­­­ších prostor s požadavkem na bez­
pečnost. K designové špičce patří
keramická mozaika s metalickou gla­
­­zurou. V neposlední řadě nabízíme
mozaiku slinutou, která se řadí mezi
velmi odolné obkladové materiály,
vhodné do zatěžovaných prostor.
Owing to a rich supply of
shapes, surfaces and col­
ors, it is the ceramic mosa­
ic which is very popular.
m o s a i c It features a range from
the classic square format,
through rectangular "Bricks" or wheels,
to irregular shapes of pebbles. It is
also the surface finishing which is very
diverse for ceramic mosaics. We sup­
ply mosaics with smooth, textured or
non-slip surface. The mosaic with at­­
tested non-slip surface is determined
for facilities such as pools, wellness
areas, steam rooms, showers and
other locations requiring security.
Ceramic mosaics with a metallic glaze
belong to top-design matters. Last
but not least, we offer a sintered mo­­
saic which ranks among the most re­­­­
sistant tiling materials, appropriate
for highly loaded spaces.
cm
6
cm
oblázky / pebbles
river
« oblázky / pebbles
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
H TP 20
H TP 33
H TP 80
H PY 38
H TP 79
H P 11
I IP 7
I IP 13
I IP 31
I IP 80
I IP 70
I IP 79
HP1
HP2
HP4
HP5
NEW
H RUST 30
I SP 66
H PIB 08
23 × 23 mm
cm
7
mountain
H MCX 402
H MCX 466
H MCK 161
H MCK 169
15 × 15 »
23 × 23 »
7 × 27 »
10 × 47 »
NEW
H MCK 159
H MCX 401
H SRX 689
H HK 18
H TSS 59
15 × 15 mm
NEW
H HK 89
10 × 47 mm
H TSB 98
7 × 27 mm
H TSB 69
H TBB 98
H TBB 69
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
8
cm
25 × 25 mm
METALlIC
« 25 × 25
B 1S KK1001B
B 1S KK1001ZB
B 1S KK1866B
B 1S KK1866ZB
B 1S KY1001ZB
B 1S KY1866B B 1S KY1866ZB
B 1S SILVER
B 1S COPPER
B 1S KY2510B
B 1S KK2822B
B 1S KY1001B
B 1S KY2822B
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
B 1S GOLD
22 × 73 mm
cm
9
METALlIC
B 06R KK1001B
B 06R KK1866B
B 06R KK2679B
B 06R KK2822B
B 06R KY1001B
B 06R KY1866B
B 06R KY2679B
B 06R KY2822B
15 × 15 »
22 × 73 »
15 × 15 mm
H HKM 1508
57 × 57 mm
oc tagon
57 × 57 »
B OC 280
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
10
cm
25 × 25 mm
sahara
slinutá / vitrified
« 25 × 25
« oblázky / pebbles
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
B 1S GI 1000
B 1S GI 1100
B 1S GI 1701
B 1S GI 2000
B 1S GI 3001
B 1S GI 3000
B 1S GI 4002
B 1S GI 4000
B 1S GI 2001
B 1S GI 6001
B 1S GI 7000
B 1S GI 7002
B 1S GI 7004
B 1S GI 7005
B 1S GI 7003
B 1S GI M001
NEW
NEW
oblázky / pebbles
NEW
H UP 20
H UP 89
H UPX 69
Ø 20 mm
cm
11
sahara
slinutá / vitrified
R10
H KRC 220
R10
H KRC 280
R10
H KRC 217
R10
H KRC 289
25 × 25 mm
R11
R11
R11
R11
25 × 25 »
Ø 20 »
Protiskluznost / Slip resistance
povrchová vlastnost keramické mozaiky, která určuje
vhodnost použití vybraného typu mosaiky pro konkrétníR10
prostory k zajištění bezpečného pohybu osob.
/ properties of ceramic mosaic surface determining
the suitability of application of a selected tile type for
specific areas to ensure safe movement.
R11 úhel skluzu 19°–27°; keramické mo-
zaiky např. do kuchyní, sanatorií, pro
mycí linky, prádelny, brusírny. / slip angle
19°–27°; ceramic mosaic for kitchens, sanatorium, car
washes, laundries, grinding shops, etc.
H TCU 20
H TCU 80
H TCU 82
H TCU 89
Ø 20 mm | 67 × 12 mm
grape
Ø 20 »
67 × 12 »
H KSR 21
H NOR 20
H NOR 80
H NOR 100
NEW
H NOR 890
H WAVE 2
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
12
cm
46,5 × 46,5 mm
PROJECT
« 46,5 × 46,5
B 2S 6210
B 2S 0314
B 2S 6500
B 2S GI 1000
B 2S GI 2000
B 2S GI 6001
B 2S GI 7000
B 2S GI 7002
B 2S GI 7004
B 2S GI 7005
B 2S GI 7003
B 2S 6110
B 2S MW
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
B 2S GI M001
48 × 48 mm
cm
13
PROJECT
35 × 35 »
48 × 48 »
50 × 50 »
B 2SM 6110
B 2SM 0774
B 2SM MW
R10
R10
B 2SM 0790
B 2SM 6790
Protiskluznost / Slip resistance
povrchová vlastnost keramické mozaiky, která určuje
vhodnost použití vybraného typu mosaiky pro konkrétníR10
prostory k zajištění bezpečného pohybu osob.
/ properties of ceramic mosaic surface determining
the suitability of application of a selected tile type for
specific areas to ensure safe movement.
R10
R10
R11
R11
B 2SM NST 0701
R11
H MSU 2220
B 2SM BL4
R11
H MSU 2217
H MSU 2282
R11 úhel skluzu 19°–27°; keramické mo-
zaiky např. do kuchyní, sanatorií, pro
mycí linky, prádelny, brusírny. / slip angle
19°–27°; ceramic mosaic for kitchens, sanatorium, car
washes, laundries, grinding shops, etc.
H MSU 2289
H MSU 2232
50 × 50 mm
H MIMO 99
35 × 35 mm
H M 8280
B M 545
B M 790
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
14
cm
22 × 73 mm
BRICK
« 22 × 73
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
B 06R 6110
B 06R 6122
B 06R 6770
B 06R 6116
B 06R 6786
B 06R 6790
B 06R MW
B 06R GI 1000
B 06R GI 1100
B 06R GI 7000
B 06R GI 7002
B 06R GI 7004
B 06R GI 7005
B 06R GI 7003
B 06R GI M001
B 06T 6110
B 06T 6122
B 06T 6790
B 06T GI 1000
B 06T GI 7000
B 06T GI 7002
B 06T GI 7004
B 06T GI 7003
25 × 25 mm
R10
R10
R10
R11
R11
R11
cm
15
palet te mix
25 × 25 »
22 × 22 »
B 1S NST 0701
B 1S NST 0700
B 1S NST 0400
B 1S NST 0300
Protiskluznost / Slip resistance
povrchová vlastnost keramické mozaiky, která určuje
vhodnost použití vybraného typu mosaiky pro konkrétní prostory k zajištění bezpečného pohybu osob.
/ properties of ceramic mosaic surface determining
the suitability of application of a selected tile type for
specific areas to ensure safe movement.
R10 úhel skluzu 10°–19°; keramické mozai-
ky např. ve skladech, malých kuchyních.
/ slip angle 10°–19°; ceramic mosaic for
stores, small kitchens, etc.
H LN 99
H LNG 99
B 1S MG 4040
B 1S MG 4046
R11
B SBM 10
22 × 22 mm
H MOX 51
H MOX 76
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
16
cm
25 × 25 mm
palet te uni
« 25 × 25
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
B LN 90 / H LN 90
B LNG 90 / H LNG 90
B 1S MW
B 1S 0242
B 1S BL 4
B 1S BL 9 / B LNG 80
B 1S BL 10 / H LNG 80
B 1S 5493
B 1S 0290
H LNG 300
B 1S NSG 6200
B 1S 0239
H LNG 17
B 1S 0774
H LN 890
B LNG 89/ B 1S 6790
H LN 17
H LN 82
H LN 95
NEW
H LNG 82
25 × 25 mm
cm
17
palet te uni
25 × 25 »
B 1S 0515
B 1S 0615
B 1S 0550
B 1S 5532
B 1S 0423
B 1S 0470
B 1S 0300
B 1S 0490
H LNG 31
H LNG 79
B 1S 0315
B 1S 0394
B 1S 0790
B 1S BL 7
B 1S 6320
H LNG 100
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
18
cm
19 × 19 mm
ELEGANT
« 19 × 19
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
B 06S 6110
B 06S 6116
B 06S 6770
B 06S 6786
B 06S MW
B 06S 6420
B 06S 6421
B 06S 6422
B 06S 0221
B 06S 0222
B 06S 0721
B 06S 0722
B 06S SILVER
B 06S COPPER
B 06S SILVER-COPPER
B 06S SI 01
B 06S SI 02
19 × 19 mm
cm
19
ELEGANT
19 × 19 »
B 06S 6790
B 06S MG M001
B 06S 6110-6790
B 06S MG 4044
B 06S MM 3
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
20
cm
9,5 × 9,5 mm | 12 × 12 mm
MINICERAM
« 9,5 × 9,5
« 12 × 12
cm
B H 3
B H 201
B H 2
B H 2002
B H 1
B H 92
B H 91
B H 243
B H 242
B H 241
B H 24
B H 49
B H 48
B H 47
B H 5
B H 4
B H 401
B H 72
B H 71
B H 10
B H 101
B H 6002
B H 6
B H 145
B H 132
B H 131
B H 13
B H 141
B H 14
B H 172
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
9,5 × 9,5 mm | 12 × 12 mm
cm
21
MINICERAM
B H 17
B H 171
B H 18
B H 16
B HA 20
B H 2001
B H 191
B H 19
B H 45
B H 43
B HA 10
B HA 20
B HA 30
B H E1035
9,5 × 9,5 »
12 × 12 »
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
22
cm
23 × 23 mm
NEW
palatino
« 23 × 23
« 23 × 48
« 48 × 48
« 98 × 98
B 1SM GLOSS WHITE
B 1SM MATT WHITE
B 1SM GLOSS ALABASTER
B 1SM MATT ALABASTER
B 1SM GLOSS IVORY
B 1SM MATT IVORY
B 1SM GLOSS CREAM
B 1SM MATT CREAM
B 1RM GLOSS ALABASTER
B 1RM MATT ALABASTER
B 1RM GLOSS IVORY
B 1RM MATT IVORY
B 1RM GLOSS CREAM
B 1RM MATT CREAM
B 2SM GLOSS ALABASTER
B 2SM MATT ALABASTER
B 2SM GLOSS IVORY
B 2SM MATT IVORY
B 2SM GLOSS CREAM
B 2SM MATT CREAM
B 4SM GLOSS ALABASTER
B 4SM MATT ALABASTER
B 4SM GLOSS IVORY
B 4SM MATT IVORY
B 4SM GLOSS CREAM
B 4SM MATT CREAM
23 × 48 mm
B 1RM GLOSS WHITE
B 1RM MATT WHITE
48 × 48 mm
B 2SM GLOSS WHITE
B 2SM MATT WHITE
98 × 98 mm
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
B 4SM GLOSS WHITE
B 4SM MATT WHITE
cm
23
NEW
palatino
B 1SM GLOSS MUDDY
B 1SM MATT MUDDY
B 1SM GLOSS FLAX
B 1SM MATT FLAX
B 1SM GLOSS CLAY
B 1SM MATT CLAY
B 1SM GLOSS METAL
B 1SM MATT METAL
B 1RM GLOSS MUDDY
B 1RM MATT MUDDY
B 1RM GLOSS FLAX
B 1RM MATT FLAX
B 1RM GLOSS CLAY
B 1RM MATT CLAY
B 1RM GLOSS METAL
B 1RM MATT METAL
B 2SM GLOSS MUDDY
B 2SM MATT MUDDY
B 2SM GLOSS FLAX
B 2SM MATT FLAX
B 2SM GLOSS CLAY
B 2SM MATT CLAY
B 2SM GLOSS METAL
B 2SM MATT METAL
B 4SM GLOSS MUDDY
B 4SM MATT MUDDY
B 4SM GLOSS FLAX
B 4SM MATT FLAX
B 4SM GLOSS CLAY
B 4SM MATT CLAY
B 4SM GLOSS METAL
B 4SM MATT METAL
23 × 23 »
23 × 48 »
48 × 48 »
98 × 98 »
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
24
cm
23 × 23 mm
23 × 48 mm
FORMAT MIX
NEW
palatino
« 23 × 23
« 23 × 48
« 48 × 48
« 98 × 98
B 1SM GLOSS MIX
B 1SM MATT MIX
48 × 48 mm
B 2SM GLOSS MIX
B 2SM MATT MIX
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
kód
code
PALATINO
B 1SM GLOSS/MATT xx
B 1RM GLOSS/MATT xx
B 2SM GLOSS/MATT xx
B 4SM GLOSS/MATT xx
B 1SMRM2SM GLOSS/MATT MIX
B 1RM GLOSS MIX
B 1RM MATT MIX
B 1SMRM2SM GLOSS MIX
B 1SMRM2SM MATT MIX
98 × 98 mm
B 4SM GLOSS MIX
B 4SM MATT MIX
velikost mozaiky (mm)
mosaic size (mm)
v balení (m2) plat v balení (ks)
váha 1 m2 (kg) balení na pal. (ks)
in box (mq) sheets in box (pcs) weight 1 mq (kg) boxes in pal. (pcs)
23 × 23
0,93
10
11,33
90
23 × 48
0,93
10
11,68
108
48 × 48
0,93
10
11,33
90
98 × 98
0,93
10
11,33
90
23 × 23 | 23 × 48 | 48 × 48
0,9310
11,3390
26
cm
Technické údaje / Technical data
Souhrnné informace o rozměrech a baleních
jednotlivých mozaik uvedených v katalogu. /
Summary information on the size and packaging of particular mosaics adduced in the
catalog.
Informace / Information
Všeobecné informace o sortimentu a doplňující
informace ke katalogu. / General information about
the assortment and additional information to the
catalog.
kód
code
OCTAGON
RIVER - H P xx, H PIB xx
- H TP xx
- H RUST 30
- I IP xx, I SP xx
- H PY xx
PALETTE UNI
PALETTE MIX - B 1S NST 0701,
B 1S NST 0300, B 1S NST 0400
- B 1S NST 0700, H LN 99, H LNG 99,
B SBM 10, B 1S MG xx
- H MOX xx
SAHARA - B 1S GI xx - H KRC xx - H TCU xx
- H UP xx, H UPX xx
GRAPE - H KSR xx, H KSX xx, H NOR xx
- H WAVE xx
ELEGANT - B 06S xx
BRICK - B 06T xx - B 06R xx MINICERAM 12
MINICERAM 9,5
MOUNTAIN - H MCK xx, H MCX xx
- H TBB xx
- H TSB xx
- H TSS xx
- H HK xx
- H SRX xx
METALLIC - H HKM xx
- B 06R KY xx, B 06R KK xx
- B 06R SILVER
- B 1S GOLD - B 1S SILVER, B 1S COPPER
- B 1S KK xx, B 1S KY xx
PROJECT - B M 545, B M 790, H M 8280 - H MSU xx
- B 2S GI xx, B 2S xx, B 2SL xx - B 2SM xx
- H MIMO 99
i
cm
ceramic mosaic
w w w. b u t t e r f ly. c z
velikost mozaiky (mm)
mosaic size (mm)
v balení (m2) plat v balení (ks)
váha 1 m2 (kg) balení na pal. (ks)
in box (mq) sheets in box (pcs) weight 1 mq (kg) boxes in pal. (pcs)
57 × 57
oblázky / pebbles
oblázky / pebbles
oblázky / pebbles
oblázky / pebbles
oblázky / pebbles
25 × 25
0,93
0,87
0,74
0,74
0,71
0,70
0,99
10
10
10
10
10
10
10
10,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,40
108
108
135
144
144
144
108
25 × 25
0,99
10
10,00
108
25 × 25
22 × 22
25 × 25
Ø 20
25 × 25
oblázky / pebbles
Ø 20
12 × 67
19 × 19
22 × 73
22 × 73
12 × 12
9,5 × 9,5
23 × 23
10 × 47
7 × 27
15 × 15
15 × 15
23 × 23
15 × 15
21,5 × 71,5
22 × 73
25 × 25
25 × 25
25 × 25
35 × 35
48 × 48
46,5 × 46,5
48 × 48
50 × 50
0,99
0,90
0,99
0,90
0,87
0,74
0,99
0,95
0,93
0,76
0,76
1,00
1,00
0,93
0,93
0,94
0,96
0,93
0,93
0,93
1,00
0,76
0,35
0,99
1,00
0,93
0,83
0,92
0,92
1,08
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
11
10
5
10
11
10
10
10
10
10
9,40
11,00
10,00
8,00
9,40
7,00
6,70
10,00
9,00
10,00
10,00
9,60
9,60
11,00
8,70
6,20
6,62
10,00
10,00
10,00
12,00
10,00
3,70
9,40
9,70
9,75
10,00
10,00
10,00
12,00
108
108
108
144
108
144
135
126
90
90
90
99
99
90
126
90
72
108
90
108
90
90
100
108
99
108
108
90
90
108
Mozaiky v rámci jedné série nemusí vykazovat v detailech stejné rozměry, tvary, případně velikost spár. Toto je třeba brát v potaz zejména při požadavku
na vzájemnou kombinaci jednotlivých barev, nebo typů mozaik a vždy konzultovat s odborníky servisu firmy Butterfly. / Mosaics within one series need not
show the same size, shape, or size of joints in details. This should be taken into account especially when requiring mutual combination of various colors or
mosaic types and always consults professional service of Butterfly.
Keramická mozaika je křehký materiál a je potřeba s ním zacházet opatrně již při manipulaci a chránit před vlhkem. / Ceramic mosaic is a fragile material; it is
essential to handle it with care while carrying and to protect it from moisture.
Pro běžnou údržbu keramických mozaik doporučujeme použít běžný čisticí prostředek bez chemikálií a bez abrazivních složek k tomu určených. Nedoporučujeme používat vosk, olej, kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu fosforečnou či fosforečnatou. / For routine maintenance of a ceramic mosaic we recommend
using regular detergent without chemicals and without abrasive ingredients designed for this purpose. We do not recommend using wax, oil, hydrofluoric
acid, phosphoric or phosphorous acid.
Fota produktů mají pouze informativní charakter, skutečné barvy produktů mohou být mírně odlišné. / Photos of the products are for informational purposes only; real product colors may be slightly different.
Položky držené skladem. / Items standardy available on stock.
Položky pouze do vyprodání zásob. / Stock limited.
Butterfly Trading, s. r. o. , Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Tel.: +420 484 847 930–931, Fax: +420 484 847 933
www.butterfly.cz | www.butterflytrading.cz [email protected] | [email protected]
C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic • C E R A M I C m o s aic
w w w . b u t t er f l y . c z
Download

Katalog keramické mozaiky ke stažení