CHEMIE/8. ročník/č. 10
SULFIDY
1. Vyber z následujících sloučenin sulfidy a podtrhni je.
SO2, Na2S, NaOH, H2SO4, Na2SO4, FeS, SO3, NH4Cl, Fe2O3, Al(OH)3, K2SO3, HF, CaCO3, NO2,
PbS,AgNO3, CaSO3, H2SO3, ZnS, KOH, CO2, PbI2, HCl, HClO4, Al2S3, Al2(SO4)3, KBr, SiO2,
2. Zakroužkuj správný název oxidu nebo jeho značku.
sulfid vápenatý
Al2S3
sulfid sodný
FeS
sulfid cíničitý
K2S
Ca2S
sulfid hlinitý
Na2S
sulfid železnatý
SnS4
sulfid draselnatý
CaS
sulfid hlinný
NaS2
sulfid železný
SnS2
sulfid draselný
3. Vytvoř ze vzorců sulfidů jejich název. Piš nad prvky jejich oxidační čísla.
Li2S
FeS
Al2S3
Na2S
PbS
SnS2
K2S
CaS
P2S5
MnS
4. Vytvoř z názvů sulfidů jejich vzorce. Piš nad prvky jejich oxidační čísla.
Sulfid zinečnatý
sulfid draselný
sulfid uhličitý
sulfid stříbrný
sulfid vápenatý
sulfid měďnatý
sulfid arseničný
sulfid sodný
sulfid rtuťnatý
sulfid antimonitý
5. Doplň tabulku.
pyrit
sfalerit
sulfid rtuťnatý
PbS
Financováno z projektu „Přírodní vědy moderně a interaktivně“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0104
sulfid zinečnatý, zlatožlutá, cinabarit (rumělka), ruda olova a stříbra, disulfid železnatý, červená,
galenit, hlavní ruda zinku, HgS, kovově lesklá, sulfid olovnatý, výroba kyselina sírové a železa,
ZnS, hlavní ruda rtuti, FeS2, většinou hnědá
6. Vylušti křížovku.
Významným nalezištěm pyritu je město __ __ __ __ __ __ __ __ __
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Fes
6. AI2S3
2. Triviální název sulfidu rtuťnatého
7. Galenit je rudou
3. Zinek se používá k výrobě slitiny
8. Sulfidy jsou bezkyslíkaté sloučeniny kovů a
4. Triviální název sulfidu antimonitého
9. Triviální název disulfidů železnatého
5. Pyrit se využívá k výrobě kyseliny
7. Rozhodni o správnosti odpovědi.
Sulfidy jsou významné rudy kovů.
ANO
NE
Sulfidy mají malou hustotu.
ANO
NE
Rumělka je hlavní rudou olova.
ANO
NE
Pyrit bývá označován jako tzv. kočičí zlato.
ANO
NE
Síra v sulfidu má oxidační číslo –I
ANO
NE
Galenit má mosazně žlutou barvu.
ANO
NE
8. Najdi následující sulfidy ve čtyřsměrce a tajenku doplň do textu.
Hg2S, PbS, Ag2S, Cu2S, FeS, BaS, Na2S, HgS, SnS, B2S3, Li2S, ZnS
Tajenka: naleziště pyritu __ __ __ __ __ __ __ __ u Plzně
S
O
D
N
Ý
C
H
Ý
R
T
L
O
M
T
Í
N
T
I
Ř
O
Ý
T
A
N
R
A
B
Í
V
Ý
Ý
N
A
T
N
O
B
N
N
N
Č
T
U
Ť
R
R
A
H
Ď
E
Ý
Ť
U
I
N
T
T
Ě
N
C
N
T
T
Ý
Ý
I
M
I
E
Ý
R
Ý
Ž
E
L
E
Z
N
A
T
Ý
ŘEŠENÍ
CHEMIE/8. ročník/č. 10
SULFIDY
1. Vyber z následujících sloučenin sulfidy a podtrhni je.
SO2, Na2S, NaOH, H2SO4, Na2SO4, FeS, SO3, NH4Cl, Fe2O3, Al(OH)3, K2SO3, HF, CaCO3, NO2,
PbS, AgNO3, CaSO3, H2SO3, ZnS, KOH, CO2, PbI2, HCl, HClO4, Al2S3, Al2(SO4)3, KBr, SiO2,
2. Zakroužkuj správný název oxidu nebo jeho značku.
sulfid vápenatý
Al2S3
sulfid sodný
FeS
sulfid cíničitý
K2S
Ca2S
sulfid hlinitý
Na2S
sulfid železnatý
SnS4
sulfid draselnatý
CaS
sulfid hlinný
NaS2
sulfid železný
SnS2
sulfid draselný
3. Vytvoř ze vzorců sulfidů jejich název. Piš nad prvky jejich oxidační čísla.
Li2S sulfid lithný
FeS sulfid železnatý
Al2S3 sulfid hlinitý
Na2S sulfid sodný
PbS sulfid olovnatý
SnS2 sulfid cíničitý
K2S sulfid draselný
CaS sulfid vápenatý
P2S5 sulfid fosforečný
MnS sulfid manganatý
4. Vytvoř z názvů sulfidů jejich vzorce. Piš nad prvky jejich oxidační čísla.
sulfid zinečnatý ZnS
sulfid draselný K2S
sulfid uhličitý CS2
sulfid stříbrný Ag2S
sulfid vápenatý CaS
sulfid měďnatý CuS
sulfid arseničný As2S5
sulfid sodný Na2S
sulfid rtuťnatý HgS
sulfid antimonitý Sb2S3
5. Doplň tabulku.
pyrit
galenit
sfalerit
cinabarit (rumělka)
disulfid železnatý
sulfid olovnatý
sulfid zinečnatý
sulfid rtuťnatý
FeS2
PbS
ZnS
HgS
zlatožlutá
kovově lesklá
většinou hnědá
červená
výroba kyselina
sírové a železa
ruda olova a stříbra
hlavní ruda zinku
hlavní ruda rtuti
sulfid zinečnatý, zlatožlutá, cinabarit (rumělka), ruda olova a stříbra, disulfid železnatý, červená,
galenit, hlavní ruda zinku, HgS, kovově lesklá, sulfid olovnatý, výroba kyselina sírové a železa,
ZnS, hlavní ruda rtuti, FeS2, většinou hnědá
6. Vylušti křížovku.
Významným nalezištěm pyritu je město Z L A T É H O R Y
1.
S
U
L
F
I
D
2.
Ž
E
L
E
Z
N
A
R
U
M Ě
L
K
A
T
Ý
3.
M O
S
A
Z
4.
A
N
T
I
M O
N
I
T
V
É
H
L
I
N
I
T
Ý
O
L
O
V
A
Í
R
Y
9.
P
Y
R
I
T
1. Fes
2. Triviální název sulfidu rtuťnatého
3. Zinek se používá k výrobě slitiny
4. Triviální název sulfidu antimonitého
5. Pyrit se využívá k výrobě kyseliny
6. AI2S3
7. Galenit je rudou
8. Sulfidy jsou bezkyslíkaté sloučeniny kovů a
9. Triviální název disulfidů železnatého
5.
6.
S
U
S
Í
R
O
L
F
I
D
7.
8.
7. Rozhodni o správnosti odpovědi.
Sulfidy jsou významné rudy kovů.
Sulfidy mají malou hustotu.
Rumělka je hlavní rudou olova.
Pyrit bývá označován jako tzv. kočičí zlato.
Síra v sulfidu má oxidační číslo –I
Galenit má mosazně žlutou barvu.
S
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
8. Najdi následující sulfidy ve čtyřsměrce a tajenku doplň do textu.
Hg2S, PbS, Ag2S, Cu2S, FeS, BaS, Na2S, HgS, SnS, B2S3, Li2S, ZnS
Tajenka: naleziště pyritu H R O M N I C E u Plzně
S
O
D
N
Ý
C
H
Ý
R
T
L
O
M
T
Í
N
T
I
Ř
O
Ý
T
A
N
R
A
B
Í
V
Ý
Ý
N
A
T
N
O
B
N
N
N
Č
T
U
Ť
R
R
A
H
Ď
E
Ý
Ť
U
I
N
T
T
Ě
N
C
N
T
T
Ý
Ý
I
M
I
E
Ý
R
Ý
Ž
E
L
E
Z
N
A
T
Ý
Autorem pracovního listu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Tereza Kapiasová
Download

SULFIDY