Závady dle ČSN
Schodiště ČSN 73 4130
1/ Zábradlí – přesah madla
Toto není dodrženo.
2/ Otvory ve stupnicích
Toto není dodrženo.
Zábradlí ČSN 74 3305
1/ Zábradelní zarážka
zábradelní zarážka u schodišťových ramen
Vyňato z posudku Doc. Dr. Ing. Podolky
***************************************************************************************
Venkovní schodiště včetně podesty je naprosto nezbytné považovat vzhledem k tomu, že je trvale
vystaveno vlivům počasí za plochu se
e zvýšeným rizikem možnosti sklouznutí a proto je též nezbytné
nezbyt tyto
prvky vybavit zábradelní zarážkou.
Toto riziko Doc. Podolka pominul.....
2/ Výška zábradlí
Sníženou výšku norma připouští, standartní výška je 1000 mm.
I v posudku Doc. Podolky je uvedeno „ Pokud bude umožněno uvažovat..., což norma umožňuje..“
Jako další závada je tvoření kaluže při dešti na podestě v č. 380.
Vypracoval: Jiří Brabec
24.6.2013
Download

Závady dle ČSN.pdf (181686)