P OZ V Á N K A
NA
O D B O R N Ý
Generální partner
S E M I N Á Ř
Mediální partneři
6. září 2012 (čtvrtek) v 8.30 hod.
v budově Hospodářské komory ČR, Freyova 27, Praha 9 - Vysočany
(metro B Vysočanská)
HYDROIZOLACE, PORUCHY A SANACE
SPODNÍ STAVBY – BÍLÉ A ŠEDÉ VANY
Host: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka, ČVUT Praha, Katedra betonových konstrukcí a mostů
Odborná přednáška na téma: Závady a sanace spodní stavby
08.30-09.00
Prezence
úhrada vložného 200,- Kč vč. DPH
09.00-09.40
Divize WEBER
SAINT – GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ
Weber systémy pro sanace, injektáže a hydroizolace betonu a zdiva.
09.40-10.10
BETOSAN
BETOSAN s.r.o. - výrobce materiálů pro sanace, betonu, železobetonu, speciálních maltovin a dalších produktů
stavební chemie.
10.10-10.40
Přestávka, občerstvení
10.40-11.20
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Závady a sanace spodní stavby.
11.20-11.40
HL Hutterer & Lechner GmbH
Hydroizolace spodní stavby a návaznost těsnicích manžet pro prostupy potrubí a technických vedení pod úrovní
terénu.
11.40-12.10
REDROCK CONSTRUCTION
Řešení založení objektů na principu bílé vany s využitím systému těsnění betonových konstrukcí Krystol ® .
Předpoklady, materiálové a technologické řešení, příklady aplikace.
12.10-12.40
Slosování dotazníků o ceny, oběd
Akce je akreditována v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je hodnocena 1 bodem.
Každý posluchač obdrží prospektové materiály všech zúčastněných firem.
Firma……………………………………………………………………………………… Příjmení, jméno, titul …………………………………………………………………
Ulice………………………………………………………………………………………… Město………………………………………………………………PSČ…………………
Tel…………………………………………………Fax…………………………………… E-mail………………………………………………………………………………………
Doporučujeme přihlásit se on-line na
www.psmcz.cz
Potvrzení účasti zašlete nejpozději do 4. září 2012 na adresu pořadatele:
PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, fax 242 486 981, e-mail: [email protected]
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím tímto se zařazením kontaktních údajů
do databáze spol. PSM CZ a pro marketingové účely poskytovatele.
Download

HYDROIZOLACE, PORUCHY A SANACE SPODNÍ STAVBY – BÍLÉ