Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce
2011/2012 - květen, červen 2012
KATEDRA BIOLOGIE
Studijní program:
B 1501 Biologie
Studijní obor:
N1501 Biologie
Biologie PS a KS
Biologie (dvouoborové)
Komise SZZ
Předseda komise:
Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.
Místopředseda:
Doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.
Členové:
Doc. RNDR. Milan Gryndler, CSc., Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., RNDr.
Jan Ipser, CSc., RNDr. Lenka Němcová, CSc., Mgr. Jan Malý, Ph.D., Mgr.
Karina Šondová, Ph.D., RNDr. Blanka Desortová, CSc., RNDr. Eva
Jozífková, Ph.D., RNDr. Přemysl Zelenka, CSc., RNDr. Oldřich Benada,
CSc.
21. května 2012
začátek 8,30
katedra biologie
Dvouoborová biologie Nmgr. – prezenční forma
Kateřina Hofmanová BI-TV SŠ
Svatava Duková BI-SV SŠ
Dvouoborová biologie – prezenční forma
Nicola Černá BI - GEO
6. června 2012
začátek 8,30
Jednooborová biologie – prezenční studium
Filip Holič
Filip Šimon
Věra Procházková
Ludmila Podešvová
Lucie Jančíková
Štěpán Coufal
Tereza Knapová
Václav Šťovíček
Kateřina Pokorná
Romana Šašková
Nicola Jílková
Jitka Vlasáková
Jan Hradecký
katedra biologie
Diana Macečková
Jiří Pospíšil
Michaela Časarová
Jednooborová biologie – kombinované studium
Zuzana Fišerová
Klára Lebedová
KATEDRA INFORMATIKY
Studijní program:
Studijní obor:
B1802 Aplikovaná Informatika
Informační systémy
Komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda:
Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Doc. RNDR. Viktor Mashkov, DrSc.
Členové:
doc. Sergej Babičev, Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc., doc. RNDR. Jiří Felcamn,
CSc., doc. RNDR. František Fiala, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., Ing. Toni Koluch,
Ph.D., RNDR. Petr Kubera, Ph.D., RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
11. června 2012
začátek 9,00
katedra CN515
začátek 9,00
katedra CN515
Pavel Dlask
Antonio Dukov
Martin Kaiser
Jakub Král
Denisa Krausová
Pavel Kříž
Zdeněk Kybl
Marek Liška
Mirko Molnáry
Jaroslav Nerad
Jaroslav Nezbeda
Radek Novotný
Radek Pavela
12. června 2012
Vladislav Purchard
Pavel Rada
Petr Slavíček
Otto Steinberg
Radek Šafařík
Michal Šulc
Pavel Tichý
Jaroslav Todt
Jiří Velek
František Vlas
Rudolf Zscherp
KATEDRA FYZIKY
Studijní program:
Studijní obor:
B1701 Fyzika
Fyzika (dvouoborové) – PS a KS
Komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda:
Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc
Doc. RNDr. Ing. Kurt Fišer, CSc.
Členové:
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc., prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., doc.
RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc., Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., prof.
RNDr. Pavla Čapková, DrSc., prof. RNDr. Karel Vacek, DrSc. doc. RNDr.
Jaroslav Pavlík, CSc., RNDr. Anna Macková, Ph.D., RNDr. Eva Hejnová,
Ph.D., doc. RNDr. František Fiala, RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., RNDr.
Michal Varady, Ph.D., RNDr. Marek Malý, Ph.D., RNDr. Martin Švec,
Ph.D., Ing. Martin Kormunda, Ph.D., Mgr. Zdeněk Strýhal, Ph.D., doc.
RNDr. František Fiala, Mgr. Jiří Králík, Ph.D., prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. –
PF UHK, prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. – MFF UK Praha
24. května 2012
začátek 08,30
katedra fyziky
Jaroslav Greif FY MA
Hana Pupíková FY MA
Studijní program:
Studijní obor:
B1701 Fyzika
Počítačové modelování ve fyzice a technice
Komise SZZ
Předseda komise:
Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc
Členové:
prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc., doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc.,
Prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc., prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., doc.
RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., RNDr. Anna Macková, Ph.D., doc. RNDr.
František Fiala, RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., RNDr. Michal Varady,
Ph.D., RNDr. Marek Malý, Ph.D., RNDr. Martin Švec, Ph.D., Ing. Martin
Kormunda, Ph.D., Mgr. Zdeněk Strýhal, Ph.D., doc. RNDr. František Fiala,
doc. RNDR. Kurt Fišer, CSc.
21. května 2012
Eduard Chuvak
začátek 09,00
PMFT
katedra fyziky
KATEDRA GEOGRAFIE
Studijní program:
Studijní obor:
B 1301 Geografie
Geografie dvouoborová
Komise SZZ č. 1
Předseda komise: Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
Místopředseda:
Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Členové:
RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský,
CSc., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. ZČU Plzeň, Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D.
Mgr. Darina Posová, Ph.D., Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - UK Praha
Mgr. Pavel Raška, Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.
21. května 2012
začátek 13,30
KGEO
Michaela Křivánková GEO NJ
Kateřina Machovičová GEO NJ
Karolína Vlčková
GEO HI
Studijní program:
Studijní obor:
B 1301 Geografie
Geografie dvouoborová
Komise SZZ č. 2
Předseda komise: Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Místopředseda:
Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.
Členové:
RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Mgr. Milan Bursa, CSc.
RNDr. Vladimír Cajz, CSc., GÚAV ČR Praha
Doc. PaedDr., Jaroslav Dokoupil, Ph.D. - ZČU Plzeň,
Prof. Petr Dostál, MA., Ph.D.
RNDr. Ivan Farský, CSc.
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.
RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D.
Mgr. Darina Posová, Ph.D.
Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.
11. června 2012
Jakub Březina GEO HI
Nicola Černá GEO BI
začátek 11,00
KGEO
Studijní program:
Studijní obor:
N 1301 Geografie
Geografie dvouoborová
Komise SZZ č. 1
Předseda komise: Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
Místopředseda:
Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Členové:
RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský,
CSc., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. ZČU Plzeň, Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D.
Mgr. Darina Posová, Ph.D., Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - UK Praha
Mgr. Pavel Raška, Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.
14. června 2012
začátek 09,00
KGEO
Jakub Melich
Ivan Nešněra
Studijní program:
B 1301 Geografie + N1301 Geografie
Studijní obor:
Geografie jednooborová
Geografie střední Evropy
Komise SZZ č. 2
Předseda komise:
Místopředseda:
Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.
Členové:
RNDr. Martin Balej, Ph.D.
Mgr. Milan Bursa, CSc.
RNDr. Vladimír Cajz, CSc., GÚAV ČR Praha
Doc. PaedDr., Jaroslav Dokoupil, Ph.D. - ZČU Plzeň,
Prof. Petr Dostál, MA., Ph.D.
RNDr. Ivan Farský, CSc.
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.
RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D.
Mgr. Darina Posová, Ph.D.
Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.
12. června 2012
Michal Forejt
Lucie Bubnová
začátek 8,00
KGEO
Petr Líšťanský
Petra Salamánková
Iveta Wiesnerová
Milan Hanzlík
11. června 2012
začátek 11,00
KGEO
začátek 8,00
KGEO
začátek 9,00
KGEO
Markéta Jiříčková
Hana Rišlinková
Karolína Kopáčková
Tereza Nedvědová
Denisa Myšáková
Tomáš Kadlec
Ondřej Dolejš
Daniela Čajková
Anna Hroudová
12. června 2012
Kamil Beneš
Vladimír Skála
Jan Kostovič
Martin Řípa
Pavlína Žáčková
Michal Guzi
Richard Hlous
Lukáš Sitte
Dominik Haž
Daniel Redek
Jan Haubert
Jana Cholinská
Tomáš Dunaj
15. června 2012
Adam Štencl
Veronika Macková
Josef Vajo
Dalibor Ullrych
Lucie Šretrová
Jana Hlaváčová
Petr Jansa
Komise SZZ č. 1
Předseda komise: Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
Místopředseda:
Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Členové:
RNDr. Martin Balej, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc., RNDr. Ivan Farský,
CSc., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., RNDr. Silvie Kučerová, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc. ZČU Plzeň, Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D.
Mgr. Darina Posová, Ph.D., Doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. - UK Praha
Mgr. Pavel Raška, Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.
11. června 2012
začátek 9,00
KGEO
začátek 14,00
KGEO
začátek 9,00
KGEO
začátek 14,00
KGEO
Barbora Lidová
Anna Marie Hrušková
Jiří Kudrna
Jan Linhart
Adéla Ruszová
Klára Šimonová
Iveta Hejduková
Michaela Albrechtová
Tereza Jankových
Irena Kolomazníková
12. června 2012
Jindřich Zdeněk
Marek Švadlena
Adam Javorčák
Tomáš Strnad
Jakub Dubišar
Lenka Houdová
Barbora Šebestová
Lucie Hadáčková
Tomáš Šmok
13. června 2012
začátek 9,00
KGEO
začátek 9,00
KGEO
Ivana Slachová
Alena Hrbáčová
Stanislav Kučera
Eliška Kutilová
Jan Adamčík
Pavel Albrecht
14. června 2012
Tereza Kubíková
Petr Kobliha
Lenka Podmolíková
KATEDRA CHEMIE
Studijní program:
B 1407 Chemie
Studijní obor:
Toxikologie a analýza škodlivin
Komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda:
Doc. RNDr. Jaroslav Rejnek, CSc.
Prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc.
Členové:
13. června 2012
Dagmar Hofmanová
Kateřina Kročáková
Iveta Štádlerová
Jiří Dolanský
Eva Neradová
Michaela Dvořáková
Martina Tůmová
Lucie Čermáková
Roman Fryčák
Miroslav Jaroš
Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Doc. Ing. Jan Čermák, CSc., Doc. Ing.
Pavel Jánoš, CSc., Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Nguyen Thi Thu
Huong, Ph.D., Ing. Kamil Kuča, Ph.D., Doc. Ing. Klusoň Petr, CSc.,Doc.
RNDr. V. Dohnal, Ph. D., Doc. Ing. T. Loučka, CSc.
začátek 8,00
místnost č. 464
KATEDRA MATEMATIKY
Studijní program:
B 1101 Matematika
N 1101 Matematika
Studijní obor:
Matematika dvouoborové studium
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
Komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda:
Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Členové:
Prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc., Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.,
Prof. RNDr. Petr Němec, DrSc., Doc. RNDr. Leo Boček, CSc., RNDr.
Martin Kuřil, Ph.D.
1. června 2012
Michal Justra MA TV ZŠ
Jaroslav Greif MA FY
začátek 10,00
KMA – KL 207
KATEDRA BOHEMISTIKY
Studijní program: B 7507 Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk a literatura (dvouoborové)
Studijní program: B 7507 Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda:
Doc. PhDr. Ludmila Zimová, CSc.
Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.
Členové: Doc. PhDr. Alena Debická, CSc., Doc. PhDr. Karel Hádek, CSc.,
Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D., Prof. PhDr. Dobrava Moldanová,CSc., Doc.
PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D., Doc. PhDr. Josef Peřina, CSc., Prof. PhDr.
Viktor Viktora, CSc.
4. června 2012
Barbora Přibylová MA ČJ vz
začátek 9,30
S1
KATEDRA POLITOLOGIE A FILOSOFIE
Studijní program: B 6701 Politologie
Studijní obor: Politologie (dvouoborové)
Studijní program: B 6107 Humanitní studia
Studijní obor: Společenské vědy (dvouoborové)
Studijní program: N 6107 Humanitní studia
Studijní obor: Učitelství společenských věd pro SŠ (dvouoborové)
Komise SZZ č. 3
Předseda komise:
Místopředseda:
Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph. D.
Členové:
Prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc., PHDr. Veronika Konrádová, Ph.D., Mgr.
Daniel Kroupa, Ph.D., Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., Mgr. Martin Nitsche,
Ph.D., PhDr. Andrej Sulitka, CSc., Doc. PhDr.Jiří Kocian, CSc., PhDr. Petr
Bláha, Ph.D., PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D., Mgr. et M. A. Jan Charvát, Ph.D.,
RNDr. Josef Moural, CSc., Mgr. et M. A. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr.
Martin Šimsa, Ph.D., Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Ing. Mgr. Prokop Sousedík,
Ph. D., Doc. Ing. Libor Měsíček, CSc., Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.Doc. Ing. Aleš
Havlíček, Ph.D.
30. května 2012
Miroslav Zástěra
začátek 9,00
S1
začátek 9,00
S1
GEO POL
14. června 2012
Kateřina Zavadská GEO POL
Radka Nováková GEO POL
Nicola Lafantová GEO POL
GEO POL
Jiří Krois
Komise SZZ č. 2
Předseda komise:
Místopředseda:
Doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.
Doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph. D.
Členové:
Prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc., PHDr. Veronika Konrádová, Ph.D., Mgr.
Daniel Kroupa, Ph.D., Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., Mgr. Martin Nitsche,
Ph.D., PhDr. Andrej Sulitka, CSc., Doc. PhDr.Jiří Kocian, CSc., PhDr. Petr
Bláha, Ph.D., PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D., Mgr. et M. A. Jan Charvát, Ph.D.,
RNDr. Josef Moural, CSc., Mgr. et M. A. Lukáš Novotný, Ph.D., PhDr.
Martin Šimsa, Ph.D., Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Ing. Mgr. Prokop Sousedík,
Ph. D., Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.
11 června 2012
Svatava Duková
začátek 12,00
S1
KATEDRA GERMANISTIKY
Studijní program: B 7310 Filologie
Studijní obor: Německý jazyk a literatura (dvouoborové)
Studijní program: B 7310 Filologie
Studijní obor: Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Komise SZZ
Předseda komise:
Doc. Renata Cornejo, Ph.D
Členové:
Dr. phil. Mirek Němec, Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D., Mgr. Hana Bergerová Dr.
11. června 2012
Michaela Křivánková
Petra Weymanová
Kateřina Machovičová
začátek 9,00
CN616
KATEDRA HISTORIE
Studijní program:
Studijní obor:
B 7105 Historické vědy
N 7105 Historické vědy
Historie (dvouoborová)
Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
Učitelství historie pro SŠ (dvouoborové)
Komise SZZ
Předseda komise:
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
Členové:
Doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský,CSc., Doc. PhDr. Ivana Ebenová, CSc.,
PhDr. Václav Drška, Ph.D., PhDr. Anna Šerberová, CSc., PhDr. Jaroslav
Rokoský, Ph.D., PhDr. Miloslav Krieger, CSc., Mgr. David Tomíček, Ph.D.,
Mgr. Martin Veselý, Ph.D., Mgr. Jiří Koumar, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Pernes,
Ph.D., prof. Ing. Arch. Petr Urlich, CSc., prof. Ing. PhDr. Jan Royt, CSc.,
RNDr. Et. PhDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D.
24. května 2012
od 09,00
katedra historie CS 110
Jakub Melich GEO HI SŠ
Ivan Nešněra GEO HI SŠ
Jakub Březina GEO HI
Komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda:
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Členové:
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., Mgr. David Tomíček, Ph.D.,
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc., doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
11. června 2012
Karolína Vlčková
od 09,00
katedra historie CS 113
KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY
Studijní program:
Studijní obor:
N 7401 – Tělesná výchova a sport
Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ (dvouoborové)
Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (dvouoborové)
Komise SZZ
Předseda komise:
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
Členové:
Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph. D., Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph. D., Doc.
PhDr. Jana Pyšná, Ph. D., PaedDr. Oto Louka, CSc., Mgr. Jan Hnízdil, Ph. D.
Mgr. Martin Nosek, Ph. D., Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH
11. května 2012
Michal Justra, bc.
Kateřina Hofmanová, bc.
od 08,00
KTV
Download

Rozpis SZZ na Přírodovědecké fakultě UJEP v akademickém roce