Obhajoby PřF prosinec 2014
úterý 2.12.2014
Komise č. 1 /PřF - B 1301 Geografie ; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové)
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství geografie pro SŠ
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
titl.
příjmení, jméno
bc. KULT Radek
bc. HADÁČKOVÁ Lucie
bc. JINDŘICHOVÁ Kateřina
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
prof. Petr Dostál, MA., Ph.D., doc. RNDR. Martin Boltižiar, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc. , RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.,
PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., RNDr. Ivan Farský, CSc., RNDR. Přemysl Štych, Ph.D. - UK Praha,
Mgr. Pavel Raška, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. - UK Praha, RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.,
Mgr. Jiří Riezner, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - UK Praha
název práce
Zadluženost obcí v Libereckém kraji a přilehlém pohraničí Německa a Polska
Současné možnosti návrhu zonace CHKO Kokořínsko-Máchův kraj v prostředí GIS
Pomník jako součást lokálního a regionálního dědictví: příklad vybraných oblastí v Ústeckém kraji
vedoucí oponent BP/DP
Jeřábek
Dolejš
Kučera
úterý 2.12.2014
Komise č. 2/PřF - B 1301 Geografie; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové)
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství geografie pro SŠ
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. - MU Brno, RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. - UK Praha, doc. RNDr. Martin Boltižiar, Ph.D.,
RNDr. Ivan Farský, CSc., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Mgr. Pavel Raška, Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.,
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. - UK Praha, RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - UK Praha
Hruška
Bláha
Bláha
DP
DP
DP
čas
míst.
9:00
9:30
10:00
407
407
407
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.
titl.
bc.
bc.
bc.
bc.
příjmení, jméno
DRBOHLAVOVÁ Veronika
KUREJ Tomáš
FOREJT Michal
LAMKOVÁ Jana
název práce
Moskva a Petrohrad v cestovním ruchu
Hodnocení územní identity obyvatel Jetřichovicka
Vliv vybraných faktorů na vývoj vegetačního krytu vrchů Vraníku a Kamýku u Libčevse (České středohoří)
Vývoj využití krajiny a krajinného pokryvu na vybraných sesuvných lokalitách na Ústecku
vedoucí oponent BP/DP
Skokan
Raška
Raška
Raška
Farský
Kučerová
Matějček
Balej
DP
DP
DP
DP
čas
míst.
9:00
9:30
10:00
10:30
438
438
438
438
čas
míst.
9:00
9:30
10:00
10:30
407
407
407
407
středa 3.12.2014
Komise č. 1 /PřF - B 1301 Geografie ; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové)
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství geografie pro SŠ
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
titl.
příjmení, jméno
DAVERNÁ Nikola
MACÁK Michal
ČECHOVÁ Jana
KREJCÁRKOVÁ Adéla
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
prof. Petr Dostál, MA., Ph.D., doc. RNDR. Martin Boltižiar, Ph.D., Mgr. Milan Bursa, CSc. , RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.,
PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., RNDr. Ivan Farský, CSc., RNDR. Přemysl Štych, Ph.D. - UK Praha,
Mgr. Pavel Raška, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. - UK Praha, RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.,
Mgr. Jiří Riezner, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - UK Praha
název práce
Zhodnocení vlivu přírodních podmínek na život obyvatel Šumavy v obd. od poloviny 19. stol. do roku 1945
Vývoj Chabařovic od roku 1990 a perspektivy dalšího rozvoje
Zhodnocení vybraných parametrů kvality vody ve vodních nádržích a přilehlém vodním toku na Radovesické výsypce
Proměna hospodářských center v horské části obvodů ORP Litvínov a Teplice od průmyslové revoluce
středa 3.12.2014
Komise č. 2/PřF - B 1301 Geografie; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové)
Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství geografie pro SŠ
vedoucí oponent BP/DP
Riezner
Hruška
Farský
Kučerová
Farský
Anděl
Riezner
Bobr
BP
BP
BP
BP
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc.
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. - MU Brno, RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. - UK Praha, doc. RNDr. Martin Boltižiar, Ph.D.,
RNDr. Ivan Farský, CSc., RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.,
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Mgr. Pavel Raška, Ph.D., Mgr. Jiří Riezner, Ph.D.,
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. - UK Praha, RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. - UK Praha
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.
titl.
příjmení, jméno
LANZ Radim
LANGHAMMER Libor
KŘIVDA Matyáš
název práce
Přímé zahraniční investice v Ústeckém kraji
Ropa a doprava ropy do České republiky
Arabská ropa
za správnost: Jana Jandáková, sekretářka KGEO
V Ústí nad Labem, dne 10.11.2014
vedoucí oponent BP/DP
Skokan
Skokan
Skokan
Hruška
Bursa
Martínek
BP
BP
BP
čas
míst.
9:00
9:30
10:00
438
438
438
Download

Obhajoby PřF prosinec 2014