Krycí list rozpočtu
Název stavby:
Rekonstrukce mateřského centra
Druh stavby:
rekonstrukce
Lokalita:
Říčany - Radošovice
JKSO:
8013913
Objednatel:
Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94
IČ/DIČ:
Projektant:
Ing.arch. V. Drobný, Ing.arch. J. Šatopletová
IČ/DIČ:
Zhotovitel:
Dle výběru investora
IČ/DIČ:
Zpracoval:
František Polan
Položek:
79
Datum:
03.05.2013
Rozpočtové náklady v Kč
A
Základní rozpočtové náklady
HSV Dodávky
Montáž
PSV Dodávky
Doplňkové náklady
Montáž
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
12 046,89
58 819,01 Bez pevné podl.
0,00 Mimostav. doprava
0,00
0,00 Územní vlivy
0,00
43 806,89 Provozní vlivy
0,00
42 601,53
0,00 Ostatní
0,00
12 856,41
0,00 NUS z rozpočtu
0,00
0,00
0,00
11 568,66
0,00
438 068,87
ZRN Celkem
Náklady na umístění stavby
0,00 Zařízení staveniště
86 989,11 Rozpočtová rezerva
"M" Dodávky
C
13 278,22 Práce přesčas
211 955,93 Kulturní památka
Montáž
Základ 0%
B
0,00 Základ 15%
DPH 15%
DN Celkem
43 806,89 NUS Celkem
12 046,89
0,00 Základ 21%
493 922,65 Celkem bez DPH
493 922,65
0,00 DPH 21%
103 723,76 Celk. včet. DPH
597 646,41
Projektant:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis
Poznámka: 1.Materiály uvedené ve specifikacích (dlažby, dveře a pod.) se řídí referenčními výrobky ze standardů, na
základě předložených vzorků investor vybere konkrétní výrobek
2.Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech součástí PD (t.j. TZ, výkresová část, specifikace).
Povinností dodavatele je překontrolovat výkaz výměr a případné rozdíly ve výkonech a dodávkách samostatně
vyčíslit.
3.Názvy materiálů označují minimální standard výrobku, nikoli závazné řešení. Dodavatel může použít jakýkoli
materiál, který bude splňovat standard uvedený v rozpočtu!
4.Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a
vícepráce
Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce mateřského
centra
Doba výstavby:
Objednatel: Mraveniště-ZŠ
Říčany, Bezručova
94
Druh stavby: rekonstrukce
Lokalita:
Říčany - Radošovice
Projektant: Ing.arch. V. Drobný,
Ing.arch. J.
Šatopletová
JKSO:
8013913
Zhotovitel: Dle výběru investora
Datum zpracování:3.5.2013
Č.
Kód
Zkrácený popis
Mj
Zpracoval: František Polan
Množství
Jednot.
cena (Kč)
Náklady
celkem (Kč)
Rozměr
34
Celková
Stěny a příčky
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky GKB tl. 12,5
1 342261112RT1
mm, izolace mineral. tl. 5 cm
(2,065+0,4)*3-0,7*1,97
Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně
2 342263990RV1
příčky
(1,9+0,4)*3-0,7*1,97
61
m2
6,02
5,52
m
0,2146
29,30
161,74
0,0000
31 508,49
1,0526
19,13
34,21
654,44
0,0000
37,62
51,90
1 952,48
0,1400
62,70
28 901,57
0,9127
2 745,00
2,2610
2 745,00
2,2610
9 648,24
0,6503
332,00
1 992,00
0,2304
409,50
1 638,00
0,2294
1 222,00
1 222,00
0,0292
334,00
4 796,24
0,1613
31 000,60
0,2597
521,00
10 420,00
0,0866
686,02
20 580,60
0,1731
43 497,39
0,4118
164,99
329,98
0,0380
230,47
1 152,35
0,1571
4 270,00
25 620,00
0,1204
5 465,02
16 395,06
0,0964
3 174,99
0,0005
Podlahy a podlahové konstrukce
6 631312121R00 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm
m3
((4,04+1,78)*0,1+1,9*0,15+1,9*0,2)*0,8
1
2 745,00
1
Výplně otvorů
7 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných/plastových, plocha do 2,5 m2
kus
6
6
6
8 641952341R00 Osazení rámů okenních dřevěných/plastových, plocha do 4 m2
4
Osazení zárubní dveřních ocelových,včetně dodávky zárubně CgH 70 x
9 642942111RT3
197 x 11 cm
1
Osazení parapetních desek z plast. hmot včetně dodávky parapetní
10 648991111RT3
desky š. 150 mm
2,09*4+1,5*2+0,6*2+1,15+0,65
kus
4
4
kus
1
1
m
14,36
14,36
Vnitřní vodovod
11 722300011RA0 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, DN 20
m
20
20
20
12 722300022RA0 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, DN 32
m
30
30
30
Zařizovací předměty
13 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže
kus
2
kus
5
5
5
15 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka
kus
6
6
6
16 725100006RA0 Klozet kombi
kus
3
3
3
Kotelny
Rekonstrukce mateřského centra
2
2
14 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol
731
3 900,90
19,13
(2,09+1,5*2)*4+(1,5+1,5*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(1,15+0,88*2)+(0,65+0,55*2)
37,62
Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových včetně začištení po
5 612421231RT2
m2
460,95
instalacích
(27,72+12,5+13,28+12,72+24+17,14+16,12+5,6+6,88)*3
407,88
-((0,9*2,02+0,58*0,72+1,12*2,02+0,9*1,97*4+0,97*0,72+0,7*1,97*2)*2+(1,34*1,97+19,13+22,2))
-74,06
15,52+31,29+8,97+10,55+8,84+37,25+10,13+1,71+2,87
127,13
725
647,99
5,52
m2
4 612409991R00 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.
722
0,2146
6,02
m2
2,09*1,5*4+1,5*1,5*2+0,6*0,6*2+1,15*0,88+0,65*0,55
64
4 062,64
Úprava povrchů vnitřní
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů
63
Hmotnost (t)
Strana 1
© Verlag Dashöfer, s.r.o.
Č.
Kód
Zkrácený popis
Mj
Množství
Jednot.
cena (Kč)
Náklady
celkem (Kč)
Rozměr
Celková
17 731249126R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW
soubor
1
733
m
kus
kus
8
kus
3
m
m
2,09*4+1,5*2+0,6*2+1,15+0,65
kus
Okno plastové jednokřídlé 65 x 55 cm OS bílé (O5)
kus
176,40
0,0499
8
6 780,01
54 240,08
0,3582
3
5 645,00
16 935,00
0,0733
4 835,02
0,0625
14,36
36,21
519,98
0,0260
14,36
300,49
4 315,04
0,0365
56 004,17
0,3696
4
789,00
3 156,00
0,0027
1
1 996,52
1 996,52
0,0075
2 556,45
2 556,45
0,0190
1 996,52
3 993,04
0,0150
949,99
1 899,98
0,0018
4 921,43
9 842,86
0,0800
1 100,00
4 400,00
0,0048
6 132,38
24 529,52
0,2200
401,00
401,00
0,0000
2 230,43
2 230,43
0,0180
246,51
246,51
0,0000
541,17
541,17
0,0008
570,00
210,69
0,0000
2 455,66
0,0860
346,50
990,99
0,0160
450,00
1 431,00
0,0700
1
Okno plastové jednokřídlé 115 x 88 cm OS bílé (O4)
kus
1
1
1
Okno plastové jednokřídlé 60 x 60 cm OS bílé (O3)
kus
2
2
2
28 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus
2
2
2
Okno plastové dvoukřídlé 150 x 150 cm O+OS bílé (O2)
kus
2
2
2
30 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2
kus
4
4
4
Okno plastové dvoukřídlé 209 x 150 cm O+OS bílé (O1)
kus
4
4
4
32 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus
1
1
1
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus
1
1
1
34 766670021R00 Montáž kliky a štítku
kus
1
1
1
Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr
kus
1
1
1
36 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
t
0,36963
Podlahy z dlaždic
37 771575109R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm
m2
2,86
2,86
2,86
Dlažba keramická dle výběru investora
m2
2,86
;ztratné 10%; 0,315
3,18
2,86
0,32
39 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
776
88,20
4
1
38 597816
2
Konstrukce truhlářské
4
771
0,4813
14,36
24 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
35 54914582
71 351,48
14,36
23 764410220R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm
33 61161717
0,2055
Konstrukce klempířské
2,09*4+1,5*2+0,6*2+1,15+0,65
31 61143843
0,2055
10 255,00
3
22 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného
29 61143835
10 255,00
293,00
8
21 735151362R00 Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 22 600/ 600
27 61143800
35
2
20 735151367R00 Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 22 600/1100
26 61143813
0,0005
Otopná tělesa
2
25 61143800
3 174,99
35
19 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm
766
3 174,99
Rozvod potrubí
35
764
1
1
18 733161104R00 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé
735
t
0,086
391,50
33,67
0,0000
29 519,83
0,1691
71,72
2 591,96
0,0361
288,30
10 739,18
0,0000
433,00
16 129,25
0,1330
351,49
59,44
0,0000
Podlahy povlakové
40 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy
m2
2,67*4,04+1,78*3,46+2,68*5,97+0,79*4,04
36,14
36,14
41 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou
m2
6,24*5,97
37,25
37,25
42 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm
m2
6,24*5,97
37,25
37,25
43 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m
Rekonstrukce mateřského centra
Hmotnost (t)
t
Strana 2
0,16912
© Verlag Dashöfer, s.r.o.
Č.
Kód
Zkrácený popis
Mj
Množství
Jednot.
cena (Kč)
Náklady
celkem (Kč)
Rozměr
781
Celková
Obklady (keramické)
44 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm
m2
(5,6+3,7)*2-0,7*1,9
m2
(5,6+6,88)*2-0,7*1,97*2
0,3902
105,00
1 813,35
0,0000
22,2
466,50
10 356,30
0,0613
350,00
8 624,00
0,3289
73,70
3 313,55
0,0000
152,77
0,0000
22,2
Obklady keramické dle výběru investora
m2
22,2
;ztratné 10%; 2,442
Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišt rohových, koutových i
47 781491001RT1
dilatačních
(5,6+6,88)*2+2*10
48 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
784
17,27
24 259,97
17,27
45 781415014R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm
46 597815
Hmotnost (t)
24,64
22,2
2,44
m
44,96
44,96
t
0,39022
391,50
23 047,50
0,1106
m2
460,95
12,40
5 715,78
0,0323
37,60
17 331,72
0,0784
16 939,50
0,2606
73,50
9 344,06
0,2606
365,50
5 482,50
0,0000
Malby
49 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x
(27,72+12,5+13,28+12,72+24+17,14+16,12+5,6+6,88)*3
407,88
-((0,9*2,02+0,58*0,72+1,12*2,02+0,9*1,97*4+0,97*0,72+0,7*1,97*2)*2+(1,34*1,97+19,13+22,2))
-74,06
15,52+31,29+8,97+10,55+8,84+37,25+10,13+1,71+2,87
127,13
50 784195222R00 Malba tekutá , barva, 2 x
m2
460,95
95
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
51 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
m2
15,52+31,29+8,97+10,55+8,84+37,25+10,13+1,71+2,87
52 905
R01
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize - EI a kotel
127,13
127,13
hod
15
15
15
53 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
96
460,95
460,95
t
4,43905
475,99
2 112,94
0,0000
18 305,45
7,5087
81,90
1 285,01
2,0554
99,50
391,04
1,0257
586,00
503,96
1,5480
6,51
39,06
0,0000
10,79
32,37
0,0000
280,00
302,40
0,0810
169,00
170,69
0,0626
132,50
2 789,13
1,1367
250,50
1 234,97
0,3747
70,10
175,95
0,0502
132,49
2 288,10
1,1744
37,30
93,62
0,0000
1 527,94
0,0000
Bourání konstrukcí
54 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm
m2
(4,04+1,78)*3-0,9*1,97
15,69
15,69
55 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm
m2
1,9*3-0,9*1,97
3,93
3,93
56 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
m3
(1,9*3-0,7*1,97)*0,2
0,86
0,86
57 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
kus
6
6
6
58 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
kus
3
3
3
59 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2
m2
0,6*0,6*2+0,65*0,55
1,08
1,08
60 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2
m2
1,15*0,88
1,01
1,01
61 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2
m2
2,09*1,5*4+1,67*2,4+1,5*1,5*2
21,05
21,05
62 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
m2
0,9*1,97*2+0,7*1,97
4,93
4,93
63 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických
m2
1,94*0,41+1,9*0,9
2,51
2,51
64 978500010RA0 Odsekání vnitřních obkladů
m2
(5,6+3,7)*2-0,7*1,9
17,27
17,27
65 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%
m2
2,51
2,51
2,51
66 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t
7,50868
203,49
67 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
t
7,50868
121,50
912,30
0,0000
68 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek
t
7,50868
640,01
4 805,63
0,0000
69 979981104R00 Kontejner, suť, odvoz a likvidace, 9 t
t
7,50868
233,50
1 753,28
0,0000
55 457,94
0,0014
141,50
1 132,00
0,0000
179,50
2 154,00
0,0000
M21
Elektromontáže
Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky
70 210111011RT2
5517-2389
8
Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky
71 210111012RT1
dvojité ZAO 5514-2349
Rekonstrukce mateřského centra
Strana 3
kus
8
8
kus
12
© Verlag Dashöfer, s.r.o.
Č.
Kód
Zkrácený popis
Mj
Množství
Jednot.
cena (Kč)
Náklady
celkem (Kč)
Rozměr
Hmotnost (t)
Celková
12
12
72 210110041RT2 Spínač zapuštěný jednopólový včetně dodávky spínače 3553-01289
kus
6
92,30
553,80
0,0000
124,50
249,00
0,0000
2 344,99
44 554,81
0,0000
648,30
1 944,90
0,0000
34,70
277,60
0,0014
50866,11
0,03
1 525,98
0,0000
6
6
73 210110043RT2 Spínač zapuštěný seriový řaz.5 včetně dodávky spínače 3553-05289
kus
2
Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní včetně svítidla Elplast
74 210201001RT1
3324BAW+3x36W+star
19
kus
75 210203202R00 Svítidlo žárovkové stropní, 1 žárovka
kus
2
2
19
19
3
3
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky
76 210800105RT3
kabelu 3Cx1,5
8
3
m
77 141
R00
Přirážka za podružný materiál M 21
%
78 142
R00
Přirážka za prořez kabelů
%
277,6
0,05
13,88
0,0000
79 205
R00
Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c
%
50866,11
0,06
3 051,97
0,0000
8
8
Celkové náklady:
438 068,87 Kč
Poznámka:
1.Materiály uvedené ve specifikacích (dlažby, dveře a pod.) se řídí referenčními výrobky ze standardů, na základě
předložených vzorků investor vybere konkrétní výrobek
2.Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech součástí PD (t.j. TZ, výkresová část, specifikace). Povinností
dodavatele je překontrolovat výkaz výměr a případné rozdíly ve výkonech a dodávkách samostatně vyčíslit.
3.Názvy materiálů označují minimální standard výrobku, nikoli závazné řešení. Dodavatel může použít jakýkoli
materiál, který bude splňovat standard uvedený v rozpočtu!
4.Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a vícepráce
Rekonstrukce mateřského centra
Strana 4
© Verlag Dashöfer, s.r.o.
Download

MC_Ricany - rozpočet dle URS.pdf