4
REGULACE A SMĚŠOVÁNÍ
Regulátory topeni Elodrive
88
Směšovače a servopohony Elodrive
93
Objednací čísla skladového zboží jsou vytištěna tučně.
87
4
Regulátory topení Elodrive
Digitální regulátory topení Elodrive
Latherm HZR Comfort HZR-C
Regulátor topení pro regulaci kotlového okruhu, topného okruhu a ohřevu
teplé vody s cirkulací.
Použití
•
•
Regulace teploty přívodu řízená v závislosti na venkovní nebo pokojové teplotě pro
jeden směšovaný a jeden nesměšovaný topný okruh
Regulace kotle pro 1- nebo 2stupňové hořáky s ochranou kotle proti korozi
Zásobování teplou vodou s časově řízenou cirkulací
Funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Předem definovaná nastavení pro různá schémata zařízení
Roční hodiny s automatickým přepínáním letního/zimního času
Funkce regulace o svátcích a prázdninách
Automatické vypínání v letní sezóně
Omezení minimální a maximální teploty kotle
Omezení minimální a maximální teploty na přítoku
Prioritní ohřev teplé vody
Ochrana proti bakterii Legionella
Až 7 rozšiřovacích regulátorů HZR-E připojitelných sběrnicí eBus s dvěma vodiči
Vizualizace a datalogger prostřednictvím rozhraní sběrnice eBus
Parametry
•
•
•
•
•
•
•
•
3 kanály spínacích hodin, celkem 43 spínacích časů
5 vstupů pro čídla Pt1000
3 vstupy pro dálkové ovládání se snímačem pokojové teploty
4 relé 2A, 250 V AC, celkem max. 4A
1 nizkopotencionální relé 4A, 250 V AC,
1 nízkonapěťové relé 0,5A, 50 V AC/DC
Rozhraní sběrnice eBus
Pouzdro pro montáž na stěnu 170 × 170 × 55 mm
Typ
Balení
Obj. číslo
Kč/ks
1
ED7R5R5.W
6 470,-
Venkovní čidlo
1
ED20TVPR
573,-
Teplotní čidlo
1
ED20TSPR
410,-
1
ED30AFWR
Regulátor HZR-C (Comfort) bázový
Nutné příslušenství
Volitelné příslušenství
Analogový pokojový termostat
1 092,-
Digitální pokojová řídící jednotka
1
ED7RDFW
2 594,-
Vizualizace topného systému
1
EDZVHZR
20 948,-
HK:
HKP:
MI:
TA:
TV:
TW:
WWP:
ZP:
topný okruh
čerpadlo topného okruhu
směšovač se servopohonem
snímač venkovní teploty
snímač teploty přítoku
snímač teploty teplé vody
čerpadlo ohřevu teplé vody
cirkulační čerpadlo
88
Digitální regulátory topení Elodrive
Latherm HZR modul rozšíření HZR-E
Rozšiřovací modul ve spojení s regulátorem LATHERM HZR-C, regulace
topného okruhu, regulace ohřevu teplé vody s cirkulací.
Použití
•
•
Regulace teploty přívodu řízená v závislosti na venkovní nebo pokojové teplotě pro
jeden přídavný směšovaný topný okruh
Zásobování teplou vodou s časově řízenou cirkulací
Funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Předem definovaná nastavení pro různá schémata zařízení
Požadavky kotle na hlavní regulátor (řídící regulátor) HZR-C
Roční hodiny s automatickým přepínáním letního/zimního času
Funkce regulace o svátcích a prázdninách
Automatické vypínání v letní sezóně
Omezení minimální a maximální teploty na přítoku
Prioritní ohřev teplé vody
Ochrana proti bakterii Legionella
Vizualizace a datalogger prostřednictvím rozhraní sběrnice eBus
Parametry
•
•
•
•
•
•
•
3 kanály spínacích hodin, celkem 43 spínacích časů
5 vstupů pro čidla Pt1000
3 vstupy pro dálkové ovládání se snímačem pokojové teploty
4 relé 2A, 250 V AC, celkem max. 4A
1 nizkopotencionální relé 4A, 250 V AC,
Rozhraní sběrnice eBus
Pouzdro pro montáž na stěnu 170 × 170 × 55 mm
Typ
Balení
Obj. číslo
Kč/ks
1
ED7R5R4.W
5 405,-
Venkovní čidlo
1
ED20TVPR
573,-
Teplotní čidlo
1
ED20TSPR
410,-
1
ED30AFWR
Regulátor HZR-E - modul rozšíření
Nutné příslušenství
Volitelné příslušenství
Analogový pokojový termostat
1 092,-
Digitální pokojová řídící jednotka
1
ED7RDFW
2 594,-
Vizualizace topného systému
1
EDZVHZR
20 948,-
HK:
HKP:
MI:
TA:
TV:
TW:
WWP:
ZP:
topný okruh
čerpadlo topného okruhu
směšovač se servopohonem
snímač venkovní teploty
snímač teploty přítoku
snímač teploty teplé vody
čerpadlo ohřevu teplé vody
cirkulační čerpadlo
89
Digitální regulátory topení Elodrive
Latherm HZR vyrovnávací zásobník HZR-P
Regulátor topení pro regulaci vyrovnávacího zásobníku, topného okruhu,
ohřevu teplé vody s cirkulací.
Použití
•
•
•
Regulace nabíjení a odběru z vyrovnávacího zásobníku
Regulace teploty přívodu řízená v závislosti na venkovní nebo pokojové teplotě pro
jeden směšovaný a jeden nesměšovaný topný okruh
Zásobování teplou vodou s časově řízenou cirkulací
Funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Předem definovaná nastavení pro různá schémata zařízení
Roční hodiny s automatickým přepínáním letního/zimního času
Funkce regulace o svátcích a prázdninách
Automatické vypínání v letní sezóně
Regulace teploty pro nabíjení vyrovnávacího zásobníku
Povolení provozu spotřebiče v závislosti na teplotě
Regulace dobíjení vyrovnávacího zásobníku v závislosti na spotřebě
Omezení minimální a maximální teploty na přítoku
Prioritní ohřev teplé vody
Ochrana proti bakterii Legionella
Až 7 rozšiřovacích regulátorů HZR-E připojitelných sběrnicí eBus s dvěma vodiči
Vizualizace a datalogger prostřednictvím rozhraní sběrnice eBus
Parametry
•
•
•
•
•
•
•
3 kanály spínacích hodin, celkem 43 spínacích časů
5 vstupů pro čidla Pt1000
3 vstupy pro dálkové ovládání se snímačem pokojové teploty
5 relé 2A, 250 V AC, celkem max. 4A
1 nízkonapěťové relé 0,5A, 50 V AC/DC
Rozhraní sběrnice eBus
Pouzdro pro montáž na stěnu 170 × 170 × 55 mm
Typ
Balení
Regulátor HZR-P vyrovnávací zásobník
1
Obj. číslo
ED7R5R5-P.W
Kč/ks
6 470,-
Nutné příslušenství
Venkovní čidlo
1
ED20TVPR
573,-
Teplotní čidlo
1
ED20TSPR
410,-
1
ED30AFWR
Volitelné příslušenství
Analogový pokojový termostat
1 092,-
Digitální pokojová řídící jednotka
1
ED7RDFW
2 594,-
Vizualizace topného systému
1
EDZVHZR
20 948,-
HK:
HKP:
MI:
TA:
TV:
TW:
WWP:
ZP:
topný okruh
čerpadlo topného okruhu
směšovač se servopohonem
snímač venkovní teploty
snímač teploty přítoku
snímač teploty teplé vody
čerpadlo ohřevu teplé vody
cirkulační čerpadlo
90
Digitální regulátory topení Elodrive
Latherm HZR směšovací okruh HZR-WM
Regulace směšovače topného okruhu.
Použití
•
Regulace teploty přívodu řízená v závislosti na venkovní teplotě nebo teplotě v
prostoru pro jeden směšovaný topný okruh
Funkce
•
•
•
•
•
•
•
Předem definované schéma zařízení s předem provedeným základním nastavením
Požadavek teploty pro regulátor kotle pomocí beznapěťového kontaktu
Roční hodiny s automatickým přepínáním letního/zimního času
Funkce regulace o svátcích a prázdninách
Automatické vypínání v letní sezóně
Omezení minimální a maximální teploty na přítoku
Vizualizace a datalogger prostřednictvím rozhraní sběrnice eBus
Parametry
•
•
•
•
•
•
•
•
1 kanál spínacích hodin s celkem 43 spínacími časy
2 vstupy pro čidla Pt1000
3 vstupy pro dálkové ovládání se snímačem pokojové teploty
3 relé 2A, 250 V AC, celkem max. 4A
1 nízkonapěťové relé 0,5A, 50 V AC/DC
Rozhraní sběrnice eBus
Pouzdro pro montáž na stěnu 170 × 170 × 55 mm
Až 7 rozšiřovacích regulátorů HZR-E připojitelných sběrnicí eBus s dvěma vodiči
Typ
Balení
Obj. číslo
Kč/ks
1
ED7R3R3.W
5 405,-
Venkovní čidlo
1
ED20TVPR
573,-
Teplotní čidlo
1
ED20TSPR
410,-
Analogový pokojový termostat
1
ED30AFWR
1 092,-
Digitální pokojová řídící jednotka
1
ED7RDFW
2 594,-
Vizualizace topného systému
1
EDZVHZR
20 948,-
HK:
HKP:
MI:
TA:
TV:
topný okruh
čerpadlo topného okruhu
směšovač se servopohonem
snímač venkovní teploty
snímač teploty přítoku
Regulátor HZR-WM směšovaný okruh
Nutné příslušenství
Volitelné příslušenství
91
4
Příslušenství
Typ
Balení
Obj. číslo
Kč/ks
Vizualizace topného systému
1
Typ
EDZVHZR
20 948,-
Balení
Obj. číslo
Kč/ks
1
ED20TVPR
573,-
1
ED20TSPR
410,-
Venkovní čidlo
Teplotní čidlo
Analogový pokojový termostat AFW
Nastavení vybrané hodnoty vytápění podle spotřebitele (režim den/noc).
Nastavení přechodného režimu vytápění.
Vestavěný snímač teploty.
1
ED30AFWR
1 092,-
Digitální pokojová řídící jednotka DFW
Dálkové (mimo obytnou místnost) ovládání a zobrazení parametrů regulátoru HZR-C nebo
HZR-E.
Vestavěný snímač teploty.
1
92
ED7RDFW
2 594,-
Směšovače a servopohony Elodrive
Směšovací ventily se servopohonem ELOMIX
3 a 4-cestné směšovací ventily, PN10
Tělo je z červené mosazi CW6xx, těsnění EPDM
Rozsah pracovních teplot 2 C° (-10 °C) – 110 °C (130 °C krátkodobě)
3–cestné směšovací ventily, připojení – vnitřní závit
AC 230V EDST10/230 EDST10-R/230 EDST10-M/230 EDSTM10/230
AC 24V EDST10/24
EDST10-M/24 EDSTM10/24
EDSTM10-C/230
EDSTM10-C/24
Moment
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
Ovládání
3-bod.
2-bod.
3-bod.
3-bod.
3-bod.
Doba doběhu
135 s
135 s
135 s
135 s
135 s

Koncový vypínač
Rozsah regulační teploty
Servomotor cena Kč/ks
+20 °C ... +80 °C +5 °C ... +25 °C
1 912,-
Směšovač
cena Kč/ks
3 386,-
3 518,-
4 174,-
4 174,-
Obj. číslo
Velikost
Vnitřní
průměr
Kvs
m3/h
EDEM3-15-2,5
1/2“
DN15
2,5
1 523,-
3 435,-
4 909,-
5 041,-
5 697,-
5 697,-
EDEM3-20-4
3/4“
DN20
4
860,-
2 772,-
4 246,-
4 378,-
5 034,-
5 034,-
EDEM3-20-6
3/4“
DN20
6
860,-
2 772,-
4 246,-
4 378,-
5 034,-
5 034,-
EDEM3-25-8
1“
DN25
8
906,-
2 818,-
4 292,-
4 424,-
5 080,-
5 080,-
EDEM3-25-12
1“
DN25
12
1 811,-
3 723,-
5 197,-
5 329,-
5 985,-
5 985,-
EDEM3-32-15
1 1/4“
DN32
15
1 890,-
3 802,-
5 276,-
5 408,-
6 064,-
6 064,-
EDEM3-32-18
1 1/4“
DN32
18
1 890,-
3 802,-
5 276,-
5 408,-
6 064,-
6 064,-
EDEM3-40-26
1 1/2“
DN40
26
3 386,-
5 298,-
6 772,-
6 904,-
7 560,-
7 560,-
EDEM3-50-40
2“
DN50
40
5 246,-
7 158,-
8 632,-
8 764,-
9 420,-
9 420,-
Cena směšovač + servomotor Kč/ks
cenově zvýhodněné produkty.
3-cestné směšovací ventily, připojení – vnější závit
AC 230V EDST10/230 EDST10-R/230
AC 24V EDST10/24
EDST10-M/230 EDSTM10/230
EDSTM10-C/230
EDST10-M/24 EDSTM10/24
EDSTM10-C/24
Moment
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
Ovládání
3-bod.
2-bod.
3-bod.
3-bod.
3-bod.
Doba doběhu
135 s
135 s
135 s
135 s
135 s

Koncový vypínač
Rozsah regulační teploty
Servomotor cena Kč/ks
Vnitřní Kvs Směšovač
průměr m3/h cena Kč/ks
+20 °C ... +80 °C +5 °C ... +25 °C
1 912,-
3 386,-
3 518,-
4 174,-
4 174,-
Cena směšovač + servomotor Kč/ks
Obj. číslo
Velikost
EDEM3-20E-2,5
3/4“
DN20
2,5
1 764,-
3 676,-
5 150,-
5 282,-
5 938,-
5 938,-
EDEM3-25E-4
1“
DN25
4
1 389,-
3 301,-
4 775,-
4 907,-
5 563,-
5 563,-
EDEM3-25E-6
1“
DN25
6
1 389,-
3 301,-
4 775,-
4 907,-
5 563,-
5 563,-
EDEM3-32E-8
1 1/4“
DN32
8
1 477,-
3 389,-
4 863,-
4 995,-
5 651,-
5 651,-
EDEM3-32E-12
1 1/4“
DN32
12
1 985,-
3 897,-
5 371,-
5 503,-
6 159,-
6 159,-
EDEM3-40E-15
1 1/2“
DN40
15
2 139,-
4 051,-
5 525,-
5 657,-
6 313,-
6 313,-
EDEM3-40E-18
1 1/2“
DN40
18
2 139,-
4 051,-
5 525,-
5 657,-
6 313,-
6 313,-
Příklad objednávky: EM3-20E-2.5 + ST10/230 (pohon není namontován na směšovači).
93
4
Směšovače a servopohony Elodrive
4–cestné směšovací ventily, připojení – vnitřní závit.
AC 230V EDST10/230 EDST10-R/230 EDST10-M/230 EDSTM10/230
AC 24V EDST10/24
EDST10-M/24
EDSTM10/24
EDSTM10-C/230
EDSTM10-C/24
Moment
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
Ovládání
3-bod.
2-bod.
3-bod.
3-bod.
3-bod.
Doba doběhu
135 s
135 s
135 s
135 s
135 s
+20 °C ... +80 °C
+5 °C ... +25 °C

Koncový vypínač
Rozsah regulační teploty
Servomotor cena Kč/ks
1 912,-
Vnitřní Kvs Směšovač
průměr m3/h cena Kč/ks
3 386,-
3 518,-
4 174,-
4 174,-
Cena směšovač + servomotor Kč/ks
Obj. číslo
Velikost
EDEM4-15-2,5
1/2“
DN15
2,5
1 754,-
3 666,-
5 140,-
5 272,-
5 928,-
5 928,-
EDEM4-20-4
3/4“
DN20
4
1 345,-
3 257,-
4 731,-
4 863,-
5 519,-
5 519,-
EDEM4-20-6
3/4“
DN20
6
1 345,-
3 257,-
4 731,-
4 863,-
5 519,-
5 519,-
EDEM4-25-8
1“
DN25
8
1 477,-
3 389,-
4 863,-
4 995,-
5 651,-
5 651,-
EDEM4-25-12
1“
DN25
12
2 029,-
3 941,-
5 415,-
5 547,-
6 203,-
6 203,-
EDEM4-32-15
1 1/4“
DN32
15
2 117,-
4 029,-
5 503,-
5 635,-
6 291,-
6 291,-
EDEM4-32-18
1 1/4“
DN32
18
2 117,-
4 029,-
5 503,-
5 635,-
6 291,-
6 291,-
EDEM4-40-26
1 1/2“
DN40
26
3 704,-
5 616,-
7 090,-
7 222,-
7 878,-
7 878,-
EDEM4-50-40
2“
DN50
40
5 342,-
7 254,-
8 728,-
8 860,-
9 516,-
9 516,-
4-cestné směšovací ventily, připojení – vnější závit
AC 230V EDST10/230 EDST10-R/230 EDST10-M/230 EDSTM10/230
AC 24V EDST10/24
EDST10-M/24
EDSTM10/24
EDSTM10-C/230
EDSTM10-C/24
Moment
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
10 Nm
Ovládání
3-bod.
2-bod.
3-bod.
3-bod.
3-bod.
Doba doběhu
135 s
135 s
135 s
135 s
135 s

Koncový vypínač
Rozsah regulační teploty
Servomotor cena Kč/ks
Vnitřní Kvs Směšovač
průměr m3/h cena Kč/ks
+20 °C ... +80 °C +5 °C ... +25 °C
1 912,-
3 386,-
3 518,-
4 174,-
4 174,-
Cena směšovač + servomotor Kč/ks
Obj. číslo
Velikost
EDEM4-20E-2,5
3/4“
DN20
2,5
1 808,-
3 720,-
5 194,-
5 326,-
5 982,-
5 982,-
1“
DN25
4
1 477,-
3 389,-
4 863,-
4 995,-
5 651,-
5 651,-
EDEM4-25E-6
1“
DN25
6
1 477,-
3 389,-
4 863,-
4 995,-
5 651,-
5 651,-
EDEM4-32E-8
1 1/4“
DN32
8
1 632,-
3 544,-
5 018,-
5 150,-
5 806,-
5 806,-
EDEM4-32E-12
1 1/4“
DN32
12
2 227,-
4 139,-
5 613,-
5 745,-
6 401,-
6 401,-
EDEM4-40E-15
1 1/2“
DN40
15
2 381,-
4 293,-
5 767,-
5 899,-
6 555,-
6 555,-
EDEM4-40E-18
1 1/2“
DN40
18
2 381,-
4 293,-
5 767,-
5 899,-
6 555,-
6 555,-
EDEM4-25E-4
Příklad objednávky: EDEM4-20E-2.5 + EDST10/230 (pohon není namontován na směšovači).
94
Download

Katalog a ceník