Pro odborníka
Projekční podklady
Plynový závěsný kondenzační kotel
CERAPURMAXX
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Tepelný výkon
14 kW až 98 kW
6 720 646 235-11.1O
Teplo pro život
6 720 646 235 (2012/09) CZ
Obsah
2
JUNKERS
Obsah
JUNKERS
1 Hydraulická schémata
4
2 Technické údaje
24
3 Konstrukční uspořádání kotle
31
4 Popis výrobku
32
5Pokyny pro projektování a dimenzování
zdroje tepla
34
6 Regulace vytápění
43
7 Ohřev vody
59
8 Instalační příslušenství
69
9 Plastové systémy odvodu spalin
80
Změny vyhrazeny!
3
Hydraulická schémata
1
JUNKERS
Hydraulická schémata
Dále uvedené informativní příklady představují možná
hydraulická zapojení plynového kondenzačního kotle
CerapurMaxx. Podrobné informace o počtu, vybavení
a regulaci topných okruhů a o instalaci zásobníků teplé vody a jiných spotřebičů obsahují příslušné projekční
podklady.
1.1
S dotazy ohledně dalších možností uspořádání zařízení a pomůcek k projektování se s důvěrou obraťte na
Junkers (Kontakt na zadní straně).
Hydraulické schéma 1: jeden nesměšovaný okruh podlahového vytápění nebo
okruh radiátorového vytápění a termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 100
3
CUx
IPM 1
1
3
FW 100
3
CUx
IPM 1
1
3
TB
T
T
T
T
AG 2 RH
AG 2 RH
P
P
VF
Obrázek 1
AF CUx FW 100
HP IPM 1 P
TB VF 1
3
4
VF
AF
AF
HP
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Spínací modul pro jeden topný okruh
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Hlídač teploty
Společné čidlo teploty na výstupu
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
CerapurMaxx
65/98-2 A
6 720 646 235-01.1O
ZBR
Komponenty topného systému
• Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx
• Jeden nesměšovaný okruh podlahového vytápění
nebo např. radiátorového vytápění
• Ekvitermní regulace
• Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Hydraulická schémata
JUNKERS
Znaky a doporučení
Popis funkce
• Zásadně doporučujeme použití termohydraulického rozdělovače, aby mohl být bezpečně přenesen
potřebný tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ... .
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Pro podlahové vytápění naplánujte mechanický
bezpečnostní omezovač (TB) podle údajů výrobce
podlahového vytápění.
Klasický topný okruh nebo nesměšovaný okruh podlahového vytápění s termohydraulickým rozdělovačem
je řízen ekvitermním regulátorem FW 100. K tomu je
nutně zapotřebí spínací modul IPM 1. Komunikace
mezi řízením kotle, regulátorem a spínacím modulem
probíhá prostřednictvím 2drátového sběrnicového systému.
Typ
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací sada L
Připojovací sada pro samostatný přístroj, s mont. stojanem
7 746 900 838
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
Expanzní nádoba
(Příslušenství na str. 70)
HW 50
Termohydraulický rozdělovač HW 50 **
7 719 001 780
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2 RH
Čerpadlová skupina pro nesměšovaný topný okruh,
s vysoce úsporným elektronickým čerpadlem 
8 718 577 436
Ekvitermní regulátor
7 719 002 924
Regulace
FW 100
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 1
Spínací modul pro jeden topný okruh
7 719 002 738
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 1
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
5
Hydraulická schémata
1.2
JUNKERS
Hydraulické schéma 2: jeden směšovaný topný okruh, jeden okruh teplé vody,
termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 100
3
CUx
IPM 2
1
3
TB
MF
T
T
AG 3 RH
LP
VF
M
P
M
AG 4-1
AF
ZP
HP
SF
Obrázek 2
AF CUx FW 100
HP IPM 2 LP M
MF P
SF TB VF WS ZP 1
3
6
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Spínací modul pro dva topné okruhy
Nabíjecí čerpadlo zásobníku
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Čidlo teploty zásobníku
Hlídač teploty
Společné čidlo teploty na výstupu
Zásobník teplé vody SK ...
Cirkulační čerpadlo
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
6 720 646 235-03.1O
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx
Jeden směšovaný topný okruh
Zásobník teplé vody
Ekvitermní regulace
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
Zásadně doporučujeme použití termohydraulického
rozdělovače, aby mohl být bezpečně přenesen potřebný tepelný výkon.
Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ... .
Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
Naplánujte mechanický bezpečnostní omezovač (TB)
podle údajů výrobce podlahového vytápění.
Pojistnou skupinu instalujte podle DIN 1988.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Směšovaný topný okruh s termohydraulickým rozdělovačem a příprava teplé vody jsou řízeny ekvitermním
regulátorem FW 100. K tomu je nutně zapotřebí spínací
modul IPM 2. Komunikace mezi řízením kotle, regulátorem a spínacím modulem probíhá prostřednictvím
2drátového sběrnicového systému.
Typ
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací sada L
Připojovací sada pro samostatný přístroj, s mont. stojanem
7 746 900 838
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
8 718 576 602
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
Expanzní nádoba
(Příslušenství na str. 70)
HW 50
Termohydraulický rozdělovač HW 50 **
7 719 001 780
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2-1
Čerpadlová skupina s třístupňovým čerpadlem 
7 719 001 557
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
AG 4-1
Rozdělovač topných okruhů pro dva topné okruhy 
7 719 001 632
Zásobník teplé vody
(→ kapitola 7 od str. 57)
7 719 002 923
Regulace
FW 100
Ekvitermní regulátor
7 719 002 924
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 2
Spínací modul pro 2 topné okruhy
7 719 002 739
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 2
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
7
Hydraulická schémata
1.3
JUNKERS
Hydraulické schéma 3: jeden nesměšovaný topný okruh, jeden směšovaný topný
okruh, termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 200
3
CUx
IPM 2
1
3
TB
MF
T
T
T
T
AG 2 RH
AG 3 RH
P1
M
VF
P2
M
AG 4-1
AF
HP
Obrázek 3
AF CUx FW 200
HP IPM 2
M
MF
P1,2 TB
VF 1
3
8
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primárníokruh)
Spínací modul pro dva topné okruhy
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Hlídač teploty
Společné čidlo teploty na výstupu
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
6 720 646 235-04.1O
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx
Jeden nesměšovaný topný okruh
Jeden směšovaný topný okruh
Ekvitermní regulace
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
• Zásadně doporučujeme použití termohydraulického rozdělovače, aby mohl být bezpečně přenesen
potřebný tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ... .
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Naplánujte mechanický bezpečnostní omezovač
(TB) podle údajů výrobce podlahového vytápění.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Topné okruhy jsou regulovány ekvitermním regulátorem FW 200. K tomu je nutně zapotřebí spínací modul
IPM 2. Komunikace mezi řízením kotle, regulátorem
a spínacím modulem probíhá prostřednictvím dvoudrátového sběrnicového systému.
Typ
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací sada L
Připojovací sada pro samostatný přístroj, s mont. stojanem
7 746 900 838
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
Expanzní nádoba
(Příslušenství na str. 70)
HW 50
Termohydraulický rozdělovač HW 50 **
7 719 001 780
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2 RH
Čerpadlová skupina pro nesměšovaný topný okruh,
s vysoce úsporným elektronickým čerpadlem 
8 718 577 436
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
AG 4-1
Rozdělovač topných okruhů pro dva topné okruhy 
7 719 001 632
Ekvitermní regulátor
7 719 002 930
Regulace
FW 200
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 1
Spínací modul pro jeden topný okruh
7 719 002 738
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 3
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
9
Hydraulická schémata
1.4
JUNKERS
Hydraulické schéma 4: dva směšované topné okruhy, jeden okruh teplé vody,
termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 200
3
CUx
IPM 1
1
IPM 2
3
FB 100
3
3
TB1
MF1
T
T
TB2
MF2
T
T
(2x) AG 3 RH
LP
VF
VF
M
P1
M1
M
P2
M2
AG 9-1
AF
ZP
HP
SF
Obrázek 4
AF CUx FW 200
HP IPM 1 IPM 2
LP
M1,2 MF1,2
P1,2
SF
TB1,2 VF WS ZP 1
3
10
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Spínací modul pro jeden topný okruh
Spínací modul pro dva topné okruhy
Nabíjecí čerpadlo zásobníku
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Čidlo teploty zásobníku
Hlídač teploty
Společné čidlo teploty na výstupu
Zásobník teplé vody SK ...
Cirkulační čerpadlo
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
6 720 646 235-05.1O
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx
Dva směšované topné okruhy
Zásobník teplé vody
Ekvitermní regulace
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
• Zásadně doporučujeme použití termohydraulického rozdělovače, aby mohl být bezpečně přenesen
potřebný tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ... .
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Naplánujte mechanický bezpečnostní omezovač
(TB) podle údajů výrobce podlahového vytápění.
• Pojistnou skupinu instalujte podle DIN 1988.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Topné okruhy jsou regulovány ekvitermním regulátorem FW 200. K tomu jsou nezbytně nutné spínací
moduly IPM 1 a IPM 2. Komunikace mezi řízením kotle,
regulátorem a spínacím modulem probíhá prostřednictvím 2drátového sběrnicového systému.
Typ
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru. Topný program druhého směšovaného okruhu je nastaven na dálkovém ovládání FB100,
který je umístěn v referenčním prostoru příslušného
okruhu.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací sada L
Připojovací sada pro samostatný přístroj, s mont. stojanem
7 746 900 838
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla ,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
MAG...
(Příslušenství na str. 70)
HW 50
Termohydraulický rozdělovač HW 50 **
7 719 001 780
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2-1
Čerpadlová skupina s třístupňovým čerpadlem 
7 719 001 557
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
AG 9-1
Rozdělovač topných okruhů pro tři topné okruhy 
7 719 001 633
Zásobník teplé vody
(→ kapitola 7 od str. 57)
7 719 002 923
Regulace
FW 200
Ekvitermní regulátor
7 719 002 930
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 1
Spínací modul pro jeden topný okruh
7 719 002 738
IPM 2
Spínací modul pro dva topné okruhy
7 719 002 739
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 4
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
11
Hydraulická schémata
1.5
JUNKERS
ydraulické schéma 5: jeden nesměšovaný topný okruh, dva směšované topné
H
okruhy, termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 200
3
CUx
IPM 2
1
IPM 1
3
TB2
MF2
AG 2 RH
T
T
T
T
3
FB 100
3
TB3
MF3
T
T
(2x) AG 3 RH
P1
M
VF
P2
M2
M
P3
M3
AF
HP
Obrázek 5
AF CUx FB 100
FW 200
HP IPM 1 IPM 2
M2,3
MF2,3
P1...3 TB2,3 VF 1
3
12
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Dálkové
ovládání
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Spínací modul pro jeden topný okruh
Spínací modul pro dva topné okruhy
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Hlídač teploty
Společné čidlo teploty na výstupu
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
6 720 646 235-06.1O
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx
Jeden nesměšovaný topný okruh
Dva směšované topné okruhy
Ekvitermní regulace
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
• Zásadně doporučujeme použití termohydraulického rozdělovače, aby mohl být bezpečně přenesen
potřebný tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ... .
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Naplánujte mechanický bezpečnostní omezovač
(TB) podle údajů výrobce podlahového vytápění.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Topné okruhy jsou regulovány ekvitermním regulátorem FW 200. K tomu jsou nezbytně nutné spínací
moduly IPM 1 a IPM 2. Komunikace mezi řízením kotle,
regulátorem a spínacím modulem probíhá prostřednictvím 2drátového sběrnicového systému.
Typ
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru.
Pro třetí topný okruh je zapotřebí dálkové ovládání
FB 100.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací sada L
Připojovací sada pro samostatný přístroj, s mont. stojanem
7 746 900 838
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
MAG...
(Příslušenství na str. 70)
HW 50
Termohydraulický rozdělovač HW 50 **
7 719 001 780
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2 RH
Čerpadlová skupina pro nesměšovaný topný okruh,
s vysoce úsporným elektronickým čerpadlem 
8 718 577 436
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
AG 9-1
Rozdělovač topných okruhů pro tři topné okruhy 
7 719 001 633
Zásobník teplé vody
(→ kapitola 7 od str. 57)
7 719 002 923
Regulace
FW 200
Ekvitermní regulátor
7 719 002 930
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 1
Spínací modul pro jeden topný okruh
7 719 002 738
IPM 2
Spínací modul pro dva topné okruhy
7 719 002 739
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 5
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
13
Hydraulická schémata
1.6
JUNKERS
Hydraulické schéma 6: jeden nesměšovaný topný okruh, tři směšované topné
okruhy, termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 200
3
CUx
IPM 2
1
FB 100 IPM 2
3
3
3
TB3
MF3
TB2
MF2
T
T
T
T
FB 100
3
T
T
TB4
MF4
T
T
AG 2 RH
(3x) AG 3 RH
P1
M
VF
P2
M2
M
P3
M3
M
P4
M4
AF
HP
Obrázek 6
AF CUx FB 100
FW 200
HP IPM 2 M2...4 MF2...4
P1,4
TB2...4 VF 1
3
14
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Dálkové ovládání
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Spínací modul pro dva topné okruhy
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Hlídač teploty
Společné čidlo teploty na výstupu
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
6 720 646 235-07.1O
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx
Jeden nesměšovaný topný okruh
Tři směšované topné okruhy
Ekvitermní regulace
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
• Zásadně doporučujeme použití termohydraulického rozdělovače, aby mohl být bezpečně přenesen
potřebný tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ... .
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Naplánujte mechanický bezpečnostní omezovač
(TB) podle údajů výrobce podlahového vytápění.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Topné okruhy jsou regulovány ekvitermním regulátorem FW 200. K tomu jsou nezbytně dva spínací moduly IPM 2. Komunikace mezi řízením kotle, regulátorem
a spínacím modulem probíhá prostřednictvím 2drátového sběrnicového systému.
Typ
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru.
Pro třetí a čtvrtý topný okruh je nutné doplnit po jednom dálkovém ovládání FB 100.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací sada L
Připojovací sada pro samostatný přístroj, s mont. stojanem
7 746 900 838
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
MAG...
(Příslušenství na str. 70)
HW 50
Termohydraulický rozdělovač HW 50 **
7 719 001 780
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2 RH
Čerpadlová skupina pro nesměšovaný topný okruh,
s vysoce úsporným elektronickým čerpadlem 
8 718 577 436
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
Ekvitermní regulátor
7 719 002 930
Regulace
FW 200
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 2
Spínací modul pro dva topné okruhy
7 719 002 739
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 6
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
15
Hydraulická schémata
1.7
JUNKERS
Hydraulické schéma 7: dva směšované topné okruhy, dva okruhy teplé vody,
termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 500
3
CUx
IPM 2
1
IPM 2
3
FB 100
3
AF
TB1
MF1
T
T
TB2
T
T
(2x) AG 3 RH
LP1
VF
LP2
M
P1
M1
M
P2
M2
AF
ZP
ZP
SF
Obrázek 7
AF CUx FW 500
HP IPM 2 LP1,2 M1,2 MF1,2
P1,2
SF
TB1,2 VF WS ZP 1
3
16
WS
HP
SF
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Spínací modul pro dva topné okruhy
Nabíjecí čerpadlo zásobníku
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Čidlo teploty zásobníku
Hlídač teploty
Společné čidlo teploty na výstupu
Zásobník teplé vody SK ...
Cirkulační čerpadlo
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx
Dva směšované topné okruhy
Dva okruhy teplé vody
Ekvitermní regulace
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
• Zásadně doporučujeme použití termohydraulického rozdělovače, aby mohl být bezpečně přenesen
potřebný tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ... .
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Naplánujte mechanický bezpečnostní omezovač
(TB) podle údajů výrobce podlahového vytápění.
• Pojistnou skupinu instalujte podle DIN 1988.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Topné okruhy jsou regulovány ekvitermním regulátorem FW 500. K tomu jsou nezbytně dva spínací moduly IPM 2. Komunikace mezi řízením kotle, regulátorem
a spínacím modulem probíhá prostřednictvím 2drátového sběrnicového systému.
Typ
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací sada L
Připojovací sada pro samostatný přístroj, s mont. stojanem
7 746 900 838
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
MAG...
(Příslušenství na str. 70)
HW 50
Termohydraulický rozdělovač HW 50 **
7 719 001 780
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2-1
Čerpadlová skupina s třístupňovým čerpadlem 
7 719 001 557
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
Zásobník teplé vody
(→ kapitola 7 od str. 57)
7 719 002 923
Regulace
FW 500
Ekvitermní regulátor
7 719 002 957
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání (dle volby a potřeb systému)
7 719 002 938
IPM 2
Spínací modul pro dva topné okruhy
7 719 002 739
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 7
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
17
Hydraulická schémata
1.8
JUNKERS
Hydraulické schéma 8: Kaskáda 2 kotlů, jeden směšovaný topný okruh, jeden
okruh teplé vody, termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 200
3
ICM
3
IPM 2
CUx
3
1
CUx
1
AF
T
LP
VF
AG 3 RH
MF1
T
M
P
M
ZP
HP
SF
Obrázek 8
AF CUx FW 200
HP ICM IPM 2 LP M
MF
P
SF VF WS ZP 1
3
18
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Kaskádový spínací modul
Spínací modul pro dva topné okruhy
Nabíjecí čerpadlo zásobníku
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Čidlo teploty zásobníku
Společné čidlo teploty na výstupu
Zásobník teplé vody SK ...
Cirkulační čerpadlo
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
6 720 646 235-09.1O
Vedení odtahu spalin se uskutečňuje v přetlaku pro každý kotel zvlášť nebo možno řešit
jako spalinovou kaskádu, kde je společný
odtah spalin řešen podtlakově (viz str. 103).
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
•
Dva plynové kondenzační kotle CerapurMaxx
Jeden směšovaný topný okruh
Jeden okruh teplé vody
Ekvitermní regulace
Kaskádový spínací modul
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
• Použití termohydraulického rozdělovače je nutné,
aby mohl být bezpečně přenášen tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ....
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Pojistnou skupinu instalujte podle DIN 1988.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Kaskáda kotlů, směšovaný topný okruh a okruh teplé vody jsou regulovány ekvitermním regulátorem FW
200 v kombinaci s kaskádovým spínacím modulem
ICM. K tomu je nutně zapotřebí spínací modul IPM 2.
Komunikace mezi řízením kotlů, regulátorem a spínaTyp
cím modulem probíhá prostřednictvím dvoudrátového
sběrnicového systému.
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací
sada L2
Připojovací sada pro kaskádu 2 kotlů,
s montážním podstavcem
7 746 900 832
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
MAG ...
(Příslušenství na str. 70)
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2-1
Čerpadlová skupina s třístupňovým čerpadlem 
7 719 001 557
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
AG 4-1
Rozdělovač topných okruhů pro dva topné okruhy 
7 719 001 632
Zásobník teplé vody
(→ kapitola 7 od str. 57)
7 719 002 923
Regulace
FW 200
Ekvitermní regulátor
7 719 002 930
ICM
Kaskádový spínací modul
7 719 002 950
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 2
Spínací modul pro dva topné okruhy
7 719 002 739
TB
Hlídač teploty (dle potřeby systému)
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 8
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
19
Hydraulická schémata
1.9
JUNKERS
Hydraulické schéma 9: Kaskáda 3 kotlů, tři směšované topné okruhy, jeden okruh
teplé vody, termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FW 200
3
ICM
3
IPM 2
CUx
3
1
CUx
1
CUx
1
FB 100 IPM 2
3
3
FB 100
3
AF
TB2
MF2
T
LP
VF
AG 3 RH
MF1
T
M
T
T
TB3
MF3
T
T
2x AG 3 RH
P1
M1
M
P2
M2
M
P3
M3
ZP
HP
SF
Obrázek 9
AF CUx FW 200
HP ICM IPM 2 LP M1-3
MF1-3
TB2,3
P
SF VF WS ZP 1
3
20
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Kaskádový spínací modul
Spínací modul pro dva topné okruhy
Nabíjecí čerpadlo zásobníku
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Hlídač teploty
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Čidlo teploty zásobníku
Společné čidlo teploty na výstupu
Zásobník teplé vody SK ...
Cirkulační čerpadlo
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Vedení odtahu spalin se uskutečňuje v přetlaku pro každý kotel zvlášť nebo možno řešit
jako spalinovou kaskádu, kde je společný
odtah spalin řešen podtlakově (viz str. 103).
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
•
Tři plynové kondenzační kotle CerapurMaxx
Tři směšované topné okruhy
Jeden okruh teplé vody
Ekvitermní regulace
Kaskádový spínací modul
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
• Použití termohydraulického rozdělovače je nutné,
aby mohl být bezpečně přenášen tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ....
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Pojistnou skupinu instalujte podle DIN 1988.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Kaskáda kotlů, směšované topné okruhy a okruh teplé vody jsou regulovány ekvitermním regulátorem FW
200 v kombinaci s kaskádovým spínacím modulem
ICM. K tomu je nutně zapotřebí spínací modul IPM 2.
Komunikace mezi řízením kotlů, regulátorem a spínaTyp
cím modulem probíhá prostřednictvím dvoudrátového
sběrnicového systému.
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě je možná korekce podle
teploty prostoru.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací
sada L3
Připojovací sada pro kaskádu 3 kotlů,
s montážním podstavcem
7 746 900 833
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
MAG ...
(Příslušenství na str. 70)
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
7 719 002 304
AG 2-1
Čerpadlová skupina s třístupňovým čerpadlem 
7 719 001 557
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
AG 4-1
Rozdělovač topných okruhů pro dva topné okruhy 
7 719 001 632
Zásobník teplé vody
(→ kapitola 7 od str. 57)
7 719 002 923
Regulace
FW 200
Ekvitermní regulátor
7 719 002 930
ICM
Kaskádový spínací modul
7 719 002 950
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 2
Spínací modul pro dva topné okruhy
7 719 002 739
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Jiné příslušenství
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 9
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
21
Hydraulická schémata
JUNKERS
1.10 Hydraulické schéma 10: Kaskáda 2 kotlů, dva směšované topné okruhy,
dva okruhy pro zásobníky teplé vody, termohydraulický rozdělovač
Hydraulický systém s regulací (zjednodušené schéma)
FB 100
3
FW 500
3
CUx
ICM
1
3
IPM 2
IPM 2
3
CUx
3
1
AF
TB
MF2
MF1
T
T
T
T
(2x) AG 3 RH
LP1
VF
ZP
AF CUx FW 200
HP ICM IPM 2 LP M1, 2
MF1, 2
TB
P1, 2
SF VF WS ZP 1
3
WS
HP
SF
WS
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Čidlo venkovní teploty
Řidicí jednotka kotle
Ekvitermní regulátor
Čerpadlo topného okruhu (primární okruh)
Kaskádový spínací modul
Spínací modul pro dva topné okruhy
Nabíjecí čerpadlo zásobníku
3cestný směšovací ventil
Čidlo teploty směšovaného okruhu
Hlídač teploty
Čerpadlo topného okruhu (sekundární
okruh)
Čidlo teploty zásobníku
Společné čidlo teploty na výstupu
Zásobník teplé vody SK ...
Cirkulační čerpadlo
Umístění modulu: na zdroji tepla
Umístění modulu: na stěně
Vedení odtahu spalin se uskutečňuje v přetlaku pro každý kotel zvlášť nebo možno řešit
jako spalinovou kaskádu, kde je společný
odtah spalin řešen podtlakově (viz str. 103).
22
M
M
P2
M2
ZP
SF
Obrázek 10
LP2
P1
M1
HP
CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A
Komponenty topného systému
•
•
•
•
•
•
Dva plynové kondenzační kotle CerapurMaxx
Dva směšované topné okruhy
Dva okruhy pro zásobníky (nutnost FW500)
Ekvitermní regulace
Kaskádový spínací modul
Spínací modul(y) pro příslušné topné okruhy
Znaky a doporučení
• Použití termohydraulického rozdělovače je nutné,
aby mohl být bezpečně přenášen tepelný výkon.
• Kvůli vyššímu využití spalného tepla dejte přednost
ekvitermnímu regulátoru FW ....
• Stanovte obsah vody v zařízení a zvolte příslušnou
expanzní nádobu (→ str. 36).
• Pojistnou skupinu instalujte podle DIN 1988.
• Pro směšované okruhy, v případě potřeby, naplánujte bezpečnostní omezovač (TB) dle údajů výrobce podlahového vytápění.
Hydraulická schémata
JUNKERS
Popis funkce
Kaskáda kotlů, dva směšované topné okruhy a dva
okruhy pro zásobníky teplé vody jsou regulovány ekvitermním regulátorem FW 500 v kombinaci s kaskádovým spínacím modulem ICM. K tomu jsou nutné dva
spínací moduly IPM 2. Komunikace mezi řízením kotlů,
regulátorem a spínacím modulem probíhá prostřednictvím dvoudrátového sběrnicového systému.
Typ
Regulátor je vhodný pro nástěnnou montáž v kotelně
nebo v bytě. Při montáži v bytě - ve vytápěném prostoru
je možná korekce podle teploty prostoru.
Označení
Obj. číslo
ZBR 65-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 254
ZBR 98-2 A 23
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx - zemní plyn 23
7 746 901 255
Počet ks Cena
Kondenzační kotel
Připojovací příslušenství
Připojovací
sada L2
Připojovací sada pro kaskádu 2 kotlů,
s montážním podstavcem
7 746 900 832
Čerpadlová
skupina
Připojovací čerpadlová skupina vč. modulačního čerpadla,
pojistného ventilu, připojovacích ventilů, šroubení a krytu
7 746 901 192
Č. 1600
Kotlová pojistná skupina G 1½“ *
8 718 576 603
Č. 1602
Připojovací sada pro výstup a zpátečku vytápění,
průchozí tvar, G 1½“ *
8 718 576 604
Č. 1603
Plnicí a vypouštěcí sada G 1½“ *
8 718 576 602
MAG ...
(Příslušenství na str. 70)
HW 90
Termohydraulický rozdělovač HW 90 **
AG 2-1
Čerpadlová skupina s třístupňovým čerpadlem 
7 719 001 557
AG 3 RH
Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh, s vysoce
úsporným elektronickým čerpadlem, směšovačem
a servomotorem 
8 718 577 437
7 719 002 304
Zásobník teplé vody
(→ kapitola 7 od str. 57)
7 719 002 923
Regulace
FW 500
Ekvitermní regulátor
7 719 002 957
ICM
Kaskádový spínací modul
7 719 002 950
Příslušenství pro regulaci
FB 100
Dálkové ovládání
7 719 002 938
IPM 2
Spínací modul pro dva topné okruhy
7 719 002 739
TB
Hlídač teploty
7 719 002 255
VF čidlo
VF čidlo výstupní teploty topné vody
7 719 001 833
Jiné příslušenství
Č. 1620
Čerpadlo kondenzátu
80 695 080
Č. 1605
Neutralizační nádrž vč. neutralizačního granulátu
8 718 576 749
Č. 1606
Neutralizační nádrž vč. čerpadla kondenzátu
a neutralizačního granulátu
8 718 577 421
Č. 1607
Neutralizační granulát
7 115 120
Spalinové příslušenství
(→ kapitola 9 od str. 80)
Tab. 10
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
 Nedodává se do ČR
23
Technické údaje
2
JUNKERS
Technické údaje
Jmenovité tepelné zatížení pro G20
Jmenovitý tepelný výkon 80/60 °C
Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C
Objemový průtok plynu pro G20
Účinnost přístroje při maximálním výkonu 80/60 °C
Účinnost přístroje při maximálním výkonu 50/30 °C
Normovaný stupeň využití topná křivka 75/60 °C
Normovaný stupeň využití topná křivka 40/30 °C
Množství tepla pro pokrytí pohotovostní ztráty
Maximální instalační výška
Kategorie přístroje (druh plynu)
Připojovací přetlak plynu při proudění
Okruh otopné vody
Teplota kotlové vody
Zbytková dopravní výška při ΔT = 20 K
Odpor při ΔT = 20 K
Maximální provozní tlak kondenzačního přístroje
Obsah výměníku tepla topný okruh
Potrubní přípojky
Přípojka plynu
Přípojka pro otopnou vodu
Přípojka kondenzátu
Hodnoty spalin
Množství kondenzátu pro zemní plyn G20, 40/30 °C
Hmotnostní průtok spalin plné zatížení
Hmotnostní průtok spalin částečné zatížení
Teplota spalin 80/60 °C, plné zatížení / částečné zatížení
Teplota spalin 50/30 °C, plné zatížení / částečné zatížení
Obsah CO2, plné zatížení, zemní plyn G20
Emise CO při normovaných podmínkách, 75/60 °C
Emise NOx při normovaných podmínkách, 75/60 °C
Dopravní tlak ventilátoru2) naprázdno
Připojení spalin
Hodnoty spalin pro LAS (viz str. 111)
Ø Spalinový systém závislý na vzduchu z prostoru
Ø Spalinový systém nezávislý na vzduchu z prostoru
Ø Spalinový systém závislý na vzduchu z prostoru,
kaskáda kotlů - napojení kotle/společný sběrač
Spalinový systém
Druh konstrukce pro DE, AT, CH (podle pravidel DVGW)
Elektrická data
Napájecí napětí/frekvence
Elektrické krytí
Elektrický příkon, plné zatížení / částečné zatížení
Rozměry a hmotnost přístroje
Výška × šířka × hloubka
Hmotnost
Jednotka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
kW
kW
kW
m3/h
%
%
%
%
%
mm
–
mbar
14,6 - 62,0
14,2 - 60,4
15,6 - 65,0
6,52
97,0
107,0
106,0
110,0
0,05
1200
DE II2ELL3P
17 – 25
19,3 - 95
18,6 - 92,1
20,5 - 98,0
9,85
97,0
107,0
107,0
110,0
0,06
1200
°C
mbar
mbar
bar
l
30 – 90
150
150
4 bar
5
–
–
mm
l/h
g/s
g/s
°C
°C
%
mg/kWh
mg/kWh
Pa
300
01)
5
Rp 1"
G 1½"
Ø 32
7,3
27,9
6,0
66 / 55
45 / 34
9,3
8
28
127
11,0
42,2
8,6
75 / 57
50 / 36
9,3
23
41
220
–
mm
mm
mm
II6 (G61)
100
100/150 koncentrický
110/160, 110/200, 110/250, ..
–
B23, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x
V/Hz
–
W
230/50
IPX4D (X0D; B23)
mm
kg
76/20
150/26
9303) × 520 × 465
71
Tab. 11 Technické údaje
1) Je nutná montáž termohydraulického rozdělovače za Připojovací čerpadlovou skupinou.
2) Včetně stěnové nebo střešní průchodky
3) Bez Připojovací čerpadlové skupiny
24
Technické údaje
2.1
JUNKERS
Rozměry a minimální odstupy
Obrázek 11 Rozměry a přípojky bez Připojovací čerpadlové skupiny
AB AAK/LAK AKO Gas K
VK
RK 6 720 614 084-10.1RS
Krycí plech
Připojení odtahu spalin/nasávání vzduchu
Výstup kondenzátu (vnější Ø 32 mm)
Plynová přípojka (Rp 1" vnitřní závit)
Výstup z kondenzačního kotle (G 1½", převlečná matice s vnitřním závitem)
Zpátečka do kondenzačního kotle (G 1½", převlečná matice s vnitřním závitem)
25
JUNKERS
1280
Technické údaje
Obrázek 12 Rozměry a přípojky s Připojovací čerpadlovou skupinou
AB AAK/LAK AKO
Gas K/Gas A
VK
RK
VA
RA 26
Krycí plech
Připojení odtahu spalin/nasávání vzduchu
Výstup kondenzátu (vnější Ø 32 mm)
Plynová přípojka (Rp 1" vnitřní závit)
Výstup z kondenzačního kotle (G 1½", převlečná matice s vnitřním závitem)
Zpátečka do kondenzačního kotle (G 1½", převlečná matice s vnitřním závitem)
Výstup připojovací skupiny (G 1½", vnější závit, s plochým těsněním)
Zpátečka připojovací skupiny (G 1½", vnější závit, s plochým těsněním)
Technické údaje
Montážní rozměry CerapurMaxx
≥ 100
Jelikož se veškerý přístup pro obsluhu a údržbu uskutečňuje zpředu, lze Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx montovat bez minimálních bočních odstupů.
Proto je možné provést montáž do výklenku ve zdi
nebo do skříně. Při použití v kaskádě je možné kotle
zavěsit přímo vedle sebe (→ str. 73).
Pro údržbu je zapotřebí mít vpředu minimální prostor
1 m.
210
1
5,2 %
K
2.2
JUNKERS
S
980
158
≥ 10
471
≥ 10
6 720 614 087-01.2O
Obrázek 13 Vedení odtahu spalin
1
K
S
520
T-kus 90 ° s revizním otvorem (Ø 100/150 mm nebo Ø 100 mm)
Velikost průrazu stěnou
Tloušťka stěny
S
K
Ø 100 mm
Ø 100/150 mm
15 - 24 cm
130 mm
180 mm
24 - 33 cm
135 mm
185 mm
33 - 42 cm
140 mm
190 mm
42 - 50 cm
145 mm
195 mm
Tab. 12
27
Technické údaje
2.3
JUNKERS
Charakteristické hodnoty pro stanovení nákladů provozu zařízení podle
DIN 4701-10
V provozu nezávislém na vzduchu z prostoru (RLU) kotle CerapurMaxx nastává podstatné zlepšení při hodnocení
systému podle DIN 4701-10. Náklady provozu zařízení tím výrazně klesají.
Plynový
kondenzační kotel
CerapurMaxx
Výkon
Zatížení
Jmenovitý
. výkon
Qn 50/30
kW
kW
kW
kW
%
%
ZBR 65-2 A
65
14,0 – 62,0
65,0
60,4
97,0
0,05
ZBR 98-2 A
98
19,3 – 95,0
98,0
92,1
97,0
0,06
Jmenovitý
. výkon
Qn 80/60
Účinnost kotle
η
Provozní
pohotovostní ztráta
qB, 70
Tab. 13 Charakteristické hodnoty pro stanovení nákladového čísla zařízení podle DIN 4701-10
2.4
Charakteristické hodnoty CerapurMaxx
2.4.1 Kritéria pro volbu čerpadla vytápění
Velikost
Jednotka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Minimálně potřebný objemový průtok při ΔT = 20 K
l/h
2800
4250
Maximální objemový průtok
l/h
5700
5700
mbar
cca 145
cca 315
Tlaková ztráta v kondenzačním kotli při potřebném objemovém
průtoku při ΔT = 20 K
Tab. 14 Výběr čerpadla
500
∅p / mbar
450
400
350
1
300
250
200
2
150
100
50
0
0
500
1000
1500
2000
Obrázek 14 Charakteristika odporu
1
2
Δp
.
V
28
Bod charakteristiky pro minimální průtočné
množství pro ZBR 98-2 A
Bod charakteristiky pro minimální průtočné
množství pro ZBR 65-2 A
Tlaková ztráta kondenzačního kotle
Průtočné množství
2500
3000
.
V / l/h
3500
4000
4500
5000
6 720 614 084-83.3O
Čerpadlo vytápění musí při požadovaném
průtočném množství zaručovat dopravní výšku, která se pohybuje nejméně o 200 mbar
výše, než je tlaková ztráta způsobená kondenzačním kotlem. Čerpadlo UPER 25-80
z Připojovací čerpadlové skupiny vyhovuje
tomuto požadavku.
Technické údaje
JUNKERS
H/m
9
8
7
6
5
4
3
c
2
1
a
0
0
0,5
1,0
b
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
.
V / m3/h
Obrázek 15 Zbytková dopravní výška za Připojovací čerpadlovou skupinou (UPER 25-80) - objednatelné příslušenství
H
.
V
a
b
c
Zbytková dopravní výška
Průtočné množství
Zbytková dopravní výška při malém zatížení
Zbytková dopravní výška při plném zatížení
Zbytková dopravní výška-plné zatížení, bez
zpětného ventilu
H/m
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
0
0,5
1,0
1,5
6 720 619 379-07.1O
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
.
V / m3/h
Obrázek 16 Charakteristika tlakové ztráty výměníku tepla
H
.
V
Zbytková dopravní výška
Průtočné množství
29
Technické údaje
JUNKERS
2.4.2 Účinnost kotle
115
103,6
113
101,8
111
100,0
109
98,2
107
96,4
105
94,6
103
92,8
101
91,0
99
89,2
97
87,4
95
ηK(Hs) / %
ηK(Hi) / %
Účinnost kotle vyjadřuje poměr jmenovitého tepelného výkonu k jmenovitému tepelnému zatížení. Udává se
v závislosti na střední teplotě kotlové vody.
85,6
20
30
40
50
60
70
80
ϑ / °C
6 720 619 379-08.1O
Obrázek 17 Účinnost přístroje v závislosti na střední teplotě kotlové vody
ηK(Hi)
Účinnost kotle vztažená k výhřevnosti Hi při
plném zatížení 100 %
ηK(Hs)
ϑ
Účinnost kotle vztažená ke spalnému teplu
Hs při plném zatížení 100 %
Střední teplota kotlové vody
2.4.3 Účinnost kotle a teplota spalin
Teplota spalin je teplota naměřená ve spalinové trubce (na výstupu spalin z přístroje). Je vyjádřena závislostí na
jmenovitém tepelném zatížení.
80
112
100,9
110
99,1
60
108
97,3
50
106
95,5
40
30
b
104
c
93,7
102
91,9
20
100
90,1
10
98
88,3
96
86,5
0
20
d
40
60
.
QK / %
80
100
ηK(Hs) / %
ϑA / °C
70
ηK(Hi) / %
a
6 720 619 379-09.1O
Obrázek 18 Účinnost a teplota spalin v závislosti na jmenovitém tepelném zatížení
a
b
c
d. QK
30
Účinnost kotle ηK při 40/30 °C
Účinnost kotle ηK při 75/60 °C
Teplota spalin ϑA při 75/60 °C
Teplota spalin ϑA při 40/30 °C
Jmenovité tepelné zatížení
ηK(Hi)
ηK(Hs)
ϑA Účinnost kotle vztažená k výhřevnosti Hi při
plném zatížení 100 %
Účinnost kotle vztažená ke spalnému teplu
Hs při plném zatížení 100 %
Teplota spalin
Konstrukční uspořádání kotle
3
JUNKERS
Konstrukční uspořádání kotle
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Obrázek 19 Konstrukční uspořádání kotle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Automatický odvzdušňovač
Západkové uzávěry (4×)
Koncentrické připojovací hrdlo (100/150 mm)
Základní adaptér pro odvod spalin/
přívod vzduchu
Typový štítek
Měřicí hrdlo pro spaliny
Měřicí hrdlo pro spalovací vzduch
Trubka nasávání vzduchu ventilátoru
s Venturiho trubicí
Ventilátor
Plynová armatura
Hořák
Průhledítko
Elektroda hlídače
6 720 646 235-10.1O
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Čidlo teploty na výstupu
Žhavicí zapalovač
Bezpečnostní čidlo teploty
Tlakové čidlo
Výměník tepla
Čidlo teploty zpátečky
Místo pro zasunutí přetlakového spalinového
modulu (zde nelze použít)
Kódovací konektor
Obslužná jednotka se zabudovaným
hořákovým automatem
Kryt elektrických přípojek
Přihrádka pro návod k obsluze
31
Popis výrobku a zásady k instalaci
4
Popis výrobku a zásady
k instalaci
4.1
Druh konstrukce a velikosti výkonu
Kotel CerapurMaxx je nástěnný plynový kondenzační
přístroj schválený podle směrnice o plynových zařízeních 90/396/EWG se zřetelem k normě EN 483, EN 437
a EN 677. Je vhodný pro provoz na zemní plyn podle
DIN EN 437. Pomocí sady pro přestavbu na jiný druh
plynu (příslušenství) jej lze přestavět pro provoz na zkapalněný plyn propan.
Kotel CerapurMaxx ZBR je k dostání ve velikostech
výkonu 65 kW a 98 kW.
4.2
Možnosti použití
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx ZBR 65/98-2
A je vhodný pro vytápění a přípravu teplé vody v jedno- a vícegeneračních rodinných domech, v bytových
domech, v živnostenských a průmyslových zařízeních.
Při přípravě teplé vody lze kotel CerapurMaxx kombinovat se zásobníky teplé vody Junkers SK ...
4.3
JUNKERS
4.4
Popis
Plynový kondenzační kotel CerapurMaxx minimalizuje
celkové provozní náklady zásluhou optimálního využívání energie.
Je vybaven vysoce účinným výměníkem tepla z žebrovaných trubek vyrobených ze speciální korozně
odolné slitiny hliníku s křemíkem. Tento výměník tepla
má extrémně velkou plochu, která umožňuje optimální přenos tepla. Tato miliónkrát osvědčená koncepce
umožňuje na základě intenzivního ochlazení kouřových
plynů celoroční využívání kondenzačního tepla s maximálním normovaným stupněm využití až 110 %.
Navíc je plynový kondenzační kotel CerapurMaxx vybaven plně předsměšovaným, plochým hořákem s keramickými destičkami, pracujícím modulovaně v rozsahu
výkonů mezi 20 % a 100 %.
Kondenzační kotle jsou dodávány bez integrovaného
čerpadla. Čerpadla řízená podle výkonu lze obdržet
jako příslušenství. Lze tak realizovat jednoduché hydraulické systémy bez minimálního objemového průtoku.
Znaky a zvláštnosti
Vysoký normovaný stupeň využití
• Kotel CerapurMaxx má normovaný stupeň využití
106 % (ZBR 65-2 A) resp. 107 % (ZBR 98-2 A) při
teplotním spádu 75/60 °C a 110 % při 40/30 °C.
Efektivní provoz vytápění
• Optimální využití energie a méně startů hořáku díky
modulovanému spalování, rozsah výkonů od 20 %
do 100 %
• Vysoce účinný výměník tepla pro celoroční kondenzační provoz
• Modulovaný předsměšovací plynový hořák se sdruženou regulací plyn-vzduch
• Modulovaný, v závislosti na výkonu řízený způsob
provozu čerpadla při všech výkonech přístroje (čerpadlo jako příslušenství)
Výměník tepla ze slitiny hliníku
• Výměník tepla s povrstveným povrchem žebrovaných trubek pro vysokou účinnost, dlouhou životnost a snadnou údržbu
• Vysoce efektivní přenos tepla na minimálním prostoru díky dodatečnému vířivému pohybu otopné
vody v žebrovaných trubkách
• Kompaktní rozměry i při velké výkonu přístroje
32
Obrázek 20 CerapurMaxx
6 720 646 235-11.1O
Popis výrobku a zásady k instalaci
Sdružená jednotka plyn-vzduch
U plynových kondenzačních přístrojů CerapurMaxx se
sdružená jednotka plyn-vzduch skládá z ventilátoru,
plynové armatury a Venturiho trubice. Je namontovaná přímo na hořáku. Podle počtu otáček ventilátoru
a výsledného objemového průtoku vzduchu vzniká ve
Venturiho trubici definovaný podtlak. Prostřednictvím
tohoto podtlaku se dávkuje potřebné množství plynu.
Plyn a spalovací vzduch se úplně smísí ve ventilátoru. Výsledkem sdružené regulace plyn-vzduch je konstantně vysoký obsah CO2 ve spalinách v celém modulačním rozsahu hořáku.
JUNKERS
• Připojení kotlů je možné realizovat buď s připojovací
čerpadlovou skupinou, kterou jednoznačně doporučujeme - obsahuje vše potřebné pro spolehlivý
chod a nebo bez připojovací skupiny, kdy je nutné
všechny standardní věci pro připojení doplnit - viz
instalační návod.
Postupně je probráno instalační příslušenství jak k připojení topného systému, tak i k řešení neutralizace,
regulace a způsobu odkouření jednotlivých kotlů tak i
kaskádových systémů.
4.6
Montáž filtru nečistot
Zapalování
Na rozdíl od běžných plynových kondenzačních přístrojů s elektronickým jiskrovým zapalováním pracuje
kotel CerapurMaxx se žhavicí zapalovací elektrodou.
1
Hlídání
Pokud se hořák nezapaluje nebo plamen zhasíná,
nedostává hořákový automat hlášení od elektrody hlídače.
2
Hořákový automat přeruší nejprve okamžitě přívod plynu na plynové armatuře. Poté ještě umožní čtyři pokusy o zapálení, než odpojí hořák, zablokuje další pokusy
o start a nahlásí poruchu.
3
4
3
Průběh regulace
V závislosti na venkovní teplotě a otopné křivce vypočítá
regulace požadovanou výstupní teplotu. Ta je předána
na hořákový automat a porovnána s výstupní teplotou
naměřenou čidlem teploty na výstupu. Je-li při tomto
srovnání zjištěn rozdíl, tzv. regulační odchylka, dojde
pomocí modulovaného hořáku k úpravě.
4.5
Obrázek 21 Montáž filtru nečistot
1
2
3
4
Za účelem ochrany celého topného systému
doplňte a nainstalujte do potrubí zpátečky filtr
nečistot [4]. Budete-li topné zařízení připojovat na již delší dobu existující topný systém,
je jeho instalace bezpodmínečně nutná.
Způsoby instalace
• Kotel CerapurMaxx se instaluje samostatně nebo
do kaskádových systémů.
• Je ho možné instalovat s prostorovou regulací nebo
s ekvitemním regulátorem.
Vždy by se mělo upřednostnit spojení s ekvitermní regulací - z důvodu většího využití spalného tepla.
U kaskádových systému je možné použít ekvitermní
regulaci FW200 nebo dle složitosti topného systému
FW500 a kaskádový modul ICM s případným doplněním dalších potřebných modulů dle potřeb řešeného
systému.
• Instalaci je možné uskutečnit na dostatečně pevnou
stěnu a nebo na instalační rám, který je součástí připojovací sady L...L4. Tato sada obsahuje rovnou
i termohydraulický rozdělovač dimenzovaný pro
příslušný výkon.
Připojovací čerpadlová skupina
Expanzní nádoba
Servisní kohout
Filtr nečistot
4.7
Montáž regulátoru diferenčního
tlaku
V systémech bez termohydraulického rozdělovače
montáž přepouštěcího ventilu s regulátorem diferenčního tlaku není nutná. S termohydraulickým rozdělovačem může podle situace nastat potřeba namontovat
na sekundární stranu termohydraulického rozdělovače
přepouštěcí ventil s regulátorem diferenčního tlaku.
Důvodem je aby se vytvořila ochrana proti přehřátí
v důsledku nedostatečného průtoku.
33
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
JUNKERS
5
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
5.1
Provozní podmínky
Tabulka 15 poskytuje přehled o podmínkách, které je nutné podle oblasti použití a místní specifické situace dodržovat.
Provozní podmínky kotle CerapurMaxx (záruční podmínky!)
Objemový průtok
kotlové vody
vK
Minimální teplota
kotlové vody
v °C
K přenosu
max. výkonu
kondenzačního
kotle musí být
ΔT ≤ 25
–
Přerušení
provozu
(Kompletní
vypnutí
kondenzačního
kotle)
Automaticky
pomocí regulace
nebo interně
Regulace
topného okruhu
se směšovačem
Minimální teplota
zpátečky
v °C
Max. výstupní
teplota při plném
výkonu
v °C
Doporučuje se
použít termohydraulického
rozdělovače
–
cca 90
Tab. 15 Provozní podmínky CerapurMaxx
5.2
Důležité hydraulické komponenty
5.2.1 Otopná voda
Špatná kvalita otopné vody podporuje tvorbu kalů
a koroze. To může způsobovat funkční poruchy a vést
k poškození výměníku tepla. Silně znečištěné topné
systémy je proto nutné před jejich naplněním důkladně vypláchnout vodou z vodovodu. Při vyplachování
nesmí docházet k zahřívání otopné vody, to znamená,
Celkový výkon
přístroje v kW
.
Q < 501)
.
Q ≥ 50
že oběhová čerpadla musí být v chodu, ale hořák topného zařízení musí být vypnutý.
Aby se zamezilo poškození kotelním kamenem, může
v závislosti na stupni tvrdosti plnicí vody, objemu systému a na celkovém výkonu zařízení nastat potřeba úpravy vody dle níže uvedených pokynů.
Souhrn alkalických zemin/celkové tvrdosti
plnicí a doplňovací vody WH v °dH
Max. množství plnicí a doplňovací vody Vmax
v m3
WH: žádný požadavek
Vmax: žádný požadavek
→ obr. 22
→ obr. 22
Tab. 16 Tabulka pro zdroje tepla z hliníkových materiálů
1) U zařízení ≥ 20 l/kW je nutné splnit požadavky nejblíže vyšší skupiny.
34
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
JUNKERS
3,00
2,80
< 100 kW
< 50 kW
2,60
2,40
VA/m3
2,20
B
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
A
0,60
0,40
0,20
0,00
0
5
10
15
WH/ °dH
20
25
30
6720619379-121.2O
Obrázek 22 Meze pro úpravu vody pro systémy s kondenzačním kotlem
A
B
VA
WH
Pod křivkami: plňte neupravenou vodovodní vodu dle vyhlášky o pitné vodě
Nad křivkami: použijte demineralizovanou nebo osmotickou plnící vodu dle níže uvedených parametrů
Objem vody po dobu životnosti kondenzačního kotle
Tvrdost vody
V grafu na obr. 22 lze v závislosti na tvrdosti (°dH) a příslušném výkonu kotle odečíst přípustné množství plnicí a doplňovací vody, kterou je možné po celou dobu
životnosti kondenzačního kotle bez zvláštních opatření
plnit. Pohybuje-li se objem vody nad příslušnou mezní křivkou v grafu, je nutné učinit vhodná opatření pro
úpravu vody.
Vhodná opatření jsou:
• Použití demineralizované plnicí vody s vodivostí
≤ 10 μS/cm, s pH v rozmezí 6,8 - 8,3, přičemž hodnoty koncentrace-uhličitanu (m-alkality) by se měly
pohybovat kolem 1 mmol/l , což odpovídá tvrdosti
5,6°dH. Toho se nechá dosáhnout naplněním systému osmotickou vodou a vodou pitnou v potřebném
poměru a chemicky stabilizovat pomocí přípravků
k tomu určených (např. Sentinel).
Přípravky pro stabilizaci jsou na trhu dodávány příslušnými firmami, které jsou schopné topnou vodu
komplexně ošetřit případně dle požadavků dodat.
Pro zamezení vnikání kyslíku do otopné vody je nutné
dostatečně dimenzovat expanzní nádobu (→ str. 36).
Při instalaci potrubí bez kyslíkové bariéry, např. pro
podlahová vytápění, je nutné naplánovat oddělení systémů pomocí výměníku tepla.
U modernizovaných starých systémů je nutné chránit
kondenzační kotel před zanesením kalem ze stávajícího topného systému. V tomto případě je nezbytně nutná montáž filtru nečistot do sběrného potrubí zpátečky.
Filtr naléhavě doporučujeme i přesto, dojde-li u nového
zařízení před jeho naplněním k důkladnému proplachu.
• Oddělení systémů pomocí výměníku tepla, do kotlového okruhu plňte pouze neupravenou vodu (žádné
chemikálie, žádné změkčování).
35
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
5.2.2 Hydraulické systémy s maximálním
využitím spalného tepla
U plynových kondenzačních kotlů CerapurMaxx doporučujeme připojovat topné okruhy vždy přes termohydraulický rozdělovač
a čerpadlo vytápění v primárním okruhu provozovat s regulací podle výkonu. Na základě
doporučeného způsobu provozu lze systém
provozovat s maximálním využitím spalného
tepla.
Pro plynové kondenzační kotle CerapurMaxx
ZBR 65/98-2 A je k dispozici připojovací čerpadlová
skupina pod obj. č. 7 746 901 192 a termohydraulické rozdělovače HW 50 (obj. č. 7 719 001 780) nebo
HW 90 (obj. č. 7 719 002 780). Při kaskádovém zapojení je vhodné využít připojovacích sad L-L4 (viz příslušenství v kap.8).
5.2.3 Podlahové vytápění
Vzhledem k nízkým provozním teplotám se podlahové
vytápění ideálně hodí pro kombinaci s plynovým kondenzačním kotlem CerapurMaxx. Kvůli setrvačnosti při
roztápění doporučujeme ekvitermní způsob provozu
v kombinaci se samostatnou regulací podle teploty
prostoru, závislou na objemovém průtoku. K tomuto
účelu se hodí regulátory FR ... / FW ... ve spojení s dálkovým řízením FB... .
Pro zabezpečení podlahového vytápění je zapotřebí
hlídač teploty. Zapojuje se k modulu IPM ... . Jako hlídač teploty lze použít např. příložný termostat TB 1.
Automatické, systémem řízené vysušování mazaniny podlahy zde možné není, je nutné jej naplánovat
externě. Automatické vysušování mazaniny podlahy
pomocí regulátoru FR ... / FW ... je možné provádět
pouze prostřednictvím podlahového topného okruhu
se směšovačem.
U podlahového vytápění s kondenzačními
kotli CerapurMaxx vždy doporučujeme použít termohydraulický rozdělovač.
36
JUNKERS
5.2.4 Expanzní nádoba
Podle DIN EN 12828 musejí být teplovodní topné systémy vybaveny expanzní nádobou (MAG).
Přibližná volba expanzní nádoby
1. Předběžný tlak MAG
p0 = pst
Vzorec 1 - Vzorec pro přetlak MAG (nejméně 0,5 bar)
p0
pst
Přetlak MAG v barech
Statický tlak topného systému v barech
(závisí na výšce budovy)
2. Plnicí tlak
pa = p0 + 0,5 bar
Vzorec 2 - Vzorec pro plnicí tlak (nejméně 1,0 bar)
pa p0 Plnicí tlak v barech
Přetlak MAG v barech
3. Objem vody v systému
V závislosti na různých parametrech topného systému
lze objem vody v systému odečíst z grafu na obr. 25.
4. Maximálně přípustný objem vody v systému
V závislosti na specifikované maximální výstupní teplotě ϑV a na přetlaku p0 MAG stanoveném podle vzorce 1
lze maximální přípustný objem vody v systému pro různé MAG odečíst z tabulky 17.
Objem vody v systému odečtený podle bodu 3 z obr. 25
musí být menší než maximálně přípustný objem vody
v systému. Není-li tomu tak, je nutno zvolit větší expanzní nádobu.
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
5.2.5 Připojení expanzní nádoby (příslušenství)
JUNKERS
Příklad 1
Je dáno
VAROVÁNÍ: Poškození zařízení v důsledku
vadného pojistného ventilu.
• Expanzní nádoba musí mít v souladu
s normou EN 12828 dostatečnou velikost.
 Výkon systému QK = 65 kW
 Litinové radiátory
Odečteno
 Celkový objem vody v systému = 790 l
(→ obr. 25, křivka c)
2000
1
1000
790
GAS RK
e
VA/l
VK
a
b
c
d
400
300
Obrázek 23 Připojení expanzní nádoby bez termohydraulického rozdělovače
1
2
B
100
Expanzní nádoba
Termohydraulický rozdělovač
Expanzní nádobu [1] připojte do zpátečky topného zařízení.
50
40
30
3,5
5
10
.
QK/kW
30 40 50 65
100
6720643416-11.2O
Obrázek 25 Výchozí hodnoty pro průměrný objem vody
v topných systémech (podle směrnice ZVH 12.02)
VK
GAS
RK VK
a
b
c
d
e
V. A
QK
GAS RK
2
Podlahové vytápění
Ocelové radiátory podle DIN 4703
Litinové radiátory podle DIN 4703
Desková otopná tělesa
Konvektory
Průměrný celkový objem vody
Jmenovitý tepelný výkon
1
Obrázek 24 Připojení expanzní nádoby s termohydraulickým rozdělovačem
1
2
B
Expanzní nádoba
Termohydraulický rozdělovač
Expanzní nádobu [1] připojte na sekundární
stranu termohydraulického rozdělovače [2] do
zpátečky, aby bylo každé topné zařízení ve spojení s expanzní nádobou.
37
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
JUNKERS
Příklad 2
Je dáno
 Výstupní teplota (→ tabulka 17): ϑV = 50 °C
 Přetlak MAG (→ tabulka 17): p0 = 1,00 bar z příkladu 1: Objem vody v systému:VA = 790 l
Odečteno
 Zapotřebí je MAG o obsahu 35 l (→ tabulka 17),
protože objem vody v systému stanovený podle
obr. 25 je menší než maximálně přípustný objem
vody v systému.
Výstupní
teplota ϑV
Přetlak
p0
Expanzní nádoba
25 l
35 l
50 l
80 l
100 l
150 l
200 l
Maximálně přípustný objem vody v systému VA
°C
bar
l
l
l
l
l
l
l
90
0,75
300
420
600
960
1200
1800
2400
1,00
265
370
525
850
1050
1575
2100
1,25
220
309
441
705
882
1323
1764
1,50
176
247
352
563
704
1056
1408
0,75
361
506
722
1155
1444
2166
2888
1,00
319
446
638
1020
1276
1914
2552
1,25
266
372
532
851
1064
1596
2128
1,50
213
298
426
681
852
1278
1704
0,75
443
620
886
1417
1772
2658
3544
1,00
391
547
782
1251
1564
2346
3128
1,25
326
456
652
1043
1304
1956
2608
1,50
261
365
522
835
1044
1566
2088
0,75
560
783
1120
1792
2240
3360
4480
1,00
494
691
988
1580
1976
2964
3952
1,25
411
576
822
1315
1644
2466
3288
1,50
329
461
658
1052
1316
1974
2632
0,75
727
1018
1454
2326
2908
4362
5816
1,00 
642
898 
1284
2054
2568
3852
5136
1,25
535
749
1070
1712
2140
3210
4280
1,50
428
599
856
1369
1712
2568
3424
0,75
971
1360
1942
3107
3884
5826
7768
1,00
857
1200
1714
2742
3428
5142
6856
1,25
714
1000
1428
2284
2856
4284
5712
1,50
571
800
1142
1827
2284
3426
4568
80
70
60
50 
40
Tab. 17 Maximálně přípustný objem vody v systému v závislosti na výstupní teplotě a na potřebném přetlaku pro MAG
38
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
5.3
Odvod kondenzátu
Kondenzát z kondenzačních kotlů je nutné odvádět
v souladu s předpisy do veřejné kanalizace. Důležité
je, zda kondenzát je před odvedením do kanalizace
nutné neutralizovat. To závisí na výkonu zařízení a na
příslušných předpisech nižšího vodoprávního úřadu
(→ tabulka 17).
Pro výpočet ročního množství vytvořeného kondenzátu
platí pracovní list ATV-DVWK-A 251 Německého sdružení pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpad
e. V. (DWA). Tento pracovní list uvádí jako empirickou
hodnotu specifické množství kondenzátu u zemního
plynu maximálně 0,14 kg/kWh.
Je vhodné se včas před instalací informovat
o místních předpisech o odvodu kondenzátu do kanalizace. Kompetentní je zde odbor
obecního úřadu zabývající se problematikou
odpadních vod. Obecně se v podmínkách
ČR neutralizace doporučuje vždy, pokud je
výkon kondenzačního zařízení (kaskády) větší jak 100 kW.
Povinnost neutralizace
(dle předpisů platných v EU)
JUNKERS
Je-li zaručeno smíšení kondenzátu s domácí odpadní
vodou nejméně v poměru 1:25 (→ tabulka 19), smějí
být použity
• trubky z vláknitého cementu
• litinové nebo ocelové trubky podle DIN 19522-1
a DIN 19530-1 a 19530-2
Nevhodné pro odvádění kondenzátu jsou potrubí
z mědi.
Dostatečné smíšení
Dostatečné smíšení kondenzátu s odpadní vodou
z domácnosti vyplývá při dodržení podmínek z tabulky
19. Údaje se vztahují na 2000 hodin plného používání
podle směrnice VDI 2067 (maximální hodnota).
Okrajové podmínky
Množství
kondenzátu2)
Kancelářské
a provozní
budovy2)
kW1)
m3/a
Počet
zaměstnanců
Počet
bytů
Výkon
kotle(ů)
Obytné
budovy2)
50
14
≥ 20
≥2
100
28
≥ 40
≥4
Výkon kotle(ů) v kW
Neutralizace
150
42
≥ 60
≥6
> 25 až ≤ 200
ne1)
200
56
≥ 80
≥8
> 200
ano
Tab. 18 Povinnost neutralizace u plynových kondenzačních
kotlů
1) Neutralizovat kondenzát je nutné u budov, u nichž
není splněna podmínka dostatečného smíšení
(→ tabulka 19) s domácí odpadní vodou (v poměru
1:25).
Tab. 19 Podmínka pro dostatečné smíšení kondenzátu
s domácí odpadní vodou
1) Jmenovité tepelné zatížení
2) Maximální hodnoty při systémové teplotě 40/30 °C
a 2000 provozních hodinách
Trubky pro kondenzát
Vhodné trubky pro odvod kondenzátu podle pracovního listu DWA ATV-DVWK-A 251 jsou:
• kameninové trubky (podle DIN EN 295-1)
• trubky z tvrzeného PVC
• PVC-trubky (polyethylen)
• trubky PE-HD (polypropylen)
• trubky PP
• trubky ABS-ASA
• nerezavějící ocelové trubky
• borokřemičité trubky
39
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
5.3.1 Odvádění kondenzátu z kondenzačního
kotle a ze spalinového potrubí
Aby kondenzát tvořící se ve spalinovém potrubí mohl
kondenzačním kotlem odtékat, je nutné spalinové
potrubí v prostoru umístění kotle instalovat s mírným
spádem(≥ 3°, tj. zhruba 5 cm výškového rozdílu na
jeden metr) směrem ke kondenzačnímu
přístroji.
Je nutné se přitom řídit příslušnými předpisy
pro odtoková potrubí v budovách a místními předpisy. Zejména je potřeba zajistit, aby
odtokové potrubí bylo řádně větráno a volně vyúsťovalo do odtokového trychtýře se
sifonem (→ obr. 26). Kondenzát se nemůže
v kondenzačním kotli nikde přes míru hromadit, potřebuje volný odtok přes zápachovou
uzávěrku a přes neutralizační zařízení NZ.
5.4
JUNKERS
Zařízení k přečerpávání kondenzátu
Příslušenství č. 1620
Příslušenství č. 1620 bylo zkonstruováno pro použití
s kondenzačními kotli, v nichž se tvoří agresivní kondenzát podle pracovního listu DWA ATV-DVWK-A 251.
Použité materiály zařízení umožňují bezproblémové
čerpání kondenzátu až do pH ≥ 2,4. U kondenzačních kotlů s olejovým nebo plynným palivem o výkonu
> 200 kW musí být přečerpávací zařízení namontováno za neutralizačním zařízením.
Motorová jednotka na nádrži má obousměrný chod
a umožňuje tak variabilní přítok a odtok.
Přečerpávací zařízení připravené k připojení je vybaveno sériovým poplašným kontaktem (rozpojovací/
spojovací kontakt) pro připojení na kondenzační kotel
nebo na signalizační spínací přístroj.
Č. 1620
≥ 3°
NZ
6 720 646 235-12.1O
Obrázek 26 Odvádění kondenzátu z plynového kondenzačního kotle a spalinového potrubí přes neutralizační zařízení
NZ
Neutralizační zařízení
5.3.2 Odvádění kondenzátu z komína odolného
vůči vlhkosti
U komína odolného vůči vlhkosti (vůči kondenzaci) musí být kondenzát odváděn podle požadavků
a instrukcí výrobce komína.
Do odpadního potrubí budovy lze odvádět kondenzát
z komína společně s kondenzátem z plynového kondenzačního kotle nepřímo přes neutralizační zařízení
a protizápachovou uzávěrku.
40
Zatížený kondenzát
(pH ≥ 2,4)
–
přípustný
Připojení na síť
V
1~230
Připojovací výkon P1
kW
0,08
Jmenovitý proud
A
0,8
Kmitočet sítě
Hz
50
Délka kabelu zařízení ke
spínači / zástrčce
m
2
Maximální teplota média
°C
80
Tlaková přípojka
mm
12
Přívodní přípojka
mm
19/24
Elektrické krytí
–
IP20
Hrubý objem
l
1,5
Hmotnost
kg
2
Tab. 20 Technické údaje zařízení pro přečerpávání kondenzátu, příslušenství č. 1620
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
H/m
JUNKERS
Ø12
7
6
21
5
4
169,5
3
2
0
0
50
100
150
.
V / l/min
200
250
300
82,5
1
350 400
6 720 619 379-56.1O
Obrázek 27 Zbytková dopravní výška č. 1620
Zbytková dopravní výška
Průtočné množství
130
H
.
V
195
6 720 619 379-57.1O
Obrázek 28 Rozměry příslušenství č. 1620 (rozměry v mm)
5.5
Neutralizační zařízení
Příslušenství č. 1606
Neutralizační zařízení č. 1606 se skládá z plastové skříně s komorou pro neutralizační granulát, oddílu pro zadržený neutralizovaný kondenzát a z čerpadla kondenzátu řízeného výškou hladiny s dopravní výškou cca 2,0 m.
Příslušenství č. 1606 umožňuje neutralizaci množství kondenzátu až do cca 850 kW jmenovitého výkonu. Neutralizační zařízení č. 1606 je vybaveno samostatnou přípojkou 230 V.
Obrázek 29
1
2
3
4
5
Připojovací konektor
Přítok kondenzátu (DN 20, hadicové
šroubení ¾")
Výtok kondenzátu (DN 20, hadicové
šroubení ¾")
Neutralizační prostředek
Čerpadlo kondenzátu
6 720 619 379-60.1O
6
7
Tlakový spínač pro zapnutí a vypnutí čerpadla
kondenzátu a dodatečný tlakový spínač pro
vypnutí hořáku při překročení maximální výše
hladiny
Sběrný prostor pro kondenzát
41
Pokyny pro projektování a dimenzování zdroje tepla
5.6
JUNKERS
Neutralizační zařízení, příslušenství č. 1605
Příslušenství č. 1605 se skládá z plastové skříně
s komorou pro neutralizační granulát. Lze je použít
u systémů, u nichž je k dispozici nízko položená přípojka na systém odvodu odpadních vod nebo externí čer-
pací zařízení pro neutralizovaný kondenzát. Elektrická
přípojka není nutná. Možná je neutralizace množství
kondenzátu do cca 800 kW jmenovitého výkonu.
400
2
7
8
9
10 12
43
5
102
300
13
11
10
9
8
7
3
4
1
Obrázek 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 42
Neutralizační box s víkem (D × Š × V) 400 × 300 × 220 mm
Plnicí komora s neutralizačním granulátem (10 kg)
Přítokové hrdlo G 1"
Filtrační trubice
Odtokové hrdlo G 1"
Filtrační trubice
Ochranná krytka
Ploché těsnění Ø 30 × 19 × 2 mm
Hadicová koncovka DN 19 s převlečnou maticí G 1"
Hadicová koncovka Ø 20 - 32 mm
Přítoková hadice DN 19 × 1,5 m délky
Odtoková hadice DN 19 × 1,0 m délky
Víko
6
6 720 619 379-59.1O
Regulace vytápění
JUNKERS
6
Regulace vytápění
6.1
Rozhodovací pomůcka pro použití regulátoru
Plynové kondenzační kotle jsou z výroby expedovány
s vlastní řídicí jednotkou s možností připojení sběrnice
a bez regulace. Pro provoz kondenzačního kotle jsou
podle potřeby systému vytápění k doplnění různé regulátory Junkers.
Podle požadovaných vlastností systému a rozsahu
výkonu kotlů se provádí volba regulátoru. Z následujícího přehledu vyplývá, který regulátor potřebné požadavky může splnit a které funkční moduly jsou ještě pro
realizaci nutné doplnit.
Regulátory řízené podle teploty prostoru a regulátory
řízené podle atmosférických podmínek (ekvitermní)
komunikují s řídicí jednotkou kotle prostřednictvím 2drátového sběrnicového systému. Na tuto sběrnici lze ve
formě regulátorů, funkčních modulů a dálkových ovládání připojit maximálně 32 účastníků pro přenos dat.
Přehled umožňuje provedení předběžného výběru
skladby regulátoru. Uvedená použití představují standardní případy. Skladba regulátorů se v konečném
důsledku musí orientovat podle hydraulických podmínek systému vytápění. Naše doporučení zní, že ve
spojení s využitím spalného tepla by se zásadně měla
používat ekvitermní regulace. Pomocí variabilní výstupní teploty minimalizuje tento druh regulace teplotu vratné vody ve zpátečce a optimalizuje tak využití spalného
tepla.
Ekvitermní regulátory se vyznačují zejména svou flexibilitou při použití. Mohou být namontovány vedle
kondenzačního kotle na stěnu v kotelně a v kombinaci
s dálkovým ovládáním je lze řídit z jiné místnosti. Regulátor řízený podle teploty prostoru musí být namontován v místnosti, která je směrodatná pro požadovanou
teplotu (tzv. referenční místnost).
Obrázek 31
Rozšířená funkčnost s regulátory Junkers
Podle zvoleného regulátoru jsou k dispozici tyto
funkce:
• Solární optimalizace přípravy teplé vody
• Solární optimalizace topného okruhu
• Volba rychlosti ohřevu (pomalu, normálně, rychle)
• Teplotní dezinfekce
• Vysušování mazaniny podlahy
• Optimalizované otopné křivky pro různé typy vytápění (radiátory, konvektory, podlahové vytápění)
• Logika úspory energie čerpadel (pouze s čerpadly
Junkers; příslušenství)
• Zobrazení solárního zisku v regulátoru
• Rozšířená identifikace závad týkajících se systému
• Řízení cirkulace teplé vody
• Dětská pojistka
43
Regulace vytápění
6.2
JUNKERS
Přehled funkcí regulátorů řízených pomocí sběrnice
Regulátor řízený podle teploty
prostoru
Ekvitermní regulátor teploty
FR 50
FR 1001)
FR 110
FW 100
FW 200
FW 500
1 nesměšovaný otopný okruh
•
•
•
•
•
•
1 směšovaný otopný okruh
–
•
(s IPM 1)
•
(s IPM 1)
•
(s IPM 1)
•
(s IPM 1)
•
(s IPM 1)
2 směšované otopné okruhy
–
–
–
–
•
(s IPM 2)
•
(s IPM 2)
4 směšované otopné okruhy
–
–
–
–
•
(se 2 IPM 2
+ 2 FB 100)
•
(se 2 IPM 2
+ 2 FB 100)
10 směšovaných otopných okruhů
–
–
–
–
–
•
(s 5 IPM 2
+ 8 FB 100)
Příprava teplé vody pomocí zásobníku
(časový program)
–
–
•
(s IPM 1)
•
(s IPM 1)
•
(s IPM 1)
•
(s IPM 1)
Regulace několika zásobníku TV
(časový program)
–
–
–
–
–
•
(s IPM 2)
Cirkulace (časový program)
–
–
•
•
•
•
Solární příprava TV
–
–
•
(s ISM 1)
•
(s ISM 1)
•
(s ISM 1)
•
(s ISM 1)
Solární podpora vytápění +
příprava TV
–
–
–
–
•
(s ISM 2)
•
(s ISM 2)
Kaskádové zapojení s max. 4 přístroji
–
–
–
–
•
(s ICM)
•
(s ICM)
Program vysušování podlahy
–
–
–
•
•
•
Automatické přepínání léto / zima
•
•
•
•
•
•
Tepelná dezinfekce
–
–
•
•
•
•
Solární optimalizace - příprava TV
–
–
•
•
•
•
Solární optimalizace - otopný okruh
–
–
–
•
•
•
Regulace ohřívače vzduchu a bazénu
–
–
–
–
–
•
(s IEM)
Optimalizace zátopu
–
•
•
–
–
–
Korekce teploty prostoru
–
–
–
•
•
•
Optimalizace topných křivek
–
–
–
•
•
•
Dálkové řízení (Netcom)
•
•
•
•
•
•
Systémové informace
–
•
•
•
•
•
Program "Dovolená"
–
•
•
•
•
•
Dětská pojistka
–
•
•
•
•
•
Regulace kotlů bez Heatronic III
(s IGM modulem)2)
–
•
•
•
•
•
Kaskáda s kotli bez Heatronic III
(s IGM a ICM modulem)
–
•
•
•
•
•
Regulátor
Tab. 21
1) pro provoz kotle bez zásobníku TV
2) bez 2 drátové BUS sběrnice
44
Regulace vytápění
6.3
FR 50
JUNKERS
Regulátory řízené podle teploty prostoru
Použití
• regulátor řízený podle teploty prostoru
• nepřetržitá regulace výkonu plynových topných zařízení zn. Junkers pomocí
jednotky Heatronic 3
• komunikace se zdrojem tepla prostřednictvím 2drátové sběrnice nebo
rozhraní 1-2-4
Funkce
• 2drátová sběrnicová technologie, připojení na Heatronic 3 bez možnosti záměny
polarity
• reguluje jeden nesměšovaný otopný okruh
• datum a čas, automatické přepnutí letního resp. zimního času
• reguluje výstupní teplotu a podporuje modulovaný způsob činnosti topného
zařízení
• zobrazení poruchových kódů na displeji v čitelném textu
• denní program se 2 spínacími časy za den
• 2 volně nastavitelné teplotní úrovně vytápění a úsporný program; pevně
nastavená teplota protizámrazové ochrany
• intuitivní menu s podporou čitelného, nekódovaného textu
• rozhraní 1-2-4, kompatibilní i s jednotkou Heatronic 2
• funkce info
• dálkové řízení prostřednictvím jednotky Netcom 100
Montáž
• montáž na stěnu (výška/šířka/hloubka: 119/134/45 mm)
• napájení 15 V prostřednictvím 2drátové sběrnice
Objednací číslo. 7 719 003 502
(Nedodává se do ČR)
Tab. 22
45
Regulace vytápění
FR 100
JUNKERS
Použití
• regulátor řízený podle teploty prostoru
• nepřetržitá regulace výkonu plynových topných zařízení zn. Junkers pomocí
jednotky Heatronic 3
• komunikace se zdrojem tepla prostřednictvím 2drátové sběrnice nebo
rozhraní 1-2-4
Funkce
• 2drátová sběrnicová technologie, připojení na Heatronic 3 bez možnosti záměny
polarity
• reguluje jeden směšovaný nebo nesměšovaný otopný okruh
• Program teplé vody pro funkci Eco (kombinovaný přístroj)
• možná aktivace jednoho modulu IPM 1 (pro směšovaný otopný okruh)
• datum a čas, automatické přepnutí letního resp. zimního času
• reguluje výstupní teplotu a podporuje modulovaný způsob činnosti topného
zařízení
• zobrazení kódů chyb čitelným textem (omezeno u rozhraní 1-2-4)
• týdenní program se 6 spínacími časy za den pro jeden směšovaný nebo
nesměšovaný otopný okruh a přípravu teplé vody
• funkce Dovolená s údajem data
• 3 volně nastavitelné teplotní úrovně vytápění, úsporný program a ochrana proti
zámrazu
• měnitelné, předinstalované programy pro zákazníka
• intuitivní menu s podporou čitelného, nekódovaného textu
• optimalizované doby běhu čerpadel
• rozhraní 1-2-4, kompatibilní i s jednotkou Heatronic 2
• dětská pojistka
• funkce info
• dálkové řízení prostřednictvím jednotky Netcom
Montáž
• montáž na stěnu (výška/šířka/hloubka: 119/134/45 mm)
• napájení 15 V prostřednictvím 2drátové sběrnice
Objednací číslo. 7 719 002 911
Tab. 22 Pokračování
46
Regulace vytápění
FR 110
JUNKERS
Použití
• regulátor řízený podle teploty prostoru
• nepřetržitá regulace výkonu plynových topných zařízení zn. Junkers pomocí
jednotky Heatronic 3
• komunikace se zdrojem tepla prostřednictvím 2drátové sběrnice
Funkce
• 2drátová sběrnicová technologie, připojení na Heatronic 3 bez možnosti záměny
polarity
• reguluje jeden směšovaný nebo nesměšovaný otopný okruh
• Program teplé vody pro zásobník teplé vody (čas a teplota nastavitelné)
• solární příprava teplé vody (s ISM 1)
• možná solární optimalizace pro přípravu teplé vody
• týdenní program se 6 spínacími časy za den pro jeden směšovaný nebo
nesměšovaný otopný okruh a přípravu teplé vody
• datum a čas, automatické přepnutí letního resp. zimního času
• reguluje výstupní teplotu a podporuje modulovaný způsob činnosti topného
zařízení
• zobrazení poruchových kódů na displeji v čitelném textu
• aktivace modulů IPM 1, ISM 1 (pro směšovaný okruh, solární přípravu teplé vody)
• funkce Dovolená s údajem data
• 3 volně nastavitelné teplotní úrovně vytápění, úsporný program a ochrana proti
zámrazu
• měnitelné, předinstalované programy pro zákazníka
• intuitivní menu s podporou čitelného, nekódovaného textu
• tepelná dezinfekce možná
• program cirkulačního čerpadla
• optimalizované doby běhu čerpadel
• teplota teplé vody nastavitelná
• dětská pojistka
• funkce info
• dálkové řízení prostřednictvím jednotky Netcom
Montáž
• montáž na stěnu (výška/šířka/hloubka: 119/134/45 mm)
• napájení 15 V prostřednictvím 2drátové sběrnice
Možnosti doplnění
• spínací modul IPM1
• solární modul ISM1
Objednací číslo. 7 719 002 917
Tab. 22 Pokračování
47
Regulace vytápění
6.4
JUNKERS
Ekvitermní regulátory
FW 100
Použití
• ekvitermní regulátor teploty na výstupu
• nepřetržitá regulace výkonu plynových topných zařízení zn. Junkers pomocí
jednotky Heatronic 3
• komunikace se zdrojem tepla prostřednictvím 2drátové sběrnice
Funkce
• 2drátová sběrnicová technologie, připojení na Heatronic 3 bez možnosti záměny
polarity
• reguluje jeden směšovaný nebo nesměšovaný otopný okruh
• program teplé vody pro zásobník teplé vody (čas a teplota nastavitelné)
• solární příprava teplé vody (s ISM 1)
• solární optimalizace pro otopný okruh a přípravu teplé vody možná
• dálková ovládání FB 10 nebo FB 100 možná
• týdenní program se 6 spínacími časy za den pro jeden směšovaný nebo
nesměšovaný otopný okruh a přípravu teplé vody
• datum a čas, automatické přepnutí letního resp. zimního času
• zobrazení poruchových kódů na displeji v čitelném textu
• aktivace modulů IPM 1, ISM 1 (pro směšovaný okruh, solární přípravu teplé vody)
• měnitelné, předinstalované programy pro zákazníka
• funkce Dovolená s údajem data
• intuitivní menu s podporou čitelného, nekódovaného textu
• tepelná dezinfekce možná
• program cirkulačního čerpadla
• program vysušování podlahy
• korekce prostorové teploty
• optimalizované topné křivky
• nastavitelná rychlost zátopu (pomalá, normální, rychlá)
• dětská pojistka
• funkce info
• dálkové řízení prostřednictvím jednotky Netcom
Montáž
• montáž na stěnu nebo zabudování do jednotky Heatronic 3
(výška/šířka/hloubka: 119/134/45 mm)
• napájení 15 V prostřednictvím 2drátové sběrnice
Příslušenství
• venkovní čidlo
Možnosti doplnění
• spínací modul IPM1
• solární modul ISM1
• dálkové ovládání FB 10 a FB100 (s displejem a možností programování)
Objednací číslo 7 719 002 924
Tab. 23
48
Regulace vytápění
FW 200
JUNKERS
Použití
• ekvitermní regulátor teploty na výstupu
• nepřetržitá regulace výkonu plynových topných zařízení zn. Junkers pomocí
jednotky Heatronic 3
• komunikace se zdrojem tepla prostřednictvím 2drátové sběrnice
Funkce
• 2drátová sběrnicová technologie, připojení na Heatronic 3 bez možnosti záměny polarity
• reguluje dva směšované otopné okruhy bez dálkového ovládání
• max. 4 směšované otopné okruhy možné (FW 200 + FB 100 + 2 IPM 2)
• program teplé vody pro zásobník teplé vody (čas a teplota nastavitelné)
• solární příprava teplé vody (s ISM 1)
• solární podpora vytápění (s ISM 2)
• kaskádové zapojení (možnost 4 přístrojů v kaskádě)
• možnost solární optimalizace otopných okruhů a teplé vody
• dálková ovládání FB 10 nebo FB 100 možná
• týdenní program se 6 spínacími časy za den pro dva otopné okruhy (směšovaný
nebo nesměšovaný) a přípravu teplé vody
• datum a čas, automatické přepnutí letního resp. zimního času
• zobrazení poruchových kódů na displeji v čitelném textu
• aktivace modulů IPM 1, IPM 2, ISM 1 a ISM 2 (pro 2 směšované otopné okruhy,
solární podporu vytápění)
• měnitelné, předinstalované programy pro zákazníka
• funkce Dovolená s údajem data
• intuitivní menu s podporou čitelného, nekódovaného textu
• tepelná dezinfekce možná
• program cirkulačního čerpadla
• program vysušování podlahy
• korekce prostorové teploty
• optimalizované topné křivky
• optimalizace zátopu a nastavitelná rychlost zátopu (pomalá, normální, rychlá)
• dětská pojistka
• funkce info
• dálkové řízení prostřednictvím jednotky Netcom
Montáž
• montáž na stěnu nebo zabudování do jednotky Heatronic 3
(výška/šířka/hloubka: 119/134/45 mm)
• napájení 15 V prostřednictvím 2drátové sběrnice
Příslušenství
• venkovní čidlo
Možnosti doplnění
• spínací modul IPM1, IPM2
• solární modul ISM1, ISM2
• dálkové ovládání FB 10 a FB100 (s displejem a možností programování)
• kaskádový modul ICM
• inteligentní modul IGM
Objednací číslo 7 719 002 930
Tab. 23 Pokračování
49
Regulace vytápění
FW 500
JUNKERS
Použití
• ekvitermní regulátor teploty na výstupu
• nepřetržitá regulace výkonu plynových topných zařízení zn. Junkers pomocí
jednotky Heatronic 3
• komunikace se zdrojem tepla prostřednictvím 2drátové sběrnice
Funkce
• 2drátová sběrnicová technologie, připojení na Heatronic 3 bez možnosti záměny
polarity
• reguluje dva směšované otopné okruhy bez dálkového ovládání
• možnost max. 10 směšovaných otopných okruhů (FW 500 + 8 FB 100 + 5 IPM 2)
• program teplé vody pro zásobník teplé vody (čas a teplota nastavitelné)
• solární příprava teplé vody (s ISM 1)
• solární podpora vytápění (s ISM 2)
• systém předehřevu s centrálním akumulačním zásobníkem a zásobníkem TV
• podpora vytápění s centrálním akumulačním zásobníkem a zásobníkem teplé
vody
• volně použitelný regulátor teplotní diference pro solární aplikace
• regulace ohřívače vzduchu a regulace bazénu (pomocí IEM)
• kaskádové zapojení (možnost 16 přístrojů v kaskádě)
• možnost solární optimalizace otopných okruhů a teplé vody (pomocí 4 ICM)
• možnost regulace několika zásobníků teplé vody (pomocí IPM 1 nebo IPM 2)
• možnost dálkových ovládání FB 10 nebo FB 100
• týdenní program se 6 spínacími časy za den pro dva otopné okruhy (směšovaný
nebo nesměšovaný) a přípravu teplé vody
• datum a čas, automatické přepnutí letního resp. zimního času
• zobrazení poruchových kódů na displeji v čitelném textu
• aktivace modulů IPM 1, IPM 2, ISM 1 a ISM 2 (pro 2 směšované otopné okruhy,
solární podporu vytápění)
• měnitelné, předinstalované programy pro zákazníka
• funkce Dovolená s údajem data
• intuitivní menu s podporou čitelného, nekódovaného textu
• tepelná dezinfekce možná
• program cirkulačního čerpadla
• program vysušování podlahy
• korekce prostorové teploty
• optimalizované topné křivky
• optimalizace zátopu a nastavitelná rychlost zátopu (pomalá, normální, rychlá)
• dětská pojistka
• funkce info
• dálkové řízení prostřednictvím jednotky Netcom
Montáž
• montáž na stěnu nebo zabudování do jednotky Heatronic 3
(výška/šířka/hloubka: 119/134/45 mm)
• napájení 15 V prostřednictvím 2drátové sběrnice
Příslušenství
• venkovní čidlo
Možnosti doplnění
• spínací modul IPM1, IPM2
• solární modul ISM1, ISM2
• dálkové ovládání FB 10 a FB100 (s displejem a možností programování)
• kaskádový modul ICM, modul IGM, modul IEM
Objednací číslo 7 719 002 957
Tab. 23 Pokračování
50
Regulace vytápění
6.5
IPM 1
JUNKERS
Příslušenství pro regulátor s 2drátovou sběrnicí
Použití
• spínací modul k aktivaci čerpadla vytápění a směšovače pro jeden směšovaný
nebo nesměšovaný otopný okruh
nebo
• aktivace nabíjecího čerpadla zásobníku a cirkulačního čerpadla pro jeden okruh
• zásobníku
• komunikace se zdrojem tepla a regulátorem prostřednictvím 2drátové sběrnice
• vstupy čidel pro
– 1 externí čidlo teploty na výstupu např. termohydraulický rozdělovač
– 1 čidlo teploty směšovacího okruhu pro jeden směšovaný okruh
– 1 čidlo teploty zásobníku
• spínací výstupy 230 V AC, 50 Hz, 4 A
– 1 × max. 250 W (čerpadlo vytápění)
– 1 × max. 100 W (směšovač, cirkulační čerpadlo nebo nabíjecí čerpadlo zásobníku)
• připojení pro jeden omezovač teploty
• funkční stav LED
Montáž
• možnost zabudování do topného zařízení (pomocí montážní sady č. 1143)
• montáž na profilovou lištu nebo na stěnu (výška/šířka/hloubka: 110/156/55 mm)
• připojení k síti 230 V AC, 50 Hz, 4 A
Rozsah dodávky
• čidlo teploty okruhu směšovače MF
Příslušenství
• vestavná sada pro IPM 1, do kondenzačního přístroje č. 1143
Objednací číslo 7 719 002 738
IPM 2
Použití
• spínací modul k aktivaci čerpadla vytápění a směšovače pro max. dva směšované
otopné okruhy
nebo
• aktivace nabíjecího čerpadla zásobníku a cirkulačního čerpadla pro jeden okruh
zásobníku a čerpadla vytápění a směšovače pro jeden směšovaný okruh
• komunikace se zdrojem tepla a regulátorem prostřednictvím 2drátové sběrnice
• vstupy čidel pro
– 1 externí čidlo teploty na výstupu např. termohydraulický rozdělovač
– 2 čidla teploty okruhu směšovače pro směšované otopné okruhy
– 2 čidla teploty zásobníku
• spínací výstupy 230 V AC, 50 Hz, 4 A
– 2 × max. 250 W (čerpadlo vytápění)
– 2 × max. 100 W (směšovač, cirkulační čerpadlo nebo nabíjecí čerpadlo zásobníku)
• připojení pro dva omezovače teploty
• funkční stav LED
Montáž
• montáž na profilovou lištu nebo na stěnu (výška/šířka/hloubka: 155/246/57 mm)
• připojení k síti 230 V AC, 50 Hz, 4 A
Rozsah dodávky
• 2 x čidlo teploty okruhu směšovače MF
Obj. č. 7 719 002 739
Tab. 24
51
Regulace vytápění
ISM 1
JUNKERS
Použití
• solární modul pro solární přípravu teplé vody ve spojení s regulátorem Fx
• komunikace se zdrojem tepla a regulátorem prostřednictvím 2drátové sběrnice
• 3 spínací výstupy 230 V AC, 50 Hz, 2,5 A, max. 80 W
• 3 vstupy čidel
• funkční stav LED
Montáž
• montáž na profilovou lištu nebo na stěnu (výška/šířka/hloubka: 110/156/55 mm)
• připojení k síti 230 V AC, 50 Hz, 2,5 A
Rozsah dodávky
• 2 x čidlo teploty zásobníku
• 1 x čidlo teploty kolektoru
Objednací číslo 7 719 002 740
ISM 2
Použití
• solární modul pro solární přípravu teplé vody a solární podporu vytápění ve spojení
s regulátorem Fx
• komunikace se zdrojem tepla a regulátorem prostřednictvím 2drátové sběrnice
• 6 spínacích výstupů 230 V AC, 50 Hz, 2,5 A, max. 80 W
• 6 vstupů čidel
• funkční stav LED
Montáž
• montáž na profilovou lištu nebo na stěnu (výška/šířka/hloubka: 155/246/57 mm)
• připojení k síti 230 V AC, 50 Hz, 4 A
Rozsah dodávky
• 1 x čidlo teploty zásobníku
• 1 x čidlo teploty kolektoru
• 1 x čidlo teploty na výstupu
Obj. č. 7 719 002 741
IEM
Použití
• rozšiřovací modul pro zapojení rozšířených otopných okruhů, např. ohřívačů vzduchu nebo řídicích jednotek bazénu, ve spojení s FW 500
• komunikace s regulátorem prostřednictvím 2drátové sběrnice
• 3 spínací výstupy 230 V AC, 50 Hz, max. 200 W na přípojku
• 3 bezpotenciálové vstupy
• funkční stav LED
Montáž
• montáž na profilovou lištu nebo na stěnu (výška/šířka/hloubka: 110/156/55 mm)
• připojení k síti 230 V AC, 50 Hz, 4 A
Obj. č. 7 719 002 968
Tab. 24 Pokračování
52
Regulace vytápění
IGM
JUNKERS
Použití
• modul IGM je pro regulaci kotle bez Heatronic III bez 2 vodičové sběrnice
• reguluje další kotel s 2 vodičovou sběrnicí v kaskádě (v kombinaci s ICM až do
dvou cizích kotlů)
• kotle bez Heatronic III je možno řídit pomocí 4 různých výstupů: 2 vodičová
sběrnice, rozhraní 0-10 V, rozhraní 1-2-4, bezpotenciálové rozhraní s 2 bodovou
regulací (230 V střídavých nebo malé napětí do 24 V stejnosměrných)
• řízení nabíjení akumulačního zásobníku
• interní funkce ochrany proti mrazu
• provozní kontrolka a indikace závady pro kotel bez Heatronic III
• vstupy
– čidlo výstupní teploty NTC pro hydraulickou výhybku
– čidlo venkovní teploty NTC
– 2 x čidlo akumulačního zásobníku NTC pro horní a dolní část akumulačního
zásobníku
– bezpotenciálové externí bezpečnostní zařízení
– bezpotenciálová regulace vytápění 24 V stejnosměrných (spínací/vypínací
kontakt)
– 2 x přípojka pro 2 vodičovou sběrnici a regulační moduly Fx
– provozní kontrolka kotle bez Heatronic III (230 V střídavých)
– kontrolka závady kotle bez Heatronic III (230 V střídavých)
• výstupy
– 2 vodičová sběrnice (pro kaskádu s kotlem Junkers s 2 vodičovou sběrnicí)
– přípojka 24 V stejnosměrných (pro kotel Junkers s rozhraním 1-2-4)
– rozhraní 0-10 V (požadavek tepla od jiného zdroje)
– 2 bodové řízení (požadavek tepla od jiného zdroje, bezpotenciálové 230 V
střídavých nebo malé napětí do 24 V stejnosměrných)
Montáž
• Na profilovou lištu nebo na stěnu (výška/šířka/hloubka: 165/235/58 mm)
• připojení k síti 230 V AC, 50 Hz, 16 A
Objednací číslo 7 719 002 967
Tab. 24 Pokračování
Možnosti konfigurace a způsoby využití IGM Modulu
I
II
IGM1
Zařízení
s Heatronic3
III
0...10V
ON/OFF
1,2,4
ICM
Zařízení
s Heatronic3
IGM1
0...10V
ON/OFF
1,2,4
Obrázek 32
IGM1
= Není připojeno žádné zařízení
0...10V
ON/OFF
1,2,4
IV
ICM
Zařízení
s Heatronic3
IGM1
IGM1
0...10V
ON/OFF
1,2,4
0...10V
ON/OFF
1,2,4
6 720 616 621-008.1TD
53
Regulace vytápění
ICM
JUNKERS
Použití
• kaskádový modul k řízení 4 kotlů Junkers s Heatronic III ve spojení s ekvitermním
regulátorem FW200 a nebo až 16 kotlů Junkers s Heatronic III ve spojení s FW500
• komunikace se zdroji tepla a regulátorem prostřednictvím 2drátové sběrnice
• funkční stav LED na každý přístroj v kaskádě
• automatické rozdělení doby běhu na připojené zdroje tepla
• ve spojení s IGM modulem je možno realizovat kaskády
s topným zařízením bez Heatronic III
• vstupy
– čidlo teploty na výstupu NTC, pro termohydraulický rozdělovač
– čidlo venkovní teploty NTC- externí ochranné zařízení bezpotenciálové
– regulace vytápění (kontakt zap/vyp) bezpotenciálová (24 V DC)
– regulace vytápění (potenciálové rozhraní) 0 - 10 V
– komunikace topného zařízení (4 × prostřednictvím 2drátové sběrnice)
• výstupy 230 V AC, 50 Hz
– pro další moduly ICM: 230 V AC, 50 Hz, max. 10 A
– pro čerpadlo: 230 V AC, 50 Hz, max. 2300 W
• hlášení poruch: bezpotenciálové, max. 230 V, 1 A
Montáž
• na profilovou lištu nebo na stěnu (výška/šířka/hloubka: 165/235/52 mm)
• připojení k síti 230 V AC, 50 Hz, 10 A
Objednací číslo 7 719 002 950
Netcom 100
Použití
• přepínání mezi denním / nočním / automatickým provozem pro otopný okruh 1-3
• nastavení hodnoty pro denní / noční teploty
• přepínání mezi denním / nočním / automatickým režimem pro ohřev vody (ohřev
vody musí být napojený na jeden otopný okruh)
• integrovaná informace o hlášení závady pomocí hlasového sdělení
• jednoduchá konfigurace (zadat jen cíl volání pro závady)
• hlasové vedení pomocí menu
• ochrana přístupu pomocí PIN-kódu
• není možné použít v kombinaci s ICM
Montáž
• na stěnu (výška/šířka/hloubka: 164/207/41 mm)
• připojení k síti 230 V AC, 50 Hz, 16 A
Hardwarové předpoklady
• přípojka TAE-N
• telefon / mobil s tónovou volbou
Telefon s jehož pomocí se komunikuje s Netcom 100 musí pracovat ve volitelném
vícefrekvenčním režimu (MFV). To je v současné době splněno u téměř všech
telefonů, pro dálkovou obsluhu nejsou vhodné pouze velmi zastaralé telefony
(například s vytáčecím kotoučem).
Rozsah dodávky
• 1x telefonní připojovací kabel, instalační materiál
Objednací číslo 7 744 901 171
Tab. 24 Pokračování
54
Regulace vytápění
6.6
JUNKERS
Příslušenství ekvitermní regulace - dálkové ovládání
FB 10
Použití
• dálkové ovládání k nastavení požadované hodnoty pro ekvitermní otopný okruh
ve spojení s FW 100 nebo FW 200
• lze použít pro otopný okruh 1 nebo 2 (pro otopný okruh 3 a 4 je nutné použít
FB 100)
• komunikace s regulátorem prostřednictvím 2drátové sběrnice
Funkce
• 2drátová sběrnicová technologie, připojení na Heatronic 3 bez možnosti záměny
polarity
• nastavení požadované hodnoty pro ekvitermní regulátor
• zobrazení teploty prostoru
• zobrazuje poruchové kódy na displeji v případě poruchy
• bez funkce hodin
Montáž
• montáž na stěnu (výška/šířka/hloubka: 85/100/35 mm)
• napájení 15 V prostřednictvím 2drátové sběrnice
Objednací číslo 7 719 002 942
FB 100
Použití
• dálkové ovládání pro ekvitermní provoz s korekcí teploty prostoru ve spojení
s FW 100 nebo FW 200
• lze použít pro otopný okruh 3 a 4 regulátoru FW 200
• komunikace s regulátorem prostřednictvím 2drátové sběrnice
Funkce
• 2drátová sběrnicová technologie, připojení na Heatronic 3 bez možnosti záměny
polarity
• možnost solární optimalizace otopného okruhu
• zobrazení data a času (synchronizováno prostřednictvím sběrnicového systému)
čitelným textem
• zobrazení chybových hlášení čitelným textem
• aktivace modulu IPM 1 (pro směšovaný otopný okruh)
• týdenní program se 6 spínacími časy za den
• datum a čas, automatické přepnutí na letní resp. zimní čas
• měnitelné, předinstalované programy pro zákazníka
• intuitivní menu s podporou čitelného, nekódovaného textu
• funkce Dovolená s údajem data
• funkce info
• korekce prostorové teploty
• optimalizované topné křivky
• nastavitelná rychlost zátopu (pomalá, normální, rychlá)
• dálkové řízení prostřednictvím jednotky Netcom
Montáž
• montáž na stěnu (výška/šířka/hloubka: 119/134/45 mm)
• napájení 15 V prostřednictvím 2drátové sběrnice
Obj. č. 7 719 002 938
Tab. 25
55
Regulace vytápění
6.7
JUNKERS
9.8 Příslušenství pro regulaci
6.7.1 Externí čidla teploty
VF
Použití
• čidlo teploty na výstupu
• ve spojení s FW 100, FW 200 a IPM 1, IPM 2
Funkce
• ve spojení s termohydraulickým rozdělovačem HW 25, HW 50 nebo externím
rozdělovačem
Montáž
• možnost zasunutí do existující jímky
• připojovací kabel délky 2,0 m
Rozsah dodávky
• připojovací kabel, pasta zlepšující přechod tepla, upínací pásek
Objednací číslo 7 719 001 833
SF 2
Použití
• čidlo teploty Ø 6 mm
• ve spojení s FW..., IPM..., ISM..., IGM
Funkce
• teplotní čidlo pro zásobníky TV nebo do ponorné jímky ostatních komponentů
• vhodné pro vysoké teploty
Montáž
• zasouvá se do ponorné jímky nebo se fixuje vodným svěrným upevněním
Rozsah dodávky
• teplotní čidlo s připojovacím 6m kabelem
Objednací číslo 7 719 001 132
SF 4
Použití
• čidlo teploty Ø 8 mm
• ve spojení s FW..., IPM..., ISM..., IGM
Funkce
• teplotní čidlo pro zásobník TV nebo do ponorné jímky ostatních komponentů
Montáž
• zasouvá se do ponorné jímky nebo se fixuje vodným svěrným upevněním
Rozsah dodávky
• teplotní čidlo s připojovacím kabelem
Objednací číslo 7 747 009 881
TB 1
Použití
• hlídač teploty pro podlahové vytápění - příložný termostat s pozlacenými kontakty
• rozsah nastavení 30 ... 60 °C
Montáž
• příložné čidlo k potrubnímu vedení, elektrickým vedením spojeno s řídicí jednotkou
kotle
Rozsah dodávky
• teplotní hlídač s upevňovací pružinou
Objednací číslo 7 719 002 255
Tab. 26
56
Regulace vytápění
JUNKERS
6.7.2 Směšovací ventily
DWM...-2
3cestný směšovací ventil DWM...-2
• mosaz
• optimální charakteristika regulátoru
• úhel otočení 90°
• vhodný pro levé, pravé nebo úhlové připojení
• lze kombinovat se servomotorem SM 3-1
Objednací číslo
DN 15 / Rp 1/2"
DN 20 / Rp 3/4"
DN 25 / Rp 1"
DN 32 / Rp 5/4"
SM 3-1
hodnota Kvs 2,5
hodnota Kvs 6,3
hodnota Kvs 10,0
hodnota Kvs 16,0
DWM 15-2
DWM 20-2
DWM 25-2
DWM 32-2
7 719 003 643
7 719 003 644
7 719 003 645
7 719 003 646
SM 3-1
• servomotor pro 3-cestný směšovací ventil Junkers DWM...-2
• připojovací kabel délky 1,5m
• plastové pouzdro
• kroutící moment 6 Nm
• úhel otočení 90°
• doba chodu 120 sec / 90°
• připojení: 230 V AC, 50 Hz
Objednací číslo 7 719 003 642
Tab. 27
57
Regulace vytápění
JUNKERS
Dimenzování pro typické příklady použití
Většina směšovačů Junkers se používá v zařízeních,
která hydraulicky odpovídají příkladům znázorněným
v kapitole 1. Pro tyto aplikace je dimenzování směšovačů skutečně snadné, jelikož pokles tlaku v části
potrubí, ve které se mění množství, se pohybuje ve
známém tolerančním pásmu (3,0 ... 10,0 kPa resp.
30 ... 100 mbar).
.
V/m3/h
T
=
20
10
T
K
Tt = = 1
= 3 5
200 K
=
T
3
K
=
40 0K K
K
T
=
5
K
100
80
60
50
40
30
Pro dosažení dobré regulační charakteristiky musí být
pokles tlaku ve směšovači zhruba roven poklesu tlaku
v části potrubní sítě s „proměnlivým množstvím“, tedy
rovněž 3,0 ... 10,0 kPa. Tato souvislost je základem grafu pro dimenzování (obr. 33).
T
10
8
6
5
4
-2
32
WM
D
-2
25
WM
D
3
-2
20
WM
D
2
1,0
0,8
D
-2
15
WM
0,6
0,5
0,4
0,3
10
20 30
P/kW
50
100
200
500 1000
0,2
0,5
1
2
3
5
Δp/kPa
10
20
40
6 720 643 416-24.1O
Obrázek 33 Graf pro dimenzování 3cestného směšovacího ventilu
Postup
Příklad
Zadejte výkon v kW a požadovanou diferenci teploty
Dt. Hledaný je vhodný směšovač.
Dáno: Výkon = 65 kW, Dt = 10 K (°C)
• V levé polovině obr. 33 najděte průsečík čáry výkonu a čáry diference teploty.
• Z průsečíku postupujte vodorovně doprava do šedé
oblasti (3 - 10 kPa).
• První čára směšovače v této oblasti (menší hodnota
Kvs) označuje vhodný směšovač.
58
• V levé polovině obr. 33 najděte průsečík čáry výkonu a čáry diference teploty. Nachází se na průtoku
cca 5,7 m3/h.
• Z tohoto průsečíku postupujte vodorovně doprava
do šedé oblasti (3 - 10 kPa).
• První čára směšovače v této oblasti (pokles tlaku
cca 6,5 kPa) označuje vhodný směšovač DWM 32-2
(Kvs 16,0).
Ohřev vody
JUNKERS
7
Ohřev vody
7.1
Všeobecně
Ohřev vody je možný jen pomocí nepřímo ohřívaného
zásobníku teplé vody. Ten musí být připojený za hydraulickou výhybkou.
Výběr zásobníků teplé vody
Kondenzační kotle Junkers ZBR 65/98-2 A je možno kombinovat s následujícími konstrukčními řadami
zásobníků z programu zásobníků teplé vody Junkers:
• SK 1601)/200-4 ZB
• SK 300/400/500-3 ZB
• SK 800/1000-ZB
• SE 150/200/300-1
Zásobníky teplé vody SK 160/200-4 ZB jsou ideální pro
malou potřebu teplé vody.
Pro větší potřebu teplé vody jsou vhodné zásobníky
SK 300/400/500-3 ZB. Se svou silnější izolací, pláštěm z bílého ocelového plechu, čistící přírubou a větší
plochou tepelného výměníku jsou optimálně navržené
pro použití v domech pro více rodin nebo do bytových
domů.
Využitelný
objem v l
Zásobníky teplé vody SK 800/1000-ZB jsou vybavené
dvojitým tepelným výměníkem ze smaltované ocelové
trubky. To umožňuje dosažení vysokého nabíjecího
výkonu zásobníku a rychlý ohřev navzdory velkému
objemu.
Výběrová kritéria:
• požadovaný komfort (počet osob, využití), měřená
veličina: hodnota NL
• dostupný výkon kotle
• dostupná instalační plocha
V zahraničí je pro rychlý návrh a dimenzování zařízení
pro ohřev vody možno použít software Junkers "Dimenzování ohřevu teplé vody". S jeho pomocí je možno
dimenzovat zařízení pro ohřev vody a stanice pro pitnou vodu pro všechny účely použití, například obytné
budovy, sportoviště, kempy atd. Software je k dispozici pomocí přihlášení pro odborníky na www.junkers.
com . Na našem trhu a našich podmínkách zatím není
zavedený, k dimenzování využíváme především tabulkových hodnot NL.
Označení
NL podle DIN
4708 při max.
výkonu
Max. výkon v kW
Instalace
Obj. číslo
Od
strany
152
SK 160-4 ZB1)
3,0
34,3
stojící na podlaze
7 719 001 932
62
190
SK 200-4 ZB
4,2
39
stojící na podlaze
7 719 001 933
62
293
SK 300-3 ZB
8,7
45
stojící na podlaze
7 719 001 369
62
388
SK 400-3 ZB
13,5
60
stojící na podlaze
7 719 001 370
62
470
SK 500-3 ZB
17
78
stojící na podlaze
7 719 001 371
62
760
SK 800-ZB
35
200
stojící na podlaze
7 719 001 676
62
950
SK 1000-ZB
45
225
stojící na podlaze
7 719 001 675
62
SK ...
Tab. 28
1) jen v kombinaci s kotlem ZBR 65-2 A
59
Ohřev vody
JUNKERS
Komfort teplé vody
Výkonový součinitel podle DIN 4108 odpovídá počtu
kompletně zásobovaných bytů pro 3,5 osoby, s normální koupací vanou a dvěma dalšími odběrními místy.
Větší koupací vany vyžadují například větší součinitel
NL, menší počet osob menší součinitel NL.
Kondenzační
kotel
Nabíjecí výkon zásobníku v kW
min.
max.
ZBR 65-2 A
14,2
60,4
ZBR 98-2 A
18,6
92,1
Tab. 29 Nabíjecí výkon zásobníku kondenzačních kotlů v kW
Předřadné zapojení teplé vody
Předřadné zapojení teplé vody nebo dílčí předřadné
zapojení teplé vody je možno nastavit na regulátorech
FW... a FR... .
Při dílčím předřadném zapojení teplé vody je účelné
provést otopné okruhy jako směšované otopné okruhy. Tak je možno i při vysokých výstupních teplotách
při nabíjení zásobníku realizovat nízké výstupní teploty
v otopných okruzích.
Čidlo teploty v zásobníku
Veškeré Junkers zásobníky teplé vody jsou vybavené
kódovaným čidlem zásobníku NTC, které je napojeno na spínací modul IPM 1 nebo IPM 2. Pomocí čidla
teploty v zásobníku je možno na regulátoru jednoduše nastavit teplotu teplé vody pro nepřímo ohřívaný
zásobník.
Armatury
K zásobníkům teplé vody Junkers je možno připojit všechny běžně dostupné jednopákové armatury
a termostatické směšovací baterie. Při často po sobě
následujících krátkých odběrech může dojít k překročení nastavené teploty v zásobníku a k vytvoření horké
vrstvy v horní části zásobníku. Toto překročení teploty
se dá snížit připojením cirkulačního potrubí s časově
řízeným cirkulačním čerpadlem. U připojení studené a teplé vody zásobníku je nutno dodržet DIN 1988
a předpisy místních vodáren. Pro zásobníky teplé vody
Junkers do objemu 200 l je možno dodat bezpečnostní
skupiny pro studenou vodu z programu příslušenství
Junkers. Pro větší zásobníky teplé vody je nutno použít
bezpečnostní skupinu pro větší dimenze, dodávanou
externě.
Při volbě provozního tlaku pro armatury je nutno pamatovat na to, že maximální přípustný tlak před armaturami je podle DIN 4109 (ochrana proti hluku ve výškových stavbách) omezený na 5 barů (zdroj: komentář
DIN 1988, díl 2, strana 156). U zařízení, nad kterými je
60
statický tlak, je nutno namontovat redukční ventil tlaku.
Montáž redukčního ventilu je jednoduché ale mimořádně účinné opatření pro snížení příliš vysoké hladiny hluku. Hladina hluku se již při snížení průtočného
tlaku o 1 bar sníží až o 2 až 3 dB(A) (zdroj: komentář
DIN 1988, díl 2, strana 156).
Připojení zásobníku
Přípojku na potrubí studené vody je nutno provést
podle DIN 1988 s použitím vhodných samostatných
armatur nebo kompletní bezpečnostní skupiny. Pojistný ventil musí mít provedenou typovou zkoušku a musí
být nastavený tak, aby se zabránilo překročení provozního tlaku zásobníku o více než 10 %. Pokud klidový
tlak zařízení přesahuje 80 % reakčního tlaku pojistného
ventilu, musí před ním být předřazený redukční ventil.
To znamená, že u zásobníků Junkers konstrukční řady
SK..., od provozního tlaku 8 barů (= 80 % z 10 barů)
musí být zamontovaný redukční ventil. Předpokladem je montáž pojistného ventilu s otevíracím tlakem
10 barů.
POZOR: poškození přetlakem
Při použití zpětného ventilu se musí zamontovat pojistný ventil mezi zpětný ventil a přípojku zásobníku (studená voda).
Pro další zamezení ztrát vody na pojistném ventilu
doporučujeme montáž atestované expanzní nádoby,
vhodné pro pitnou vodu (→ strana 63).
Odpouštěcí potrubí nesmí být uzavřené a musí volně
a viditelně ústit nad sifonem odpadu. Dimenzování se
řídí velikostí zásobníku:
Objem
zásobníku
[l]
Velikost
pojistného
ventilu
(vstupní
přípojka)
Připojovací
závit (vstup)
Připojovací závit
(výstup)
odpouštěcího potrubí
≤ 200
DN 15
R ½"
R ¾"
200 až 1000
DN 20
R ¾"
R 1"
Tab. 30 Dimenzování pojistného ventilu a odpouštěcího
potrubí
Ohřev vody
JUNKERS
Přípojka otopné vody zásobníku
Při dimenzování připojovacích potrubí pro vstup otopné vody do zásobníku a zpátečku zásobníku se vychází z teplotního rozdílu 20 K. Z toho vyplývající jmenovité
průměry jsou uvedeny v tabulce 31. Při použití pružných připojovacích potrubí, jako jsou vlnovcové hadice
z ušlechtilé oceli, je nutno započítat vyšší tlakové ztráty,
než u pevných potrubních systémů.
Zásobník
Doporučený jmenovitý průměr
připojovacích potrubí
SK 160-4 ZB1)
DN 25
SK 200-4 ZB
DN 25
SK 300-3 ZB
DN 25
SK 400-3 ZB
DN 32
SK 500-3 ZB
DN 32
SK 800-ZB
DN 65
SK 1000-ZB
DN 65
Smíšená instalace
(Tato část platí jen pro smaltované zásobníky teplé
vody, které jsou dodávány zn. Junkers.)
Podle DIN 1988 postačuje pro ochranu materiálů
potrubí s různými potenciály, jako je například ušlechtilá ocel a pozinkovaná ocel před elektrochemickou
kontaktní korozí montáž armatury z barevného kovu.
V takovýchto případech (patří k nim i zásobníky teplé
vody ze smaltované oceli) se často používaly přechodové fitinky z červeného bronzu.
Nejnovější zkušenosti u teplé vody s vysokou vodivostí a vysokou tvrdostí (> 15 °dH) však ukazují, že zde
navzdory použití fitinky z červeného bronzu hrozí riziko koroze na přechodovém místě. Dále se v těchto
oblastech ve zvýšené míře tvoří usazeniny, které z části
vedou k úplnému uzavření průřezu potrubí. Proto pro
takovéto smíšené instalace doporučujeme jako řešení
problému použití izolačních šroubení na všech přístupných místech.
Tab. 31
1) jen v kombinaci s kotlem ZBR 65-2 A
Nabíjecí potrubí musí být co nejkratší a dobře izolovaná, aby se zabránilo zbytečným tlakovým ztrátám
a ochlazování zásobníku cirkulací v potrubí atd.
Připojení zpátečky zásobníku se provádí v blízkosti
vstupu studené vody. To znamená, že zásobník teplé
vody se používá v protiproudém režimu. Tím se optimálně přenáší nabíjecí výkon.
Podle potřeby je možno provést řízení nabíjecího času
(→ regulace vytápění).
Na nejvyšším místě mezi zásobníkem a kondenzačním kotlem je nutno použít účinné odvzdušnění, aby
se zabránilo provozním závadám v důsledku zavzdušnění.
Aby se při letním provozu zabránilo gravitační cirkulaci, a tím ochlazování zásobníku teplé vody, je nutná
montáž zpětné klapky do zpátečky zásobníku. K tomu
ideálně poslouží příslušenství č. 414, které je v nabídce
zn. Junkers.
61
Ohřev vody
JUNKERS
Paralelní zapojení dvou zásobníků
Cirkulační potrubí
Zásobníky Junkers jsou vybavené vlastní cirkulační přípojkou.
Není li připojeno žádné cirkulační potrubí, musí se přípojka uzavřít.
Cirkulace je s ohledem na ztráty chlazením přípustná
jen s použitím časově a/nebo teplotně řízeného cirkulačního čerpadla.
Je nutno použít vhodný zpětný ventil.
SV
AV
AV
WW
SV
RSP
VSP
E
S
S
S
S
RV ZP
S
S
S
S
MS
RV DM AV
E
PV
Z
KW
6 720 604 132-15.4O
Obrázek 35 Paralelní zapojení
WW
WW
AV
DM
E
KW
MS
PV
RSP
RV
S
SV
VSP
WW
Z
ZP
ZP
RV
SG
SV
RSP
Z
VSP
E
MAG
MS
AV RV DM AV
PV
KW
6 720 604 132-16.4O
Obrázek 34 Schéma připojení zásobníku TV
AV
DM
E
KW
MAG
MS
PV
RSP
RV
SG
SV
VSP
WW
Z
ZP
62
uzavírací ventil
redukční ventil (podle potřeby, příslušenství)
vypouštění
přípojka studené vody
expanzní nádoba na pitnou vodu
hrdlo manometru
kontrolní ventil
zpátečka zásobníku
zpětný ventil
bezpečnostní skupina podle DIN 1988
pojistný ventil
vstup otopné vody do spirály zásobníku
přípojka teplé vody
cirkulační přípojka TV
cirkulační čerpadlo na místě instalace
uzavírací ventil
redukční ventil (podle potřeby, příslušenství)
vypouštění
přípojka studené vody
hrdlo manometru
kontrolní ventil
zpátečka zásobníku
zpětný ventil
šoupě
pojistný ventil
vstup otopné vody do spirály zásobníku
přípojka teplé vody
cirkulační přípojka TV
cirkulační čerpadlo na místě instalace
Paralelní zapojení:
• Zásobníky jsou na straně vytápění
a teplé vody zapojené diagonálně
(podle Tichelmanna).
• Tím se vyrovnají různé tlakové ztráty.
Připojte jen jedno čidlo teploty v zásobníku.
Ohřev vody
JUNKERS
Expanzní nádoba pro pitnou (teplou) vodu
Přehřívání / omezení průtoku
Montáží expanzní nádoby vhodné pro pitnou vodu
je možno zamezit zbytečným ztrátám vody. Montáž
se musí provést do přívodu studené pitné vody, mezi
zásobník a bezpečnostní skupinu. Voda přitom musí
protékat expanzní nádobou při každém odběru vody.
Zásobníky teplé vody Junkers jsou optimalizované
na maximální výkon (součinitel NL). Při často po sobě
následujících krátkých odběrech může proto dojít
k překročení nastavené teploty a k vytvoření horké vrstvy v horní části zásobníku. Tato překročení teploty jsou
podmíněna konstrukčním provedením a nepředstavují
žádné ovlivnění komfortu.
Následující tabulka představuje orientační pomůcku
pro dimenzování expanzní nádoby. Při rozdílně využitelném objemu jednotlivých nádob mohou vycházet
různé velikosti. Údaje platí pro teplotu v zásobníku
60 °C.
Základní
tlak nádoby
Typ zásobníku
= tlak
(provedení pro
studené
10 barů)
vody
SK 160-4 ZB1)
SK 200-4 ZB
SK 300-3 ZB
SK 400-3 ZB
SK 500-3 ZB
SK 800-ZB
SK 1000-ZB
Velikost nádoby v litrech
v závislosti na reakčním
tlaku pojistného ventilu
6
barů
8
barů
3 bar
8
4 bar
12
3 bar
Připojením cirkulačního potrubí s cirkulačním čerpadlem řízeným podle času nebo potřeby tepla (→ strana
62) je možno toto překročení teploty snížit.
Pro co nejlepší využití kapacity zásobníku a zabránění
předčasnému promísení doporučujeme seškrtit přívod
vody do zásobníku na následující průtočné množství:
10
barů
Typ zásobníku
Průtočné
množství
8
–
8
SK 160-4 ZB1)
10 l/min
8
12
8
–
SK 200-4 ZB
16 l/min
4 bar
18
12
12
SK 300-3 ZB
30 l/min
3 bar
18
12
12
SK 400-3 ZB
40 l/min
4 bar
25
18
12
SK 500-3 ZB
50 l/min
3 bar
25
18
18
SK 800-ZB
80 l/min
4 bar
36
25
18
SK 1000-ZB
100 l/min
3 bar
36
25
25
4 bar
50
36
25
3 bar
80
60
60
Trvalý výkon teplé vody
4 bar
150
60
60
Trvalé výkony, uvedené v technických datech platí pro:
• výstupní teplotu vytápění 90 °C
• výtokovou teplotu 45 °C
• vstupní teplotu studené vody 10 °C
• maximální nabíjecí výkon (výkon zdroje teplé vody
minimálně stejně velký jako výkon otopné plochy
zásobníku).
Tab. 32
1) jen v kombinaci se ZBR 65-2 A
Tab. 33
Snížení uvedeného nabíjecího výkonu vede ke snížení
trvalého výkonu a výkonového součinitele (NL).
7.2
Zásobník teplé vody konstrukční
63
Ohřev vody
JUNKERS
řady SK ...
Konstrukční a připojovací rozměry SK 160/200-4 ZB
Obrázek 36 Konstrukční a připojovací rozměry SK 160/200-4 ZB
Konstrukční a připojovací rozměry SK 300/400/500-3 ZB
Obrázek 37 Konstrukční a připojovací rozměry SK 300/400/500-3 ZB (rozměrové údaje za lomítkem platí pro nejbližší
větší provedení zásobníku).
Popis k obr. 36 a 37:
E
vypouštění
KW vstup studené vody
L
kabelová průchodka čidla teploty v zásobníku
(NTC)
MA magnesiová anoda
RSP zpátečka zásobníku
SE 8 spínací vložka regulátoru teploty (příslušenství)
64
T
T1
ponorné pouzdro teploměru
ponorné pouzdro snímače teploty v zásobníku
(NTC)
VSP vstup otopné vody do spirály zásobníku
WW výstup teplé vody
Z/ZL cirkulační přípojka TV
Ohřev vody
JUNKERS
Konstrukční a připojovací rozměry SK 800/1000-ZB
Ø 920 / Ø 1040
Ø 750 / Ø 850
EL
Rp 1
T
WW
R 1¼ / R 1½
ZL
Rp ¾
≥ 1000
RSP
Rp 1½
SF
KW
R 1½
MA
E
Rp 1
Obrázek 38
Výměna anody:
• Dodržte vzdálenost ≥ 1000 mm od příruby
zásobníku.
• Při výměně používejte jen izolovaně montovatelné tyčové anody.
Vzdálenosti od stěn
≥200
připojovací místo pro vypouštění na místě instalace Rp 1“ (vnitřní závit)
EL připojovací místo pro odvzdušňovač na místě
instalace Rp 1“ (vnitřní závit)
KW přípojka studené vody Rp 1 ½“ (vnější závit)
L
kabelová průchodka čidla teploty v zásobníku
(NTC)
MA magnesiová anoda
RSP zpátečka zásobníku Rp 1 ½“ (vnitřní závit)
T
ponorné pouzdro s teploměrem pro ukazatel
teploty
SF čidlo teploty v zásobníku (NTC)
VSP výstup zásobníku Rp 1 ½“ (vnitřní závit)
WW výstup vody (SK 800-ZB: Rp 1 ¼ “- vnější závit,
SK 1000-ZB: Rp 1 ½“ - vnější závit)
ZL cirkulační přípojka (Rp ¾“ - vnitřní závit)
6 720 640 088-01.3O
≥100
≥100
≥1000
E
455 / 465
350 / 360
VSP
Rp 1½
Ø 270
Ø 180
L
500 / 510
1345
1245 / 1255
1835 / 1770
2180 / 2170
MA
6 720 646 235-23.1O
Obrázek 39 Doporučené minimální vzdálenosti od stěn
65
Ohřev vody
JUNKERS
Tlaková ztráta topné spirály
SK 300/400/500-3 ZB
Δp / bar
0,4
V diagramech nejsou zahrnuty tlakové ztráty
vznikající v síti.
0,3
0,2
SK 120/160/200-4
∆p / bar
0,4
0,3
0,1
0,08
0,2
1
0,06
0,05
0,1
0,08
2
0,04
0,05
1
0,03
0,03
3
0,02
0,02
2
0,01
0,008
0,01
3
0,005
0,6 0,8 1,0
2,0
3,0 4,0 5,0
V / m3/h
6 720 604 132-03.2O
0,003
Obrázek 41 Tlaková ztráta topné spirály v barech
0,002
0,001
SK 800/1000-ZB
0,2
0,4 0,6 1,0
6720610255-03.2O
2,0
V / m /h
Obrázek 40 Tlaková ztráta topné spirály v barech
1
2
3
Δp
.
V
SK 200-4
SK 160-4
SK 120-4
tlaková ztráta
průtočné množství
4,0 6,0
3
∆p/bar
0,4
0,3
0,2
0,1
0,08
0,06
0,05
0,04
Popis k obr. 41 a 42
0,03
1
2
3
Δp
.
V
0,02
SK 500-3 ZB
SK 400-3 ZB
SK 300-3 ZB
tlaková ztráta
průtočné množství
0,01
0,008
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,001
0,1
0,2
0,4
0,6 0,8 1
2
3
4
6720604132-05.3O
Obrázek 42 Tlaková ztráta topné spirály v barech
66
6
8
.
V/m3/h
Ohřev vody
JUNKERS
Technická data
Typ zásobníku
Jednotka
SK 160-4 ZB1)
SK 200-4 ZB
SK 300-3 ZB
Přenos tepla
–
Topná spirála
Topná spirála
Topná spirála
Počet závitů
–
10
12
10
Objem otopné vody
l
Tepelný výměník
6,88
8,2
10
Otopná plocha
2
m
1,0
1,2
1,5
Max. provozní tlak vytápění
bar
10
10
10
Maximální teplota otopné vody
°C
110
110
110
Maximální výkon otopné plochy při:
- TV = 90 °C a TSp = 45 °C podle DIN 4708
- TV = 85 °C a TSp = 60 °C
kW
kW
34,3
17,7
39,0
19,9
45
25
Maximální trvalý výkon při:
- TV = 90 °C a TSp = 45 °C podle DIN 4708
- TV = 85 °C a TSp = 60 °C
l/h
l/h
842
303
958
341
1081
423
Uvažované množství cirkulační vody
l/h
2350
2350
2350
bar
10
10
10
l
152
190
293
l
l
204
238
254
296
365
426
l/min
10
16
30
–
3,0
4,2
8,7
kWh/d
1,86
2,24
2,2
kg
67
79
135
–
bílá
bílá
bílá
Zásobník
Max. provozní tlak vody
Využitelný objem
Využitelné množství vody (bez dobíjení)
TSp = 60 °C a
- TZ = 45 °C
- TZ = 40 °C
2)
Maximální průtočné množství
Výkonový součinitel NL podle DIN 4708 při
max. výkonu
2)
Další údaje
Pohotovostní spotřeba energie (24 hod)
podle DIN 4753 díl 8 3)
Prázdná hmotnost (bez obalu)
Barva
Tab. 34
1) Jen v kombinaci s ZBR 65-2 A
2) Ztráty v rozvodu mimo zásobník nejsou započítány.
3) Výkonový součinitel NL odpovídá počtu plně zásobovaných bytů s 3,5 osobami, normální koupací vanou
a dvěma dalšími odběrními místy.
TV TSp
TZ
vstupní teplota otopné vody
teplota v zásobníku
výtoková teplota teplé vody
67
Ohřev vody
Typ zásobníku
JUNKERS
Jednotka
SK 400-3 ZB
SK 500-3 ZB
SK 800 ZB
SK 1000-ZB
Přenos tepla
–
Topná spirála
Topná spirála
Topná spirála
Počet závitů
–
12
17
32
32
Tepelný výměník
Objem otopné vody
l
13
17
36,1
42,1
Otopná plocha
m2
1,88
2,55
5,7
6,7
Max. provozní tlak vytápění
bar
10
10
10
10
Maximální teplota otopné vody
°C
110
110
110
110
Maximální výkon otopné plochy při:
- TV = 90 °C a TSp = 45 °C podle DIN 4708
- TV = 85 °C a TSp = 60 °C
kW
kW
60
33
78
44
200
–
225
–
Maximální trvalý výkon při:
- TV = 90 °C a TSp = 45 °C podle DIN 4708
- TV = 85 °C a TSp = 60 °C
l/h
l/h
1450
566
1917
748
4914
1911
5529
2150
Uvažované množství cirkulační vody
l/h
2700
3400
6000
6000
bar
10
10
10
10
Využitelný objem
l
388
470
760
950
Využitelné množství vody (bez dobíjení)1)
TSp = 60 °C a
- TZ = 45 °C
- TZ = 40 °C
l
l
482
563
584
682
1010
1178
1262
1473
l/min
40
50
80
100
–
13,5
18
35
45
kWh/d
2,5
3,1
4,6
4,8
kg
150
170
310
414
–
bílá
bílá
bílá
bílá
Zásobník
Max. provozní tlak vody
Maximální průtočné množství
Výkonový součinitel NL2) podle DIN 4708
při max. výkonu
Další údaje
Pohotovostní spotřeba energie (24 hod)
podle DIN 4753 díl 8 1)
Prázdná hmotnost (bez obalu)
Barva
Tab. 35
1) Ztráty v rozvodu mimo zásobník nejsou započítány.
2) Výkonový součinitel NL odpovídá počtu plně zásobovaných bytů s 3,5 osobami, normální koupací vanou
a dvěma dalšími odběrními místy.
TV TSp
TZ
výstupní teplota
teplota v zásobníku
výtoková teplota teplé vody
Trvalý výkon teplé vody
Uvedené trvalé výkony platí pro:
• Výstupní teplotu vytápění 90 °C
• Výtokovou teplotu 45 °C
• Vstupní teplotu studené vody 10 °C
• Maximální nabíjecí výkon (výkon zdroje tepla minimálně stejně velký jako výkon otopné plochy zásobníku)
Snížení uvedeného nabíjecího výkonu vede ke snížení
trvalého výkonu a výkonového součinitele (NL).
68
Instalační příslušenství
JUNKERS
8
Instalační příslušenství
8.1
Připojovací příslušenství
Označení / číslo příslušenství
Obj. číslo
Připojovací sada L pro samostatné zařízení
7 746 900 838
Včetně montážního stojanu, hydraulické výhybky (montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí (výstup
a zpátečka), plynového potrubí, izolace
(Detaily od str.73)
Připojovací sada L2 pro kaskádu 2 kotlů vedle sebe
7 746 900 832
Včetně montážního stojanu, hydraulické výhybky (montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí (výstup
a zpátečka), plynového potrubí, izolace
(Detaily od str.73)
Připojovací sada L3 pro kaskádu 3 kotlů vedle sebe
7 746 900 833
Včetně montážního stojanu, hydraulické výhybky (montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí (výstup
a zpátečka), plynového potrubí, izolace
(Detaily od str.73)
Připojovací sada L4 pro kaskádu 4 kotlů vedle sebe
7 746 900 837
Včetně montážního stojanu, hydraulické výhybky (montovatelné vpravo nebo vlevo), sběrných potrubí (výstup
a zpátečka), plynového potrubí, izolace
(Detaily od str.73)
f
ür
den
ann
hm
Fac
x
pe a
rM
u
p
up
gr
era
g
tun
nlei
ss
gea
hlu
sc
An
nta
Mo
C
x
4
-65
R -98
ZB R
ZB
6
720
614
0 27
7/11)
.1TD
614
027-001
( 200
6 720
DE/AT/CH
Připojovací čerpadlová skupina
7
3
Připojovací sada čerpadla s příslušenstvím pro výstup
a zpátečku vytápění
2
5
6
1
7 746 901 192
8
kompletně izolovaná; s elektronicky řízeným čerpadlem
UPER 25-80, pojistným ventilem 4 bary, plynovým kohoutem R 1“, uzavíracími kohouty, zpětnou klapkou, manometrem, plnícím a vypouštěcím kohoutem, přípojkou pro
expanzní nádobu MAG…
8 718 576 603
Příslušenství č. 1600 *
Bezpečnostní skupina kotle G 1 ½“
s membránovým pojistným ventilem ¾", 3 bary
8 718 576 604
Příslušenství č. 1602 *
Připojovací sada otopného okruhu G 1 ½“ v průchozím
provedení pro výstup a zpátečku vytápění, s uzavíracími
ventily
8 718 576 602
Příslušenství č. 1603 *
Plnící a vypouštěcí sada G 1 ½“ s manometrem a přípojkou pro expanzní nádobu
Tab. 36
* Nepoužije se při použití Připojovací čerpadlové skupiny
69
Instalační příslušenství
JUNKERS
Označení / číslo příslušenství
Obj. číslo
MAG ...
Expanzní nádoba pro uzavřené otopné systémy
maximální provozní teplota 120 °C, základní tlak 1,5 baru,
s upevňovacími patkami
MAG 25:
MAG 35:
MAG 50:
MAG 80:
objem 25 litrů
objem 35 litrů
objem 50 litrů
objem 80 litrů
7 719 003 081
7 719 003 082
7 719 003 083
7 719 003 084
MAG ...
Expanzní nádoba pro uzavřené otopné systémy
maximální provozní teplota 120 °C, základní tlak 1,5 baru,
s upevňovacími patkami
MAG 100: objem 100 litrů
MAG 150: objem 150 litrů
MAG 200: objem 200 litrů
7 719 003 085
7 719 003 086
7 719 003 087
Příslušenství č. 885
7 719 002 146
Odtoková souprava včetně upevňovacích dílů a odtokové
hadice pro pojistný ventil
7 719 002 255
TB 1
Hlídač teploty pro podlahové vytápění
Dotekový termostat se zlatými kontakty, rozsah nastavení
30 ... 60 °C
7 719 001 780
HW 50 **
Hydraulická výhybka pro jmenovité tepelné výkony do
105 kW při ΔT = 20 K, například u kaskád
Kompletní balík tvořený:
hydraulickou výhybkou s tepelnou izolací a nástěnným
držákem, teplotním čidlem
7 719 002 304
HW 90 **
Hydraulická výhybka pro jmenovité tepelné výkony do
170 kW při ΔT = 20 K, například u kaskád
Kompletní balík tvořený:
hydraulickou výhybkou s tepelnou izolací a nástěnným
držákem, teplotním čidlem
Tab. 36 Pokračování
70
** Nepoužije se při použití Připojovací sady L..
Instalační příslušenství
JUNKERS
Označení / číslo příslušenství
Obj. číslo
AG 4-1
7 719 001 632
Rozdělovač otopného okruhu (Nedodává se do ČR)
V provedení z trubek z ušlechtilé oceli s tepelným oddělením výstupu a zpátečky
AG 9-1
7 719 001 633
Rozdělovač otopného okruhu (Nedodává se do ČR)
v provedení z trubek z ušlechtilé oceli pro 3 otopné okruhy
AG 2-1
7 719 001 557
Sestava čerpadla (Nedodává se do ČR)
kompletně tepelně izolovaná, třístupňová, s gravitační
brzdou se vzduchovým uzávěrem, ukazatelem teploty,
přípojkou výstupu a zpátečky R 1“, přídavné šroubení se
svěrnými kroužky Ø 22
AG 2 RH
8 718 577 436
Sestava čerpadla (Nedodává se do ČR)
jako AG 2-1, ale s vysoce úsporným, elektronicky řízeným
čerpadlem
AG 3-1
7 719 001 559
Sestava čerpadla (Nedodává se do ČR)
kompletně tepelně izolovaná, třístupňová, včetně 3-cestného směšovacího ventilu se stavěcím motorem 230 V/50 Hz,
gravitační brzdou se vzduchovým uzávěrem, ukazatelem
teploty, přípojkou výstupu a zpátečky R 1“, přídavné šroubení se svěrnými kroužky Ø 22
AG 3 RH
8 718 577 437
Sestava čerpadla (Nedodává se do ČR)
jako AG 3-1, ale s vysoce úsporným, elektronicky řízeným
čerpadlem
Tab. 36 Pokračování
8.2
Sada pro přestavbu na jiný druh plynu
Označení / číslo příslušenství
Obj. číslo
Sada pro přestavbu 3P 30/50 ...
pro přestavbu ze zemního plynu 23 na kapalný plyn 31
Sada pro přestavbu 3P 30/50 (65 kW) pro ZBR 65-2 A
Sada pro přestavbu 3P 30/50 (98 kW) pro ZBR 98-2 A
7 746 900 551
7 746 900 553
Tab. 37
71
Instalační příslušenství
8.3
JUNKERS
Ostatní příslušenství
Označení / číslo příslušenství
Obj. číslo
KP 130
7 719 001 970
Čerpadlo na kondenzát
včetně prodlužovací hadice jmenovitá světlost 6 mm, délka
3 m, vhodné pro odčerpávání zařízení do 130 kW, dopravní
výkon asi 12 l/hod při dopravní výšce 2 m
NB 100
7 719 001 994
Neutralizační box
včetně 4 kg neutralizačního granulátu, postačující pro neutralizaci do 100 kW/rok s možností spojení s dalšími NB 100
Příslušenství č. 1620
80 695 080
Čerpadlo na kondenzát do pH 2,4, možnost obousměrného
chodu
bez neutralizace, dopravní výška do 6 m, použití nad
200 kW
Příslušenství č. 1605
8 718 576 749
Neutralizační nádrž - box s víkem (dxšxv) 400x300x220 mm
včetně náplně granulátu, připojovacích dílů, přívodní
a odpadní hadice, použití pro kaskády do cca 800 kW
Příslušenství č. 1606
8 718 577 421
Neutralizační nádrž s integrovaným hladinově řízeným čerpadlem na kondenzát včetně náplně granulátu, dopravní
výška 2 m, použití pro kaskády do cca 850 kW
6 720 619 379-60.1O
Příslušenství č. 1607
Neutralizační granulát
Doplňovací balení
Tab. 38
72
7 115 120
Instalační příslušenství
8.4
JUNKERS
Připojovací sady L ... L4
525
C1
288
B1
2
B2
510
B3
4
F1
X1
525
Y1
525
525
4
497
3
147
92
247
1
1625
525
2150
6 720 614 028-06.2O
Obrázek 43 Rozměry připojovací sady
I
II
1
2
3
4
půdorys
nárys
sběrné potrubí kaskády
hydraulická výhybka se sadou kolen
(k dodání od 2. pololetí 2011)
hydraulická výhybka přímá
přiložená svařovací příruba
Připojovací sada
L
L2
L3
L4
Šířka = X1 + Y1
(mm)
575 + 38 = 613
1100 + 38 = 1138
1625 + 38 = 1663
2150 + 42 = 2192
Hloubka
(mm)
575
Tab. 39 Šířka
Připojovací sada
L
L2
L3
L4
Připojení hydraulic- Připojení
ké výhybky
plynového
(palce)
potrubí
(palce)
2 ½“ (přímé)
2"
Délka
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C1
(mm)
488
–
–
–
488
2 ½“ (pravoúhlé)
2"
213
213
621
133
–
3“ přímé
3“ pravoúhlé
2"
2"
571
252
–
252
–
728
–
157
571
–
Rozměr příruby F1 /
mm
Předem svařená příruba
Předem svařená příruba
Tab. 40 Rozměry kaskádového systému
73
Instalační příslušenství
JUNKERS
496
328
1766
180
71
310
Obrázek 44 Rozměry připojovací sady (bokorys)
405
6 720 614 028-007.1TD
Připojovací sadu je možno sestavit v různých variantách (→ obr. 45).
A
Stojany připojovací sady jsou obvykle přišroubovány
k podlaze. Stěna není pro instalaci bezpodmíněčně
nutná. Zařízení jsou instalována v jedné přímce, což
umožňuje uskutečnit přehledné uspořádání v úzkém
prostoru.
Přívod plynu lze připojit na levé straně kaskádového
systému, zatímco na pravé straně lze namontovat termohydraulický rozdělovač a případně obráceně.
1
B
2
6 720 614 028-05.2O
Obrázek 45 Instalační varianty připojovací sady
A
B
I
II
1
2
74
Výhybka v "přímé" instalaci
Výhybka se "sadou kolen" (k dodání od 2. pololetí 2011)
"Pravostranná" výhybka
"Levostranná" výhybka
Výhybka "vpřed"
Výhybka "vzad"
Instalační příslušenství
8.5
JUNKERS
Rozsah dodávky připojovací sady
L...L4
Výběr kaskády
Volit můžete podle požadovaného výkonu z různých
variant (→ tab. 41).
1
Výkon
systému
[kW]
8
PřipojovaCerapurMaxx
cí sada
ZBR -65
ZBR -98
1
–
–
1
2
–
163
1
1
196
–
2
3
–
228
2
1
261
1
2
294
–
3
3
1
326
2
2
359
1
3
392
–
4
65
L
98
2
3
4
130
5
195
7
293
6
L2
L3
L4
Tab. 41 Výběr připojovací sady dle výkonu systému
Obrázek 46
1
2
3
4
5
6
7
8
-
-
Stojan
Vložený rám
Hlavní přívod plynu
Odtok kondenzátu a bezpečnostní odtok
Sběrné potrubí
Přírubové ucpávky
Termohydraulický rozdělovač
Závěsný třmen
Upevňovací materiál
Návod k montáži
Termohydraulický rozdělovač
V závislosti na výkonu/provedení je zapotřebí
termohydraulický rozdělovač. Dbejte na to, abyste pro
příslušné provedení použili vhodný termohydraulický
rozdělovač (→ tab. 42).
Počet různých dílů a jejich provedení je závislé na počtu topných zařízení a na provedení
instalace. Topná zařízení a připojovací skupinu si můžete objednat u svého dodavatele.
Termohydraulický rozdělovač
Provedení PS
2½ "
L, L2, L3
3"
L4
Tab. 42 Termohydraulický rozdělovač je součástí připojovací
sady
75
Instalační příslušenství
JUNKERS
Připojovací sada L...L4 s připojovací čerpadlovou skupinou
1
9
2
8
A
B
3
4
5
A
C
B
1
2
3
4
C
7
6
9
A
B
C
Obrázek 47 Instalace připojovací sady s čerpadlovou skupinou
1
5
8
2
6
3
7
4
Obrázek 48 Instalace připojovací čerpadlové skupiny
76
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Stojan
Vložený rám
Hlavní přívod plynu
Odtok kondenzátu a bezpečnostní
odtok
Sběrné potrubí
Přírubové těsnění
Termohydraulický rozdělovač
Připojovací čerpadlová skupina kotle
(doporučované příslušenství)
Závěsný třmen
Výstup
Plyn
Zpátečka
Pojistný ventil
Servisní armatura, červená
Přípojka výstupního potrubí
Připojovací šroubení 1" vnitřní závit (příslušenství)
Modulační čerpadlo
Servisní armatura, modrá
Přípojka potrubí zpátečky
Plynový ventil 1"
Instalační příslušenství
8.6
JUNKERS
Hydraulická výhybka HW 50/HW 90 pro kondenzační kotle Junkers a otopné
systémy se jmenovitým tepelným výkonem 105/170 kW (DT = 20 K v sekundárním
okruhu)
8.6.1 Všeobecně
Použití
Výhody hydraulické výhybky
Hydraulická výhybka se používá k odpojení otopného
okruhu od okruhu kotle.
Hydraulická výhybka funguje jen v kombinaci s oběhovým čerpadlem v primárním okruhu a přídavným oběhovým čerpadlem v sekundárním okruhu.
• Bezproblémové dimenzování oběhového čerpadla
v sekundárním okruhu a regulačním členu.
• Žádné hydraulické ovlivnění mezi plynovým kondenzačním kotlem a otopným okruhem nebo mezi
otopnými okruhy.
• Zdroje tepla a spotřebiče tepla jsou zatížené jen přiřazenými objemovými toky vody.
• Regulační členy na straně otopného okruhu hydraulické výhybky pracují optimálně (za předpokladu
správného dimenzování).
• Přípojky pro expanzní nádobu a rychloodvzdušňovač.
• Možnost připojení kompletního programu příslušenství Junkers.
Regulace
Pokyny
Regulace kaskádového otopného systému s hydraulickou výhybkou se dá provádět jen s pomocí podle
počasí řízených ekvitermních regulátorů Junkers FW
200 (max. 4 kondenzační kotle) nebo FW 500 (až 16
kondenzačních kotlů).
Při použití hydraulických výhybek je nutno respektovat
následující body:
• Hydraulická výhybka funguje jen v kombinaci s čerpadlem primárního okruhu nebo kotlového okruhu.
• Hydraulické výhybky je nutno přednostně instalovat
na stojato. Otopný okruh musí být nahoře.
• Hydraulickou výhybku je možno namontovat vlevo
a vpravo od kondenzačního kotle.
• Pro bezvadnou funkci hydraulické výhybky je nutno
dodržet následující pokyny:
• U konvenční řady systémů je žádoucí zvýšení teploty ve zpátečce. Přesné vyrovnání objemových průtoků (kotlový a otopný okruh) není nutné.
• Pro plné využití tepelné energie u řady kotlů CerapurMaxx je nutno se vyhnout zvýšení teploty ve
zpátečce. Proto je nutné provést správné vyvážení
systému a seřízení potřebných průtoků.
• Při použití regulátorů Junkers použijte přiložený
teplotní snímač hydraulické výhybky.
• Příklady pro hydraulické zapojení hydraulické
výhybky → kapitola 1 od strany 4.
• Při použití externích hydraulických výhybek, namontovaných na místě instalace je nutné samostatně
objednat čidlo výstupní teploty VF (objednací číslo
7 719 001 833).
Hydraulické odpojení je účelné vždy:
• při nízkých množstvích kotlové vody
• pokud objemový tok systému je větší než maximální
přípustný objemový tok kondenzačního kotle
• pokud je na kondenzační kotel připojeno více otopných okruhů (například radiátory a podlahové vytápění).
Použití hydraulické výhybky Junkers
Při velkém objemovém průtoku doporučujeme použití
hydraulické výhybky pro oddělení primárního a sekundárního okruhu. Velké objemové průtoky často vznikají
při výměně starých systémů (kotel s malým odporem
a velkým objemem vody, samotížné systémy s litinovými radiátory). Rozdílné teplotní a objemové průtoky
vedou k tomu, že otopná tělesa se neohřívají nebo
otopné okruhy není možno dostatečně zásobovat
tepelnou energií.
77
Instalační příslušenství
JUNKERS
8.6.2 Obsah dodávky a rozměry HW 50/HW 90
4x
360/ 650
3
630/ 914
2
270 / 550
1
4
6 720 604 811 - 14.1O
180 / 225
Obrázek 49 Obsah dodávky a rozměry v mm (HW50/HW90)
1
Hydraulická výhybka s ochrannou krytkou pro
přípojky
Nástěnný držák
2
3
4
Šrouby a hmoždinky pro nástěnnou montáž
Výstupní NTC s kabelem
8.6.3 Diagramy rychlosti proudění
0,9
0,20
0,8
0,7
0,15
0,6
vW / m/s
vA / m/s
HW
50
0,5
HW
0,4
90
0,10
0,3
0,05
0,2
0,1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
P / kW
80
90
100
110
Obrázek 50 Diagram rychlosti proudění HW 50 (přípojka 1 ½"), HW 90 (přípojka 2"), při ΔT = 10 K
P
vA vW 78
tepelný výkon
rychlost proudění v připojovacím průřezu
rychlost proudění v průřezu výhybky
120
0,00
130
6 720 643 416-26.1O
Instalační příslušenství
JUNKERS
0,9
0,20
0,8
0,7
0,15
0,6
vA / m/s
0,5
W
vW / m/s
50
H
HW
0,4
90
0,10
0,3
0,05
0,2
0,1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
P / kW
90
100
110
120
0,00
130
6 720 643 416-27.1O
Obrázek 51 Diagram rychlosti proudění HW 50 (přípojka 1 ½"), HW 90 (přípojka 2"), při ΔT = 15 K
P
vA
vW
tepelný výkon
rychlost proudění v připojovacím průřezu
rychlost proudění v průřezu výhybky
0,9
0,20
0,8
0,7
0,15
0,6
vA / m/s
vW / m/s
0
0,5
HW
0,4
9
HW
50
0,10
0,3
0,05
0,2
0,1
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
P / kW
150
160
0,00
170
6 720 643 416-28.1O
Obrázek 52 Diagram rychlosti proudění HW 50 (přípojka 1 ½"), HW 90 (přípojka 2"), při ΔT = 20 K
P
vA
vW
tepelný výkon
rychlost proudění v připojovacím průřezu
rychlost proudění v průřezu výhybky
79
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
9
Plastové systémy odvodu spalin
9.1
Plánovací pokyny - přehled odvodu spalin pro CerapurMaxx ZBR 65/98-2 A
1
5
Obrázek 53
80
2
3
6
4
7
8
6 720 646 235-13.1O
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
Plynové kondenzační kotle CerapurMaxx jsou schválené podle tabulky 43.
Doklad podle DIN 13384 není zapotřebí.
C63x: 1 až 8 .
V následujících montážních příkladech je nutno dodržet maximální délky.
Všechna řešení jsou přípustná jen v kombinaci s atestovaným příslušenstvím pro
odvod spalin, schválená stavebním úřadem
a v závěru s platnou revizí od místního komínového revizního technika.
Příslušenství Junkers pro odvod spalin má systémové
schválení.
Provoz
Závislý na vzduchu z prostoru
Maximální délka odtahu spalin 32 m
Druh přístroje
(podle EN 483)
Nezávislý na vzduchu z prostoru
Maximální délka odtahu spalin 25 m
C33x
B23
C43x
C93x
Provedení podle
obrázku
6
4
8
5
1
2
3
7
Podrobné
informace od
strany
84
86
87
88
90
91
94
92
v závislosti
na Ø LAS
1
1
1
Spalovací
vzduch
z prostoru instalace
zvenku přes střechu
ve stejném tlakovém
rozsahu
připojení na
LAS
zvenku
šachtou
ve stejném
tlakovém
rozsahu
Dosavadní
národní
označení
B
C 3.2
–
C 3.2
Počet zařízení
Tab. 43
V závěru této části jsou doplněné používané komponenty na řešení odtahu spalin, včetně základních pravidel pro řešení společných odtahů spalin pro kaskády uvedených kotlů.
81
Plastové systémy odvodu spalin
9.2
Všeobecné informace
Kompaktní kondenzační jednotky Junkers jsou přezkoušeny a schváleny podle evropských směrnic pro
plynové přístroje (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS,
89/336/EHS) a podle normy EN 677.
Obsah vody se pohybuje pod 10 litry a vyhovuje tak
skupině I vyhlášky DampfKV. Podle § 12, odstavec 1
není zapotřebí schválení konstrukce pro tepelný zdroj.
Před montáží plynového přístroje se informujte u příslušného stavebního úřadu a u oblastního revizního
technika komínových systémů, zda nejsou námitky
(ohledně revizních otvorů atp.).
Vodorovná vedení odtahu spalin nebo úseky je třeba
instalovat vždy se stoupáním 3° (= 5,2 %). U vodorovného vyústění skrz obvodovou stěnu pozor na ustanovení dle ČSN 73 4201.
Instalace s vyústěním dvojitého potrubí v šachtě pod
úrovní terénu mohou vést v zimě v důsledku tvorby
ledu v dvojitém potrubí k vypnutí pro poruchu a jsou
podle TRGI zakázány.
Vzhledem k vysoké účinnosti plynových kondenzačních přístrojů a s ní spojených nízkých teplot spalin je
třeba si uvědomit, že zbytková vodní pára obsažená ve
spalinách může ve venkovním vzduchu kondenzovat
a stát se tak viditelnou!
Ve vlhkých prostorách je třeba potrubí spalovacího
vzduchu izolovat.
82
JUNKERS
Odstupy od hořlavých stavebních hmot podle
DVGW-TRGI 2008
Povrchová teplota potrubí spalovacího vzduchu se
pohybuje pod 85 °C. Podle TRGI 2008 popř. TRF 1996
nejsou zapotřebí žádné minimální vzdálenosti k hořlavým stavebním hmotám. Předpisy (LBO, FeuVo) jednotlivých zemí se od toho mohou lišit a je třeba dodržovat
minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních hmot,
oken, dveří, výstupků zdí a vyústění spalin vzájemně.
Plastové systémy odvodu spalin
Montážní rozměry samostatného kotle (v mm)
5,2 %
K
1
210
≥ 100
9.3
JUNKERS
S
980
158
≥ 10
471
520
≥ 10
6 720 614 087-01.2O
Obrázek 54 Vodorovné vedení odtahu spalin - stavební rozměry
1 T-kus 90° s revizním otvorem (Ø 100/125 mm nebo Ø 100 mm)
S
K
Ø 100 mm
Ø 100/150 mm
15 - 24 cm
130 mm
180 mm
24 - 33 cm
135 mm
185 mm
33 - 42 cm
140 mm
190 mm
42 - 50 cm
145 mm
195 mm
Tab. 44
83
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
1
Ø 100/150
≥ 500
Ø 100/150
2
980
158
471
≥ 10
520
≥ 10
6†720†614†087-04.2O
Obrázek 55 Svislé vedení odtahu spalin - stavební rozměry
1 Svislé vedení odtahu spalin (Ø 100/150 mm)
2 Trubka s revizním otvorem (Ø 100/150 mm)
84
Plastové systémy odvodu spalin
9.4
JUNKERS
Pokyny pro projektování - Umístění revizních otvorů (doporučeno1))
9.4.1 Vedení odtahu spalin do délky 4 m
U vedení spalin do délky 4 m zkoušených společně
s plynovým topeništěm postačuje jeden revizní otvor.
Díly s revizními otvory je nutné namontovat tak, aby
byly co nejsnáze přístupné. Provozovatele je třeba
upozornit na to, že systém vzduch/spaliny bude v případě znečištění eventuálně nutné s vyššími náklady
demontovat.
9.4.2 Vodorovný úsek/spojovací díl
Ve vodorovných úsecích vedení odtahu spalin/ spojovacích dílů je nutné počítat minimálně s jedním otvorem na čištění. Maximální odstup mezi otvory na čištění
činí 4 m. Otvory na čištění je třeba umístit na kolenech
s úhlem větším než 45°.
Pro vodorovné úseky/spojovací díly postačí celkem
jeden otvor na čištění, pokud
• vodorovný úsek/spojovací díl před otvorem na čištění není delší než 2,0 m, a
• pokud se otvor na čištění ve vodorovném úseku/
spojovacím dílu nachází nejvýše 0,3 m od svislé
části, a
• pokud se ve vodorovném úseku/spojovacím dílu
před otvorem na čištění nenacházejí více než dvě
kolena.
V blízkosti topeniště - hořáku kotle je příp. nutný další
otvor na čištění, kdyby se do kotle dostávaly nevhodné
zbytky po vymetání.
9.4.3 Vedení odtahu spalin s délkou nad 4 m
U vedení odtahu spalin zkoušených společně s plynovým topeništěm a majících délku větší než 4 m platí
dále uvedené úpravy, které se vztahují k normě DIN
18160-1 „Zařízení pro odvod spalin - Plánování a pro-
1
vedení“.
Svislý úsek
Spodní revizní otvor svislého úseku vedení odtahu
spalin smí být umístěn:
1 ve svislé části odvodu spalin přímo nad zavedením
spojovacího dílu (obr. 56)
nebo
2 bočně ve spojovacím dílu ve vzdálenosti nejvýše
0,3 m od ohybu do svislé části odvodu spalin (obr. 56),
nebo
3 na čelní straně přímého spojovacího dílu ve vzdá-
lenosti nejvýše 1,0 m od ohybu do svislé části odvodu
spalin (obr. 56).
Odvody spalin, které nemohou být čištěny z vyústění,
musí mít další horní revizní otvor do 5 m pod vyústěním. Svislé části vedení odtahu spalin, které jsou vedeny šikmo v úhlu větším než 30° mezi osou a svislicí,
vyžadují ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od míst zlomu
revizní otvory.
U svislých částí lze od horního revizního otvoru také
upustit, pokud
je svislá část odvodu spalin vedena (tažena) nejvýše
• jednou šikmo v úhlu do 30° a
• spodní revizní otvor není od vyústění vzdálen více
než 15 m
Revizní otvory je nutné instalovat tak, aby byly podle
možností snadno přístupné.
2
3
≤ 0,3 m
≤ 1,0 m
6 720 646 235-21.1O
Obrázek 56
1) Převzato z ustanovení Spolkového svazu kominíku, doporučeno Cechem kominíků
85
Plastové systémy odvodu spalin
9.5
JUNKERS
Pokyny pro projektování - Vedení spalin spalinovým potrubím v šachtě/komíně
9.5.1 Všeobecné informace
U kondenzačních přístrojů existuje navíc možnost
odvádět spaliny šachtou nebo komínem pomocí vedení odtahu spalin. U tohoto řešení rozlišujeme mezi provozem nezávislým na vzduchu z prostoru nebo provozem závislým na vzduchu z prostoru.
Rozlišujte příslušný způsob provozu.
Vedení odtahu spalin je nutné umístit uvnitř budovy
do vlastní podélně větrané šachty. Potřebné větrání
lze zajistit i nasáváním spalovacího vzduchu z vyústění kruhovou štěrbinou mezi vedením odtahu spalin
a šachtou. Šachty musí být zhotoveny z nehořlavých,
tvarově stálých stavebních hmot a mít dobu požární
odolnosti nejméně 90 minut. U budov s malou výškou
postačí doba požární odolnosti 30 minut.
9.5.2 Čištění stávajících šachet a komínů
Před montáží vedení odtahu spalin do stávajících šachet nebo komínů je třeba provést
jejich důkladné vyčištění.
Vedení spalin v odvětrávané šachtě (provoz závislý
na vzduchu z prostoru, případne oddělený odtah)
Uskutečňuje-li se vedení spalin v odvětrávané šachtě,
myslí se tím vedení spalin příslušným, k tomu určeným
potrubím, které je umístěno v komínové šachtě, není
nutné žádné čištění.
Vedení vzduchu a spalin v protiproudu (provoz
nezávislý na vzduchu z prostoru)
Uskutečňuje-li se přívod spalovacího vzduchu šachtou
v protiproudu, je třeba šachtu čistit následujícím způsobem:
Stavějí se po celé délce z jednotných stavebních materiálů v jednotné konstrukci se stabilním ohnivzdorným
spodkem.
Díly budovy nesmějí do šachet zasahovat.
Šachta – s výjimkou prostoru umístění topeniště –
nesmí mít žádné otvory; to neplatí pro potřebné čisticí
a revizní otvory, které jsou opatřeny komínovými čisticími uzávěry, jimž byla udělena zkušební značka. Montuje-li se vedení odtahu spalin do stávajícího komína, je
nutné případné připojovací otvory těsně uzavřít vhodnou stavební hmotou a vnitřní plochu komínu důkladně
vyčistit.
Pro snadnou manipulaci jsme potřebné průřezy šachty v souladu se všeobecným schválením stavebním
dozorem již spočítali.
Při použití běžných šachet nebo komínů či vedení
odtahu spalin je zapotřebí provést výpočet podle DIN
EN 13384. Toto většinou provádí výrobce systémů
vedení odtahu spalin. Technické hodnoty spalin pro
takové výpočty najdete na poslední straně této části.
86
Dřívější využití šachty/
komínu
Nutné čištění
Větrací šachta
Důkladné mechanické
čištění
Vedení spalin od
plynového topeniště
Důkladné mechanické
čištění
Vedení spalin od
olejového nebo pevného
paliva
Zvolte způsob provozu
závislý na vzduchu
z prostoru nebo
nasávejte spalovací
vzduch odděleným
potrubím zvenku. Vedení
spalin tak probíhá
v odvětrávané šachtě.
Tab. 45
Abyste se vyhnuli nutnosti vytvoření uzavírací vrstvy v šachtě (sanace komínové šachty
a nástřiku), zvolte provoz závislý na vzduchu
z prostoru nebo nasávejte spalovací vzduch
odděleným potrubím v jiné šachtě nebo
samostatnou trubkou.
Plastové systémy odvodu spalin
Rozměry šachty pro samostané kotle (pro kaskády
mohou být jiné rozměry viz řešení od str.103)
Před montáží zkontrolujte, zda existující průřez šachty
splňuje přípustné rozměry pro uvažovaný případ použití. Jsou-li rozměry amin nebo Dmin menší, je instalace
nepřípustná. Maximální rozměry šachty nesmí být
překročeny, protože spalinové příslušenství by jinak
nemohlo být v šachtě uchyceno.
JUNKERS
Zakrytí šachty nebo komína se provádí šachtovým krytem AZB 651/1. Zde je třeba dbát na to, že vedení odtahu spalin musí přesahovat hranu šachty nebo komína
nejméně o 350 mm. Koncový kus by měl být odolný
UV záření.
Ø 100
1
≥ 350
Obrázek 57 Obdélníkový průřez
AZB
amin
amax
Ø100 mm
140 mm
300 mm
Tab. 46
6 720 646 235-22.1O
Obrázek 59
1 AZB 828 - Základní sada pro odtah do šachty
Obrázek 58 Kruhový průřez
AZB
Dmin
Dmax
Ø100 mm
160 mm
300 mm
Tab. 47
Pro bezpečné uchycení vedení odtahu spalin v šachtě je nutné v každém místě nasunutí prodlužovacího
potrubí namontovat jeden distanční držák. Po každém
tvarovém dílu (koleno, potrubí s revizním otvorem) je
nutné dodatečně namontovat distanční držák.
Při způsobu provozu závislém na vzduchu z prostoru
je pro odvětrání šachty zapotřebí jeden větrací otvor
o velikosti 150 cm2 v úseku odvádění spalin do šachty.
V základní sadě pro odtah do šachty - AZB 828 je obsažena větrací mřížka správné velikosti.
87
Plastové systémy odvodu spalin
9.6
JUNKERS
Pokyny pro projektování - Jednotlivé osazení samostatných kotlů
6
9.6.1 Pokyny pro projektování - Vedení spalin potrubím odtahu spalin Ø 100 mm (B23)
Způsob provozu závislý na vzduchu z prostoru
Dodržujte příslušné vyhlášky a ČSN... o potřebném množství vzduchu v prostoru instalace!
2
3
Ø 100
4
1
L2
5
3
1 L = 0,80 m
5
Ø 100
6
4
1
5
4
L1
Obrázek 60
88
6 720 646 235-14.1O
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
Příslušenství k odtahu spalin
Pozice
Počet ks
Označení
Objednací číslo
4
AZB 641
Prodloužení 0,5 m (Ø 100)
7 719 001 615
4
AZB 642
Prodloužení 1,0 m (Ø 100)
7 719 001 616
4
AZB 643
Prodloužení 2,0 m (Ø 100)
7 719 001 617
5
AZB 644
Trubka 0,25 m s revizním otvorem (Ø 100)
7 719 001 618
6
AZB 645
Koleno 90° (Ø 100)
7 719 001 619
AZB 646
Koleno 45° (Ø 100)
7 719 001 620
3
AZB 649
Vymezovací díl (4x)
7 719 001 623
2
AZB 651/1
Kryt šachty odtahu spalin (Ø 100)
7 719 001 946
AZB 663
Koleno 15° (Ø 100)
7 719 001 852
AZB 664
Koleno 30° (Ø 100)
7 719 001 853
AZB 828
Základní sada pro odtah spalin šachtou
(včetně pozic 2, 3 a 5)
7 719 001 967
1
Tab. 48
Detailní zobrazení použitého příslušenství je
v závěru této kapitoly.
• Naplánujte vhodné provětrání prostoru instalace
a komínové šachty!
Délky trubek odtahu spalin
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
46,3 m
42,6 m
Max. vodorovná délka L1
3m
3m
Redukce celkové délky na 90° koleno
2m
2m
Redukce celkové délky na 15° až 45° koleno
1m
1m
Celková max. délka L1 + L2
1)
Tab. 49
1) 90° koleno na kotli a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno
89
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
9.6.2 Pokyny pro projektování - Vedení spalin vodorovně střechou nebo vnější stěnou
Ø 100 mm (B23), POZOR na ustanovení ČSN 73 4201 a na potřebné množství vzduchu
v prostoru instalace
4
Provoz závislý na vzduchu z prostoru - bez nasávání spalovacího vzduchu zvenku
Ø100
5
2
3
160
8
5,2%
>3
0
45°
7
4
Ø 100/150
9
265
L
1 L = 1,21 m
6
30°
15°
Obrázek 61
Příslušenství k odtahu spalin
Pozice
1
2
3
3
3
Počet ks
Označení
AZB 632/2
8
9
6
7
4
5
AZB 635/1
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 663
AZB 664
AZB 830/1
AZ 122
5
AZ 123
Odkouření do strany 1,2 m s revizním T-kusem
(Ø 100/150)
Revizní T-kus (Ø 100/150)
Prodloužení 0,5 m (Ø 100)
Prodloužení 1,0 m (Ø 100)
Prodloužení 2,0 m (Ø 100)
Trubka 0,25 m s revizním otvorem (Ø 100)
Koleno 90° (Ø 100)
Koleno 45° (Ø 100)
Koleno 15° (Ø 100)
Koleno 30° (Ø 100)
Krytka přívodu vzduchu (Ø 100/150)
Manžeta střešního vodorovného průchodu pro sklon
střechy 30° - 45°
Manžeta střešního vodorovného průchodu pro sklon
střechy 45° - 60°
Objednací číslo
7 719 002 782
7 719 002 790
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 001 853
7 719 002 806
7 719 001 028
Tab. 50
Detailní zobrazení použitého příslušenství je
v závěru této kapitoly.
• Naplánujte vhodné provětrání prostoru
instalace!
Délky trubek odtahu spalin
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
46,3 m
42,6 m
Redukce celkové délky u Ø 100/150 na 90° koleno
2m
2m
Redukce celkové délky u Ø 100/150 na 30° a 45°
koleno
1m
1m
Max. vodorovná délka L1
Tab. 51
1) 90° koleno na kotli je v maximální délce již zohledněno
90
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
9.6.3 Pokyny pro projektování - Svislý odtah spalin skrz střechu Ø 100 mm (B23)
8
Provoz závislý na vzduchu z prostoru - bez nasávání spalovacího vzduchu z venku
Dodržujte příslušné vyhlášky a ČSN... o potřebném množství vzduchu v prostoru instalace!
Obrázek 62
1
1
2
3
7
Ø 100/150
• Naplánujte vhodné
provětrání prostoru
instalace!
4
Ø 100
11
10
9
8
5
45°
30°
15°
6
Detailní zobrazení použitého příslušenství je
v závěru této kapitoly.
Příslušenství k odtahu spalin
Pozice
1
5
5
5
6
10
11
7
8
9
2
4
3
Počet ks
Označení
AZB 633/1
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 660
AZB 663
AZB 664
AZB 815
AZB 830/1
AZB 926
Svislé koncentrické odkouření (Ø 100/150) 1,29 m, černé
Prodloužení 0,5 m (Ø 100)
Prodloužení 1,0 m (Ø 100)
Prodloužení 2,0 m (Ø 100)
Trubka 0,25 m s revizním otvorem (Ø 100)
Koleno 90° (Ø 100)
Koleno 45° (Ø 100)
Vlepovací průchodka Ø 150) - plochá střecha
Koleno 15° (Ø 100)
Koleno 30° (Ø 100)
Prodlužovací kryt svislého odkouření (černý)
Krytka přívodu vzduchu (Ø 100/150)
Manžeta (Ø 150) pro šikmou střechu (černá)
Objednací číslo
7 719 002 783
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 657
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 001 906
7 719 001 853
7 719 002 858
Tab. 52
Délky trubek odtahu spalin
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
46,3 m
42,6 m
Redukce celkové délky na 90° koleno
2m
2m
Redukce celkové délky na 15 až 45° koleno
1m
1m
Max. vodorovná délka L1
Tab. 53
91
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
9.6.4 Pokyny pro projektování - Odtahu spalin koncentrickým vedením Ø 100/150 mm
na fasádě (B23)
5
Provoz závislý na vzduchu z prostoru - Vedení spalin na fasádě, spalovací vzduch z prostoru
instalace - Dodržujte příslušné vyhlášky a ČSN... o potřebném množství vzduchu v prostoru instalace!
2
4
L2
3
Ø 100/150
4
3
1 L = 1,50 m
7
6
5
Ø 100
8
L1
Obrázek 63
92
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
Příslušenství k odtahu spalin
Pozice
3
Označení
AZB 636/1
Prodloužení 0,5 m (Ø 100/150)
Objednací číslo
7 719 002 785
3
AZB 637/1
Prodloužení 1 m (Ø 100/150)
7 719 002 786
3
AZB 638/1
Prodloužení 2 m (Ø 100/150)
7 719 002 787
AZB 639/1
Koleno 90° (Ø 100/150)
7 719 002 788
Koleno 45° (Ø 100/150)
1
AZB 640/1
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 663
AZB 664
AZB 829/1
7 719 002 789
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 002 807
4
AZB 658
5
7
7
7
8
6
2
Počet ks
Prodloužení 0,5 m (Ø 100)
Prodloužení 1,0 m (Ø 100)
Prodloužení 2,0 m (Ø 100)
Trubka 0,25 m s revizním otvorem (Ø 100)
Koleno 90° (Ø 100)
Koleno 45° (Ø 100)
Koleno 15° (Ø 100)
Koleno 30° (Ø 100)
Sada pro odtah spalin (Ø 100/150) vedený na fasádě
pro "B" provoz (včetně pozic 2, 4 a 5)
Držák pro vedení odtahu spalin na fasádě (Ø 100/150)
7 719 001 645
AZB 680/1
Revizní T-kus na fasádu (Ø 100/150)
7 719 002 793
AZB 830/1
Krytka přívodu vzduchu (Ø 100/150) pro "B" provoz
7 719 002 806
AZB 839/1
Koncový díl pro odtah na fasádě (Ø 100/150)
7 719 002 794
Tab. 54
• Naplánujte vhodné provětrání prostoru
instalace!
Detailní zobrazení použitého příslušenství je
v závěru této kapitoly.
Délky trubek odtahu spalin
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
47,0 m
43,0 m
Max. vodorovná délka L1
3m
3m
Redukce celkové délky u Ø 80/125 na 90° koleno
2m
2m
Redukce celkové délky u Ø 80/125 na 15° až 45° koleno
1m
1m
Celková max. délka L1 + L2 1)
Tab. 55
1) 90° koleno na kotli a opěrné koleno na fasádě je v maximálních délkách již zohledněno
93
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
9.6.5 Pokyny pro projektování - Vodorovný odtah spalin skrz střechu nebo stěnu
Ø 100/150 mm (C33x)
1
Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru - s nasáváním spalovacího vzduchu zvenku
265
L
1 L = 1,21 m
4
3
2
6
5
>3
0
5,2%
Ø 100/150
160
45
Obrázek 64
Příslušenství k odtahu spalin
Pozice
1
Počet ks
Označení
AZB 632/2
Objednací číslo
7 719 002 782
2
AZB 635/1
Vodorovný odtah spalin s revizním T-kusem
(Ø 100/150) 1,2 m
Revizní T-kus (Ø 100/150)
3
AZB 636/1
Prodloužení 0,5 m (Ø 100/150)
7 719 002 785
3
AZB 637/1
Prodloužení 1 m (Ø 100/150)
7 719 002 786
3
AZB 638/1
Prodloužení 2 m (Ø 100/150)
7 719 002 787
5
AZB 639/1
Koleno 90° (Ø 100/150)
7 719 002 788
6
7 719 002 790
AZB 640/1
Koleno 45° (Ø 100/150)
7 719 002 789
4
AZ 122
7 719 001 028
4
AZ 123
Manžeta střešního vodorovného průchodu pro sklon
střechy 30° - 45°
Manžeta střešního vodorovného průchodu pro sklon
střechy 45° - 60°
7 719 001 031
Tab. 56
Detailní zobrazení použitého příslušenství je
v závěru této kapitoly.
Délky trubek odtahu spalin
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Max. vodorovná délka L1
15 m
14 m
Redukce celkové délky u Ø 100/150 na 90° koleno
2m
2m
Redukce celkové délky u Ø 100/150
na 30° a 45° koleno
1m
1m
Tab. 57
1) 90° koleno na kotli je v maximální délce již zohledněno
94
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
9.6.6 Pokyny pro projektování - Svislé vedení odtahu spalin skrz střechu Ø 100/150 mm (C33x)
Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru - s nasáváním spalovacího vzduchu zvenku
2
1 L = 1,37 m
2
Ø 100/150
5
3
7
6
4
45
Obrázek 65
Příslušenství k odtahu spalin
Pozice
1
Označení
AZB 633/1
Svislé odkouření (Ø 100/150) 1,29 m, černé
Objednací číslo
7 719 002 783
4
AZB 635/1
Revizní T-kus (Ø 100/150)
7 719 002 790
3
AZB 636/1
Prodloužení 0,5 m (Ø 100/150)
7 719 002 785
3
AZB 637/1
Prodloužení 1 m (Ø 100/150)
7 719 002 786
AZB 638/1
Prodloužení 2 m (Ø 100/150)
7 719 002 787
7 719 002 788
3
6
Počet ks
AZB 639/1
Koleno 90° (Ø 100/150)
7
AZB 640/1
Koleno 45° (Ø 100/150)
7 719 002 789
5
AZB 660
Vlepovací manžeta (Ø 150) na plochou střechu
7 719 001 657
2
AZB 926
Manžeta (Ø 150) pro šikmou střechu (černá)
7 719 002 858
Tab. 58
Detailní zobrazení použitého příslušenství je
v závěru této kapitoly.
Délky trubek odtahu spalin
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
15,7 m
14,7 m
Redukce celkové délky u Ø 100/150 na 90° koleno
2m
2m
Redukce celkové délky u Ø 100/150
na 30° a 45° koleno
1m
1m
Max. vodorovná délka L1
Tab. 59
95
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
9.6.7 Pokyny pro projektování - Odtah spalin s vedením plast. trubkami Ø 100 mm (C93x)
Provoz nezávislý na vzduchu z prostoru - s nasáváním spalovacího vzduchu šachtou
3
4
5
1
L2
6
4
2 L = 0,80 m
5
1
1 L = 0,50 m
8
7
1
Ø 100/150
Ø 100
6
L1
Obrázek 66
1
2
3
4
96
AZB 869/1
AZB 828
AZB 651/1
AZB 649
5
6
7
8
AZB 641, AZB 642, AZB 643
AZB 644
AZB 636/1, AZB 637/1, AZB 638/1
AZB 635/1
7
Plastové systémy odvodu spalin
JUNKERS
Příslušenství k odtahu spalin
Pozice
8
Označení
AZB 635/1
Revizní T-kus (Ø 100/150)
Objednací číslo
7 719 002 790
7
AZB 636/1
Prodloužení 0,5 m (Ø 100/150)
7 719 002 785
7
AZB 637/1
Prodloužení 1 m (Ø 100/150)
7 719 002 786
7
AZB 638/1
Prodloužení 2 m (Ø 100/150)
7 719 002 787
AZB 639/1
Koleno 90° (Ø 100/150)
7 719 002 788
AZB 640/1
AZB 641
AZB 642
AZB 643
AZB 644
AZB 645
AZB 646
AZB 649
Koleno 45° (Ø 100/150)
7 719 002 789
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
7 719 001 618
7 719 001 619
7 719 001 620
7 719 001 623
5
5
5
6
4
3
Počet ks
2
AZB 651/1
AZB 663
AZB 664
AZB 828
1
AZB 869/1
Prodloužení 0,5 m (Ø 100)
Prodloužení 1,0 m (Ø 100)
Prodloužení 2,0 m (Ø 100)
Trubka 0,25 m s revizním otvorem (Ø 100)
Koleno 90° (Ø 100)
Koleno 45° (Ø 100)
Vymezovací díl (4x) (Ø 100)
Kryt šachty odtahu spalin (Ø 100)
Koleno 15° (Ø 100)
Koleno 30° (Ø 100)
Základní sada pro odtah spalin šachtou
(včetně pozic 3, 4 a 6)
Sada koncentr. vedení (Ø 100/150) 0,5 m ke komínové
šachtě (LAS) (včetně pozice 8)
7 719 001 946
7 719 001 852
7 719 001 853
7 719 001 967
7 719 002 791
Tab. 60
Detailní zobrazení použitého příslušenství je
v závěru této kapitoly.
Délky trubek odtahu spalin
Rozměry čtvercového
průřezu v mm
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
140 × 140
16,7 m
15,1 m
160 × 160
25,6 m
23,0 m
180 × 180
30,9 m
27,7 m
200 × 200
32,7 m
29,3 m
Max. vodorovná délka L1
3m
3m
Redukce celkové délky na 90° koleno
2m
2m
Redukce celkové délky na 15 až 45° koleno
1m
1m
Celková max. délka L1 + L2 1)
Tab. 61
1) 90° koleno na kotli a opěrné koleno v šachtě je v maximálních délkách již zohledněno
97
Plastové systémy odvodu spalin
9.7
JUNKERS
LAS
3
9.7.1 Pokyny pro projektování – Vedení spalin komínem LAS (C43x)
Provoz nezávislý na prostoru instalace, připojení
na LAS (podtlakový provoz) - vždy je nutné řešit
detailně s dodavatelem komínového systému
Detailní zobrazení použitého příslušenství je
v závěru této kapitoly.
Délky trubek odtahu spalin
Maximální vodorovná délka Lmax vedení odtahu spalin ke komínu LAS: Lmax = 1,4 m (včetně max. 3x 90°
kolen)).
1 L = 0,50 m
3
Ø 100/150
2
L
6 720 646 235-19.1O
Obrázek 67
Příslušenství k odtahu spalin
Pozice
2
3
3
3
1
Tab. 62
98
Počet ks
Označení
AZB 635/1
Revizní T-kus (Ø 100/150)
Objednací číslo
7 719 002 790
AZB 636/1
Prodloužení 0,5 m (Ø 100/150)
7 719 002 785
AZB 637/1
Prodloužení 1 m (Ø 100/150)
7 719 002 786
AZB 638/1
Prodloužení 2 m (Ø 100/150)
7 719 002 787
AZB 639/1
Koleno 90° (Ø 100/150)
7 719 002 788
AZB 640/1
Koleno 45° (Ø 100/150)
7 719 002 789
AZB 869/1
Sada koncentr. vedení (Ø 100/150) 0,5 m ke komínové
šachtě (LAS) (včetně pozice 2)
7 719 002 791
Plastové systémy odvodu spalin
9.8
JUNKERS
Příslušenství odtahu spalin
Obrázek
Označení
Objednací číslo
AZ 122, AZ 123
Manžeta střešního vodorovného průchodu, černé
provedení
AZ 122: pro sklon střechy 30 - 45°
7 719 001 028
AZ 123: pro sklon střechy 40 - 60°
7 719 001 031
AZB 632/2
7 719 002 782
Základní souprava pro vodorovné vedení spalin
Ø 100/150 mm vnější stěnou nebo střešní
nástavbou;
připojení na různé komínové systémy a vedení
odtahu spalin, vodorovná stěnová průchodka
L = 1210 mm
Skládající se z:
• 1 ks stěnové průchodky
• 1 ks revizního T-kusu
• 2 ks krycích clon
• 1 ks potrubí odtahu spalin Ø 100 mm, L=0,5 m
• 1 ks Adaptér Ø 80/125 mm na Ø 100/150 mm
AZB 633/1
Svislé střešní odkouření - Střešní komínek
Ø 100/150 mm
AZB 633/1: černé provedení
• celková délka L = 1290 mm
• délka nad střechou = 865 mm
• max. sklon u šikmé střechy 45°
• Možnost kombinace s AZB 926, a AZB 660
AZB 635/1
7 719 002 783
7 719 002 790
Revizní T-kus, Ø 100/150 mm
AZB 636/1, AZB 637/1, AZB 638/1
Prodloužení pro spalinové koncentrické potrubí,
Ø 100/150 mm
Celková max. délka:
AZB 636/1 = 500 mm
AZB 637/1 = 1000 mm
AZB 638/1 = 2000 mm
7 719 002 785
7 719 002 786
7 719 002 787
AZB 926
7 719 002 858
Univerzální olověná manžeta svislého odkouření,
černě lakovaná, pro šikmou střechu, Ø 150 mm
vhodná pro sklon střechy 25° - 45°
Tab. 63
99
Plastové systémy odvodu spalin
Obrázek
JUNKERS
Označení
Objednací číslo
AZB 639/1
7 719 002 788
Koleno 90°, Ø 100/150 mm
AZB 640/1
7 719 002 789
2x koleno 45°, Ø 100/150 mm
AZB 641, AZB 642, AZB 643
Prodlužovací trubka pro spalinové vedení
Ø 100 mm, (PP)
Celková max. délka;
AZB 641 = 500 mm
AZB 642 = 1000 mm
AZB 643 = 2000 mm
7 719 001 615
7 719 001 616
7 719 001 617
AZB 644
7 719 001 618
Trubka s revizním otvorem pro zabudování do
vedení odtahu spalin za kolenem; Ø 100 mm,
L = 250 mm, (PP)
AZB 645
7 719 001 619
Koleno 90°, Ø 100 mm, (PP)
AZB 646
7 719 001 620
Koleno 45°, Ø 100 mm, (PP)
AZB 649
4 kusy distančních držáků pro vedení odtahu
spalin Ø 100 mm v šachtě
Tab. 63 Pokračování
100
7 719 001 623
Plastové systémy odvodu spalin
Obrázek
JUNKERS
Označení
Objednací číslo
AZB 651/1
7 719 001 946
Kryt šachty pro vedení odtahu spalin Ø 100 mm
Kryt šachty opatřen výlisy pro seříznutí dle potřeby:
• standardní rozměr zakrytí: 400 x 400 mm
• minimální rozměr zakrytí: 340 x 340 mm
AZB 658
7 719 001 645
Přídržné třmeny pro vedení odtahu spalin po
venkovní stěně - fasádě, Ø 150 mm
AZB 660
7 719 001 657
Průchodka na plochou střechu Ø 150 mm
Nalepovací příruba musí být do střešního pláště vlepena pomocí lepenkových pásů s vysokým polymeračním stupněm! Použití při volném položení lepenkových pásů není přípustné!
AZB 663
7 719 001 852
Koleno 15°, Ø 100 mm, (PP)
AZB 664
7 719 001 853
Koleno 30°, Ø 100 mm, (PP)
AZB 680/1
7 719 002 793
T-kus s revizním otvorem pro odtah na fasádě,
Ø 100/150 mm
AZB 830/1
7 719 002 806
Krytka přívodu vzduchu (Ø 100/150) pro "B" provoz
Tab. 63 Pokračování
101
Plastové systémy odvodu spalin
Obrázek
JUNKERS
Označení
Objednací číslo
AZB 828
7 719 001 967
Základní souprava pro vedení odtahu spalin
v šachtě, Ø 100 mm, L = 0,80 m
Skládající se z:
• 1 ks krytu šachty (opatřen výliskem k možnému
seříznutí, pro malé krycí plochy)
• 1 ks trubky s revizním otvorem
• 1 ks opěrného kolena s úložnou lištou
• 4 ks distančních držáků
• 1 ks prodloužení 0,5 m (odolný proti UV záření)
• 1 ks větrací mřížky
• 1 ks krycí clony
AZB 829/1
7 719 002 807
Základní sada pro vedení odtahu spalin na fasádě
pro "B" provoz, Ø 100/150 mm, L = 1,50 m
Skládající se z:
• 1 ks koncového dílu, odolný UV záření
• 4 ks přidržovacích třmmenů na fasádu
(AZB 658)
• 1 ks koncentrického kolena 90°, Ø 100/150 mm
• 1 ks revizního T-kusu 90°
• 1 ks kruhové krytky na přísun vzduchu
(Ø 100/150)
• 1 ks krycí clony dělené
• 1 ks krycí clony nedělené
Vedení spalin koncentrickým vedením na fasádě
Ø 100/150 mm, kruhová krytka zamuzuje přísunu
vzduchu a izoluje od venkovního prostoru, vzduch
pro spalování se bere z místa instalace - "B" provoz.
Prodloužení AZB 636/1, AZB 637/1 a AZB 638/1
se musí při montáži příslušně doplnit a sestavit.
Kombinace s AZB 633/1 a AZB 839/1 je možná.
AZB 839/1
7 719 002 794
Koncový díl pro odtah spalin na fasádě
Ø 100/150 mm
Koncový kus se používá v kombinaci s AZB 652/2
a nebo s AZB 829/1
AZB 869/1
Základní sada pro vedení spalin koncentrickým
potrubím ke komínové šachtě, z níž se odebírá
i vzduch pro spalování - "C" provoz, Ø 100/150 mm,
L = 0,50 m
Skládající se z:
• 1 ks krycí clony na stěnu
• 1 ks prodloužení 0,5 m (Ø 100/150)
• 1 ks revizního T-kusu 90°
• 1 ks připojovacího dílu pro LAS
Tab. 63 Pokračování
102
7 719 002 791
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
Počet přístrojů
9.9
2
3
4
JUNKERS
Spalinová kaskáda v šachtě nebo na fasádě1)
Průměr sběrače spalin - POUZE INFORMATIVNĚ *
Ø 160 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Výkon
[kW]
Ls,min
[m]
LEkv.,max
[m]
Ls,min
[m]
LEkv.,max
[m]
Ls,min
[m]
LEkv.,max
[m]
2 × ZBR 65-2
130
3
50
2
50
–
–
1 × ZBR 65-2 +
1 × ZBR 98-2
163
8
13
2
50
–
–
2 × ZBR 98-2
196
8
13
2
50
–
–
3 × ZBR 65-2
195
–
–
6
50
–
–
2 × ZBR 65-2 +
1 × ZBR 98-2
228
–
–
–
–
2,5
50
1 × ZBR 65-2 +
2 × ZBR 98-2
261
–
–
–
–
2,5
50
3 × ZBR 98-2
294
–
–
–
–
2,5
50
4 × ZBR 65-2
260
–
–
–
–
5
50
3 × ZBR 65-2 +
1 × ZBR 98-2
293
–
–
–
–
9
50
2 × ZBR 65-2 +
2 × ZBR 9 8-2
326
–
–
–
–
9
50
1 × ZBR 65-2 +
3 × ZBR 98-2
359
–
–
–
–
9
50
4 × ZBR 98-2
392
–
–
–
–
9
50
Kombinace
přístrojů
Tab. 64 Délky potrubí pro provoz B23
* Řešení odtahu spalin pro kaskády kondenzačních
kotlů je nutné kontrolovat přesným výpočtem pro
daný způsob řešení. Software pro přesný výpočet
mají dodavatelé komínové techniky.
4
Ls
1)
Lw
Ø
8
3
AG
AG
AG
Lekviv,max
L s
L w
Lw,max
maximální ekvivalentní délka potrubí
svislá délka potrubí
vodorovná délka potrubí
maximální vodorovná délka potrubí
Používáme:
L w ≤ 4,0 m
2
LEkv.,max = LS + LW
AW
Obrázek 68 Vedení odtahu spalin komínovou šachtou
Pozice Označení
2
Základní sada pro 2 kotle (detail viz obr. 78)
3Rozšiřující sada pro třetí případně čtvrtý
kotel (detail viz obr. 79)
4Sada do komínové šachty (detail viz
obr. 80), případně je možná Sada na fasádu (viz poz. 5 na obr. 70, detail viz obr. 81)
8Potřebná prodloužení, kolena, revizní díly
dle potřeby stavby (detaily viz str. 108
a 109)
1) 90° koleno na přístroji a opěrné koleno v šachtě jsou
v maximálních délkách již zohledněny
AG
AW
0,525 m ... 1 m
0,65 m ... 2 m
Tab. 65
103
H
JUNKERS
H1
135
H
135
135
135
H
H
C
5,2 cm/m
300
H
min
H1
H1
C
min
min
C
H1
C
5,2 cm/m
H1
min
C
5,2 cm/m
300
300
135
min
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
300
300
5,2 cm/m
5,2 cm/m
Obrázek 71
Obrázek 69
Ø 1 (mm)
H1 (mm)
C (mm)
D (mm)
Ø 160
230
288
200
Ø 200
250
328
240
Ø 250
275
378
290
Topné zařízení
(vzdálenost AII= 525 mm, BI = 120 mm)
AII = 1525 mm
BII = cca 148 mm
III
AIII = 1050 mm
BIII = cca 175 mm
IV
AIV = 1575 mm
BIV = cca 203 mm
Tab. 67
Tab. 66 Rozměry pro průchod stěnou
5 5
2
B I BII
BI
BI
A
BII
BI
II
I
A
BIIII
L8
H1
BII
II 8
I II
I
H
D
H
H
D
D
2
H
D
H
D
H1
8 H1
5
x H1
BII
5
5,2 cm/m
5,2 cm/m
AII na fasádě
8
I
Obrázek 70 Vedení odtahu
spalin
x
A
A II
I
5,2 cm/m
BIIH1
x L8
5
5,2 cm/m
5,2 cm/m
A II
A
IIII III
L
Řešení odtahu spalin pro kaskády
A x kondenzačních kotlů
x
je nutné kontrolovat přesným
pro daný způL výpočtem
sob řešení. Software pro přesnýLvýpočet mají dodavatelé komínové techniky.
3
A IV IV
IV
A III
3
5
5
3
8 83
II
III
5
IV
8
5
2
3
2
5
II
III
IV 38
2Obrázek I72 Stanovení
možné
délky
mezi
kotli (viz tab. 67)
2
I
II
III
BI
2
8
BI
BIII
3
B II
BIV
3
BIV
BIII
B II
B II
3 BIV
BIII
B II
BI
BI
IV
2
B II
BI
2
2
A IV
IIIIII
22
3
A IV
A III
A II
II
A IV
A III
A II
2
A IV
A III
A II
2
2
II
BIII
BIII
BIV
BIV
Používáme:
Pozice Označení
2Základní sada pro 2 kotle (detail viz obr. 78)
3Rozšiřující sada pro třetí případně čtvrtý
kotel (detail viz obr. 79)
5Sada pro vedení odtahu spalin na fasádě (detail viz obr. 81), případně je možná
Sada do komínové šachty (viz poz. 4 na
obr. 68, detail viz obr. 80)
8Potřebná prodloužení, kolena, revizní díly
dle potřeby stavby (detaily viz str. 109
a 110)
104
Obrázek 73 Stanovení délky zaúsťovací trubky (viz obr. 77)
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
JUNKERS
Postup montáže základní sady pro kaskádu a přizpůsobení připojovacího průměru
8
1.
Ø 100/150
9
5
2.
3.
Ø 80
10
Ø80
3.
2.
Obrázek 74
1.
Obrázek 75
1
3
9.
10.
11.
Ø110/160
3
2.
7.
8
4.
Ø110/160
7
6
10
Ø80
5.
3.
2.
2
3.
8.
9
5
2
6.
1.
1.
Obrázek 76
500
ø110
Stanovení délky
zaúsťovací trubky (ø 110)
- pozice 6 a 7 z obr. 69
B
I-IV
B 120 mm
I
Obrázek 77
B II-IV = (A * 0,0524) + B
I
105
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
JUNKERS
Ø1
2x
4
5
3
2
250
500
6
Ø160
7
Ø160
Ø110
Ø110
2x
2x
2x
Ø80
10
9
8
Obrázek 78
Ø110
Ø 110
2x
Ø110
1
Ø 110
Ø1
550
Základní sada pro společný odtah spalin kaskády 2 kotlů CerapurMaxx (Ø 160, 200 nebo 250/110 mm)
Ø1 = 160 mm
Ø1 = 200 mm
Ø1 = 250 mm
Označení
AZB 945
AZB 946
AZB 947
Obj. číslo
7 746 900 665
7 746 900 666
7 746 900 667
550
2
Ø110
Ø1
3
Ø160
Ø160
1
500
5
4
Ø110
Ø110
Ø80
6
Obrázek 79
Rozšiřující sada pro společný odtah spalin 3. nebo 4. kotle CerapurMaxx v kaskádě (Ø 160, 200 nebo
250/110 mm)
Ø1 = 160 mm
Ø1 = 200 mm
Ø1 = 250 mm
106
Označení
AZB 949
AZB 950
AZB 951
Obj. číslo
7 746 900 669
7 746 900 670
7 746 900 671
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
JUNKERS
Ø1
A
3c
Ø1
1
500
3b
Ø2
3a
2
6x
Ø1
B
7
6a
5
Ø1 200/250
50
4
9
8
6b
S6
U8
4x
Ø1 125/160
Obrázek 80
6x60
4,8x38
6x
350
4x
Sada pro společný odtah spalin kaskády kotlů CerapurMaxx - vedení v šachtě (Ø 160, 200 nebo 250 mm)
Označení
Obj. číslo
Ø1 = 160 mm
AZB 953
7 746 900 673
Ø1 = 200 mm
AZB 954
7 746 900 674
Ø1 = 250 mm
AZB 955
7 746 900 675
Ø1
B
C
1
125)
1
160/200/250)
60 A2
4 x (Ø 125)
8 x (Ø 160/200/250)
2
Ø2
2
U10
4 x (Ø
8 x (Ø
1
D
5
12 x 8 x 60 A2 DIN933
6
12 x U10
7
12 x M8 x 60 A2 DIN 571
Ø
3
E
A
1
4
36 x M8 A2
6x
Ø1
Ø1
1
8
12
10
4,8 x 38
Ø2
8x
A
11
S6
9
Ø2
8x
2x
13
500
C
Obrázek 81
Informativní rozměry pro šachtu (mm)
průřez čtvercový
průřez kruhový
200x200
Ø 210
250x250
Ø 260
310x310
Ø 330
Sada pro společný odtah spalin kaskády kotlů CerapurMaxx - vedení na fasádě (Ø 160, 200 nebo 250 mm)
Ø1 = 160 mm
Ø1 = 200 mm
Ø1 = 250 mm
Označení
AZB 957
AZB 958
AZB 959
Obj. číslo
7 746 900 677
7 746 900 678
7 746 900 679
107
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
Obrázek
Označení
JUNKERS
Objednací číslo
AZB 978 - 980
Prodloužení 0,5 m (PP) pro vedení spalin z kaskády
DN 160
DN 200
DN 250
AZB 978
AZB 979
AZB 980
7 746 900 698
7 746 900 699
7 746 900 700
AZB 982 - 984
Prodloužení 1,0 m (PP) pro vedení spalin z kaskády
DN 160
DN 200
DN 250
AZB 982
AZB 983
AZB 984
7 746 900 702
7 746 900 703
7 746 900 704
AZB 986 - 988
Prodloužení 2,0 m (PP) pro vedení spalin z kaskády
DN 160
DN 200
DN 250
AZB 986
AZB 987
AZB 988
7 746 900 706
7 746 900 707
7 746 900 708
AZB 994 - 996
Trubka s revizním otvorem pro zabudování do
vedení odtahu spalin např. za kolenem, (PP)
DN 160
DN 200
DN 250
AZB 994
AZB 995
AZB 996
7 746 900 714
7 746 900 715
7 746 900 716
AZB 974 - 976
Koleno 90°, (PP)
DN 160
DN 200
DN 250
AZB 974
AZB 975
AZB 976
7 746 900 694
7 746 900 695
7 746 900 696
AZB 970 - 972
Koleno 45°, (PP)
DN 160
DN 200
DN 250
AZB 970
AZB 971
AZB 972
7 746 900 690
7 746 900 691
7 746 900 692
AZB 990 - 992
distanční držáky pro vedení odtahu spalin v šachtě
DN 160 AZB 990 7 746 900 710
DN 200 AZB 991 7 746 900 711
DN 250 AZB 992 7 746 900 712
Tab. 68 Obrázky příslušenství jsou informativní!
108
7 746 900 710
7 746 900 711
7 746 900 712
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
Obrázek
JUNKERS
Označení
Objednací číslo
AZB 960 - 962
Redukce pro potrubí odtahu spalin, (PP)
DN 125 / 160
DN 160 / 200
DN 200 / 250
AZB 960
AZB 961
AZB 962
7 746 900 680
7 746 900 681
7 746 900 682
AZB 964
Koleno 15°, (PP)
DN 160
AZB 964
7 746 900 684
AZB 966 - 968
Koleno 30°, (PP)
DN 160
DN 200
DN 250
AZB 966
AZB 967
AZB 968
7 746 900 686
7 746 900 687
7 746 900 688
AZB 998 - 1000
Koleno 90°, s revizním otvorem, (PP)
DN 160
DN 200
DN 250
AZB 998
AZB 999
AZB 1000
7 746 900 718
7 746 900 719
7 746 900 720
AZB 1023 - 1025
T-kus s revizním otvorem pro odtah na fasádě, nerez
DN 160 - 225
DN 200 - 300
DN 250 - 350
AZB 1023
AZB 1024
AZB 1025
7 746 900 987
7 746 900 988
7 746 900 999
AZB 1046 - 1048
Přídržné třmeny pro vedení odtahu spalin po
venkovní stěně na fasádě
DN 160 - D 225
DN 200 - D 300
DN 250 - D 350
AZB 1046
AZB 1047
AZB 1048
7 746 900 995
7 746 900 996
7 746 900 997
AZB 1050 - 1051
Kryt šachty pro vedení odtahu spalin
DN 160
DN 200
AZB 1050
AZB 1051
7 746 900 999
7 746 901 000
Tab. 68 Obrázky příslušenství jsou informativní! (Pokračování)
109
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
Obrázek
JUNKERS
Označení
Objednací číslo
AZB 1002 - 1004
Prodloužení 0,5 m - vedení odtahu spalin na fasádě, nerez
DN 160 - 225
DN 200 - 300
DN 250 - 350
AZB 1002
AZB 1003
AZB 1004
7 746 900 722
7 746 900 723
7 746 900 724
AZB 1006 - 1008
Prodloužení 1,0 m - vedení odtahu spalin na fasádě, nerez
DN 160 - 225
DN 200 - 300
DN 250 - 350
AZB 1006
AZB 1007
AZB 1008
7 746 900 726
7 746 900 727
7 746 900 728
AZB 1012 - 1013
Koleno 30°, na fasádu, nerez
DN 160 - 225
DN 200 - 300
AZB 1012
AZB 1013
7 746 900 732
7 746 900 733
AZB 1016 - 1018
Koleno 45°, na fasádu, nerez
DN 160 - 225 AZB 1016
DN 200 - 300 AZB 1017
DN 250 - 350 AZB 1018
7 746 900 979
7 746 900 980
7 746 900 981
AZB 1020 - 1021
Koleno 87°, na fasádu, nerez
DN 160 - 225 AZB 1020
DN 200 - 300 AZB 1021
7 746 900 983
7 746 900 984
AZB 1027, AZB 1043, 1044
Střešní průchodka pro vedení spalin na fasádě,
nerez+olověný plech
DN 160 - 225 AZB 1027 7 746 900 991
DN 200 - 300 AZB 1043 7 746 900 992
DN 250 - 350 AZB 1044 7 746 900 993
Tab. 68 Obrázky příslušenství jsou informativní! (Pokračování)
110
7 746 900 991
7 746 900 992
7 746 900 993
Plastové systémy odvodu spalin- Kaskády
JUNKERS
9.10 Hodnoty parametrů spalin pro připojení kotlů CearpurMAXX na vedení odtahu
spalin různých výrobců a na systémy LAS
Jednotka
ZBR 65-2 A
ZBR 98-2 A
Jmenovité tepelné zatížení při 40/30 °C
kW
62,5
95,1
Jmenovitý tepelný výkon při 40/30 °C
kW
66,7
98,9
Jmenovitý tepelný výkon při 80/60 °C
kW
61,1
92,9
Max. teplota spalin
°C
120
120
Dopravní tlak
Pa
117
220
Teplota spalin při jmenovitém zatížení při 40/30 °C
°C
39
45
Teplota spalin při jmenovitém zatížení při 80/60 °C
°C
61
65
CO2 při jmenovitém zatížení pro G20/G25
%
9,3/9,2
9,4/9,2
Hmotnostní tok spalin při jmenovitém zatížení
g/s
26,5
44,0
Minimální tepelné zatížení při 40/30 °C
kW
14,0
19,0
Minimální tepelný výkon při 40/30 °C
kW
15,1
20,4
Minimální tepelný výkon při 80/60 °C
kW
13,7
18,6
Teplota spalin při min. tepelném výkonu při 40/30 °C
°C
31
37
Teplota spalin při min. tepelném výkonu při 80/60 °C
°C
55
52
CO2 při minimálním tepelném zatížení
%
8,7
8,9
Hmotnostní tok spalin při minimálním tepelném
zatížení
g/s
6,2
9,0
Kategorie přístroje
–
DE: II2 ELL 3P; AT, CH: II2 H 3 P
Schváleno dle
–
EN 677
Identifikační číslo výrobku
–
CE-0085BT0054
Průměr spalinové trubky
mm
100
Průměr potrubí spalovacího vzduchu
mm
150
–
G 61
Skupina výrobků (dle G633)
Tab. 69
111
Váš prodejce:
Změny vyhrazeny.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 272 191 100
Fax: 272 191 173
Internet:www.junkers.cz
E-mail: [email protected]
6 720 616 900 (2012/09) CZ
Download

ZBR, 65 a 98 kW