1
1
BYTOVÉ STANICE LOGOTHERM
Bytové stanice LOGOaktiv
4
Bytové stanice LOGOtherm
8
• Bytové stanice LOGOstandard
8
• Bytové stanice LOGOstandard - varianta medzi stúpačky
11
• Bytové stanice LOGOstandard - varianta do šachty
14
• Bytové stanice LOGOtherm so zmiešavaním
17
• Bytové stanice LOGOtherm so zásobníkom
18
Stanice LOGOpress
19
Domové stanice LOGOmax
24
Systémy pre ohrev teplej vody (TV) LOGOfresh
31
Komponenty pre vykurovacie centrály
37
Objednávacie čísla skladového tovaru sú vytlačené tučne.
3
Bytové stanice LOGOaktiv
Bytová stanica LOGOaktiv





Riadiaci regulátor Climatix
Vlastné obehové čerpadlo s elektronickou reguláciou otáčok v energetickej triede A
Vykurovací okruh zmiešavaný podľa ekvitermickej regulácie
Presné nastavenie teploty TV na digitálnom displeji
Diaľkové interaktívne riadenie a prenos dát



Obsahuje:
Elektronickú riadiacu jednotku bytovej stanice Climatix s možnosťou diaľkovej komunikácie, riadiaci softvér, doskový výmenník z ušľachtilej
ocele, obehové čerpadlo s elektronickou reguláciou otáčok 0-10 V, zmiešavacie armatúry pre ekvitermickú riadenie vykurovacieho okruhu,
trojcestný ventil s pohonom pre 100% uprednostnenia prípravy TV pred vykurovaním, teplotné čidlá, prietokomer pre presnú reguláciu teploty
teplej vody, modul pre merač tepla, modul pre merač studenej vody, filter na vstupe vykurovacej vody a spiatočke z vykurovacieho okruhu,
zaizolované rozvody, uzatváracie guľové kohúty na všetkých vstupoch a výstupoch zo stanice, kompletné elektro prepojenia, priestorový
prístroj pre užívateľské ovládanie bytové stanice Climatix HMI. Voliteľne modul cirkulácie teplej vody.
Meranie pre bytovú stanicu obsahuje:
Ultrazvukový merač tepla sa vzorkovaním po 4 sekundách, vodomer SV .
Prevádzkové parametre:
Rozmery cm
LOGOaktiv
Max. výkon TV kW
75 °C
Výkon
UK kW
Tlak SV
bar
39
47
20
min. 2
24
39
47
58
20
min. 2
47
58
75
30
min. 2
V
Š
H
60 °C 70 °C
44 kW
80
60
21
33
55 kW
80
60
21
75 kW
100
60
25
4
Hmotnosť Prevádzkové
kg
teploty °C
Dif. tlak
Prevádzkový tlak
Pripojenie
60 - 90 °C
0
PN 6
G 3/4 B
25
60 - 90 °C
0
PN 6
G 3/4 B
30
60 - 90 °C
0
PN 6
G1B
1
Bytové stanice - LOGOaktiv
Ceny uvedené u bytových staníc platia pre daný výrobok v základnom vyhotovení alebo zostave. Pretože vyhotovenie bytovej stanice alebo zostavy
môže byť prispôsobené konkrétnemu projektu, je potrebné si vyžiadať na každú akciu cenovú ponuku.
Bytová stanica LOGOaktiv
LOGOaktiv 44 kW
LG 21340.000000.00
1 372,50
LOGOaktiv 55 kW
LG 71340.000000.00
1 490,20
LOGOaktiv 75 kW
LG 81340.000000.00
1 882,40
Bytová stanica LOGOaktiv s cirkuláciou TV
Bytová stanica je vybavená rovnako ako základná stanica LOGOaktiv a obsahuje navyše
cirkuláciu TV.
LOGOaktiv 44 kW s cirkuláciou TV
LG 21340.000000.40
1 509,80
LOGOaktiv 55 kW s cirkuláciouTV
LG 71340.000000.40
1 627,50
LOGOaktiv 75 kW s cirkuláciou TV
LG 81340.000000.40
2 019,60
Bytová stanica LOGOaktiv s dvoma vykurovacími okruhmi
Bytová stanica je vybavená rovnako ako základná stanica LOGOaktiv a obsahuje navyše
druhý samostatne zmiešavací vykurovací okruh pre podlahové vykurovanie, s jedným
centrálnym riadením.
LOGOaktiv 44 kW 2 vykur. okruhy
LG 21340.400000.00
1 882,40
LOGOaktiv 55 kW 2 vykur. okruhy
LG 71340.400000.00
2 000,00
LOGOaktiv 75 kW; 2 vykur. okruhy
LG 81340.400000.00
2 392,20
Bytová stanica LOGOaktiv s cirkuláciou TV a dvoma vykur. okruhmi
Bytová stanica je vybavená rovnako ako základná stanica LOGOaktiv a obsahuje navyše
cirkuláciu TV a druhý samostatne zmiešavací vykurovací okruh pre podlahové vykurovanie., s jedným centrálnym riadením.
LOGOaktiv 44 kW; CTV; 2 vykur. okruhy
LG 21340.400000.40
1 960,80
LOGOaktiv 55 kW; CTV; 2 vykur. okruhy
LG 71340.400000.40
2 078,40
LOGOaktiv 75 kW; CTV; 2 vykur. okruhy
LG 81340.400000.40
2 470,60
Rozdeľovač (3 až 8 vykurovacie okruhy) montáž na základovú dosku pod stanicu
-
Nerezový rozdeľovač montáž na základovú dosku 600 × 400 × 210 mm (š × v × h)
Pripojiteľný k stanici LOGOaktiv
Jednoduchá montáž pod LOGOaktiv
Vrátane obmedzovača prietoku 0,5 - 5 l / min a ventilovými nadstavcami M 30 × 1,5
mm s uzatváracou krytkou
Pripojenie k vykurovacím okruhom 3/4 „AG - Eurokonus
Typ
Obj. číslo
Euro/ks
Rozdeľovač pre 3 vykurovacie okruhy
TS 11301.13
203,50
Rozdeľovač pre 4 vykurovacie okruhy
TS 11301.14
225,50
Rozdeľovač pre 5 vykurovacích okruhov
TS 11301.15
251,40
Rozdeľovač pre 6 vykurovacích okruhov
TS 11301.16
269,80
Rozdeľovač pre 7 vykurovacích okruhov
TS 11301.17
282,40
5
Bytové stanice - LOGOaktiv
Meranie pre bytové stanice LOGOaktiv 44 a 55 kW
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 402 s rýchlym vzorkovaním qp 0,6 m3/h, pripojenie
G 3/4“, stavebná dĺžka 110 mm, vodomer Rossweiner ETK qp 1,5 m3/h, dĺžka 110 mm,
pripojenie G 3/4“.
Základné
LM 501.000
227,50
M-Bus diaľkový odpočet
Ako je uvedené vyššie, avšak s M-Bus komunikácií pre diaľkový odpočet.
LM 703.000
279,20
Radiový diaľkový odpočet
Ako je uvedené vyššie, avšak s rádiovou komunikáciou pre diaľkový odpočet.
LM 702.000
302,70
Meranie pre bytové stanice LOGOaktiv 75 kW
Základné
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 402 rýchly modem qp 2,5 m3/h, pripojenie G 1“,stavebná dĺžka 130 mm, vodomer Rossweiner ETK qp 2,5 m3/h, dĺžka 130 mm, pripojenie G 1“.
LM 315.000
408,60
M-Bus diaľkový odpočet
Ako je uvedené vyššie, avšak s M-Bus komunikácií pre diaľkový odpočet.
LM 314.000
457,60
Radiový diaľkový odpočet
Ako je uvedené vyššie, avšak s rádiovou komunikáciou pre diaľkový odpočet.
LM 316.000
494,90
Kryt pre bytovú stanicu LOGOaktiv 44, 55 kW
Kryt na stenu plech biela farba š/v/h
60/88/21
11100.9
117,60
Predĺženie krytu bytové stanice pre LOGOaktiv 75 kW
11100.5
78,40
Kryt do steny
kovový, farba RAL 9016, rozmery (š × v × h) 600 × 1230 × 120 - 240 mm
Typ
Obj. číslo
Kryt do steny
11100.8
254,10
Prídavný diel pre zabudovanie do podlahy
11100.21
18,00
6
Euro/ks
1
Externá komunikácia pre LOGOaktiv
 Riadenie chodu bytovej stanice užívateľom pomocou aplikácie na mobilný telefón alebo z počítača
 Možnosť riadenia chodu všetkých staníc z jedného miesta
(recepcia, správca domu)
 Prenos nameraných hodnôt z meračov tepla a vodomerov
 Chybové hlásenia priamo na servis
Komunikačná centrála pre externú komunikáciu s bytovými stanicami cez telefón, vrátane
modulu riadenia pre správcov, servis a príslušného softwaru.
Active Pack s M-Bus prevodníkom
10510.SC.MBUS
2 117,60
Active Pack
10510.SC
1 921,60
Schéma externej komunikácie
Uživateľ
byt č. 1
Byt č. 1
Uživateľ
byt č. 2
Byt č. 2
Uživateľ
byt č. 3
Byt č. 3
Správca
Servis
Active Pack
7
Bytové stanice LOGOtherm
Bytové stanice LOGOstandard
Bytová stanica LOGOstandard





Riadenie chodu bytovej stanice patentovaným PM3 regulátorom
Priestorová regulácia vykurovania
Termostatické riadenie teploty TV
Izolované rozvody
Nízka stavebná hĺbka




Stanica je konštruovaná tak, aby sa minimalizovala hĺbka stanice, ktorá je v tomto prevedení iba 13 cm. Ostatné rozmery sú v × š
72 × 57,5 cm s cirkuláciou TV hĺbka 15 cm, na požiadanie je možné cirkuláciu TV upraviť tak, aby celková hĺbka zostala 13 cm.
Obsahuje:
Doskový tepelný výmenník z ušľachtilej ocele, regulátor PM3 s prioritným zapojením TV, pripojovací diel s odvzdušnením vykurovacieho
okruhu a regulačná vložka prietoku studenej vody, zónový ventil pre reguláciu vykurovacieho okruhu, T-mix pre reguláciu teploty TV, filter na
vstupe vykurovacej vody, filter na spiatočke vykurovacieho okruhu, modul pre merač tepla, modul pre merač SV. Guľové kohúty SV G 3/4 B
na samostatné montážnej lište. Voliteľne modul cirkulácie teplej vody, regulátor diferenčného tlaku Ballorex Delta.
Meranie pre bytovú stanicu obsahuje:
Ultrazvukový merač tepla  sa vzorkovaním po 4 sekundách, vodomer SV , PID regulátor priestorovej teploty, elektrotermický pohon.
Prevádzkové parametre:
Rozmery cm
LOGOstandard
Max. výkon
TV kW
Výkon
UK kW
Tlak SV
bar
Hmotnosť Prevádzkové
kg
teploty °C
Dif. tlak
bar
Prevádzkový
Pripojenie
tlak
V
Š
H
65 °C
75 °C
44 kW
72
58
12
33
44
10
2
9
65 - 80 °C
0,2
PN 6
G 3/4 B
55 kW
72
58
13
45
55
10
2,5
12
65 - 80 °C
0,2
PN 6
G 3/4 B
8
1
Bytové stanice LOGOstandard
Ceny uvedené u bytových staníc platia pre daný výrobok v základnom vyhotovení alebo zostave. Pretože vyhotovenie bytovej stanice alebo zostavy
môže byť prispôsobené konkrétnemu projektu, je potrebné si vyžiadať na každú akciu cenovú ponuku.
Pre jednotky s tepelnou stratou do 3 kW pri  T20 K.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 06802.000007.01
549,00
LOGOstandard 55 kW
LG 56802.000007.01
639,20
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku
LOGOstandard 44 kW
LG 06802.000707.01
647,10
LOGOstandard 55 kW
LG 56802.000707.01
737,30
Bytová stanica LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 06802.000007.31
760,80
LOGOstandard 55 kW
LG 56802.000007.31
858,80
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku a cirkulaciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 06802.000707.31
858,80
LOGOstandard 55 kW
LG 56802.000707.31
956,90
Pre jednotky s tepelnou stratou do 3-10 kW pri T20 K.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 06801.000007.01
549,00
LOGOstandard 55 kW
LG 56801.000007.01
639,20
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku
LOGOstandard 44 kW
LG 06801.000707.01
647,10
LOGOstandard 55 kW
LG 56801.000707.01
737,30
Bytová stanica LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 06801.000007.31
760,80
LOGOstandard 55 kW
LG 56801.000007.31
858,80
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku a cirkulaciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 06801.000707.31
858,80
LOGOstandard 55 kW
LG 56801.000707.31
956,90
Bytová stanica LOGOstandard iba na prípravu TV.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 46800.000004.01
490,20
LOGOstandard 55 kW
LG 96800.000004.01
580,40
Bytová stanice LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 46800.000004.31
702,00
LOGOstandard 55 kW
LG 96800.000004.31
800,00
Montážna lišta s guľovými kohútmi
Pro LOGOstandard 44 a 55 kW
3/4“
Pro LOGOstandard 44 a 55 kW s cirkulaciou TV
11104.3435
51,00
11104.3436
56,90
Sada guľových kohútov
Sada 7 ks
3/4“
11104.35
37,60
Sada 8 ks
3/4“
11104.35C
43,10
9
Bytové stanice LOGOstandard
Meranie a regulácia bytovej stanice LOGOstandard
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 402 s rýchlym vzorkovaním qp 0,6 m3/h, alternatívne
Heat sonic, pripojenie G 3/4“, stavebná dĺžka 110 mm, vodomer Rossweiner ETK qp 1,5
m3/h, dĺžka 110 mm, pripojenie G 3/4“, elektrotermický pohon 230 V, PID týždenný regulátor
MEIBES, alternatívne bezdrôtový.
Základné
S meračom Multical 402
LM 501.133
299,60
S meračom Heat sonic
LM 543.133
283,90
S bezdrôtovým termostatom s riadením cirkulácie TV
S meračom Multical 402
LM 501.131
345,50
S meračom Heat sonic
LM 543.131
329,80
S meračom Multical 402
LM 703.133
348,20
S meračom Heat sonic
LM 736.133
332,50
S meračom Multical 402
LM 703.131
394,10
S meračom Heat sonic
LM 736.131
358,80
M-Bus diaľkový odpočet
S bezdrôtovým termostatom
Radiový diaľkový odpočet
S meračom Multical 402
LM 702.133
371,80
S meračom Heat sonic
LM 742.133
340,40
S meračom Multical 402
LM 702.131
417,60
S meračom Heat sonic
LM 742.131
386,30
S bezdrôtovým termostatom
Modul cirkulácie TV
Odporúčame, ak sú na stanici pripojené odberné miesta vo väčšej vzdialenosti než 7 m.
Cirkulácia TV pre 44 kW
11104.33 MP
211,80
Cirkulácia TV pre 55 kW
11104.43 MP
219,60
11104.32 MP
39,20
10522.1 OZ
137,30
Termostatický cirkulačný mostík 45/65 °C
pre montáž do stanice
Pre LOGOstandard 44, 55 kW
Termostatický cirkulačný mostík 45/65 °C
pre montáž na stúpačku
Pre LOGOstandard 44, 55 kW
Kryt pre bytovú stanicu LOGOstandard 44, 55 kW
Kryt na stenu plech biela farba š/v/h 60/80/21
11100.1
98,00
Kryt do steny
kovový, farba RAL 9016, rozmery (š × v × h) 600 × 1230 × 120 - 240 mm
Typ
Obj. číslo
Kryt do steny
11100.8
254,10
Prídavný diel pre zabudovanie do podlahy
11100.21
18,00
10
Euro/ks
1
Bytové stanice LOGOstandard
Bytová stanica LOGOstandard - varianta medzi stúpačky





Riadenie chodu bytovej stanice patentovaným PM3 regulátorom
Priestorová regulácia vykurovania
Termostatické riadenie teploty TV
Izolované rozvody
Uchytenie objímkami priamo na stúpačku


Stanica je konštruovaná tak, že výmenník stanice je zasadený medzi stúpačky čo znižuje hĺbku potrebnú pre inštaláciu stanice. Súčasťou
bytovej stanice je montážny plech s klipsami pre jednoduché „nacvaknutie“ bytovej stanice na stúpačku. Klipsy sú voliteľné podľa dimenzie
stúpačky a posuvné na montážnom plechu v rozsahu 15 až 25 cm (stred trubky) podľa vzdialenosti potrubia od seba. Celková hĺbka, vrátane
stúpačky (DN 25, vrátane izolácie) je 25 cm.
Obsahuje:
Doskový tepelný výmenník z ušľachtilej ocele, regulátor PM3 s prioritným zapojením TV, pripojovací diel s odvzdušnením vykurovacieho
okruhu a regulačná vložka prietoku studenej vody, zónový ventil pre reguláciu vykurovacieho okruhu, T-mix pre reguláciu teploty TV, filter na
vstupe vykurovacej vody, filter na spiatočke vykurovacieho okruhu, modul pre merač tepla, modul pre merač SV. Guľové kohúty na prívode a
spiatočke, bytovom okruhu a pripojenie SV G 3/4 B. Voliteľne modul cirkulácie teplej vody, regulátor diferenčného tlaku Ballorex Delta.
Meranie pre bytovú stanicu obsahuje:
Ultrazvukový merač tepla  sa vzorkovaním po 4 sekundách, vodomer SV , PID regulátor priestorovej teploty, elektrotermický pohon.
Prevádzkové parametre:
Rozmery cm
LOGOstandard
Max. výkon
TV kW
Výkon Tlak SV
UK kW
bar
Hmotnosť Prevádzkové
kg
teploty °C
Dif. tlak
bar
Prevádzkový
Pripojenie
tlak
V
Š
H
65 °C
75 °C
44 kW
48
48
18
33
44
10
2
9
65 - 80 °C
0,2
PN 6
G 3/4 B
55 kW
58
48
20
45
55
10
2,5
12
65 - 80 °C
0,2
PN 6
G 3/4 B
11
Bytové stanice LOGOstandard
Ceny uvedené u bytových staníc platia pre daný výrobok v základnom vyhotovení alebo zostave. Pretože vyhotovenie bytovej stanice alebo zostavy
môže byť prispôsobené konkrétnemu projektu, je potrebné si vyžiadať na každú akciu cenovú ponuku.
Pre jednotky s tepelnou stratou do 3 kW pri  T20 K.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 02302.000007.01
600,00
LOGOstandard 55 kW
LG 52302.000007.01
696,10
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku
LOGOstandard 44 kW
LG 02302.000707.01
698,00
LOGOstandard 55 kW
LG 52302.000707.01
794,10
Bytová stanica LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 02302.000007.31
811,80
LOGOstandard 55 kW
LG 52302.000007.31
915,70
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku a cirkulaciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 02302.000707.31
909,80
LOGOstandard 55 kW
LG 52302.000707.31
1 013,70
Pre jednotky s tepelnou stratou do 3-10 kW pri T20 K.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 06301.000007.01
600,00
LOGOstandard 55 kW
LG 56301.000007.01
696,10
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku
LOGOstandard 44 kW
LG 02301.000707.01
698,00
LOGOstandard 55 kW
LG 52301.000707.01
794,10
Bytová stanica LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 02301.000007.31
811,80
LOGOstandard 55 kW
LG 52301.000007.31
915,70
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku a cirkulaciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 02301.000707.31
909,80
LOGOstandard 55 kW
LG 52301.000707.31
1 013,70
Bytová stanica LOGOstandard iba na prípravu TV.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 42300.000004.01
541,20
LOGOstandard 55 kW
LG 92300.000004.01
637,30
Bytová stanice LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 42300 .000004.31
752,90
LOGOstandard 55 kW
LG 92300.000004.31
856,90
12
1
Bytové stanice LOGOstandard
Meranie a regulácia bytovej stanice LOGOstandard
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 402 s rýchlym vzorkovaním qp 0,6 m3/h, alternatívne
Heat sonic, pripojenie G 3/4“, stavebná dĺžka 110 mm, vodomer Rossweiner ETK qp 1,5
m3/h, dĺžka 110 mm, pripojenie G 3/4“, elektrotermický pohon 230 V, PID týždenný regulátor
MEIBES, alternatívne bezdrôtový.
Základné
S meračom Multical 402
LM 101.133
299,60
S meračom Heat sonic
LM 143.133
283,90
S bezdrôtovým termostatom s riadením cirkulácie TV
S meračom Multical 402
LM 101.131
345,50
S meračom Heat sonic
LM 143.131
329,80
S meračom Multical 402
LM 203.133
348,20
S meračom Heat sonic
LM 236.133
332,50
M-Bus diaľkový odpočet
S bezdrôtovým termostatom
S meračom Multical 402
LM 203.131
394,10
S meračom Heat sonic
LM 236.131
358,80
LM 202.133
371,80
LM 242.133
340,40
S meračom Multical 402
LM 202.131
417,60
S meračom Heat sonic
LM 242.131
386,30
Radiový diaľkový odpočet
S meračom Multical 402
S meračom Heat sonic
S bezdrôtovým termostatom
Modul cirkulácie TV
Odporúčame, ak sú na stanici pripojené odberné miesta vo väčšej vzdialenosti než 7 m.
Cirkulácia TV
10253.64
215,70
10253.4
39,20
10522.1 OZ
137,30
Termostatický cirkulačný mostík 45/65 °C
pre montáž do stanice
Pre LOGOstandard 44, 55 kW
Termostatický cirkulačný mostík 45/65 °C
pre montáž na stúpačku
Pre LOGOstandard 44, 55 kW
13
Bytové stanice LOGOstandard
Bytová stanica LOGOstandard - varianta do šachty




Riadenie chodu bytovej stanice patentovaným PM3 regulátorom
Priestorová regulácia vykurovania
Termostatické riadenie teploty TV
Izolované rozvody


Obsahuje:
Doskový tepelný výmenník z ušľachtilej ocele, regulátor PM3 s prioritným zapojením TV, pripojovací diel s odvzdušnením vykurovacieho
okruhu a regulačná vložka prietoku studenej vody, zónový ventil pre reguláciu vykurovacieho okruhu, T-mix pre reguláciu teploty TV, filter na
vstupe vykurovacej vody, filter na spiatočke vykurovacieho okruhu, modul pre merač tepla, modul pre merač SV. Guľové kohúty na prívode a
spiatočke, bytovom okruhu a pripojenie SV G 3/4 B. Voliteľne modul cirkulácie teplej vody, regulátor diferenčného tlaku Ballorex Delta.
Meranie pre bytovú stanicu obsahuje:
Ultrazvukový merač tepla  sa vzorkovaním po 4 sekundách, vodomer SV , PID regulátor priestorovej teploty, elektrotermický pohon.
Prevádzkové parametre:
Rozmery cm
LOGOstandard
Max. výkon
TV kW
Výkon Tlak SV Hmotnosť Prevádzkové
UK kW
bar
kg
teploty °C
Dif. tlak
bar
Prevádzkový
Pripojenie
tlak
V
Š
H
65 °C
75 °C
44 kW
48
48
18
33
44
10
2
9
65 - 80 °C
0,2
PN 6
G 3/4 B
55 kW
58
48
20
45
55
10
2,5
12
65 - 80 °C
0,2
PN 6
G 3/4 B
14
1
Bytové stanice LOGOstandard
Ceny uvedené u bytových staníc platia pre daný výrobok v základnom vyhotovení alebo zostave. Pretože vyhotovenie bytovej stanice alebo zostavy
môže byť prispôsobené konkrétnemu projektu, je potrebné si vyžiadať na každú akciu cenovú ponuku.
Pre jednotky s tepelnou stratou do 3 kW pri  T20 K.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 01302.000007.01
600,00
LOGOstandard 55 kW
LG 51302.000007.01
696,10
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku
LOGOstandard 44 kW
LG 01302.000707.01
698,00
LOGOstandard 55 kW
LG 51302.000707.01
794,10
Bytová stanica LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 01302.000007.31
811,80
LOGOstandard 55 kW
LG 51302.000007.31
915,70
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku a cirkulaciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 01302.000707.31
909,80
LOGOstandard 55 kW
LG 51302.000707.31
1 013,70
Pre jednotky s tepelnou stratou do 3-10 kW pri T20 K.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 01301.000007.01
600,00
LOGOstandard 55 kW
LG 51301.000007.01
696,10
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku
LOGOstandard 44 kW
LG 01301.000707.01
698,00
LOGOstandard 55 kW
LG 51301.000707.01
794,10
Bytová stanica LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 01301.000007.31
811,80
LOGOstandard 55 kW
LG 51301.000007.31
915,70
Bytová stanica LOGOstandard s reguláciou diferenčného tlaku a cirkulaciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 01301.000707.31
909,80
LOGOstandard 55 kW
LG 51301.000707.31
1 013,70
Bytová stanica LOGOstandard iba na prípravu TV.
Bytová stanica LOGOstandard
LOGOstandard 44 kW
LG 41300.000004.01
541,20
LOGOstandard 55 kW
LG 91300.000004.01
637,30
Bytová stanice LOGOstandard s cirkuláciou TV
LOGOstandard 44 kW
LG 41300 .000004.31
752,90
LOGOstandard 55 kW
LG 91300.000004.31
856,90
15
Bytové stanice LOGOstandard
Meranie a regulácia bytovej stanice LOGOstandard
Ultrazvukový merač tepla MULTICAL 402 s rýchlym vzorkovaním qp 0,6 m3/h, alternatívne
Heat sonic, pripojenie G 3/4“, stavebná dĺžka 110 mm, vodomer Rossweiner ETK qp 1,5
m3/h, dĺžka 110 mm, pripojenie G 3/4“, elektrotermický pohon 230 V, PID týždenný regulátor
MEIBES, alternatívne bezdrôtový.
Základné
S meračom Multical 402
LM 101.133
299,60
S meračom Heat sonic
LM 143.133
283,90
S bezdrôtovým termostatom s riadením cirkulácie TV
S meračom Multical 402
LM 101.131
345,50
S meračom Heat sonic
LM 143.131
329,80
S meračom Multical 402
LM 203.133
348,20
S meračom Heat sonic
LM 236.133
332,50
S bezdrôtovým termostatom
S meračom Multical 402
LM 203.131
394,10
S meračom Heat sonic
LM 236.131
358,80
M-Bus diaľkový odpočet
Radiový diaľkový odpočet
S meračom Multical 402
LM 202.133
371,80
LM 242.133
340,40
S meračom Multical 402
LM 202.131
417,60
S meračom Heat sonic
LM 242.131
386,30
S meračom Heat sonic
S bezdrôtovým termostatom
Modul cirkulácie TV
Odporúčame, ak sú na stanici pripojené odberné miesta vo väčšej vzdialenosti než 7 m.
Cirkulácia TV
10253.64
215,70
10253.4
39,20
Termostatický cirkulačný mostík 45/65 °C
pre montáž do stanice
Pre LOGOstandard 44, 55 kW
Termostatický cirkulačný mostík 45/65 °C
pre montáž na stúpačku
Pre LOGOstandard 44, 55 kW
16
10522.1 OZ
137,30
1
Bytové stanice LOGOtherm - so zmiešavaním
Bytová stanica LOGOtherm s jedným zmiešavaným vykurovacím okruhom
Obsahuje:
Bytovú stanicu LOGOtherm na základovej doske, zmiešavací ventil VVP 46, čerpadlo Grundfos
UPS, modul pre merač tepla, modul pre merač studenej vody, T-mix modul pre nastavenie
teploty TV, guľové kohúty na všetkých vstupoch a výstupoch G 3/4“.
MaR: Ultrazvukový merač tepla so vzorkovaním po 4 sekundách a nádržkou pre montáž
čidla nábehu, vodomer SV 1,5 m3 / h, servopohon SSP 31 AC-230 V, ekvitermný regulátor
Elodrive HZR WM, priestorový prístroj DFW.
Prevádzkové parametre:
Rozmery v × š × h:
80 × 70 × 15 cm
Prevádzkový tlak:
PN 6
Max. výkon kúrenia:
10 kW (pri T 20K)
Max výkon TV:
Typ 44 kW
33 kW na výtoku 12 l/min. TV pri 65 °C v nábehu
44 kW na výtoku 15 l/min. TV pri 75 °C v nábehu
Typ 55 kW
44 kW na výtoku 15 l/min. TV pri 65 °C v nábehu
55 kW na výtoku 17 l/min. TV pri 75 °C v nábehu
Tlak studenej vody:
min. 2 bary
Hmotnosť:
20 kg
Prevádzkové teploty:
60 - 90 °C
Diferenčný tlak na vstupe:
0.2 baru (0,3 s meračom tepla)
Potrebný tlak na strane SV:
2,5 baru
LOGOtherm 44 kW
10234.10
862,70
LOGOtherm 55 kW
10234.20
980,40
MaR pre bytovú stanicu LOGOtherm
LM 101.326
517,60
LOGOtherm 44 kW s cirkuláciou TV
10234.11
980,40
LOGOtherm 55 kW s cirkuláciou TV
10234.21
1 098,00
MaR pre LOGOtherm s cirkuláciu TV
LM 101.325
545,10
Bytová stanica LOGOtherm s jedným zmiešavaným a jedným nezmiešavaným
vykurovacím okruhom
Obsahuje:
Bytovú stanicu LOGOtherm na základovej doske, zmiešavací ventil VVP 46, 1× kombi ventil,
čerpadlo Grundfos UPS , modul pre merač tepla, modul pre merač studenej vody,T-mix pre
reguláciu teploty TV, guľové kohúty na všetkých vstupoch a výstupoch G 3/4“.
MaR: Ultrazvukový merač tepla so vzorkovaním po 4 sekundách a nádržkou pre montáž
čidla nábehu, vodomer SV 1,5 m3 / h, servopohon SSP 31 AC-230 V, ekvitermný regulátor
Elodrive HZR WM, priestorový prístroj DFW, termostat priestorovej teploty Meibes TAMP.
LOGOtherm 44 kW
10234.12
913,70
LOGOtherm 55 kW
10234.22
1 031,40
MaR pre bytovú stanicu LOGOtherm
LM 101.324
LOGOtherm 44 kW s cirkuláciou TV
10234.13
1 031,40
LOGOtherm 55 kW s cirkuláciou TV
10234.23
1 149,00
MaR pre LOGOtherm s cirkuláciu TV
LM 101.323
568,60
594,50
Kryt pre bytovú stanicu LOGOtherm so zmiešavaním
Kryt na stenu, plech biela farba š/v/h 83/75/16
IV001040
141,20
Kryt do steny, plech biela farba š/v/h 83/69-80/16-21
IV004040
164,70
17
Bytová stanice LOGOtherm - so zásobníkom
Bytová stanica LOGOtherm H AF
Stanica určená pre reguláciu vykurovania systémom zmiešavaním výstupnej teploty a
pre zásobníkový ohrev teplej vody.
Regulátor môže pracovať podľa vnútornej i podľa vonkajšej teploty. Pre konanie podľa
vnútornej teploty možno použiť ľubovoľný izbový termostat umiestnený v referenčnej
miestnosti. Toto riešenie ponúka užívateľovi jednoduchú obsluhu vykurovacej sústavy
z obytného priestoru.
Pre všetky varianty zapojenia regulátora možno použiť snímač vonkajšej teploty. Používanie vonkajšieho čidla odporúčame, pretože výrazne zvyšuje úroveň a stabilitu regulácie.
Stanicu je možné osadiť meračom tepla, na meranie všetkej spotrebovanej energie.
Systém vykurovania je osadený čerpadlom Wilo Yonos Para. Regulácia zmiešavania je
riešená dvojcestným ventilom osadeným servopohonom s 3-polohovou reguláciou.
Nabíjanie zásobníku je možné regulovať.Požadovaná teplota a hystereze spínania ohrevu.
Bytová stanica LOGOtherm HAF
HAFADX.01
Bytová stanica LOGOtherm HAF / Solar
HAFSI.01
Technické údaje
Rozmery (v/š/h):
Max. prípustný tlak:
Max. prípustná teplota:
Max. tepelný výkon (kúrenie):
Výkon ohrevu TV:
Biely kovový kryt
60/60/20 cm
10 bar
90 °C
25 kW (pri T = 20 K)
20 kW (pri T = 25 K)
Bytová stanice H AF rozšírená o solárny systém
18
956,90
1 458,00
Bytové stanice LOGOpress
1
Bytové stanice LOGOpress
Bytova stanica LOGOpress pre vykurovanie
Tlakovo nezávislá bytová stanica pre priame pripojenie k sieti CZT. Kompakt funkčných
prvkov, zapojených do štandardných technologických schém, ktoré zaisťujú teplotné a
tlakové zregulovanie nositeľa tepla a odovzdanie tepla medzi zdrojom a zásobovaným
objektom. Stanice sú konštruované na základovej doske s krytom a sú určené na zavesenie
na stenu. Táto jednofunkčná domová stanica je určená pre ohrev ústredného kúrenia ÚK.
Bytová stanica LOGOpress H26 PD O-H s proporcionálnou reguláciou PN16
Maximálny výkon pre vykurovanie 26kW
H26 PD O-H 26
1 569,00
Maximálny výkon pre vykurovanie 50kW
H26 PD O-H 50
1 840,80
Bytová stanica LOGOpress H26 AF O-H s ekvitermnou reguláciou PN16
Maximálny výkon pre vykurovanie 26kW
H26 AF O-H 26
2 182,70
Maximálny výkon pre vykurovanie 50kW
H26 AF O-H 50
2 352,20
Bytová stanica zvarovaná LOGOpress H26 AF O-H-G s ekvitermnou reguláciou
PN25
Maximálny výkon pre vykurovanie 26kW
H26 AF O-H-G 26
2 962,70
Maximálny výkon pre vykurovanie 50kW
H26 AF O-H-G 50
3 159,20
Technické údaje
Rozmery (výška/šírka/hĺbka):
80/65/25 cm
Pracovný tlak:
16 bar / 25 bar
Maximálny rozdiel tlaku prívod/spiatočka siete:
12 bar
Výpočtová teplota na prívode (zima):
130 °C
Teplota spiatočka (zima):
80 °C
Výpočtová teplota na prívode (leto):
70 °C
Teplota návratu (leto):
30 °C
Výpočtová teplota pre kúrenie:
80/60 °C
Max. tlak kúrenia:
3 bar
Max. výkon kúrenie:
26 kW / 50 kW
Tepelná strata vykurovacieho okruhu:
14 až 20 kPa
19
Bytové stanice LOGOpress - schéma zapojenia
Schéma bytovej stanice Meibes
LOGOpress H26 PD O-H PN16
Schéma bytovej stanice Meibes
LOGOpress H26 AF O-H PN16
Schéma bytovej stanice Meibes
LOGOpress H26 AF O-H-G PN25
20
1
Bytové stanice LOGOpress
Bytová stanica LOGOpress pre vykurovanie s možnosťou pripojenia nepriamo
výhrevného zásobníka teplej vody
Tlakovo nezávislá bytová stanica pre priame pripojenie k sieti CZT. Kompakt funkčných
prvkov, zapojených do štandardných technologických schém, ktoré zaisťujú teplotné a
tlakové zregulovanie nositeľa tepla a odovzdanie tepla medzi zdrojom a zásobovaným
objektom. Stanice sú konštruované na základovej doske s krytom a sú určené na zavesenie
na stenu. Táto jednofunkčné domová stanica je určená pre ohrev ústredného kúrenia ÚK
s možnosťou pripojenia nepriamo výhrevného zásobníka teplej vody.
Bytová stanica LOGOpress H26 AF S-H s ekvitermnou reguláciou PN16
Maximálny výkon pre vykurovanie 26kW
H26 AF S-H 26
2 319,20
Maximálny výkon pre vykurovanie 50kW
H26 AF S-H 50
2 488,60
Bytová stanica zvarovaná LOGOpress H26 AF S-H-G s ekvitermnou reguláciou
PN25
Maximálny výkon pre vykurovanie 26kW
H26 AF S-H-G 26
3 055,70
Maximálny výkon pre vykurovanie 50kW
H26 AF S-H-G 50
3 316,50
Technické údaje
Rozmery (výška/šírka/hĺbka):
80/65/25 cm
Pracovný tlak:
16 bar
Maximálny rozdiel tlaku prívod/spiatočka:
12 bar
Výpočtová teplota prívod (zima):
130 °C
Teplota spiatočka (zima):
80 °C
Výpočtová teplota prívod (leto):
70 °C
Teplota spiatočka (leto):
30 °C
Tepelný spád:
80/60 °C
Max. tlak pre kúrenie:
3 bar
Max. výkon pre kúrenie:
26 kW / 50 kW
Max. výkon pre dohrev zásobníka na teplú úžitkovú vodu:
50 kW
Tepelná strata vykurovacieho okruhu:
14 až 20 kPa
21
Bytové stanice LOGOpress
Bytová stanica LOGOpress pre vykurovanie s prípravou teplej vody
Tlakovo nezávislá bytová stanica pre priame pripojenie k sieti CZT. Kompakt funkčných
prvkov, zapojených do štandardných technologických schém, ktoré zaisťujú teplotné a
tlakové zregulovanie nositeľa tepla a odovzdanie tepla medzi zdrojom a zásobovaným
objektom. Stanice sú konštruované na základovej doske s krytom a sú určené na zavesenie
na stenu. Táto dvoufunkční domová stanica je určená pre ohrev ústredného kúrenia ÚK
a pre prípravu teplej vody TV.
Bytová stanica LOGOpress HW2 PD T-H s proporcionálnou reguláciou PN16
Maximálny výkon pre vykurovanie 26kW
HW2 PD T-H 26/50
2 040,00
Maximálny výkon pre vykurovanie 50kW
HW2 PD T-H 50/50
2 469,00
Bytová stanica LOGOpress HW2 AF T-H s ekvitermnou reguláciou PN16
Maximálny výkon pre vykurovanie 26kW
HW2 AF T-H 26/50
2 502,40
Maximálny výkon pre vykurovanie 50kW
HW2 AF T-H 50/50
2 935,70
Bytová stanica zvarovaná LOGOpress HW2 AF T-H-G s s ekvitermnou reguláciou
PN25
Maximálny výkon pre vykurovanie 26kW
HW2 AF T-H-G 26/50
3 332,90
Maximálny výkon pre vykurovanie 50kW
HW2 AF T-H-G 50/50
3 835,70
Technické údaje
Rozmery (výška/šírka/hĺbka):
80/65/25 cm
Pracovný tlak:
16 bar / 25 bar
Maximálny rozdiel tlaku prívod/spiatočka:
12 bar
Výpočtová teplota prívod (zima):
130 °C
Teplota spiatočka (zima):
80 °C
Výpočtová teplota prívod (leto):
70 °C
Teplota spiatočka (leto):
30 °C
Výpočtová teplota pre vykurovanie:
80/60 °C
Výpočtová teplota pre teplú vodu:
55 °C
Max. tlak pre kúrenie:
3 bar
Max. tlak pre teplú vodu:
6 bar
Max. výkon pre vykurovanie:
26 kW / 50 kW
Max. výkon pro teplú vodu:
50 kW
Tepelná strata vykurovacieho okruhu::
14 až 20 kPa
22
1
Bytové stanice LOGOpress - schéma zapojenia
Schéma bytovej stanice Meibes
LOGOpress HW2 PD T-H PN16
Schéma bytovej stanice Meibes
LOGOpress HW2 AF T-H PN16
Schéma bytovej stanice Meibes
LOGOpress HW2 AF T-H-G PN25
23
Domové stanice LOGOmax
Domovné stanice LOGOm
Download

Katalóg a cenník