ADRESÁŘ ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ (ČKR)
(Stav k 18. 3. 2015)
Předseda ČKR:
Místopředsedové ČKR:
Tajemnice ČKR:
T. Zima
M. Bek, Z. Kůs, K. Melzoch, I. Medek, I. Barančík
M. Fojtíková
REKTOŘI VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda České konference rektorů
rektor
Univerzita Karlova v Praze
Ovocný trh 3-5
116 36 Praha 1
tel.:
web:
224 210 663
224 491 312-314
224 210 695
[email protected]
[email protected]
http://www.cuni.cz
02.
Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc
tel.:
fax:
e-mail:
web:
585 631 001
585 631 012
[email protected]
http://www.upol.cz
03.
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
rektor
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4
166 36 Praha 6
tel.:
233 337 049
224 353 488
224 351 111
606 755 640
224 310 783
234 353 600
[email protected]
http://www.cvut.cz
01.
fax:
e-mail:
fax:
e-mail:
web:
04.
05.
06.
07.
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
rektor
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
tel.:
MgA. Tomáš Vaněk
rektor
Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4
170 22 Praha 7
tel.:
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 1
601 90 Brno
tel.:
Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
rektor
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1/3
612 42 Brno
tel.:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
1
597 325 278
596 918 501
596 991 111
596 918 507
[email protected]
http://www.vsb.cz
233 371 725
220 408 211
233 381 662
[email protected]
http://www.avu.cz
541 145 200
541 213 213
541 211 309
[email protected]
http://www.vutbr.cz
541 562 000
541 562 001
549 250 478
[email protected]
http://www.vfu.cz
ADRESÁŘ ČKR (Stav k 18. 3. 2015)
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání
rektor
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
tel.:
Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno
tel.:
Doc. MgA. Jan Hančil
rektor
Akademie múzických umění v Praze
Malostranské nám. 12
118 00 Praha 1
tel.:
Prof. akad. arch. Jindřich Smetana
rektor
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
tel.:
Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
místopředseda ČKR pro vnější záležitosti
rektor
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 2
662 15 Brno
tel.:
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.:
Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální
rektor
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.:
Prof. Ing. Jiří Balík, CSc.
rektor
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
2
549 491 001
549 491 011
549 491 060
549 491 070
[email protected]
http://www.muni.cz
545 135 004
545 135 005
545 131 111
545 211 128
[email protected]
http://www.mendelu.cz
234 244 502
234 244 501
234 244 515
[email protected]
http://www.amu.cz
251 098 231
251 098 111
251 098 289
[email protected]
http://www.vsup.cz
542 591 101
542 591 111
542 591 140
[email protected]
http://www.jamu.cz
466 036 550
466 036 553
466 036 361
[email protected]
http://www.upce.cz
220 443 824
220 444 144
220 445 018
[email protected]
http://www.vscht.cz
224 384 081-2
224 381 111
234 381 815
[email protected]
http://www.czu.cz
ADRESÁŘ ČKR (Stav k 18. 3. 2015)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností
rektor
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1
tel.:
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3
tel.:
Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
rektor
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel.:
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
rektor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
tel.:
Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1
tel.:
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor
Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1
746 01 Opava
tel.:
Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
rektor
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem
tel.:
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
tel.:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
3
485 353 597
485 351 111
485 105 882
[email protected]
http://www.tul.cz
224 095 720
224 095 111
224 095 699
[email protected]
http://www.vse.cz
493 332 509
493 331 111
495 545 911
[email protected]
http://www.uhk.cz
389 032 001
389 032 022
389 032 033
[email protected]
http://www.jcu.cz
597 091 001
597 091 002
596 118 219
[email protected]
http://www.osu.cz
553 684 620
553 684 621
553 684 600
553 684 619
[email protected]
http://www.slu.cz
475 286 115
475 286 111
[email protected]
http://www.ujep.cz
377 631 000
377 631 001
377 631 111
377 631 002
[email protected]
http://www.zcu.cz
ADRESÁŘ ČKR (Stav k 18. 3. 2015)
24.
25.
26.
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
rektor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
tel.:
Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
tel.:
Doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
rektor
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 10
370 01 České Budějovice
tel.:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
576 032 222
576 031 111
576 032 444
[email protected]
http://www.utb.cz
567 141 111
567 141 102
567 300 727
[email protected]
http://www.vspj.cz
387 842 111
387 842 143
387 842 145
[email protected]
http://www.vstecb.cz
REKTOŘI STÁTNÍCH VYSOKÝCH ŠKOL
27.
28.
Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
rektor
Policejní akademie České republiky v Praze
Lhotecká 559/7
P. O. Box 54
143 01 Praha 4
tel.:
brig. gen. Prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
rektor
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno
tel.:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
974 828 500
974 828 501
974 827 273
[email protected]
http://www.polac.cz
973 444 950
973 442 281
973 442 188
973 443 686
973 442 160
[email protected]
http://www.unob.cz
REKTOŘI SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
29.
30.
31.
Doc. Ing. František Pavelka, CSc.
rektor
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Nárožní 2600/9
158 00 Praha 5
tel.:
Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA
rektor
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Osvobození 699
686 04 Kunovice
tel.:
Doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
rektor
Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.
Svídnická 506
181 00 Praha 8
tel.:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
4
251 114 520
251 114 521
251 114 502
[email protected]
http://www.bivs.cz
572 549 018
572 548 035
572 548 035
[email protected]
http://www.edukomplex.cz
283 101 122
283 101 111
233 541 905
[email protected]
http://www.vsh.cz
ADRESÁŘ ČKR (Stav k 18. 3. 2015)
Dr. Bohuslava Šenkýřová
rektorka
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Estonská 500
101 00 Praha 10
tel.:
fax:
e-mail:
web:
210 088 849
210 088 800
210 088 851
[email protected]
http://www.vsfs.cz
33.
Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
rektorka
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
T. G. Masaryka 3
360 01 Karlovy Vary
tel.:
fax:
e-mail:
web:
353 301 021
353 235 830
[email protected]
http://www.vskv.cz
34.
Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
rektor
Vysoká škola podnikání, a.s.
Michálkovická 1810/181
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
tel.:
595 228 111
595 228 140
595 228 199
[email protected]
http://www.vsp.cz
Doc. Mgr. Petr Kaňka
rektor
International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
Literární akademie
Na Pankráci 420/54
140 00 Praha – Nusle
tel.:
Ing. Lucie Marková, Ph.D.
rektorka
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8 – Libeň
tel.:
Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.
rektor
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Spálená 76/14
110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.:
e-mail:
web:
224 056 044
224 056 011
[email protected]
http://www.vso-praha.cz
38.
Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
rektor
AKADEMIE STING, o.p.s.
Soukromá vysoká škola v Brně
Stromovka 1
637 00 Brno
tel.:
fax:
e-mail:
web:
541 220 334
541 220 334
[email protected]
http://www.sting.cz
39.
Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.
rektor
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Dubečská 900/10
100 31 Praha 10 – Strašnice
tel.:
fax:
e-mail:
web:
274 815 044
274 817 190
[email protected]
http://www.mup.cz
32.
35.
36.
37.
fax:
e-mail:
web:
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
5
226 539 741
724 118 422
[email protected]/campus.cz
http://www.art-campus.cz
284 840 027
284 841 027
284 841 196
284 841 196
[email protected]
http://www.svses.cz
ADRESÁŘ ČKR (Stav k 18. 3. 2015)
40.
Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.
rektor
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
Roháčova 63
130 00 Praha 3 – Žižkov
tel.:
fax:
e-mail:
web:
267 199 001
267 199 040
[email protected]
http://www.ujak.cz
41.
Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
rektor
Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o.
Nárožní 2600/9a
158 00 Praha 5
tel.:
777 709 848
245 001 494
245 001 490
[email protected]
http://www.vsem.cz
Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
rektor
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Vltavská 585/14
150 00 Praha 5
tel.:
Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
rektorka
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
U Santošky 17
150 00 Praha 5
tel.:
42.
43.
e-mail:
web:
fax:
e-mail:
web:
270 001 111
270 001 127
270 001 100
[email protected]
http://www.vsmiep.cz
e-mail:
web:
251 563 158
251 562 124
251 561 557
251 563 158
251 562 124
251 561 557
[email protected]
http://www.vip-vs.cz
fax:
44.
Doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D.
rektor
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Žižkova 4/6
370 01 České Budějovice
tel.:
fax:
e-mail:
web:
386 116 817
386 116 824
[email protected]
http://www.vsers.cz
45.
Akad. arch. Jindřich Goetz
rektor
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
Lipová alej 2068
397 01 Písek
tel.:
fax:
e-mail:
web:
382 264 212
382 264 212
[email protected]
http://www.filmovka.cz
46.
MUDr. Jan Mojžíš
rektor
NEWTON College, a.s.
Rašínova 2
602 00 Brno
tel.:
fax:
e-mail:
web:
542 513 416
542 513 419
602 240 099
542 513 422
[email protected]
http://www.newtoncollege.cz
JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.
místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační
rektor
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Palackého 1381/25
750 02 Přerov I – Město
tel.:
fax:
e-mail:
web:
581 259 133
581 259 131
[email protected]
http://www.vslg.cz
47.
6
ADRESÁŘ ČKR (Stav k 18. 3. 2015)
48.
Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.
rektorka
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Duškova 7
150 00 Praha 5
tel.:
fax:
e-mail:
web:
210 082 453
257 316 787
[email protected]
http://www.vszdrav.cz
49.
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
rektor
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
tel.:
fax:
e-mail:
web:
587 332 322
587 332 351
587 332 311
[email protected]
http://www.mvso.cz
50.
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
rektor
CEVRO Institut, o.p.s.
Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1
tel.:
fax:
e-mail:
web:
221 506 777
221 506 702
[email protected]
http://www.cevroinstitut.cz
51.
Doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
rektor
Unicorn College, s.r.o.
V Kapslovně 2767/2
130 00 Praha 3
tel.:
fax:
e-mail:
web:
271 097 111
271 097 111
[email protected]
http://www.unicorncollege.cz
RNDr. Marie Fojtíková
tajemnice České konference rektorů
Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
tel.:
web:
549 491 121
549 491 122
549 491 122
[email protected]
[email protected]
http://crc.muni.cz
Mgr. Romana Münsterová
asistentka Kanceláře České konference rektorů
Kancelář České konference rektorů
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
tel.:
fax:
e-mail:
web:
549 495 400
549 491 122
[email protected]
http://crc.muni.cz
KANCELÁŘ ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ
52.
53.
fax:
e-mail:
EMERITNÍ REKTOŘI 1991-2015
001. Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., Univerzita Karlova v Praze.
002. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c., Univerzita Karlova v Praze.
003. Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., Univerzita Karlova v Praze.
004. Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., Univerzita Karlova v Praze.
005. Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci.
006. Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci.
007. Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci.
008. Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci.
009. Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., České vysoké učení technické v Praze.
010. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., České vysoké učení technické v Praze.
011. Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., České vysoké učení technické v Praze.
012. Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
7
ADRESÁŘ ČKR (Stav k 18. 3. 2015)
EMERITNÍ REKTOŘI 1991-2015
013. Prof. Milan Knížák, Dr.A., Akademie výtvarných umění v Praze.
014. Prof. akad. mal. Jiří Sopko, Akademie výtvarných umění v Praze.
015. Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc., Akademie výtvarných umění v Praze.
016. Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc., Vysoké učení technické v Brně.
017. Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., Vysoké učení technické v Brně.
018. Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Vysoké učení technické v Brně.
019. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, Dr.h.c., Vysoké učení technické v Brně.
020. Prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
021. Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., Dr.h.c., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
022. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
023. Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., Masarykova univerzita.
024. Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., Masarykova univerzita.
025. Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., Masarykova univerzita.
026. Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr.h.c., Mendelova univerzita v Brně.
027. Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Dr.h.c., Mendelova univerzita v Brně.
028. Prof. Jaroslav Vostrý, Akademie múzických umění v Praze.
029. Prof. Jaroslav Malina, Akademie múzických umění v Praze.
030. Doc. Ivo Mathé, Akademie múzických umění v Praze.
031. Prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.
032. Prof. akad. arch. Jiří Pelcl, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.
033. Prof. akad. mal. Boris Jirků, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.
034. PhDr. Ing. Pavel Liška, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.
035. Prof. Alena Štěpánková-Veselá, Janáčkova akademie múzických umění v Brně.
036. Prof. Alois Hajda, Janáčkova akademie múzických umění v Brně.
037. Prof. PhDr. Václav Cejpek, Janáčkova akademie múzických umění v Brně.
038. Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Univerzita Pardubice.
039. Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Univerzita Pardubice.
040. Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
041. Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
042. Doc. Ing. Josef Koubek, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
043. Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Dr.h.c., Česká zemědělská univerzita v Praze.
044. Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c., Česká zemědělská univerzita v Praze.
045. Prof. RNDr. David Lukáš, CSc., Technická univerzita v Liberci.
046. Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., Technická univerzita v Liberci.
047. Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze.
048. Prof. Ing. Jan Seger, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze.
049. Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze.
050. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c., Vysoká škola ekonomická v Praze.
051. Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc., Univerzita Hradec Králové.
052. Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., Univerzita Hradec Králové.
053. Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., Univerzita Hradec Králové.
054. Doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
055. Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
056. Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě.
057. Doc. Ing. Petr Pánek, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě.
058. Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě.
059. Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., Ostravská univerzita v Ostravě.
060. Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Slezská univerzita v Opavě.
061. Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., Slezská univerzita v Opavě.
062. Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Slezská univerzita v Opavě.
063. Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., Slezská univerzita v Opavě.
8
ADRESÁŘ ČKR (Stav k 18. 3. 2015)
EMERITNÍ REKTOŘI 1991-2015
064. Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
065. Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
066. Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
067. Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
068. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
069. Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc., Západočeská univerzita v Plzni.
070. Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Západočeská univerzita v Plzni.
071. Doc. Ing. Josef Průša, CSc., Západočeská univerzita v Plzni.
072. Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni.
073. Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
074. PaedDr. Ladislav Jirků, Vysoká škola polytechnická Jihlava.
075. Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava.
076. Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.
077. Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c., Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. *)
078. Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Dr.h.c., Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. *)
079. plk. Prof. Ing. František Obermann, CSc., Vojenská akademie v Brně. *)
080. plk. Doc. Ing. Karel Kotek, CSc., Vojenská akademie v Brně. *)
081. brig. gen. Doc. Ing. František Vojkovský, CSc., Vojenská akademie v Brně. *)
082. plk. Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. *)
083. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. *)
084. Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. *)
085. Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., Policejní akademie České republiky v Praze.
086. Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., Policejní akademie České republiky v Praze.
087. Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., Policejní akademie České republiky v Praze.
088. Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Dr.h.c., Univerzita obrany.
089. Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., Bankovní institut vysoká škola, a.s.
090. Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Bankovní institut vysoká škola, a.s.
091. Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., Bankovní institut vysoká škola, a.s.
092. Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o.
093. Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
094. Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
095. Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
096. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c., Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
097. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., Vysoká škola podnikání, a.s.
098. Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc., International ART CAMPUS Prague, s.r.o., Literární akademie.
099. Prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc., International ART CAMPUS Prague, s.r.o.,
Literární akademie.
100. Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D., International ART CAMPUS Prague, s.r.o., Literární akademie.
101. Ing. Mgr. Miloslav Marek, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
102. PhDr. Eva Kadaňová, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
103. Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
104. Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
105. Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
106. Doc. Ing. Ing. Antonín Peltrám, CSc., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
107. Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
108. Prof. Dr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
109. Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc., Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
110. Prof. Dr. Miroslav Novák, CEVRO Institut, o.p.s.
111. Prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc., Unicorn College, s.r.o.
112. Doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., MBA, Unicorn College, s.r.o.
*) Vysoká škola k 1. září 2004 zrušena a stala se součástí Univerzity obrany.
9
Download

Adresar CKR 18.3.2015 - Česká konference rektorů