www.klimosz.cz
C E N I K
C Z
KLIMOSZ DUO NG
OCELOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM RETORTOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
Cena
BEZ DPH
51.160
52.990
EKO-HRÁŠEK /
PELETY
KO/PA/215111100
KO/PA/215111100B
KLIMOSZ DUO 15
17 / 17
KLIMOSZ DUO 15 *
verze B 2,5 bar
17 / 17
KO/PA/225121100
KO/PA/225121100B
KLIMOSZ DUO 25
25 / 21
KLIMOSZ DUO 25 *
verze B 2,5 bar
25 / 21
KO/PA/235121100
KO/PA/235121100B
KLIMOSZ DUO 35
35 / 32
KLIMOSZ DUO 35 *
verze B 2,5 bar
35 / 32
59.350
61.660
KO/PA/245121100
KLIMOSZ DUO 45
42 / 41
73.233
54.470
56.390
KLIMOSZ DUO INDUSTRIAL NG
OCELOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM RETORTOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
KO/PA/250141100
KO/PA/275141100
KO/PA/21001251100
KO/PA/21501251100
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
Cena
BEZ DPH
KLIMOSZ DUO 55
55 / 48
KLIMOSZ DUO 75
77 / 66
77.800
89.200
143.333
190.000
EKO-HRÁŠEK /
PELETY
KLIMOSZ DUO 100
104 / 86
KLIMOSZ DUO 150
150 / 133
KLIMOSZ MULTIDUO NG
OCELOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM ŽLABOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
Cena
BEZ DPH
52.222
54.222
EKO-HRÁŠEK /
HNĚDÉ UHLÍ , PELETY
KO/PA/415121200
KO/PA/415121200B
KLIMOSZ MultiDUO 15
17 / 17
KLIMOSZ MultiDUO 15*
verze B 2,5 bar
15 / 15
KO/PA/420121200
KO/PA/420121200B
KLIMOSZ MultiDUO 20
20 / 19
KLIMOSZ MultiDUO 20 *
verze B 2,5 bar
20 / 19
55.800
57.720
KO/PA/432121200
KLIMOSZ MultiDUO 32
32 / 30
61.180
KO/PA/432121200B
KLIMOSZ MultiDUO 32 *
verze B 2,5 bar
32 / 30
63.580
Ekviterní regulátor KLIMOSZ KOMFORT ovládá 2 servomotory směšovacích
ventilů topného okruhu, spolupracuje s 2 venkovními pokojovýmy termostaty,
ovládá činnost dvou čerpadel ÚT, čerpadla TUV a čerpadlo cirkulačni s nastavitelnou dobu. Regulátor umožňuje spolupráci s jiným zdrojem tepla. Čidla součástí
dodávky regulátoru. U kotle je spalovací prostor vyroben z 6-8 mm kotlového
plechu. Kotle splňují 3 - 5 emisní třídu podle EN 303-5:2012.
* - na speciální objednávku verze B 2,5 bar.
1
KLIMOSZ COMBI NG
LITINOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM RETORTOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
Cena
BEZ DPH
EKO-HRÁŠEK /
PELETY
KO/PA/320121100
KO/PA/325121100
KO/PA/332121100
KLIMOSZ COMBI KC 4 S
20 / 20
KLIMOSZ COMBI KC 4 W
25 / 20
KLIMOSZ COMBI KC 5 W
32 / 20
60.450
65.320
69.360
KO/PA/342121100
KLIMOSZ COMBI KC 6 W
42 / 36
75.240
KO/PA/349121100
KLIMOSZ COMBI KC 7 W
49 / 43
81.210
S - verze bez dolního vodního pláště. W - verze s dolním vodním pláštěm.
KLIMOSZ MULTICOMBI NG
LITINOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM ŽLABOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
KO/PA/525121200
KO/PA/532121200
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
Cena
BEZ DPH
KLIMOSZ MultiCOMBI 4 W
20 / 20
KLIMOSZ MultiCOMBI 5 W
30 / 30
67.150
71.190
EKO-HRÁŠEK /
HNĚDÉ UHLÍ , PELETY
KLIMOSZ COMBI B
LITINOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM RETORTOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
EKO-HRÁŠEK / pelety
Cena
BEZ DPH
KO/PA/KCB3S KLIMOSZ COMBI B - 3S
KO/PA/KCB4W KLIMOSZ COMBI B - 4W
KO/PA/KCB5W KLIMOSZ COMBI B - 5W
15 / 15
32 / 20
39.722
48.125
50.500
KO/PA/KCB6W KLIMOSZ COMBI B - 6W
35 / 25
53.345
20 / 20
S - verze bez dolního vodního pláště. W - verze s dolním vodním pláštěm.
Kotel bez regulace a hasici nadoby.
Ekviterní regulátor KLIMOSZ KOMFORT ovládá 2 servomotory směšovacích
ventilů topného okruhu, spolupracuje s 2 venkovními pokojovýmy termostaty,
ovládá činnost dvou čerpadel ÚT, čerpadla TUV a čerpadlo cirkulačni s nastavitelnou dobu. Regulátor umožňuje spolupráci s jiným zdrojem tepla. Čidla součástí
dodávky regulátoru. U kotle je spalovací prostor vyroben z 5-7 mm litiny.
Kotle splňují 3 - 4 emisní třídu podle EN 303-5:2012.
Pracovní tlak kotle je 4 bar.
2
www.klimosz.cz
KLIMOSZ DUO PELLETS NG
OCELOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM PELETOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
Cena
BEZ DPH
EKO-HRÁŠEK /
PELETY
KO/PA/715173300
KO/PA/715273306
KO/PA/725173300
KLIMOSZ DUO PELLETS 15
15
KLIMOSZ DUO PELLETS 15*
25
KLIMOSZ DUO PELLETS 25
25
64.050
68.280
67.070
KO/PA/725173306
KLIMOSZ DUO PELLETS 25*
25
71.300
KO/PA/735173300
KLIMOSZ DUO PELLETS 35
32
74.300
KO/PA/735173306
KLIMOSZ DUO PELLETS 35*
321
79.150
KO/PA/7451283306
KLIMOSZ DUO PELLETS 45
45
76.667
KO/PA/7551283306
KLIMOSZ DUO PELLETS 55
50
103.333
KO/PA/7751283306
KLIMOSZ DUO PELLETS 75
75
120.00
KO/PA/71001283306 KLIMOSZ DUO PELLETS 100
97
157.222
KO/PA/71501283306 KLIMOSZ DUO PELLETS 150
140
210.000
KLIMOSZ UNI PELLETS
LITINOVÝ KOTEL S AUTOMATICKÝM PELETOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
KO/PA/615063300
KO/PA/615063306
KO/PA/625063300
KO/PA/625063306
KO/PA/635063300
KO/PA/635063306
KO/PA/640063300
KO/PA/640063306
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
Cena
BEZ DPH
KLIMOSZ UNI PELLETS 15
15
KLIMOSZ UNI PELLETS 15*
15
KLIMOSZ UNI PELLETS 25
25
KLIMOSZ UNI PELLETS 25*
25
KLIMOSZ UNI PELLETS 35
35
KLIMOSZ UNI PELLETS 35*
35
KLIMOSZ UNI PELLETS 40
40
KLIMOSZ UNI PELLETS 40*
40
48.040
55.625
51.360
59.062
58.010
65.937
65.880
70.380
EKO-HRÁŠEK /
HNĚDÉ UHLÍ , PELETY
Ekviterní regulátor KLIMOSZ KOMFORT PELLETS ovládá 2 servomotory
směšovacích ventilů topného okruhu, spolupracuje s 2 venkovními pokojovýmy termostaty, ovládá činnost dvou čerpadel ÚT, čerpadla TUV a čerpadlo cirkulačni s nastavitelnou dobu. Regulátor umožňuje spolupráci s jiným zdrojem tepla. Čidla součástí
dodávky regulátoru. U kotle KLIMOSZ DUO PELLETS je spalovací prostor vyroben
z 6-8 mm kotlového plechu. U kotle KLIMOSZ UNI PELLETS je spalovací prostor
vyroben z 5-7 mm litiny. Kotle splňují 3 - 5 emisní třídu podle EN 303-5:2012.
* na speciální objednávku automatické čistení hořáku.
3
SOUPRAVA
PELETOVEHO HOŘÁKU
KE KOTLUM HERCULES U22
A KOTLUM KLIMOSZ
OBJEDN
ČÍSLO
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
EKO-HRÁŠEK / pelety
Cena
BEZ DPH
CT/LU/1317
CT/LU/1318
SOUPRAVA 15
15
SOUPRAVA 25
25
27.290
28.400
CT/LU/1319
SOUPRAVA 35
35
31.120
KLIMOSZ KONVERZNÍ SADA
S RETORTOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
NÁZEV
KOTLE
VÝKON [KW]
EKO-HRÁŠEK / pe-
lety
CT/LU/1299
CT/LU/1300/W
CT/LU/1301/W
Sestava pro přestavbu kotle - 4S
15 / 15
Sestava pro přestavbu kotle - 4W
20 / 20
Sestava pro přestavbu kotle - 5W
32 / 20
21.667
29.010
29.640
CT/LU/1302/W
Sestava pro přestavbu kotle - 6W
35 / 25
30.270
S - verze bez dolního vodního pláště. W - verze s dolním vodním pláštěm.
KLIMOSZ REGULACE PRO KOTEL
KLIMOSZ COMBI B
A KONVERZNÍ SADA
S RETORTOVÝM HOŘÁKEM
OBJEDN
ČÍSLO
4
Cena
BEZ DPH
NÁZEV
produktu
AU/ST/ST37
AU/ST/RT09
Regulace TECH - KLIMOSZ BASIC
AU/ST/RT16
Regulace KLIMOSZ KOMFORT
(TATAREK RT-16)
Regulace TATAREK - RT-09
Cena
BEZ DPH
2.715
3.195
5.944
Download

www .klimosz.cz